Сачко Анастасія Валеріїівна

Наукові публікації

2022 рік

 • Сема О.В., Сачко А.В., Вакарик Н.М. Вплив параметрів процесу обсмаження на фізико-хімічні показники кави // І Міжнародна наукова конференція "Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матералів, 20 травня 2022 р, 93-96 с.
 • Доскалюк Н.М., Сачко А.В., Халавка Ю.Б. Спосіб синтезу напівпровідникових нанокристалів AgInS2 ТА AglnS2/ZnS у водному розчині. Патент на корисну модель # 150571, 02.03.2022, бюл. No 9, https://iprop-ua.com/inv/9d2ro9b4/
 • Influence of the addition of chamomile on the content of tannins in tea / Anna Makarenko, Mariia Vorobets, Iryna Kondrachuk, Anastasiia Sachko, Heorhii Vorobets // Food and Environment Safety. – 2022. – Vol. XXI, Issue 1. – Р. 33–38
 • Сачко А.В., Губський С.М. Особливості технології виготовлення та оцінка властивостей майонезу пониженої жирності без додавання яєчних продуктів. VI міжнародна науково-технічна конференція "Стан і перспективи харчової науки та промисловості". Тези доповідей, 22-23 вересня 2022 р., Тернопіль, с.15-16.
 • Sachko A., Gubsky M. Development of low-fat egg-free mayonnaise: preleminary reological research. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 26 жовтня 2022 року, Харків, ДБТУ. С. 95
 • Сема О. В., Сачко А. В., Петращук К. Т. Удосконалення рецептури мафінів дієтично-функціонального призначення. Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі: збірник тез та доповідей ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 листопада 2022 р., НУХТ, Київ, 2022.

Публікації зі студентами

 • Довганюк А. Органолептична оцінка солодких речовин різних класів. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 5-6 травня 2022 року, с.59-60.

2021 рік

 • O.A. Havryliuk, I.O. Bida, V.M. Hovorukha, Y.P. Danko, G.V. Gladka, A.V. Sachko, L.S. Yastremska, O.B. Tashyrev, Ph.V. Muchnyk. Metal-resistant microorganisms of tap water: theoretical justification and biotechnological application // Проблеми екологічної біотехнології: електрон. Нац. авіац. ун-т. – Київ: 2021 DOI: https://doi.org/10.18372/2306-6407.1-2.16059
 • Yuliana Lukan, Anastasiia Sachko, Yuriy Khalavka. Physico-chemical properties and prospects of use of casein micelles in medicine. Biotechnologies, present and perspectives, 8th Edition of the International Conference, 5th November 2021. – P. 87.
 • Joanna Ilyuk, Oksana Sema, Anastasiia Sachko, Victoria Evlash, Ihor Kobasa. Development of a new highly nutritional fermented milk product from the extruded sunflower seeds. Biotechnologies, present and perspectives, 8th Edition of the International Conference, 5th November 2021. – P. 62.
 • Anna Makarenko, Mariya Vorobets, Iryna Kondrachuk, Anastasiia Sachko. Influence of the addition of chamomile on the content of tannin in tea. Biotechnologies, present and perspectives, 8th Edition of the International Conference, 5th November 2021. – P. 61.
 • Nataliia Doskaliuk, Anastasia Sachko, Yuriy Khalavka. Effect of In:Ag cation ratio on AgInS2 quantum dots properties. Proceedings of the 10th International Conference of the Hellenic Crystallographic Association (HeCrA), NCSR “Demokritos”, Athens, Greece, 15-17 October 2021
 • Анастасія Сачко, Насєдкін Євген, Ксенія Бондар, Ірина Цюпа. Особливості використання різних методів для визначення вмісту мангану в твердій фазі промислових аерозолів. Збірник наукових праць: ХVІІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2021». Львів, 31 травня – 2 червня 2021 року – Львів: Видавнитво від А до Я, 2021. – З.83.
 • Юрій Халавка, Наталія Доскалюк, Юрій Баб’юк, Олександра Пиптюк, Андрій Готинчан, Окрепка Галина, Анастасія Сачко, Оксана Попадинець, Василь Перцович. Постсинтезова обробка наночастинок AgInS2. Збірник наукових праць: ХVІІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2021». Львів, 31 травня – 2 червня 2021 року – Львів: Видавнитво від А до Я, 2021. – С.У3.
 • О. A. Havryliuk, V. M. Hovorukha, A. V. Sachko, G. V. Gladka, I. O. Bida, O. B. Tashyrev. Bioremoval of hazardous cobalt, nickel, chromium, copper and cadmium compounds from contaminated soil by Nicotiana tabacum plants and associated microbiome. Biosyst. Divers., 2021, 29(2), 88-93 Scopus DOI: 10.15421/012112
 • Havryliuk O.A., Hovorukha V.M., Sachko A.V., Gladka G.V., Tashyrev O.B. Quantitative indicators of copper-resistant microorganisms distribution in natural ecosystems. BIOTECHNOLOGIA ACTA. 2021. V.14, No1, p. 69-80. SSN: друковане - 2410-7751 електронне - 2410-776X, фахові видання, категорія Б. https://doi.org/10.15407/biotech14.01.69
 • Насєдкін Є., Сачко А., Бондар К., Цюпа І. Геохімічні закономірності розподілу міді в компонентах атмосферного, водного та літосферного середовища міста Запоріжжя. Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2021 р., м. Дніпро. – Дніпро: “Середняк Т.К.”, 2021. – С.110-113

