Кондратьєва Ірина Володимирівна

Наукові публікації

2019

 • I.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, Yu.V. Kropelnytska. Sensitizing of TiO2 by the symmetric cationic polymethine dye for the photocatalytic reduction of methylene blue // Functional materials letter. - 2019. - Vol.12, №3. - P.1950038. 
  DOI: https://doi.org/10.1142/S1793604719500383. Impact factort - 1,084.


 • Kobasa I.M., Kondratyeva I.V., Odosiy L.I., Kropelnytska Yu.V. Sensitizing of TiO2 by the symmetric anionic polymethine dye with three conjugated chromophores // Research on Chemical Intermediates. – 2019. 45(42).
  DOI: https://doi.org/10.1007/S11164-019-03889-y. Іmpact factor – 2,064. 


 • Kobasa I.M., Kondrachuk I.V., Sema O.V., Panimarchuk О.І. Photocatalytic properties of the heterostructures based on TiO2 and TiO2-CdTe with a polymethine dye. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 114.


 • Kobasa I.M., Kondrachuk І.V., Panasevych А.O. Solar cells based on perovskite, titanium dioxide and a dye-sensitizer. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 113.


 • Kobasa I.M., Kropelnytska Yu.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic reduction of methylene blue by the titanium dioxide sensitized with the symmetrical cationic polymethine dyes. E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium M. - M.2.4.


 • Kobasa I.M., Rotar D.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic and Antibacterial Activity of Nanodispersed TiO2 Obtained by the Pyrogenic Method (part I).   E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.YSF.22.


 • Kobasa I.M., Rotar D.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic and Antibacterial Activity of Nanodispersed TiO2 Obtained by the Pyrogenic Method (part IІ experiment).   E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.PYSF.13.


 • Kobasa I.M., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic oxidation of iodine ions by titanium dioxide, sensitized by zwitterionic dye. E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium H. - H.5.8.

2018

 • І.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, Yu.V. Kropelnytska. Sensitizing of TiO2 with a merocyanine dye in the photocatalytic reduction of methylene blue // Functional materials letters. – 2018. – Vol.11, №1. – P.1850017-1–1850017-5. DOI 10.1142/S1793604718500170.


 • І.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, Yu.V. Kropelnytska. Titanium dioxide sensitization with a merocyanine dye in the photocatalytic reduction of methylene blue // 3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Material KRAKÓW 15th-19th May 2018. – P.139.


 • I. Kondratyeva, I. Kobasa, W. Macyk, M. Trochowski. The photocatalytic features of the systems by quercetin@TiO2 // 3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Material KRAKÓW 15th-19th May 2018. – P.140.2017

 • Development of antibacterial packaging based on TiO2 for the custard products / I. Kondratyeva, I. Kobasa, D. Rotar, N. Davydova // The International Conference "Biotechnologies, Present and Perspectives". - Suceava, Romania. - Seventh Edition, November, 24th-25th - 2017. - P.22.
 • Кондратьєва І.В. Використання TiO2 як добавки до пакувального матеріалу з метою подовження терміну зберігання молочної продукції / І.В. Кондратьєва, І.М. Кобаса // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 11-12 жовтня 2017 року) / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – С. 29.
 • Kobasa I.M. Sensitizing of TiO2 by a polymethine dye in the photocatalytic reduction of methylene blue / I.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva //              II Symposium "Modern problems of Nanocatalysis " Nanocat 2017. Kyiv, September 24-29, 2017. - P. 84.
 • Протимікробні властивості наночастинок TiO2 різних розмірів та модифікацій систем TiO2 з барвниками-сенсибілізаторами / Ротар Д.В., Давидова Н.В., Кондратьєва І.В. // Тези доповідей XV з'їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Львів : СПОДОМ, 2017. - C.287.
 • Kondratyeva I.V. Photocatalytic degradation of methelene blue on nanostructured composites based on TiO2 and polymethyne dye / I.V. Kondratyeva, I.M. Kobasa  // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2017. - Chernivtsi, 23-26 August 2017. - P. 82.
 • Photocatalytic properties of TiO2/flavonol nanomaterials for dye-sensitized solar cells  / I.V. Kondratyeva, I.M. Kobasa, W. Macyk, A.O. Panasevych, M. M. Bilozor // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2017. Chernivtsi, 23-26 August 2017. - P. 88.


