Оголошення

Студентська наукова конференція 2022 . Програма засідання секції Хімія та Харчові технології

Опубліковано: Халавка Юрій Богданович, 05.05.2022

Студентська наукова конференція 2022

Програма засідання секцій Хімія та Харчові технології

Agenda of Chemistry and Food Technology section
 
Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet
Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/yoo-isiw-rrn
 
День 1. 5 травня Четвер початок о 14:30.
1. Наталія Косило. Комп’ютерне прогнозування біологічної активності основ Шиффа з арилфурановим і піразольним фрагментами. Наукова керівниця –доц. Скрипська О.В.
2. Сергій Балінов. Синтез та прогнозування біологічної активності похідних 3-(4-ацетилфенілазо)-4-гідроксикумарину. Наукова керівниця – доц. Скрипська О. В.
3 Альона Мінтянська. Хімічна обробка поверхні монокристалу TlBr з використанням бромвмісних травильних розчинів. Науковий керівник – проф. Фочук П. М.
4. Софія Федорась. Автоматизований синтез наночастинок AgInS2 . Наукові керівники – доц. Халавка Ю.Б., проф. Лявинець О.С.
5. Юлія Шаповал. Вирощування кристалів твердих розчинів
Cd 0.96 Mn 0.04 Te 0.98 Se 0.02 . Науковий керівник – доц. Копач О.В.
7. Ярослав Нечесний. Вирощування та властивості кристалів Cd(Mn,Se)Te.
Науковий керівник – проф. Фочук П.М.
8. Андрій Готинчан, Юрій Курек-Чорний. Розробка програмного
забезпечення для математичного моделювання синтезу квантових точок AgInS 2 /ZnS. Наукові керівники – проф. Фочук П. М., доц. Халавка Ю. Б.
 
День 2. 6 травня Пятниця. Початок о 13:30.
 
1. Spinei M. Physicochemical properties of pectin from grape pomace as affected by microwave extraction technique. Scientific supervisor – Prof. PhD. Eng. Mircea Oroian
2. Павло Гараджій. Технологія розроблення та виготовлення димових сумішей. Наукові керівники – доц. Халавка Ю. Б., доц. Копач О. В.
3. Леся Димидюк. Вивчення антирадикальної активності екстрактів листя чаю методом DPPH. Наукова керівниця – асист. Андрійчук Ю.М.
4. Довганюк А. Органолептична оцінка солодких речовин різних класів. Наукова керівниця – доц. Сачко А.В.
5. Захаровська О. Порівняльна характеристика драгле утворювальних компонентів при виробництві мармеладних цукерок. Наукова керівниця –асист. Сема О.В.
6. Каролiна Русу. Роль демонстрацiйного експерименту у формуваннi і розвитку понять про хімічні реакції в курсі хімії середньої школи. Наукова керівниця – доц. Іваніцька В.Г.
7. Бідяк М. Вплив какао та керобу на реологічні властивості харчових напівфабрикатів. Науковий керівник – доц. Борук С.Д.
8. Куліш Г. Вплив моно- та дисахаридів на реологічні характеристики харчових дисперсних систем. Науковий керівник – доц. Борук С.Д.
9. Петращук К. Застосування порошку кореня цикорію при випіканні мафінів. Наукова керівниця – асист. Сема О.В.