2020 рік

 • Ємельянов В.О., Насєдкін Є.І., Сачко А.В., Кураєва І.В., Кошлякова Т.О. Розподіл свинцю в приземному атмосферному аерозолі міста Запоріжжя. Мінерал. журн. 2020. 42, No 4. C. 104—115. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.04.104 (WoS)
 • O.А. Havryliuk, V.М. Hovorukha, О.B. Tashyrev, А. V. Sachko. Quantitative patterns of spread of copper resistant microorganisms in natural ecosystems // Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», м. Київ, Україна, 2020 р. - 35-36 с.
 • Лукань Ю.Р., Сачко А.В. Дослідження солюбілізації хлорофілу в водних сумішах поверхнево-активних речовин різної природи з казеїном // ХХІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії", Київ, 20-22 травня 2020, с.210.
 • О.B. Tashyrev, V.М. Hovorukha, O.А. Havryliuk, А. V. Sachko, G.Gladka. Thermodynamic approach to remove toxic metals and radionuclides from industrial sewage and polluted ecosystems //  Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», м. Київ, Україна, 2020 р. - 95-96 с.
 • Доскалюк Н. М., Баб’юк Ю. В., Тинкевич О. О., Cачко А. В., Халавка Ю. Б. Вплив катіонного складу на оптичні властивості та фотостабільність квантових точок AgInS2 ТА AgInS2/ZnS // Науковий вісник Чернівецького 8 університету. - Випуск 827.: Хімія. – Чернівці, 2020
 • Бондар К., Сачко А., Цюпа І. Оцінка антропогенного забруднення поверхневих відкладів міста Чернівці за магнітною сприйнятливістю та вмістом важких металів // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Геологія, 2(89), 2020, 71-78 c. (WoS)
  DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.10
 • Sachko A., Kobasa I., Moysyura O., Vorobets M. Efficiency of apple juice clarification with using of nano-sized mineral oxides // Ukrainian Food Journal, Vol.9, Issue 2, 2020, 361-372 p. (WoS)
  DOI:10.24263/2304-974X-2020-9-2-8
 • Sachko A.V., Lukan Yu.R., Zakordonskiy V.P. Features of casein interaction with nonionic and anionic surfactants //// International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2020. August, 26-29, Lviv, p. 315.
 • Tsiupa I., Sachko A., Bondar K. Estimation of antropogenic load of the soil cover of city Chernivtsi according to magnetic and geochemical studies // XIV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 10-13 November 2020, Kyiv, Ukraine. (Scopus)

Публікації зі студентами

 • Романюк І. Порівняння кислотності газованих безалкогольних напоїв // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 22-23 квітня 2020 року, с.197-198.
 • Равлюк О. Порівняння фізико-хімічних властивостей питного молока в осінній та зимовий сезони // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 22-23 квітня 2020 року, с.189-190.