2016

 • Кобаса І.М. Дизайн оксидних і сульфідних напівпровідникових систем та фотокаталітичні і термічні процеси за їх участю / І.М. Кобаса, І.В. Кондратьєва. – Монографія (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 280 с.
 • Photosensitization of titanium dioxide with 4’-dimethylaminoflavonol / Iryna Kondratyeva, Łukasz Orzeł, Igor Kobasa, Andrey Doroshenko, Wojciech Macyk // J. Materials Science in Semiconductor Processing. – 2016. – Vol. 42, Part 1, February 16. – P. 62–65. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2015.08.002ISSN: 1369-8001. Імпакт фактор – 2,264.
 • Кондратьєва І.В. Сенсибілізовані барвниками сонячні елементи на основі TiO2 / І.В. Кондратьєва, І.М.Кобаса, Ю.В. Кропельницька // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2016. – Вип. 781. – Хімія. – Чернівці, 2016. – С. 18 –23.

 • Кобаса І.М. Фотокаталітична активність гетероструктур TiO2 з поліметиновим барвником / І.М. Кобаса, І.В.Кондратьєва, О.І. Панімарчук // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2016. – Вип. 781. – Хімія. - Чернівці, 2016. – С. 89 – 95.
 • Сенсибілізація титан(IV) оксиду цвіттер-іонним барвником в фотокаталітичному процесі окиснення йодид іонів /І.М. Кобаса, І.В. Кондратьєва, Ю.В. Кропельницька, О.І. Панімарчук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2016. – Вип. 771. – Хімія. – Чернівці, 2016. – С. 32 – 37.
 • Кобаса І. М. Сенсибілізація титан(ІV) оксиду цвітер-іонним барвником в фотокаталітичному процесі окиснення йодид іонів / І.М. Кобаса,  І.В. Кондратьєва, С.С. Курек // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Координаційні сполуки: синтез і властивості» 6-7 жовтня 2016 року. - м. Ніжин – 2016. - с. 38.
 • Кондратьєва І.В. Cенсибілізація титан(ІV) оксиду 1,5-дигідрокси-9,10-антрахіноном / І.В. Кондратьєва, І.М. Кобаса, В.Мацик // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Координаційні сполуки: синтез і властивості» 6-7 жовтня 2016 року. - м. Ніжин – 2016. - с. 43.
 • Kobasa I.M. New lightsensetive photocatalytic materials: heterostructures TiO2 and polymethine dye / I.M. Kobasa, L.I. Odosiy, I.V. Kondratyeva / The XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds Lviv, Ukraine September, 25-29, 2016. – P.129.
 • I.V.Kondratyeva, I.M. Kobasa. Photoactive materials dye-sensitized@TiO2 for detection of chemical pollutans and renewable energy generation from solar energy / NATO SPS ASI 984915, April 9-16, 2016 ( Campora San Giovanni, Calabria, Italy).
 • I. Kondratyeva, I. Kobasa, M. Vorobets Antibacterial activity of highly porous TiO2 / NATO SPS ASI 984915, April 9-16, 2016 ( Campora San Giovanni, Calabria, Italy). 

 

2015

 • Кондратьєва І.В., Антощук Т.О., Кобаса І.М. Оцінка якості та безпечності сухих молочних сумішей дитячого харчування // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2015. – Вип. 768. – Хімія. – Чернівці, 2015. – С. 65 – 69.
 • Iryna Kondratyeva, Igor Kobasa, Wojciech Macyk. Photosensitization of nanostructured TiO2 with organic dye-sensitizers. // E-MRS 2015 Spring Meeting Symposium B: Materials for applications in water treatment and water splitting. ‒ Lille, France, 11-15 May, 2015. P. B-14. (№ постера B.PII.6).
 • Igor Kobasa, Lubomyra Odosiy, Iryna Kondratyeva. Photocatalytic oxidation of iodide ions on the titania sensitized by polymethine dyes. // E-MRS 2015 Spring Meeting Symposium C: Advanced inorganic materials and structures for photovoltaics. ‒ Lille, France, 11-15 May, 2015. ‒ P. C-9. ( № постера CP1 25)
 • Igor Kobasa, Iryna Kondratyeva. Antibacterial activity of highly porous TiO2 // E-MRS 2015 Spring Meeting Symposium V: Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials. ‒ Lille, France, 11-15 May, 2015. ‒ P. V-14. (№ постера V-P3. 6).
 • Iryna Kondratyeva, Wojciech Macyk, Łukasz Orzeł, Igor Kobasa, Andrij Doroshenko Photosensitization of TiO2 by coordinated 3-hydroxy chromone dyes. Spectroscopic and electrochemical studies. // ISPPCC 21st International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds. ‒ Kraków, Poland, July 5-9, 2015. ‒ P. 143.
 • Iryna Kondratyeva, Wojciech Macyk, Igor Kobasa, Lubomyra Odosiy, Stefan Kurek Spectral and electrochemical properties of polymethine dyes as a potential sensitizers of titanium dioxide. // ISPPCC 21st International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds. ‒ Kraków, Poland, July 5-9, 2015. ‒ P. 144.

