Сачко Анастасія Валеріїівна

Наукові публікації

2019 рік

 • А. Сачко, В. Закордонський, Х. Корбутяк. Вплив добавок електролітів на солюбілізацію пірену в розчинах бензетоній хлориду та системах бензетоній хлорид-поліетиленоксид. Наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019", Львів, 3-5 червня 2019 р., Ф2. 

2018рік

 • K.Bondar, M.Baryshnikova, A.Sachko, I.Tsuipa, V.Udovichenko, V.Apostolyuk. Hydrodynamic regime of cave lakes and seismicity of Podillya (Ukraine).  XVIIth International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects” 14-17 May 2018, Kiev, Ukraine (Scopus)
 • К. Бондарь, А. Сачко, М. Чурубров, І. Мамишев. Нові дані про газовий склад повітря гіпсових печер Поділля та Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Геологія. - 2(81). - 2018. - 44-48 с. (Web of Science)
 • Sachko A.V., Lukan Y.R., Zakordonskiy V.P. The association processes and physical-chemical properties of casein-benzethonium cloride aqueous systems // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2018. Kyiv, 27-30 August 2018. - P.523.
 • A.V. Sachko, Kh.V Kynka, V.P. Zakordonskiy. The main features of intermolecular interaction in benzethonium chloride - polyethylene glycol aqueous systems // XVI Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Lublin, August 28-31, 2018. P.135.
 • A. Sachko, K. Bondar. Seasonal dependence of chemical composition of water from Ozerna karst cave lakes // XIІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 13–16 November 2018, Kyiv, Ukraine
 • M. Baryshnikova, K. Bondar, A. Sachko, I. Tsiupa, V. Apostolyuk. Seismicity as a hydroregime forming factor in Podillya caves // XIІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 13–16 November 2018, Kyiv, Ukraine (Scopus)


2017 рік

 

VII Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Землю»
Київ, 19-21 квітня 2017 р.
ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛИМИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Хащинська У.В., студентка
Сачко А.В., к.х.н., доцент,
 • Хащинська У.В., Сачко А.В. Оцінка забруднення важкими металами грунтового покриву міста Чернівці. VII Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Землю», Київ, 19-21 квітня 2017 р., 77-79 с.
 • Сачко А., Бондар К. Вміст важких металів та магнітна сприйнятливість грунтового покриву міста Чернівці. XVI с
 • В. Закордонський, А. Сачко, М. Дума. Агрегативна стійкість діоксиду титану в змішаних розчинах протилежно заряджених поліметакрилової кислоти та бензетоній хлориду  // Вісник Львів. ун–ту, Сер. хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 2. – С. 496-506.
 • Sachko A.V., Lukan Yu.R., Zakordonskiy V.P. The interaction between casein and cationic surfactant benzethonium chloride // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2017. Chernivtsi, 23-26 August 2017. - P.740.
 • Сачко А., Лисяк М. Дослідження кінетики сушіння м'ясного фаршу із використанням різних наповнювачів // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 11-12 жовтня 2017 року) / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – 158 с.
 • K.Bondar, A.Sachko, M.Churubrov, I.Mamushev. Investigation of gas composition of air from gypsum caves in Western Ukraine // XІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 11–14 October 2017, Kyiv, Ukraine. (Scopus)
 • Anastasiia Sachko, Igor Kobasa, Olesya Moysyura. Perspectives of utilization of nanodispesive materials based on TiO2, SiO2 and SiO2-TiO2 for wine fining // The international Conference "Biotechnologies, Present and Perspectives" November, 24-25, 2017, Suceava, Romania. 
 • Anastasiia Sachko, Igor Kobasa, Olesya Moysyura. Perspectives of utilization of nanodispesive materials based on TiO2, SiO2 and SiO2-TiO2 for wine fining // Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University - Suceava Volume XVI, Issue 4 – 2017. P.216-221. http://www.fia.usv.ro/fiajournal/index.php/FENS

Публікації зі студентами:

 • Марія Лисяк, Анастасія Сачко. Ефективність використання різних наповнювачів для визначення вологості м'ясного фаршу // Матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч.1. – С.303.
 • Вакарик Надія, Анастасія Сачко. Використання класичної та альтернативної методик для виготовлення алкогольних напоїв на основі шкіри мандаринів // Матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч.1. – С.28.