2019 рік

 • А. Сачко, В. Закордонський, Х. Корбутяк. Вплив добавок електролітів на солюбілізацію пірену в розчинах бензетоній хлориду та системах бензетоній хлорид-поліетиленоксид. Наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019", Львів, 3-5 червня 2019 р., Ф2. 
 • A.V. Sachko, A. Slobodian, V.P. Zakordonskiy. Dependence of rheological behaviour of PEG solutions and PEG-BTC aqueous mixtures from molecular weight of PEG // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2019. Lviv,
 • Анастасія Сачко, Володимир Дійчук. Визначення вмісту заліза в білих винах фотометричним та атомно-абсорбційними методами // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 10–11 жовтня 2019 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 13 с.
 • Юлія Шиманська, Анастасія Сачко, Віктор Федорів. Виготовлення карбонізованих напоїв з ягідним наповнювачем на основі пастеризованої молочної сироватки // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 10–11 жовтня 2019 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 168 с.

Публікації зі студентами:

 • Шиманська Ю. Молочна сироватка як сировина для виробництва напоїв // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 16-17 квітня 2019 року, с. 195.
 • Слободян А. Вплив молекулярної маси поліетиленоксиду на в’язкість водних систем ПЕО – БТХ // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 16-17 квітня 2019 року, с.153.
 • Попович А. Аналіз молока, представленого на ринках Чернівців в осінній період // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича //Інститут біології, хімії та біоресурсів, 16-17 квітня 2019 року, с.129.
 • Макаренко А. Молошаг А. Оцінка якості ковбасних виробів популярних на Буковині виробників // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 16-17 квітня 2019 року, с.85.
 • Ілюк Д. Дослідження якості та безпеки вершкового масла // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 16-17 квітня 2019 року, с.55
 • Горбатюк А. Визначення вмісту важких металів у грунтах, які можуть бути потенційним середовищем існування екстремофільних мікроорганізмів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 16-17 квітня 2019 року, с.37.

2018рік

 • K.Bondar, M.Baryshnikova, A.Sachko, I.Tsuipa, V.Udovichenko, V.Apostolyuk. Hydrodynamic regime of cave lakes and seismicity of Podillya (Ukraine).  XVIIth International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects” 14-17 May 2018, Kiev, Ukraine (Scopus)
 • К. Бондарь, А. Сачко, М. Чурубров, І. Мамишев. Нові дані про газовий склад повітря гіпсових печер Поділля та Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Геологія. - 2(81). - 2018. - 44-48 с. (Web of Science)
 • Sachko A.V., Lukan Y.R., Zakordonskiy V.P. The association processes and physical-chemical properties of casein-benzethonium cloride aqueous systems // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2018. Kyiv, 27-30 August 2018. - P.523.
 • A.V. Sachko, Kh.V Kynka, V.P. Zakordonskiy. The main features of intermolecular interaction in benzethonium chloride - polyethylene glycol aqueous systems // XVI Polish-Ukrainian Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Lublin, August 28-31, 2018. P.135.
 • A. Sachko, K. Bondar. Seasonal dependence of chemical composition of water from Ozerna karst cave lakes // XIІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 13–16 November 2018, Kyiv, Ukraine
 • M. Baryshnikova, K. Bondar, A. Sachko, I. Tsiupa, V. Apostolyuk. Seismicity as a hydroregime forming factor in Podillya caves // XIІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 13–16 November 2018, Kyiv, Ukraine (Scopus)


2017 рік

 

