Теми магістерських робіт

Перелік кваліфікаційних магістерських робіт, що виконуються в ІБХБ на кафедрі загальної хімії та хімічного матеріалознавства

 


N

П.І.П

Тема магістерської  роботи

П.І.П керівника кваліфікаційної роботи

Денна форма навчання

1.     

Баб’юк  Ю. В.

Залежність морфології та каталітичної активності нанодротів Au від умов синтезу

Щербак Л.П.

2.     

Тунь Є. І. 

Хімічна модифікація поверхні CdTe, CdZnTe,  CdMnTe

Іваніцька В.Г.

3.     

Овод А. І.

Властивості кристалів CdTe, легованого елементами 4-го періоду

Фочук П.М.

4.     

Сухар П. О.

Дослідження оптичних та електричних властивостей кристалів твердих розчинів Cd0.90-xMnxZn0.10Te

Копач О.В.

5.     

Михайлович Г. В.

Плівки наночастинок CdTe, як модифікатори спектрів випромінювання

Панчук О.Е.

6.     

Романенко Х.В.

Похідні 3,4-дигідропіримідин-2-ону і піримідин-2-ону як інгібітори вільнорадикальних реакцій

Лявинець О.С.

7.     

Івасюк І. М.

Вплив 4-трифторметильних похідних піримідин-2-ону на процес ініційованого окиснення кумену. Полімеризація фенілацетилену у надосновному середовищі.

Лявинець О.С.

8.     

Жилова А.О.

Похідні 3,4-дигідропіримідин-2-ону як інгібітори фотоокиснювальної деградації наночастинок CdTe

Лявинець О.С.

Заочна форма навчання

1.

Тунь Є. І. 

Укрупнення дидактичних одиниць як метод інтенсифікації навчального процесу

Іваніцька В.Г.

2.

Руснак В.

Синтез нових похідних піроло[3,4-b]хіноліну і піроло[3,4:5,6]піридо[2,3-d]піримідину та дослідження їх антирадикальної активності

Кушнір О.В.

3.

Риптик А.І.

Антиоксидантні властивості 4-метил-5-етоксикарбоніл-6-йодометил-3,4- дигідропіримідин-2-ону

Лявинець О.С.

4.

Самар А. В.

Педагогічні технології розвитку творчих здібностей у процесі вивчення хімії в умовах профілізації середньої освіти

Щербак Л.П.


 

 

 

В.о. зав. кафедри                                                                                                                                                                                     /доц. Іваніцька В.Г./