Навчальна робота

Освітньо-професійна програма "Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів"

Стажування та сертифікати викладачів кафедри >>>

Силабуси обов'язкових компонентів ОП >>>

Силабуси вибіркових компонентів ОП >>>

Силабуси інших ОП >>> 

Каталог загально-університетських вибіркових дисциплін

  

Навчальні посібники

Харчові технології. Особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції : навч. посібник / уклад.: А.В. Сачко, О.В. Сема,  М.М. Воробець, С.Д. Борук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ)

Наукові основи харчових технологій: навч.метод. посібник / уклад.: Федорів В.М., Кобаса І.М., Борук С.Д.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 120 с.

Інструментальні методи аналізу харчової продукції : навч.метод. посібник / уклад.: А.В. Сачко, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 80 с.

Технологічна експертиза харчової продукції: навч.метод. посібник / уклад. Федорів В.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2020. – 180 с.

Хімія смаку, кольору та запаху : навч.посібник / уклад. С.Д. Борук, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 80 с.

Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник / Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).

Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник / Р.П. Влодарчик, І.М. Кобаса, М.М. Воробець, І.В. Кондратьєва, А.В. Сачко – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 336 с. (Гриф МОН).

Контроль безпечності сировини і харчових продуктів методами атомно-абсорбційної спектроскопії / Кобаса І.М., Білоголовка В.Т., Волощук А.Г., Дійчук В.В. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 180 с. (Гриф МОН).

Кобаса І.М., Чебан Л.М., Воробець М.М., Юкало В.Г., Кухтин М.Д. Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.– 196 с. (Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету).

Волощук А.Г., Кондратьєва І.В., Сема О.В. Хіміко-аналітичне забезпечення спеціальності. Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.

Воробець М.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.

Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Нормативні документи прикордонного екологічного контролю: навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.

Сачко А.В., Кобаса І.М. Оптичні методи аналізу. – Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.

Кондратьєва І.В., Сачко А.В., Кобаса І.М. Екологічна паспортизація підприємств і територій. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 160 с.

Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Екологічна експертиза. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 128 с.

Сачко А.В., Кобаса І.М. Оптичні методи аналізу. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 160 с.

Воробець М.М. Джерела забруднення довкілля. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 20112. – 80 с.

Влодарчик Р.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Екологічна політика сталого розвитку”. – Чернівці: Рута, 2012. – 112 с.

Влодарчик Р.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Методи вимірювання параметрів”. – Чернівці: Рута, 2012. – 120 с.

Методичні рекомендації

Органолептичний аналіз харчових продуктів: метод. реком. до лабор. робіт / Уклад : М.М. Воробець, А.В. Сачко, О.В. Сема, С.Д. Борук - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 32 с.

Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Укладачі: Воробець М.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В., Сачко А.В., Водянка Л.Д. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 56 с.

Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. Хімічний аналіз продуктів харчування. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.

Кобаса І.М., Воробець М.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.

Сачко А.В., Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Хіміко-аналітична експертиза об’єктів довкілля, сировини та харчових продуктів. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Кобаса І.М. Воробець М.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Ч. 1. Метод. реком. до лаб. робіт – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Воробець М.М., Дійчук В.В., Кондратьєва І.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. Хімічний аналіз продуктів харчування. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.