Іваніцька Валентина Григорівна

Наукові публікації

 1. Травление монокристаллов CdTe, CdTe(Ge), CdTe(Sn), CdTe(Pb) водными растворами (NH4)2Cr2O7 – HBr – лимонная кислота / З.Ф. Томашик, П.С. Чухненко, В.Г. Иваницкая, В.Н. Томашик, Г.М. Окрепка, И.Б. Стратийчук // Неорган. материалы. – 2012. – Т48, №2. – С. 157-161.
 2. Slow-Polishing Iodine-based Etchant for CdTe and ZnxCd1-xTe Single Crystals / P. Moravec, Z.F. Tomashik, V.G. Ivanitska, V.M. Tomashik, J. Franc, K. Masek, P. Hoschl // Journal of Electronic Materials. – 2012. – Vol. 41, № 10. – P. 2838-2845.
 3. Хіміко-динамічне полірування поверхні CdTe травильними композиціями (NH4)2Cr2O7–HCl–щавлева кислота / П.С. Чухненко , Ю.Б. Халавка, В.Г. Іваніцька, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.Б. Стратійчук // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. –  Т. 3, № 2. – С. 178-183.
 4. Чухненко П.С. Формування полірованої поверхні нелегованого та легованого елементами IV групи СdTe травильними розчинами (NH4)2Cr2O7 – HCl – цитратна кислота / П. С. Чухненко, В. Г. Іваніцька, З. Ф. Томашик, В. М. Томашик, І. Б. Стратійчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, № 1. – С. 171-175.
 5. A Slightly Oxidizing Etchant for Polishing of CdTe and CdZnTe Surfaces / V.G. Ivanits’ka, P. Moravec, V.M. Tomashik, K. Masek, Z.F. Tomashik, J. Franc, R. Grill, P. Hoschl // J. Electron. Mater. – 2013. – Vol. 42, № 11. – P. 3059 – 3065.
 6. Іваніцька В.Г. Хімічна взаємодія CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами І2–НІ / В.Г. Іваніцька, Г.М.  Комінко // Науковий вісник ЧНУ. – 2013. – Вип. 658 – Хімія. – С. 59-64.
 7. Іваніцька В.Г. Формування полірованої поверхні CdTe та ZnxCd1-xTe розчинами КІО3 – КІ – цитратна кислота / В.Г. Іваніцька, Х.І. Дійчук // Науковий вісник ЧНУ. – 2014. – Вип. 722 – Хімія. – С. 59-65.
 8. Шевченко В.С. Оксидування поверхні Zn0,1Cd0,9Te / В.С. Шевченко, В.Г. Іваніцька // Науковий вісник ЧНУ. – 2015. – Вип. 753 – Хімія. – С. 69-73.
 9. Хімічне полірування CdTe та його твердих розчинів травильними композиціями КІО3  – КІ – лактатна кислота / Іваніцька В.Г., Тунь Є.І.,  Сняла Ю.Ю., Фочук П.М., Мар’янчук П.Д. // Наук. вісник ЧНУ- 2016. - Вип. 781. – С. 34
 10. Іваніцька В.Г. Укрупнення дидактичних одиниць як метод інтенсифікації навчального процесу / В.Г. Іваніцька, Є.І Тунь, Т.М. Горбик // Науковий вісник ЧНУ. – 2017. – Вип. 792 – Хімія. – С. 82-89.
 11. Іваніцька В.Г. Використання блочно-рейтингової системи у викладанні хімії/ В.Г. Іваніцька, Г.М. Лучик // Науковий вісник ЧНУ. – 2018. – Вип. 805 – Хімія. – С. 61-66.
 12. Канак Л.М. Зменшення провідності поверхні Cd0.9Zn0.1Te хімічним методом /Л.М. Канак, В.Г. Іваніцька, А.І. Канак, П.М. Фочук // Науковий вісник ЧНУ. – 2019. – Вип. 819 – Хімія. – С. 31-36.
 13. Горбик Т.М. Застосування тестового контролю знань у форматі зовнішнього незалежного оцінювання на уроках хімії / Т.М. Горбик,О.О.  Калитюк, В.Г. Іваніцька, Л.П. Щербак // Науковий вісник ЧНУ. – 2019. – Вип. 818 – Хімія. – С. 20-27.
 14. Іваніцька В.Г. Модифікація поверхні Cd0,9Zn0,1Te хімічним методом / В. Г. Іваніцька, Н. С. Дзюбінська,  Ю. В. Баб’юк, В.М. Склярчук, П.М. Фочук // Питання хімії та хімічної технології. –  2020. – № 3. – С. 77-87. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-77-87
 15.  Сорощук К.М. Використання  проектно-дослідницької технології на уроках хімії / К.М. Сорощук, М.М. Шпарик, В.Г. Іваніцька // Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації». – Ніжин. – 2020. -  С. 124-127.

Навчальні матеріали

“Основи хімії: навчальний посібник” // Упорядники: П. Фочук, В. Іваніцька, – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – 56 с.