Навчальна робота

Навчальні дисципліни, що забезпечує кафедра

 • Автоматизація досліджень
 • Автоматизація процесів синтезу 
 • Вступ до спеціальності
 • Вибрані розділи органічної хімії
 • Екотехнологія
 • Електрохімія композитних матеріалів
 • Інтерактивні технології навчання
 • Квантова хімія
 • Колоїдна хімія
 • Комп"ютерна хімія
 • Методика розв"язування задач підвищеної складності
 • Методологія наукових досліджень
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Наукові комунікації англійською мовою
 • Органічна хімія
 • Охорона праці в хімії
 • Поверхневі явища та дисперсні системи
 • Прикладні аспекти колоїдної хімії
 • Прилади і техніка експерименту
 • Реакційна здатність органічних сполук та механізми реакцій
 • Розрахункові та експериментальні задачі в школі
 • Стратегія та тактика органічного синтезу
 • Сучасні аспекти хімічної кінетики
 • Техноекологія
 • Управління техногенною та екологічною безпекою та екологічний ризик
 • Утилізація та рекуперація відходів виробництв
 • Фізична хімія
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Фізичні методи дослідження
 • Хімія ВМС
 • Хімія (загальна,неорганічна,органічна)
 • Хімія органічна і біоорганічна
 • Хроматографічний аналіз