Навчальна робота

Навчальна робота

Кафедра випускає магістрів за спеціальностіями «Хімія», «Колоїдна хімія та нанохімія». На кафедрі діють аспірантура та докторантура за спеціальністю «Хімія твердого тіла». Всі викладачі кафедри пройшли стажування та мають досвід публікацій за кордоном.

 

Кафедра забезпечує викладання наступних предметів:

 • Нанохімія
 • Автоматизація процесів синтезу та досліджень
 • Нові технології та наноматеріали
 • Стратегія і тактика синтезу наноструктурованих систем
 • Методи досліджень в нанохімії
 • Філософські аспекти хімії
 • Загальна та неорганічна хімія (харчові технології)
 • Хімія (загальна та неорганічна, органічна)
 • Хімія (для студентів ІТФ)
 • Технологія напівпровідників
 • Методика розв’язування задач
 • Хімія напівпровідників
 • Загальна, колоїдна хімія і геохімія
 • Вибрані розділи неорганічної хімії
 • Історія хімії
 • Методика викладання хімії
 • Методика викладання хімії у вищій школі
 • Неорганічна хімія (для біологів 1 к.)
 • Неорганічна хімія (для хім. 1 к.)
 • Радіоекологія
 • Лабораторії спеціалізації
 • Радіохімія
 • Фізико-хімічний аналіз
 • Хімія (для студентів фізичного факультету)
 • Хімія з основами біогеохімії (хім-, біо-, гідроекол. 1к)
 • Хімія з основами геохімії