Теми кваліфікаційних робіт

ТЕМАТИКА  ДИПЛОМНИХ   РОБІТ студентів 4-го курсу на 2021-2022 н.р.

(кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства)

 


N

П.І.П.

Тема дипломної  роботи

(українською та англійською мовами)

Керівник

Спеціальність 102 «Хімія»

1.

Гараджій Павло Олександрович

Вплив термообробки кристалів МІТ на їх властивості

Influence of MIT crystal annealing on their properties

Фочук П.М.

2.

Гнатюк Олександр Валентинович

Синтез та дослідження інгібіторних властивостей деяких похідних акридину

Лявинець О.С.

3.

Гордійчук Христина Петрівна

Електричні та оптичні властивості кристали Cd1-xMnxTe1-ySey

Копач О.В.

4.

Мінтянська Альона Іванівна

Обробка поверхні перовскітів

Perovskite surface treatment

Фочук П.М.

5.

Нечесний Ярослав Іванович

Вирощування та властивостікристалів Cd(Mn,Se)Te

Growth and properties of Cd (Mn,Se)Te crystals

Фочук П.М., Іваніцька В.Г.

6.

Павловський Валентин Вячеславович

Композити наночастиники - йонні солі.

Халавка Ю.Б.

7.

Саренку Наталія Ярославівна

Вплив термообробки на параметри кристалізації потрійної сполуки Hg3In2Te6

Копач О.В.

8.

Скоропанюк Михайло Іванович

Сенсорні властивості наночастинок золота на одночастинковому рівні

Халавка Ю.Б.

9.

Стратейчук Юрій Сергійович

Вивчення радикал-поглинальної активності органічних сполук реакцією з ДФПГ

Андрійчук Ю.М.

Спеціальність 014.06 «Середня освіта»

1.

Біблюк Дмитро Васильович

Використання технології доповненої реальності на уроках хімії

Андрійчук Ю.М.

2.

Мурик Анна Валеріївна

Підвищення ефективності формування знань з хімії в ЗЗСО на основі принципу візуалізації

Андрійчук Ю.М.

3.

Савчин Ірина Михайлівна

Тестовий контроль знань у форматі ЗНО

Іваніцька В.Г.


       

ТЕМАТИКА  КУРСОВИХ   РОБІТ студентів 3-го курсу на 2021-2022 н.р.

(кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства)

 


N

П.І.П.

Тема курсової роботи

Керівник

Спеціальність 102 «Хімія»

 1.

Алексюк Денис Іванович

Автоматизований синтез наночастинок срібла

Халавка Ю.Б.

2.

Балінов Сергій Володимирович

Синтез похідних ізатину з тіазольним і фурановим фрагментами

Скрипська О.В.

3.

Димидюк Леся Михайлівна

Дослідження антиоксидантних властивостей рослинних екстрактів

Андрійчук Ю.М.

4.

Дячук Суламіта Олександрівна

Хімічна обробка поверхні напівпровідникових матеріалів

Іваніцька В.Г.

5.

Косило Наталія Віталіївна

Синтез основ Шиффа з фрурановим і піразольним фрагментами

Скрипська О.В.

6.

Потейчук Ірина Денисівна

Антиоксиданти: склад, властивості, механізм дії

Лявинець О.С.

7.

Ройхман Антон Андрійович

Синтез та дослідження металоорганічних комплексів

Андрійчук Ю.М.

8.

Стасюк Сергій Мирославович

Диференційно-термічний аналіз стопів складу CdHg2In2Te6

Копач О.В.

9.

Хрищук Наталія Анатоліївна

Виявлення дефектів на поверхні напівпровідників методом селективного травлення

Іваніцька В.Г.

10.

Шаповал Юлія Віталіївна

Вирощування кристалів твердих розчинів Cd0.96Mn0.04Te0.98Se0.02

Копач О.В.