Скрипська Ольга Василівна

Наукові публікації

 1. Скрипська О.В., Бліндер О.В., Кобаса І.М., Ягодинець П.І. Дослідження біологічної активності похідних кумарину // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту: Збірник наук. праць. – Вип. 555: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 63-67.
 2. Скрипська О.В., Баранова Л.Я., Ягодинець П.І. Синтез і дослідження росторегулюючої активності похідних кумарину та 2-хінолону // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту: Збірник наук. праць. – Вип. 606: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 87-91.
 3. O.V. Skripskaya, N.O. Feilo, A.O. Neshchadin, O.V. Elenich, R.Z. Lytvyn, N.D. Obushak, P.I. Yagodinets. Synthesis of Nitrogen Heterocycles Underlain by Application of 3-(4-acetylphenil)-2H-coumarin // Russ. J. Org. Chem. – 2013. Vol. 49, No. 11. – P. 1655-1660.
 4. Скрипська О.В., Бліндер О.В., Єленіч О.В., Литвин Р.З., Нещадін А.О., Обущак М.Д., Ягодинець П.І. Синтез та антимікробна активність нітрогеновмісних гетероциклічних сполук з кумариновим фрагментом // Фармац. журн. – 2013. – №6. – С. 69-77.
 5. Пат. № 92963 Україна. МПК C07D 215/54, C07D 215/227, C07D 307/48. Спосіб одержання 4-ацетилфенілзаміщених гетероциклічних сполук / Литвин Р.З., Обушак М.Д., Горак Ю.І., Нещадін А.О., Матійчук В.С., Ягодинець П.І., Єленіч О.В., Скрипська О.В. – № u 201403965; заявл. 14.04.2014; Опубл. 27.10.2014. Бюл. 17.
 6. Гаврилюк О.И., Скрипская О.В., Дейнека С.Е., Ягодинец П.И. Исследование противогрибковой активности новых четвертичных солей и гидробромидов гетероциклических производных 2-хинолона // Современный науч. вестник. Серия: Медицина. – 2014. – № 43 (239). – С. 28-32.
 7. Yelenich О.V., Skrypska O.V., Lytvyn R.Z., Neshchadin A.O., Obushak M.D., Kachkovskii A.D., Yagodinets P.I. New biscyanine dye based on 1-{2-oxo-2-[4-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)phenyl]ethyl}-4-methylpyridinium bromide. Electron transitions and electronic spectra // Russ. J. Gen. Chem. – 2014. – Vol. 84, № 11. – P. 2114–2119.
 8. Скрипська О.В., Єленіч О.В., Бліндер О.В., Литвин Р.З., Горак Ю.І., Обушак М.Д., Ягодинець П.І. Синтез та антимікробна активність онієвих похідних 5-(4-бромацетилфеніл)фурфуролу// Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту: Збірник наук. праць. – Вип. 753: Хімія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 74-78.

Навчальні матеріали

 1. Органічна хімія: рекомендації до лабораторних робіт з органічної хімії / Укл. Скрипська О.В., Букачук О.М., Чобан А.Ф.. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 92 с.
 2. Теоретичні основи органічної хімії: навчальний посібник // Укл.: Ягодинець П.І., Скрипська О.В., Андрійчук Ю.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 100 с.
 3. Збірник завдань та вправ з органічної хімії. Частина 2. Навчальний посібник для студентів хімічного факультету // Укл.: Букачук О.М., Скрипська О.В., Риндич Н.О., Андрійчук Ю.М., Кушнір О.В. Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с.
 4. Основи медичної та фармацевтичної хімії: навчально-методичний посібник // Укл.: Лявинець О.С., Скрипська О.В., Андрійчук Ю.М., Кушнір О.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 140 с.
 5. Органічна хімія: Навчальний посібник // Укл.: Скрипська О.В., Андрійчук Ю.М., Ягодинець П.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 108 с.
 6. Охорона праці на хімічних виробництвах: Навчальний посібник // Укл.: П.І. Ягодинець, О.В. Скрипська, Н.О. Риндич, О.С. Лявинець,– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 116 с.
 7. Методика розв’язування задач з хімії: навчально-методичний посібник // Укл.: П.М. Фочук, О.В. Скрипська – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 110 с.
 8. О.С. Лявинець, О.М. Букачук, О.В. Скрипська, О.В. Кушнір, Ю.М. Андрійчук, Н.О. Риндич. Практикум з органічної хімії. Навчальний посібник – Харків. – Мачулин, 2014. – 440 с.
 9. Стратегія та тактика органічного синтезу: Методичні рекомендації / укл. : Скрипська О.В., Ягодинець П.І. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 88 c.

10. Збірник завдань з курсу «Органічна хімія». / Укл.: Скрипська О.В., Єленіч О.В., Чобан А.Ф. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 78 c.