 

2016 рік

 • Diychuk V., Sachko A., Winkler I. Chemical analysis of fresh water from a karst area in Ukraine // J. Food and Environment Safety. – 2016. – Vol. XV, Issue. 1. – P.29–35.
  http://www.fia.usv.ro/fiajournal/files/Journal2016/2016_1/single/CONTENTS_NOU.pdf 
 • A.V. Sachko, V.P. Zakordonskiy. Optical properties of cationic benzethonium chloride mixtures with surfactants of different nature. XV Ukrainian-Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Lviv, September 12-15, 2016. P.136.


2011-2015 роки

 • Закордонський В., Сачко А. Міжмолекулярна взаємодія в бінарних розчинах поверхнево-активних речовин // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2011. – Вип.52 – С 293–301.
 • В. Закордонський, А. Сачко. Міжмолекулярні взаємодії в розчинах бінарних сумішей поверхнево-активних речовин // Праці НТ ім. Т. Шевченка – 2011. – Т.18. – Вип. Хемія і біохемія. – С. 83–103.
 • Закордонський В., Сачко А., Солтис М., Сеньків Н., Голод Т. Міжмолекулярна взаємодія й агрегативна стійкість діоксиду титану в змішаних розчинах поліметакрилової кислоти та додецилбензолсульфонату натрію // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2012. – Вип.53 – С 276–284.
 • Воробець М.М., Горобець І.В., Дійчук В.В., Сачко А.В. Фотометричне визначення нітрит-іонів у харчових продуктах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип.  640 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 104-107.
 • А.В. Сачко, В.П. Закордонский, А.В. Волошиновский. Механизм молекулярной ассоциации в водных растворах полиметакриловой кислоты и додецилбензолсульфоната натрия по данным флуорометрии // Журнал физической химии – 2013. – Т.87. №3.–427–433 с. 
 • В. Закордонський, А. Сачко, М. Думас Міжмолекулярна асоціація та поверхнева активність бензетоній хлориду за наявності неорганічних солей // Вісник Львів. ун–ту, Сер. хім. – 2013. – Вип. 54, Ч. 2. – С. 397–406.
 • Результаты спелеологических исследований карстового плато Кызыл-Шевар (республика Узбекистан) / А.В. Сачко // Спелеологія і карстологія. — 2012. — № 9. — С. 22-28. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49734
 • А. Сачко, В. Закордонський. Солюбілізаційна здатність міжмолекулярних комплексів поліметакрилової кислоти з поверхнево-активними речовинами // Збірник наукових праць ХІІІ наукової конференції "Львівські хімічні читання -  2011" (29 травня - 1 червня 2011 р., м. Львів, Україна). – Ф40.
 • В. Закордонський, А. Сачко. Асоціативні процеси в змішаних розчинах поверхнево-активних речовин. // Збірник науковихпраць ХІІІ наукової конференції "Львівські хімічні читання -  2011" (29 травня - 1 червня 2011 р., м. Львів, Україна). – У69.
 • V.P. Zakordonskiy, A.V. Sachko, T.Yu. Holod. The adsorption aspects of aggregative stability of TiO2 dispersions in aqueous mixtures of polymethacrylic acid and surfactants // Ukrainian - Polish Symposia on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications (Puszsha-Wodica (Kyiv), Ukraine, September 11-14, 2012). – P. 153.
 • Сачко А., Закордонський В., Бродик Н. Аномалія електричної провідності змішаних розчинів протилежно заряджених йонних поверхнево-активних речовин // Збірник науковихпраць ХІV наукової конференції "Львівські хімічні читання -  2013" (26–29 травня 2013 р., м. Львів, Україна). ­– Ф16.