2013

 • Кобаса І.М., Кондратьєва І.В., Гусяк Н.Б. Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками як фотокаталізатори реакції відновлення метиленового блакитного // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 640. – Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 52 – 56.
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Одосій Л.І., Панімарчук О.І. Гетероструктури TiO2 і CdS з сенсибілізаторами-барвниками класу ціанінів: темнові й фотохімічні взаємодії // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 640. – Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 61 – 65.
 • Kondratyeva I.V., Kobasa I.M. Synthesis and optical properties of semiconductor heterostructures with dye-sensitizers. // Мatеrials XІV international conf. Physics and technology of thin films and nanosystems. May, 20-25, 2013 year, Ivano-Frankivsk, Ukraine. – Р. 258.
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Вміст нітрат-іонів у рослинній продукції м. Чернівці та Чернівецької області // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. – Збірник тез. – 14-15 листопада 2013 р. – Київ. – С. 61–62.

2012

 • Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Потенціометричне визначення вмісту нітратів у фруктово-овочевій продукції // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 606. – Хімія. – Чернівці, 2012. – С. 112–115.

2011

 • Михайлецький М., Кобаса І., Кондратьєва І. Синтез та фотокаталітичні властивості системи TiO2-Bi2O3 // 13-та наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2011” (28.05. – 01.06.2011.) – Львів. – 2011. – С. Ф 29. 

2010

 • Kobasa I. TiO2/biscyanine and CdS/biscyanine heterostructures – influence of the structural composition on the photocatalytic activity / I. Kobasa, I. Kondratyeva, L. Odosiy // Canadian Journal of Chemistry. – 2010. – Vol. 88, № 7. – P. 659-666.
 • Kobasa I. Spectral and photocatalytic properties of heterostructures with bisquinocyanine dye and ZnO, ZrO2 and SiO2 / I. Kobasa, I. Kondratyeva, N. Husyak // Functional materials letters. – 2010. – Vol. 3, № 4. – P. 223-226.
 • Кобаса І.М. Гетероструктури на основі ZnO, ZrO2, Al2O3 та SiO2, сенсибілізовані бісхіноціаніновим барвником та їх спектральні та фотокаталітичні властивості / І.М. Кобаса, І.В. Кондратьєва, Н.Б. Гусяк / Наук. вісник Чернівецького університету. – Вип. 526: Хімія. – Чернівці: ЧНУ. – 2010. – С. 67-72.

 2009

 • Кобаса І. М. Фотокаталітична активність гетероструктур TiO2 й CdS з бісхіноціаніновими барвниками / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва // Наук. вісник ЧНУ. Випуск 453.: Хімія. – Чернівці, 2009. – С.  81–85.
 • Кобаса І. М. Гетероструктури титан діоксиду та кадмій сульфіду з бісціанінами різної будови / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва // 12 наукова конференція “Львівські хімічні читання-2009” (1-4 червня 2009 р.) – С. Ф 28.
 • Кобаса И. М. Фотокаталитическая активность TiO2 с бисцианинами различного строения в реакции восстановления метиленового голубого / И. М. Кобаса, И. В. Кондратьева, В. В. Дийчук // Програма та автореферати доповідей Всеукраїнська конференція “Хімія, фізика та технологія модифікування поверхні”. – Київ: 20-22 травня. – 2009. – С. 50.
 • Кобаса І. М. Синтез системи TiO2-WO3 та фотокаталітичні й термічні процеси за її участю / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва, В. Т. Білоголовка // Всеукраїнська науково-практична конференція “Хімія в структурі природничих наук: стан та перспективи розвитку”. – 23-24 квітня 2009 р. – Умань. – С. 16–18.