VII Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Землю»
Київ, 19-21 квітня 2017 р.
ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛИМИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Хащинська У.В., студентка
Сачко А.В., к.х.н., доцент,
 • Хащинська У.В., Сачко А.В. Оцінка забруднення важкими металами грунтового покриву міста Чернівці. VII Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Землю», Київ, 19-21 квітня 2017 р., 77-79 с.
 • Сачко А., Бондар К. Вміст важких металів та магнітна сприйнятливість грунтового покриву міста Чернівці. XVI Наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2017", Львів, 2017 р., Д4. 
 • В. Закордонський, А. Сачко, М. Дума. Агрегативна стійкість діоксиду титану в змішаних розчинах протилежно заряджених поліметакрилової кислоти та бензетоній хлориду  // Вісник Львів. ун–ту, Сер. хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 2. – С. 496-506.
 • Sachko A.V., Lukan Yu.R., Zakordonskiy V.P. The interaction between casein and cationic surfactant benzethonium chloride // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2017. Chernivtsi, 23-26 August 2017. - P.740.
 • Сачко А., Лисяк М. Дослідження кінетики сушіння м'ясного фаршу із використанням різних наповнювачів // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 11-12 жовтня 2017 року) / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – 158 с.
 • K.Bondar, A.Sachko, M.Churubrov, I.Mamushev. Investigation of gas composition of air from gypsum caves in Western Ukraine // XІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 11–14 October 2017, Kyiv, Ukraine. (Scopus)
 • Anastasiia Sachko, Igor Kobasa, Olesya Moysyura. Perspectives of utilization of nanodispesive materials based on TiO2, SiO2 and SiO2-TiO2 for wine fining // The international Conference "Biotechnologies, Present and Perspectives" November, 24-25, 2017, Suceava, Romania. 
 • Anastasiia Sachko, Igor Kobasa, Olesya Moysyura. Perspectives of utilization of nanodispesive materials based on TiO2, SiO2 and SiO2-TiO2 for wine fining // Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University - Suceava Volume XVI, Issue 4 – 2017. P.216-221. http://www.fia.usv.ro/fiajournal/index.php/FENS

Публікації зі студентами:

 • Марія Лисяк, Анастасія Сачко. Ефективність використання різних наповнювачів для визначення вологості м'ясного фаршу // Матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч.1. – С.303.
 • Вакарик Надія, Анастасія Сачко. Використання класичної та альтернативної методик для виготовлення алкогольних напоїв на основі шкіри мандаринів // Матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч.1. – С.28.

 

2016 рік

 • Diychuk V., Sachko A., Winkler I. Chemical analysis of fresh water from a karst area in Ukraine // J. Food and Environment Safety. – 2016. – Vol. XV, Issue. 1. – P.29–35.
  http://www.fia.usv.ro/fiajournal/files/Journal2016/2016_1/single/CONTENTS_NOU.pdf 
 • A.V. Sachko, V.P. Zakordonskiy. Optical properties of cationic benzethonium chloride mixtures with surfactants of different nature. XV Ukrainian-Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications. Lviv, September 12-15, 2016. P.136.


