Матеріально-технічна база

Наявне лабораторне обладнання кафедри загальної хімії та хімічного матуріалознавства дозволяє проводити дослідження різноманітних фізичних показників напівпровідникових макро та нанокристалів: 

• автоматизовані установки для низько- та високотемпературних вимірювань електропровідності та ефекту Хола 

• автоматизовані установки диференційно-термічного аналізу (ДТА) для проведення вимірювань за стандартною схемою та під контролем тиску пари компонента;

• комп'ютеризована авторська установка для пошарового нанесення плівок (ППН-1);

• комплекс обладнання для вирощування монокристалів;

• установки для хімічного та хіміко-динамічного полірування та травлення кристалів;

• установка мікрохвильового синтезу; 

• гамма-спектрометрична установка АМА-03Ф

• дозиметри-радіометри СРП-88 та Пошук МКС-07

• мікроскоп широкопрофільний Латимет, обладнаний відеокамерою;

• мікроскоп металографічний ММР, обладнаний відеокамерою;

• мікротвердомір ПМ-2

• Мікроскоп атомно-силовий NT-206

• еліпсометр ЛЭФ-3м-1

• спектрометр КФК-3 (УФ та видимий діапазон ); 

• спектрофотометр МДР-2 (УФ - видимий - близька ІЧ область );

• спектрофотометр OceanOptics USB-600;

• спектрофотометр OceanOptics USB-2000 (видимий - близька ІЧ область );

• спектрофотометр Jasco (УФ- видима область ); 

• спектрофотометр СФ-46 • комп'ютеризований іономір И-160м.

• цифрові кондуктометри BANTE 520, Voltcraft 

• цифрові потенціометри рН-150, LIDA, Voltcraft 

• обчислювальна мережа у складі 20 ПК

• лабораторний інструмент для технологічних операцій;