2008

 • Kobasa I. M. TiO2-MenOm-based materials / I. M. Kobasa, I. V. Kondratyeva, G. I. Vorobets // Superlattices and Microstrutures. – 2008. – Vol. 44. – P. 496–505.
 • Kobasa I. M. Sensitizing of Semiconducting Photocatalysts by Cyanine Pigment with Two Conjugated Chromophors / I. M. Kobasa, IVKondratyeva // Polish. J. Chem. – 2008. – Vol. 82. – P. 1639–1648.
 • Кобаса И. М. Сенсибилизация (1-фенил-5,6-бензохинолин-2)-2, 4-дигидроксистирилйодидом диоксида титана и сульфида кадмия / И. М. Кобаса, И. В. Кондратьева, Ю. И. Гнатюк // Теорет. и эксперим. химия. – 2008. – Т. 44, № 1. – С. 40–45.
 • Кобаса И. М. Темновые и фотохимические взаимодействия между цианиновым красителем с двумя сопряженными хромофорами и диоксидом титана / И. М. Кобаса, И. В. Кондратьева // Теорет. и эксперим. химия. – 2008. – Т. 44, № 2. – С. 79–82.
 • Кобаса І. М. Електродні процеси за участі бісхіноціанінових барвників / І. М. Кобаса, Я. Ю. Тевтуль, І. В. Кондратьєва, М. І. Хома // Наук. Вісник ЧНУ. – Вип. 401. : Хімія. – Збірник наукових праць. – Чернівці. – Рута. – 2008. – С. 65–67.
 • Кобаса І. М. Оптично-спектральні особливості та фотокаталітична дія гетероструктур на основі TiO2 та CdS, сенсибілізованих бісхіноціаніновими барвниками в реакції відновлення метиленового блакитного / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва, Л. І. Одосій // Наук. Вісник ЧНУ. – Вип. 422. : Хімія. – Збірник наукових праць. – Чернівці. – Рута. – 2008. – С. 40−45.
 • Кобаса І. М. Каталітична активність діоксиду титану, допованого іонами Бісмуту (ІІІ) та Вольфраму (VІ) в реакції окиснення монооксиду вуглецю / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва, Н. І. Осадца // ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених „Хімічні проблеми сьогодення”. – 18-20 березня 2008 р. – Донецьк. – С. 48.
 • Кобаса И. М. Фотокатализ нанокомпозитами Bi2O3-TiO2 реакции восстановления красителя метиленового голубого / И. М. Кобаса, И. В. Кондратьева // Международный симпозиум «Нанофотоника», 28.09-03.10.2008. – Ужгород. – С. 50–52.

2007

 • Кобаса І. М. Розробка ефективних каталітичних систем на основі TiO2 для очищення газових автомобільних викидів від монооксиду вуглецю / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва // Наук. Вісник ЧНУ. – Вип. 364. : Хімія. – Чернівці. – Рута. – 2007. – С. 85–91.
 • Кондратьєва І. В. Фотокаталітична активність оксидів TiO2-WO3, її залежність від складу та зв’язок з іншими властивостями / І. В. Кондратьєва, І. М. Кобаса // І всеукраїнська наукова конф. студентів, аспірантів і молодих вчених „Хімічні проблеми сьогодення”, 27-29.03.2007 р. – Донецьк. – С. 54.
 • Кондратьєва І. В. Фотокаталітичні властивості системи оксидів TiO2-WO3 / І. В. Кондратьєва, М. М. Барус, І. М. Кобаса // ІІ всеукраїнська наукова конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 26-28.04.2007 р. – Київ. – С. 34.
 • Кобаса І. М. Фізико-хімічне дослідження та розробка фоточутливих компонентів і діелектричних матеріалів на основі TiO2-WO3 / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва // XІ Міжнародна конф. „Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”, Т.1, 7-12 травня 2007 р., Івано-Франківськ. – С. 138.
 • Кобаса І. М. Нові фотокаталізатори: гетероструктури CdS з бісхіноціаніновим барвником / І. М, Кобаса, І. В. Кондратьєва // XІ Міжнародна конф. „Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”, Т.1, 7-12 травня 2007 р., Івано-Франківськ. – С. 227–228.
 • Кондратьєва І. В. Використання бісхіноціанінових барвників для одержання високоефективних фотокаталітичних систем / І. В. Кондратьєва, І. М. Кобаса, П. І. Ягодинець // ІІІ Всеукраїнська конференція „Домбровські хімічні читання 2007”,  16-18 травня 2007 р. – Тернопіль. – 2007. – С. 148.
 • Кондратьєва І. В. Фотокаталітична активність системи TiO2-WO3 в реакції одержання амоніаку / І. В. Кондратьєва, І. М. Кобаса, Р. П. Влодарчик // ІІІ Міжнародна конф. студентів, аспірантів і молодих вчених „Хімія і сучасні технології”, 22-24.05.2007 р. – Дніпропетровськ. – С. 32.
 • Kobasa I. M. TiO2-MenOm based materials / I. M. Kobasa, I. V. Kondratyeva, G. I. Vorobets // E-MRS Spring Meeting 2007, May 28 to June 1. Srtasbourg, France, 2007. – Symposium K. – P. 13.
 • Vorobets G. I. Photocatalytic properties of heterostructural materials based on titanium dioxide with biskhinocyanine pigment and polyepoxipropylcarbazole / G. I. Vorobets, I. M. Kobasa, I. V. Kondratyeva // E-MRS Spring Meeting 2007, May 28 to June 1. Srtasbourg, France, 2007. – Symposium H. – P.10.
 • Kobasa I. M. Nanostructured catalytic systems based on TiO2-WO3 and TiO2-Bi2O3 / I. M. Kobasa, I. V. Kondratyeva, G. I. Vorobets // E-MRS Spring Meeting 2007, May 28 to June 1. Srtasbourg, France, 2007. – Symposium O. – P.17.
 • Кобаса І. Вплив методу одержання системи TiO2-WO3 та концентрації допанта на її активність як каталізатора процесу окиснення СО / І. Кобаса, І. Кондратьєва // Збірник наукових праць. XІ наукова конф. „Львівські хімічні читання”, 30.05.-01.06. 2007 р. – Львів. – 2007. – С.54.
 • Кондратьєва І. В. Окисно-відновні та сенсибілізуючі властивості бісхіноціанінових барвників / І. В. Кондратьєва, І. М. Кобаса, Я. Ю. Тевтуль // ІІІ Міжнародна конф. „Сучасні проблеми фізичної хімії”, 31.08.– 03.09. 2007 р. – Донецьк. – 2007. – С. 26.
 • Кобаса И. М. Сенсибилизация диоксида титана и сульфида кадмия бисхиноцианиновыми красителями в фотокаталитическом процессе восстановления метиленового голубого / И. М. Кобаса, И. В. Кондратьєва // ХХІІІ международная Чугаевская конф. по координационной химии. 4-7 сентября 2007 г. – Одесса – 2007.
 • Kondratyeva I. V. Synthesis and photocatalytic properties heterostructures based TiO2 or CdS and cyanine pigment / I. V. Kondratyeva, I. M. Kobasa // X International conference on crystal chemistry of intermetallic compounds. September 17-20, 2007. – Lviv, Ukraine. – P. 112.

