Навчальна робота

Навчальна робота


 

Кафедра випускає магістрів за спеціальностями «Хімія», та Середня освіта (Хімія), а також бакалаврів та докторів філософії за спеціальністю 102 "Хімія". На кафедрі діють акредитована аспірантура за спеціальністю 102 «Хімія ». Всі викладачі кафедри пройшли стажування та мають досвід публікацій за кордоном.

 


Освітні програми


 

ОР  Бакалавр: 

 «Хімія» зі спеціальності 102 «Хімія»  

«Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія)

ОР Магістр:

«Хімія» зі спеціальності 102 Хімія

«Середня освіта (Хімія)» зі спеціальності 014.06 Cередня освіта (Хімія)

ОР Доктор філософії:

 ОНП «Хімія» зі спеціальності 102 "Хімія" 


ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТЬСКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Силабуси предметів, викладання яких забезпечує кафедра:

ОР Доктор філософії:

 1. Нанофотокаталіз
 2. Новітні тенденції в сучасній в хімії
 3. Природничі студії 
 4. Поверхневі явища та дисперсні системи
 5. Технологія напівпровідників
 6. Хімія твердого тіла

 

 ОР Магістр:

102 Хімія 

Обов'язкові компоненти:

 1. Автоматизація вимірювальної техніки в хімічному експерименті
 2. Методи дослідження наноматеріалів
 3. Наукові комунікації англійською мовою 
 4. Новітні матеріали в хімії 
 5. Сучасні методи аналізу
 6. Комп'ютерна хімія
 7. Стратегія і тактика органічного синтезу 
 8. Фізичні основи нанохімії та хімії напівпровідників 
 9. Хімія напівпровідників
 10. Охорона праці в галузі
 11. Переддипломна практика 
Вибіркові компоненти: 
 1. Механізми хімічних реакцій 
 2. Точкові дефекти в напівпровідниках
 3. Фізико-хімія дисперсних систем
 4. Сучасні досягнення хімії
 5. Хімія лаків і фарб
 6. Хімія косметичних засобів
 7. Вибрані розділи органічної хімії 
 8. Оптична мікроскопія
 9. Прикладні аспекти колоїдної хімії 
 10. Поверхневі явища та дисперсні системи  
 11. Математика в прикладних задачах хімії
 12. Моделювання хімічних процесів
 13. Нанофотокаталіз
 14. Реакційна здатність хімічних сполук
 15. Атомно-адсорбційний елементний аналіз
 16. Сучасні методи хімічного аналізу
 17. Дизайн нових фоточутливих фотоматеріалів
 18. Хімія токсичних речовин
014.06. Середня освіта (Хімія)

Обов'язкові компоненти:
 1. Діагностика знань з хімії
 2. Технологія викладаня хімічних дисциплін у профільних ЗЗСО
 3. Методика розвязування задач з хімії у школі  
 4. Науково-дослідна робота в хімічній освіті
 5. Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО
 6. Інклюзивна педагогіка
 7. Хмарні технології в освіті
 8. Організація лабораторного практикуму з хімії
 9. Педагогічна практика 1   
 10. Педагогічна практика 2 
 11. Педагогічна практика 3 
Вибіркові компоненти:
 1. Сучасні досягнення хімії
 2. Техніка демонстраційного експерименту
 3. Хімія лаків і фарб
 4. Хімія косметичних засобів
 5. Охорона праці в хімії
 6. Філософські аспекти хімії
 7. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії
 8. Організація роботи кабінету хімії 
 9. Історія хімії
 10. Хемоінформатика
 11. Індивідуальна робота з учнями по хімії
 12. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії
 13. Партнерство і професійна комунікація вчителя
 14. Тренінг професійного розвитку вчителя
 15. Лідерство та основи партнерської взаємодії в освітньому процесі
 16. Вибрані розділи органічної хімії
 17. Хімія токсичних речовин
 18. Комп'ютерна хімія
 19. Позакласна робота з хімії
 20. Організація наукової роботи учнів з хімії
 21. Вибрані розділи органічної хімії 


ОР Бакалавр 

102 Хімія

 1. Автоматизація хімічних процесів 
 2. Вибрані розділи органічної хімії 
 3. Вступ до спеціальності 
 4. Демонстраційний хімічний експеримент у школі
 5. Колоїдна хімія 
 6. Лабораторні спеціалізації (неорганічна складова)
 7. Методика розвязування задач з хімії у школі  
 8. Методика викладання хімії в школі 
 9. Методика розвязування типових та олімпіадних задач
 10. Новітні матеріали в хімії 
 11. Неорганічна хімія 
 12. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії
 13. Основи хімічної технології 
 14. Основи наукових досліджень 
 15. Органічна хімія
 16. Організація роботи кабінету хімії 
 17. Організація наукової роботи учнів з хімії 
 18. Позакласна робота з хімії 
 19. Педагогічна практика
 20.  Радіохімія 
 21. Радіоекологія 
 22. Реакційна здатність хімічних сполук
 23. Розрахунки в лабораторних дослідженнях
 24. Сучасні досягнення хімії
 25. Техніка демонст. експерименту в школі
 26. Філософські аспекти хімії 
 27. Хімія ВМС
 28. Хімічна технологія 
 29. Переддипломна практика 
 30. Охорона праці в галузі