2011-2015 роки

 • Закордонський В., Сачко А. Міжмолекулярна взаємодія в бінарних розчинах поверхнево-активних речовин // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2011. – Вип.52 – С 293–301.
 • В. Закордонський, А. Сачко. Міжмолекулярні взаємодії в розчинах бінарних сумішей поверхнево-активних речовин // Праці НТ ім. Т. Шевченка – 2011. – Т.18. – Вип. Хемія і біохемія. – С. 83–103.
 • Закордонський В., Сачко А., Солтис М., Сеньків Н., Голод Т. Міжмолекулярна взаємодія й агрегативна стійкість діоксиду титану в змішаних розчинах поліметакрилової кислоти та додецилбензолсульфонату натрію // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2012. – Вип.53 – С 276–284.
 • Воробець М.М., Горобець І.В., Дійчук В.В., Сачко А.В. Фотометричне визначення нітрит-іонів у харчових продуктах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип.  640 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 104-107.
 • А.В. Сачко, В.П. Закордонский, А.В. Волошиновский. Механизм молекулярной ассоциации в водных растворах полиметакриловой кислоты и додецилбензолсульфоната натрия по данным флуорометрии // Журнал физической химии – 2013. – Т.87. №3.–427–433 с. 
 • В. Закордонський, А. Сачко, М. Думас Міжмолекулярна асоціація та поверхнева активність бензетоній хлориду за наявності неорганічних солей // Вісник Львів. ун–ту, Сер. хім. – 2013. – Вип. 54, Ч. 2. – С. 397–406.
 • Результаты спелеологических исследований карстового плато Кызыл-Шевар (республика Узбекистан) / А.В. Сачко // Спелеологія і карстологія. — 2012. — № 9. — С. 22-28. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49734
 • А. Сачко, В. Закордонський. Солюбілізаційна здатність міжмолекулярних комплексів поліметакрилової кислоти з поверхнево-активними речовинами // Збірник наукових праць ХІІІ наукової конференції "Львівські хімічні читання -  2011" (29 травня - 1 червня 2011 р., м. Львів, Україна). – Ф40.
 • В. Закордонський, А. Сачко. Асоціативні процеси в змішаних розчинах поверхнево-активних речовин. // Збірник науковихпраць ХІІІ наукової конференції "Львівські хімічні читання -  2011" (29 травня - 1 червня 2011 р., м. Львів, Україна). – У69.
 • V.P. Zakordonskiy, A.V. Sachko, T.Yu. Holod. The adsorption aspects of aggregative stability of TiO2 dispersions in aqueous mixtures of polymethacrylic acid and surfactants // Ukrainian - Polish Symposia on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications (Puszsha-Wodica (Kyiv), Ukraine, September 11-14, 2012). – P. 153.
 • Сачко А., Закордонський В., Бродик Н. Аномалія електричної провідності змішаних розчинів протилежно заряджених йонних поверхнево-активних речовин // Збірник науковихпраць ХІV наукової конференції "Львівські хімічні читання -  2013" (26–29 травня 2013 р., м. Львів, Україна). ­– Ф16.


2005-2010 роки

Наукові статті

 • Тугай А., Закордонський В. Потенціометричні дослідження взаємодії між поліметакриловою кислотою та поліетиленгліколем у водному середовищі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2005. – Вип. 46. – С. 257–263.
 • Тугай А., Закордонский В. Закономерности ассоциации полиметакриловой кислоты с бензетоний хлоридом в водных растворах // Журн. физ. химии. –2006. –Т.80. №6. –С.1039–1045.
 • Tugay A., Zakordonskiy V., Soltys M. Polymer-surfactant interaction and physico-chemical properties of polymethacrylic acid–Triton X-100 and polymethacrylic acid–poly(ethylene)oxide aqueous systems // Polish. Chem. J. –2006. –V.80. P.957–974
 • Закордонський В., Тугай А., Дяків Б. Деякі питання термодинаміки формування поверхневого шару в системах поліметакрилова кислота – Triton X-100 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2006. – Вип. 47. – С. 235–243.
 • А.В. Тугай, В.П. Закордонський. Термодинамічні аспекти взаємодії поліметакрилової кислоти з бензетоній хлоридом // Вопросы химии и хим. технологи. –2006. –№5. –С. 154–158.
 • Тугай А., Закордонский В., Голод Т. Солюбілізація судану ІІІ в водних системах поліметакрилова кислота – ПАР різної природи // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2007. – Вип. 48, ч. 2. – С. 157–165.
 • Тугай А.В., Закордонський В.П., Волошиновський А.С. Дослідження взаємодії між неіоногенним TRITON X-100 та поліметакриловою кислотою методом флуоресцентної спектроскопії // Вопросы химии и хим. технологии, –2007. –№5. –С. 118–125.
 • Сачко А., Закордонский В., Ісакова У., Заіченко О., Мітіна Н. Колоїдно-хімічні властивості водних розчинів бензетоній хлориду та аніонного поліелектроліту // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2008. – Вип. 49, ч. 2. – С. 102–112.
 • А.В. Сачко, В.П. Закордонский, А.С. Волошиновский, Т.Ю. Голод. Механизм взаимодействия полиметакриловой кислоты с додецилбензолсульфонатом натрия в водных растворах // ЖФХ. – 2009. – Т.83, №7. – С. 1238-1245.
 • А. Сачко, В. Закордонський, Я. Хім.’як. Структура інтермолекулярних комплексів поліметакрилової кислоти з неіоногенними ПАР за даними ІЧ– та ЯМР–спектроскопії // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2010. – Вип. 52, – С.356–365.
 • Закордонський В., Солтис М., Сачко А., Герман О. Концентраційна аномалія еквівалентної електропровідності водних розчинів бінарних сумішей ПАР // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім.– 2010. – Вип. 52, – С.312–320. 