2005-2010 роки

Наукові статті

 • Тугай А., Закордонський В. Потенціометричні дослідження взаємодії між поліметакриловою кислотою та поліетиленгліколем у водному середовищі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2005. – Вип. 46. – С. 257–263.
 • Тугай А., Закордонский В. Закономерности ассоциации полиметакриловой кислоты с бензетоний хлоридом в водных растворах // Журн. физ. химии. –2006. –Т.80. №6. –С.1039–1045.
 • Tugay A., Zakordonskiy V., Soltys M. Polymer-surfactant interaction and physico-chemical properties of polymethacrylic acid–Triton X-100 and polymethacrylic acid–poly(ethylene)oxide aqueous systems // Polish. Chem. J. –2006. –V.80. P.957–974
 • Закордонський В., Тугай А., Дяків Б. Деякі питання термодинаміки формування поверхневого шару в системах поліметакрилова кислота – Triton X-100 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2006. – Вип. 47. – С. 235–243.
 • А.В. Тугай, В.П. Закордонський. Термодинамічні аспекти взаємодії поліметакрилової кислоти з бензетоній хлоридом // Вопросы химии и хим. технологи. –2006. –№5. –С. 154–158.
 • Тугай А., Закордонский В., Голод Т. Солюбілізація судану ІІІ в водних системах поліметакрилова кислота – ПАР різної природи // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2007. – Вип. 48, ч. 2. – С. 157–165.
 • Тугай А.В., Закордонський В.П., Волошиновський А.С. Дослідження взаємодії між неіоногенним TRITON X-100 та поліметакриловою кислотою методом флуоресцентної спектроскопії // Вопросы химии и хим. технологии, –2007. –№5. –С. 118–125.
 • Сачко А., Закордонский В., Ісакова У., Заіченко О., Мітіна Н. Колоїдно-хімічні властивості водних розчинів бензетоній хлориду та аніонного поліелектроліту // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2008. – Вип. 49, ч. 2. – С. 102–112.
 • А.В. Сачко, В.П. Закордонский, А.С. Волошиновский, Т.Ю. Голод. Механизм взаимодействия полиметакриловой кислоты с додецилбензолсульфонатом натрия в водных растворах // ЖФХ. – 2009. – Т.83, №7. – С. 1238-1245.
 • А. Сачко, В. Закордонський, Я. Хім.’як. Структура інтермолекулярних комплексів поліметакрилової кислоти з неіоногенними ПАР за даними ІЧ– та ЯМР–спектроскопії // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2010. – Вип. 52, – С.356–365.
 • Закордонський В., Солтис М., Сачко А., Герман О. Концентраційна аномалія еквівалентної електропровідності водних розчинів бінарних сумішей ПАР // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2010. – Вип. 52, – С.312–320. 

Матеріали конференцій 

 • Тугай А.В., Закордонський В.П. Вплив температури на асоціативні процеси в системі поліметакрилова кислота–Triton X-100 // Десята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2005” (м. Львів, 25-27 травня, 2005). – 2005. – С. Ф71.
 • Tuhay A.V., Zakordonskiy V.P., Voloshinovskij A.S., Soltys M.M. Some aspects of polyacid – cationic surfactant interaction // IX Polish-Ukarainian Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications (Sandomierz, September 5–9, 2005). – 2005. – P. 305-306.
 • Абушик О., Тугай А., Петріна Р., Заіченко О., Новіков В. Особливості солюбілізації комплексів поліаніонітів із низькомолекулярними ПАР // Сьома Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 18–19 травня, 2006). – 2006. – С. 274.
 • A. Tugay, V. Zakordonskiy, T. Holod. Association processes in polymer-surfactant systems and their influence on aggregative stability of titanium dioxide dispersions // X Polish-Ukarainian Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications (Lviv-Uzlissja, September 26–30, 2006). – 2006. – P.2, – P. 180–181.
 • A.V. Tugay, V.P. Zakordonskiy, T.Y. Holod, M.M. Soltys. About interaction of polymethacrylic acid with anionic surfactant sodium dodecylbenzensulfonate // XI Polish-Ukarainian Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications 2007. – P. 305-306.
 • А.В. Тугай, В.П. Закордонський, А.С. Волошиновський. Застосування флуоресцентної спектроскопії для дослідження взаємодії бензетоній хлориду з поліметакриловою кислотою // Збірка тез ІІІ Міжнародної конференції «Сучасні проблеми фізичної хімії» (31 серпня – 3 вересня 2007 р., М. Донецьк, Україна).  – С.175.
 • Анастасія Тугай, Віктор Закордонський, Михайло Солтис. Використання УФ-спектроскопії для дослідження закономірностей  взаємодії поліметак­рилової кислоти з бензетоній хлоридом // Збірник наукових праць ХІ наукової конференції “Львівські хімічні читання –  2007” (30 травня – 1 червня 2007 р., м. Львів, Україна). –Ф28.
 • А.В. Тугай, В.П. Закордонський, А.С.Волошиновський. Дослідження взаємодії між однойменно зарядженими полімером та поверхнево-активною речовиною методом флуоресцентної спектроскопії // Тези доповідей ХІ Української конференції з високомолекулярних сполук (1 – 5 жовтня 2007, м. Дніпропетровськ). –С.198.
 • A. Tugay, V. Zakordonskij, A. Zaichenko, N. Mitina, T. Skorohoda. Micelle forming intermolecular complexes of anionic oligoperoxides with cationic surfactant // Materials of 3rd International Symposium on “Reactive polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts, and at Interfaces” (September 23–26, 2007 Dresden). – P.P1.45.
 •  А. Сачко, Я. Хім*як, В. Закордонський. Уточнення складу комплексів ПМАК-БТХ методом ЯМР спектроскопії твердого тіла // Збірник наукових праць ХІ наукової конференції "Львівські хімічні читання -  2009" (1– 4 червня 2009 р., м. Львів, Україна). -Ф 59.
 • Сачко А., Закордонський В. Реологія та фазова структура змішаних розчинів поліметакрилової кислоти і поверхнево-активних речовин // Тези доповідей ХІ Української конференції з високомолекулярних сполук (18 – 21 жовтня 2010, м. Київ). –С.159.
 • A.V. Sachko, V.P. Zakordonskiy, M.M. Soltys. Complex formation, surface and bulky properties of benzethonium chloride – hydrophobic olygoperoxide aqueous mixtures // XI Polish-Ukarainian Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications (August 24-28,2010, Kielce, Poland). – P. 127.


