Кондрачук (Кондратьєва) Ірина Володимирівна

Наукові публікації


2022

 • Influence of the addition of chamomile on the content of tannins in tea / Anna Makarenko, Mariia Vorobets, Iryna Kondrachuk, Anastasiia Sachko, Heorhii Vorobets // Food and Environment Safety. – 2022. – Vol. XXI, Issue 1. – Р. 33–38.

2021

 • Кондрачук І.В., Воробець М.М., Кобаса І.М. Збагачення безе йодом, виділеним із листків, шкірки та молодого ядра волоського горіха / Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, ПДАУ, 2021. 163 с. С. 90-93.
 • Anna MAKARENKO, Mariya VOROBETS, Iryna KONDRACHUK, Anastasia SACHKOInfluence of the addition of chamomile on the content of tannin in tea. The International Conference "Biotechnologies, Present and Perspectives", Suceava, Romania. 8th Edition, 5th November 2021. P.61. ISSN 2068-0819. 
 • New light-sensitive materials with photocatalytic activity in the visible and near infrared ranges, based on titanium dioxide and polymethine dye / I.M. Kobasa, I.V. Kondrachuk, I.V. Kurdyukova [et all.] // Functional Materials. - 2021. - Vol. 21, №2. - P. 234-240. https://doi.org/10.15407/fm28.02.234. Cite Score (Scopus) = 0,7.

2019

 • I.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, Yu.V. Kropelnytska. Sensitizing of TiO2 by the symmetric cationic polymethine dye for the photocatalytic reduction of methylene blue // Functional materials letter. - 2019. - Vol.12, №3. - P.1950038. 
  DOI: https://doi.org/10.1142/S1793604719500383. Impact factort - 1,084.

 • Kobasa I.M., Kondratyeva I.V., Odosiy L.I., Kropelnytska Yu.V. Sensitizing of TiO2 by the symmetric anionic polymethine dye with three conjugated chromophores // Research on Chemical Intermediates. – 2019. 45(42).
  DOI: https://doi.org/10.1007/S11164-019-03889-y. Іmpact factor – 2,064. 

 • Kobasa I.M., Kondrachuk I.V., Sema O.V., Panimarchuk О.І. Photocatalytic properties of the heterostructures based on TiO2 and TiO2-CdTe with a polymethine dye. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 114.

 • Kobasa I.M., Kondrachuk І.V., Panasevych А.O. Solar cells based on perovskite, titanium dioxide and a dye-sensitizer. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 113.

 • Kobasa I.M., Kropelnytska Yu.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic reduction of methylene blue by the titanium dioxide sensitized with the symmetrical cationic polymethine dyes. E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium M. - M.2.4.

 • Kobasa I.M., Rotar D.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic and Antibacterial Activity of Nanodispersed TiO2 Obtained by the Pyrogenic Method (part I).   E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.YSF.22.

 • Kobasa I.M., Rotar D.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic and Antibacterial Activity of Nanodispersed TiO2 Obtained by the Pyrogenic Method (part IІ experiment).   E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium V. - V.PYSF.13.

 • Kobasa I.M., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Photocatalytic oxidation of iodine ions by titanium dioxide, sensitized by zwitterionic dye. E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium H. - H.5.8.

2018

 • І.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, Yu.V. Kropelnytska. Sensitizing of TiO2 with a merocyanine dye in the photocatalytic reduction of methylene blue // Functional materials letters. – 2018. – Vol.11, №1. – P.1850017-1–1850017-5. DOI 10.1142/S1793604718500170.

 • І.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva, Yu.V. Kropelnytska. Titanium dioxide sensitization with a merocyanine dye in the photocatalytic reduction of methylene blue // 3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Material KRAKÓW 15th-19th May 2018. – P.139.

 • I. Kondratyeva, I. Kobasa, W. Macyk, M. Trochowski. The photocatalytic features of the systems by quercetin@TiO2 // 3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Material KRAKÓW 15th-19th May 2018. – P.140.

2017

 • Development of antibacterial packaging based on TiO2 for the custard products / I. Kondratyeva, I. Kobasa, D. Rotar, N. Davydova // The International Conference "Biotechnologies, Present and Perspectives". - Suceava, Romania. - Seventh Edition, November, 24th-25th - 2017. - P.22.
 • Кондратьєва І.В. Використання TiO2 як добавки до пакувального матеріалу з метою подовження терміну зберігання молочної продукції / І.В. Кондратьєва, І.М. Кобаса // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 11-12 жовтня 2017 року) / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – С. 29.
 • Kobasa I.M. Sensitizing of TiO2 by a polymethine dye in the photocatalytic reduction of methylene blue / I.M. Kobasa, I.V. Kondratyeva //              II Symposium "Modern problems of Nanocatalysis " Nanocat 2017. Kyiv, September 24-29, 2017. - P. 84.
 • Протимікробні властивості наночастинок TiO2 різних розмірів та модифікацій систем TiO2 з барвниками-сенсибілізаторами / Ротар Д.В., Давидова Н.В., Кондратьєва І.В. // Тези доповідей XV з'їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 11-15 вересня 2017 р. Львів : СПОДОМ, 2017. - C.287.
 • Kondratyeva I.V. Photocatalytic degradation of methelene blue on nanostructured composites based on TiO2 and polymethyne dye / I.V. Kondratyeva, I.M. Kobasa  // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2017. - Chernivtsi, 23-26 August 2017. - P. 82.
 • Photocatalytic properties of TiO2/flavonol nanomaterials for dye-sensitized solar cells  / I.V. Kondratyeva, I.M. Kobasa, W. Macyk, A.O. Panasevych, M. M. Bilozor // International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" NANO-2017. Chernivtsi, 23-26 August 2017. - P. 88.

 


Навчальні матеріали

 Навчальні посібники:

 • Воробець М.М., Кондрачук І.В. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 104 с.
 • Харчові технології: Технологія консервування плодів та овочів : лабораторний практикум / І.В. Кондрачук, О.В. Сема, М.М. Воробець., І.М. Кобаса. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 100 с. 
 • Сучасні системи менеджменту харчових підприємств : навч. посіб. / І.В. Кондрачук, В.В. Дійчук, М.М. Воробець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 104 с.
 • Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник / Р.П. Влодарчик., І.М. Кобаса, М.М. Воробець, І.В. Кондратьєва, А.В. Сачко Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 336 с. (Гриф МОН).
 • Волощук А.Г., Кондратьєва І.В., Сема О.В. Хіміко-аналітичне забезпечення спеціальності. Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Нормативні документи прикордонного екологічного контролю: навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.
 • Кондратьєва І.В., Сачко А.В., Кобаса І.М. Екологічна паспортизація підприємств і територій. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 160 с.
 • Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Екологічна експертиза. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 128 с.
 • Кобаса І.М., Кондратьєва І.В. Екологічна метрологія. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2011. – 144 с.

 Методичні рекомендації:

 • Екологічна безпека технологій у харчових виробництвах : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт / укл. І.В. Кондрачук, О.В. Сема, М.М. Воробець, І.М. Кобаса. ‒ Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. ‒ 32 с. (електронний).
 • Сачко А.В., Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Хіміко-аналітична експертиза об’єктів довкілля, сировини та харчових продуктів. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.
 • Воробець М.М., Дійчук В.В., Кондратьєва І.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.