Навчальна робота

Навчальна робота


 

Кафедра випускає магістрів за спеціальностями «Хімія», та Середня освіта (Хімія), а також бакалаврів та докторів філософії за спеціальністю 102 "Хімія". На кафедрі діють акредитована аспірантура за спеціальністю 102 «Хімія ». Всі викладачі кафедри пройшли стажування та мають досвід публікацій за кордоном.

 


Освітні програми

УВАГА! Пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм просимо надсилати через форму.

 

ОР  Бакалавр: 

 «Хімія» зі спеціальності 102 «Хімія»  

«Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія)

ОР Магістр:

«Хімія» зі спеціальності 102 Хімія

«Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 Cередня освіта (Хімія)

ОР Доктор філософії:

 ОНП «Хімія» зі спеціальності 102 "Хімія" 


ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТЬСКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Силабуси предметів, викладання яких забезпечує кафедра:

ОР Доктор філософії:

 1. Нанофотокаталіз
 2. Новітні тенденції в сучасній в хімії
 3. Природничі студії 
 4. Поверхневі явища та дисперсні системи
 5. Технологія напівпровідників
 6. Хімія твердого тіла

 

 ОР Магістр:

102 Хімія 

Обов'язкові компоненти:

 1. Автоматизація вимірювальної техніки в хімічному експерименті
 2. Методи дослідження наноматеріалів
 3. Наукові комунікації англійською мовою 
 4. Новітні матеріали в хімії 
 5. Сучасні методи аналізу
 6. Комп'ютерна хімія
 7. Стратегія і тактика органічного синтезу 
 8. Фізичні основи нанохімії та хімії напівпровідників 
 9. Хімія напівпровідників
 10. Охорона праці в галузі
 11. Переддипломна практика 
Вибіркові компоненти: 
 1. Механізми хімічних реакцій 
 2. Точкові дефекти в напівпровідниках
 3. Фізико-хімія дисперсних систем
 4. Сучасні досягнення хімії
 5. Хімія лаків і фарб
 6. Хімія косметичних засобів
 7. Вибрані розділи органічної хімії 
 8. Оптична мікроскопія
 9. Прикладні аспекти колоїдної хімії 
 10. Поверхневі явища та дисперсні системи  
 11. Математика в прикладних задачах хімії
 12. Моделювання хімічних процесів
 13. Нанофотокаталіз
 14. Реакційна здатність хімічних сполук
 15. Атомно-адсорбційний елементний аналіз
 16. Сучасні методи хімічного аналізу
 17. Дизайн нових фоточутливих фотоматеріалів
 18. Хімія токсичних речовин
014.06. Середня освіта (Хімія)

Обов'язкові компоненти:
 1. Діагностика знань з хімії
 2. Технологія викладаня хімічних дисциплін у профільних ЗЗСО
 3. Методика розвязування задач з хімії у школі  
 4. Науково-дослідна робота в хімічній освіті
 5. Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО
 6. Інклюзивна педагогіка
 7. Хмарні технології в освіті
 8. Організація лабораторного практикуму з хімії
 9. Педагогічна практика 1   
 10. Педагогічна практика 2 
 11. Педагогічна практика 3 
Вибіркові компоненти:
 1. Сучасні досягнення хімії
 2. Техніка демонстраційного експерименту
 3. Хімія лаків і фарб
 4. Хімія косметичних засобів
 5. Охорона праці в хімії
 6. Філософські аспекти хімії
 7. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії
 8. Організація роботи кабінету хімії 
 9. Історія хімії
 10. Хемоінформатика
 11. Індивідуальна робота з учнями по хімії
 12. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії
 13. Партнерство і професійна комунікація вчителя
 14. Тренінг професійного розвитку вчителя
 15. Лідерство та основи партнерської взаємодії в освітньому процесі
 16. Вибрані розділи органічної хімії
 17. Хімія токсичних речовин
 18. Комп'ютерна хімія
 19. Позакласна робота з хімії
 20. Організація наукової роботи учнів з хімії
 21. Вибрані розділи органічної хімії 


ОР Бакалавр 

102 "Хімія"

Обовязкові освітні компоненти:

7.    Фізика


Вибіркові освітні компоненти:

Програми практик

014.06. Середня освіта (Хімія)

 1. Вступ до спеціальності
 2. "Методика соціально-виховної роботи у сучасних умовах"

 3. Демонстраційний хімічний експеримент у школі
 4. Методика розвязування задач з хімії у школі  
 5. Методика викладання хімії в школі 
 6. Методика розвязування типових та олімпіадних задач
 7. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії
 8. Педагогічна практика
 9. Сучасні досягнення хімії
 10. Організація наукової роботи учнів з хімії 
 11. Позакласна робота з хімії 
 12. Організація роботи кабінету хімії 
 13. Філософські аспекти хімії


Вибіркові курси інших ОП та архівні курси

 1. Основи хімічної технології 
 2. Радіоекологія 
 3. Реакційна здатність хімічних сполук
 4. Сучасні досягнення хімії
 5. Техніка демонст. експерименту в школі
 6. Електронні прилади та схеми;