Навчальна робота

Освітньо-професійна програма "Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів"

Освітньо-професійна програма "Якість та безпека харчової продукції"

Навчальний план

Історія змін до ОП >>>

Рецензії-відгуки на ОП >>>

Силабуси освітніх компонент

  • Обов'язкові дисципліни  >>>
  • Вибіркові дисципліни >>>

Таблиця оновлення змісту навчальних дисциплін викладачами

Каталог загально-університетських вибіркових дисциплін

Результати анкетування >>>

Стажування та сертифікати викладачів кафедри >>>

Сертифікати здобувачів вищої освіти >>>