до 2005 року

 • Тугай А., Закордонський В. Самоасоціація в водних системах поліметакрилова кислота–Triton X-100 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2004. – Вип. 44. – С. 209–218 
 • Закордонський В.П., Тугай А.В. Процеси самоасоціації в системі поліметакрилова кислота–Triton X-100 // Третя Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 16–17 травня, 2002). – 2002. – С. 167.
 • Тугай А., Закордонський В. Асоціативні процеси в системі поліметакрилова кислота–поліетиленгліколь // Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії (м. Львів, 25–28 травня, 2003). – 2003. – С. 55–57.
 • Тугай А.В., Закордонський В.П. Дослідження взаємодії між поліметакриловою кислотою та неіоногенними поверхнево-активними речовинами методом солюбілізації барвника // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ’2004” (м. Дніпропетровськ, 10–25 лютого 2004). – 2004. – Том 52. Хімія та хімічні технології. – С. 51–53.
 • Tugay A.V., Zakordonskiy V.P., Soltys M.M. Interactions of polymetacrylic acid and nonionic surfactants in aqueous medium and their influence on systems properties // VIII Ukrainian-Polish Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications (Odesa, September 19-24, 2004). 2004. – P. 367-368.
 • Тугай A.В., Закордонський В.П. Аномальний характер реологічної поведінки розчинів поліметакрилової кислоти в присутності поверхнево-активних речовин // Матеріали десятої української конференції з високомолекулярних сполук (м. Київ, 12-14 жовтня, 2004). – 2004. – С. 250.

Навчальні матеріали

 • Влодарчик Р.П., Кобаса І.М., Воробець М.М., Кондратьєва І.В., Сачко А.В. Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів. Навчальний посібник. –Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – 375 с. (з грифом МОН України 1/11­–19850 від 17.12.13 р.).
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Сачко А.В. Екологічна паспортизація підприємств і територій. Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Рута, 2012. – 160 с.
 • Сачко А.В. Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Хіміко-аналітична експертиза об’єктів довкілля, сировини та харчових продуктів. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці: Чернівецький національний університет, Рута, 2012. – 32 с.
 • Воробець М.М., Кобаса І.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Частина 1. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці: Чернівецький національний університет, Рута, 2013 – 32 с.
 • Сачко А.В., Кобаса І.М. Оптичні методи аналізу. Навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – 160 с.
 • Кобаса І.М., Воробець М.М., Сачко А.В. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації. Лабораторний практикум. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – 96 с.