2006

 • Кобаса И. М. Влияние состава титан-циркониевых оксидных систем на их каталитическую активность в реакции восстановления метиленового голубого формальдегидом / И. М. Кобаса, И. В. Кондратьева // Теорет. и эксперим. химия. – 2006. – Т. 42, № 6. – С. 345–350.
 • Кобаса І. М., Окиснення та відновлення деяких бісхіноціанінових барвників / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва, Я. Ю. Тевтуль, П. І. Ягодинець // Наук. Вісник ЧНУ. – Вип. 307. : Хімія. – Чернівці. – Рута. – 2006. – С. 149–157.
 • Кобаса І. М. Сенсибілізація CdS і TiO2 ціаніновими барвниками в фотокаталітичному процесі відновлення метиленового блакитного / І. М. Кобаса, І. В. Кондратьєва, М. І. Хома, Н. М. Сторощук // Наук. Вісник ЧНУ. – Вип. 307. : Хімія. – Чернівці. – Рута. – 2006. – С. 157–165.

Навчальні матеріали

 Навчальні посібники:

 • Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник / Р.П. Влодарчик., І.М. Кобаса, М.М. Воробець, І.В. Кондратьєва, А.В. Сачко Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 336 с. (Гриф МОН).
 • Волощук А.Г., Кондратьєва І.В., Сема О.В. Хіміко-аналітичне забезпечення спеціальності. Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Нормативні документи прикордонного екологічного контролю: навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.
 • Кондратьєва І.В., Сачко А.В., Кобаса І.М. Екологічна паспортизація підприємств і територій. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 160 с.
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Екологічна експертиза. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 128 с.
 • Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Екологічна метрологія. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2011. – 144 с.

 Методичні рекомендації:

 • Кондратьєва І.В., Гараміта С.В., Кобаса І.М. Загальні технології харчової промисловості (технологія консервування плодів і овочів) // Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Чернівці, „ЧНУ”, 2016. – 48 с.
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М.. Загальні технології харчової промисловості (технологія бродильних виробництв) // Метод. вказівки до лаб. робіт. – Чернівці, „ЧНУ”, 2016. – 32 с.
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М.. Організація харчових виробництв // Метод. вказівки до практ. робіт. – Чернівці, „ЧНУ”, 2016. – 32 с.
 • Сачко А.В., Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Хіміко-аналітична експертиза об’єктів довкілля, сировини та харчових продуктів. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.
 • Воробець М.М., Дійчук В.В., Кондратьєва І.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.