Навчальна робота

Навчальна роботаКафедра випускає магістрів за спеціальностями «Хімія», та Середня освіта (Хімія), а також бакалаврів та докторів філософії за спеціальністю 102 "Хімія". На кафедрі діють акредитована аспірантура за спеціальністю 102 «Хімія ». Всі викладачі кафедри пройшли стажування та мають досвід публікацій за кордоном.
Освітні програми

ОР  Бакалавр: 

 «Хімія» зі спеціальності 102 «Хімія»  

«Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія)

ОР Магістр:

«Хімія» зі спеціальності 102 Хімія

«Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 середня освіта (Хімія)

ОР Доктор філософії:

ОНП «Хімія» зі спеціальності 102 "Хімія" 


Силабуси предметів, викладання яких забезпечує кафедра:

ОР Доктор філософії:

 1. Нанофотокаталіз
 2. Новітні тенденції в сучасній в хімії
 3. Природничі студії 
 4. Поверхневі явища та дисперсні системи
 5. Технологія напівпровідників
 6. Хімія твердого тіла

ОР Бакалавр та магістр:

 1. Автоматизація хімічних процесів 
 2. Вибрані розділи органічної хімії 
 3. Вступ до спеціальності 
 4. Демонстраційний хімічний експеримент у школі
 5. Діагностика знань з хімії 
 6. Колоїдна хімія 
 7. Лабораторні спеціалізації (неорганічна складова)
 8. Методика розвязування задач з хімії у школі  
 9. Методика викладання хімії в школі 
 10. Метод. розв. типових та олімп. задач
 11. Методи дослідження наноматеріалів 
 12. Наукові комунікації англійською мовою 
 13. Новітні матеріали в хімії 
 14. Неорганічна хімія 
 15. Розвязування розрахункових та експериментальних задач
 16. Основи хімічної технології 
 17. Основи фармацевтичної хімії 
 18. Основи наукових досліджень 
 19. Органічна хімія
 20. Організація роботи кабінету хімії 
 21. Організація наукової роботи учнів з хімії 
 22. Організація лабораторного практикуму з хімії та екології в школі
 23. Прикладні аспекти колоїдної хімії 
 24. Поверхневі явища та дисперсні системи  
 25. Позакласна робота з хімії 
 26. Педагогічна практика
 27.  Радіохімія 
 28. Радіоекологія 
 29. Реакційна здатність органічних сполук
 30. Розрахунки в лабораторних дослідженнях
 31. Стратегія і тактика органічного синтезу 
 32. Сучасні досягнення хімії
 33. Теорія викладаня хімічн. дисциплін та екології у ЗЗСО
 34. Техніка демонст. експерименту в школі
 35.  Точкові дефекти в напівпровідниках
 36. Філософські аспекти хімії 
 37. Фізико-хімія дисп. систем
 38. Фізичні освнови нанохімії 
 39. Хімія ВМС
 40. Хімія напівпровідників
 41. Хімічна технологія 
 42. Хімія токсичних речовин 
 43. Автоматизація вимірювальної техніки в хімічному експерименті
 44. Ознайомчо-педагогічна практика із т.з. 
 45. Педагогічна практика 
 46. Виробнича практика 
 47. Лабораторні спеціалізації
 48. Дипломування