Матеріали конференцій 

 • Тугай А.В., Закордонський В.П. Вплив температури на асоціативні процеси в системі поліметакрилова кислота–Triton X-100 // Десята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2005” (м. Львів, 25-27 травня, 2005). – 2005. – С. Ф71.
 • Tuhay A.V., Zakordonskiy V.P., Voloshinovskij A.S., Soltys M.M. Some aspects of polyacid – cationic surfactant interaction // IX Polish-Ukarainian Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications (Sandomierz, September 5–9, 2005). – 2005. – P. 305-306.
 • Абушик О., Тугай А., Петріна Р., Заіченко О., Новіков В. Особливості солюбілізації комплексів поліаніонітів із низькомолекулярними ПАР // Сьома Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 18–19 травня, 2006). – 2006. – С. 274.
 • A. Tugay, V. Zakordonskiy, T. Holod. Association processes in polymer-surfactant systems and their influence on aggregative stability of titanium dioxide dispersions // X Polish-Ukarainian Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications (Lviv-Uzlissja, September 26–30, 2006). – 2006. – P.2, – P. 180–181.
 • A.V. Tugay, V.P. Zakordonskiy, T.Y. Holod, M.M. Soltys. About interaction of polymethacrylic acid with anionic surfactant sodium dodecylbenzensulfonate // XI Polish-Ukarainian Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications 2007. – P. 305-306.
 • А.В. Тугай, В.П. Закордонський, А.С. Волошиновський. Застосування флуоресцентної спектроскопії для дослідження взаємодії бензетоній хлориду з поліметакриловою кислотою // Збірка тез ІІІ Міжнародної конференції «Сучасні проблеми фізичної хімії» (31 серпня – 3 вересня 2007 р., М. Донецьк, Україна).  – С.175.
 • Анастасія Тугай, Віктор Закордонський, Михайло Солтис. Використання УФ-спектроскопії для дослідження закономірностей  взаємодії поліметак­рилової кислоти з бензетоній хлоридом // Збірник наукових праць ХІ наукової конференції “Львівські хімічні читання –  2007” (30 травня – 1 червня 2007 р., м. Львів, Україна). –Ф28.
 • А.В. Тугай, В.П. Закордонський, А.С.Волошиновський. Дослідження взаємодії між однойменно зарядженими полімером та поверхнево-активною речовиною методом флуоресцентної спектроскопії // Тези доповідей ХІ Української конференції з високомолекулярних сполук (1 – 5 жовтня 2007, м. Дніпропетровськ). –С.198.
 • A. Tugay, V. Zakordonskij, A. Zaichenko, N. Mitina, T. Skorohoda. Micelle forming intermolecular complexes of anionic oligoperoxides with cationic surfactant // Materials of 3rd International Symposium on “Reactive polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts, and at Interfaces” (September 23–26, 2007 Dresden). – P.P1.45.
 •  А. Сачко, Я. Хім*як, В. Закордонський. Уточнення складу комплексів ПМАК-БТХ методом ЯМР спектроскопії твердого тіла // Збірник наукових праць ХІ наукової конференції "Львівські хімічні читання -  2009" (1– 4 червня 2009 р., м. Львів, Україна). -Ф 59.
 • Сачко А., Закордонський В. Реологія та фазова структура змішаних розчинів поліметакрилової кислоти і поверхнево-активних речовин // Тези доповідей ХІ Української конференції з високомолекулярних сполук (18 – 21 жовтня 2010, м. Київ). –С.159.
 • A.V. Sachko, V.P. Zakordonskiy, M.M. Soltys. Complex formation, surface and bulky properties of benzethonium chloride – hydrophobic olygoperoxide aqueous mixtures // XI Polish-Ukarainian Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications (August 24-28,2010, Kielce, Poland). – P. 127.


до 2005 року

 • Тугай А., Закордонський В. Самоасоціація в водних системах поліметакрилова кислота–Triton X-100 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2004. – Вип. 44. – С. 209–218 
 • Закордонський В.П., Тугай А.В. Процеси самоасоціації в системі поліметакрилова кислота–Triton X-100 // Третя Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (м. Київ, 16–17 травня, 2002). – 2002. – С. 167.
 • Тугай А., Закордонський В. Асоціативні процеси в системі поліметакрилова кислота–поліетиленгліколь // Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії (м. Львів, 25–28 травня, 2003). – 2003. – С. 55–57.
 • Тугай А.В., Закордонський В.П. Дослідження взаємодії між поліметакриловою кислотою та неіоногенними поверхнево-активними речовинами методом солюбілізації барвника // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ’2004” (м. Дніпропетровськ, 10–25 лютого 2004). – 2004. – Том 52. Хімія та хімічні технології. – С. 51–53.
 • Tugay A.V., Zakordonskiy V.P., Soltys M.M. Interactions of polymetacrylic acid and nonionic surfactants in aqueous medium and their influence on systems properties // VIII Ukrainian-Polish Symposium. Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications (Odesa, September 19-24, 2004). 2004. – P. 367-368.
 • Тугай A.В., Закордонський В.П. Аномальний характер реологічної поведінки розчинів поліметакрилової кислоти в присутності поверхнево-активних речовин // Матеріали десятої української конференції з високомолекулярних сполук (м. Київ, 12-14 жовтня, 2004). – 2004. – С. 250.

Навчальні матеріали

 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Сачко А.В. Екологічна паспортизація підприємств і територій. Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Рута, 2012. – 160 с.
 • Сачко А.В. Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Хіміко-аналітична експертиза об’єктів довкілля, сировини та харчових продуктів. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці: Чернівецький національний університет, Рута, 2012. – 32 с.
 • Воробець М.М., Кобаса І.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Частина 1. Методичні 
 • рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці: Чернівецький національний університет, Рута, 2013 – 32 с.
 • Влодарчик Р.П., Кобаса І.М., Воробець М.М., Кондратьєва І.В., Сачко А.В. Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів. Навчальний посібник. –Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – 375 с. (з грифом МОН України 1/11­–19850 від 17.12.13 р.).
 • Сачко А.В., Кобаса І.М. Оптичні методи аналізу. Навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – 160 с.
 • Кобаса І.М., Воробець М.М., Сачко А.В. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації. Лабораторний практикум. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – 96 с.
 • Аналіз природних обєктів і продуктів харчування: метод. реком. до лабор. робіт / уклад. : М.М. Воробець, І.М. Кобаса, В.В. Дійчук, А.В. Сачко, Л.Д. Водянка. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 56 с.
 • Харчові технології. Особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції: навч. Посібник / укл. А.В. Сачко, О.В. Сема, М.М. Воробець, С.Д. Борук. – Чернівці: Чернівец. нац.. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с.
 • Органолептичний аналіз харчових продуктів: метод. реком. До лабор. робіт / уклад. М.М. Воробець, А.В. Сачко, О.В. Сема, С.Д. Борук – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 32 с.
 • Інструментальні методи аналізу харчової продукції: навч.-метод. посібник / укл.: А.В. Сачко, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 80 с.
 • Фахова ознайомча та технологічна практика зі спеціальності «Харчові технології»: методичні рекомендації та допоміжні матеріали / уклад.: О.В. Сема, А.В. Сачко. Чернівці :Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.  32 с.