Навчальна робота

Освітньо-професійна програма "Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів"

Історія змін до ОПП

Зміни (1);

Зміни (2).

 

Кафедра забезпечує навчальні курси

Для спеціальності 181 "Харчові технології"

перший (бакалаврський) ОР

Обов'язкові дисципліни:

 1. Харчові технології;
 2. Хімічні основи харчових технологій;
 3. Технологія води та водопостачання харчових виробництв;
 4. Системи менеджменту якості харчової продукції;
 5. Технологічна експертиза виробництва харчової продукції;
 6. Процеси і апарати харчових виробництв;
 7. Інженерія безпеки;
 8. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації;
 9. Методи контролю якості харчової продукції;
 10. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю;
 11. Харчова хімія;
 12. Теоретичні основи безпеки харчових продуктів;
 13. Фахова ознайомча практика;
 14. Виробнича (технологічна) практика;
 15. Хіміко-аналітична практика;

Вибіркові дисципліни:

 1. Оцінка безпеки харчових продуктів;
 2. Організація харчових виробництв;
 3. Контроль і експертиза продуктів в громадському харчуванні;
 4. Екологічна безпека технології в галузі;
 5. Оздоровчі та профілактичні продукти харчування;
 6. Технічний аналіз;
 7. Спектральний аналіз;
 8. Оцінка якості вимірювань;
 9. Хімія смаку, запаху та кольору;
 10. Органолептичний аналіз харчових продуктів;
 11. Вступ до фаху;

Для спеціальності 102 "Хімія"

перший (бакалаврський) ОР

 Обов'язкові дисципліни:

 1. Аналітична хімія;
 2. Фізична хімія;
 3. Кристалохімія;
 4. Хемоінформатика;
 5. Будова речовини та фізичні методи дослідження;
 6. Основи охорони праці;
 7. Електронні прилади та схеми;
 8. Квантова хімія;

Вибіркові дисципліни:

 1. Електрохімічні та кінетичні методи аналізу;
 2. Спектральний аналіз;
 3. Аналіз природних об’єктів та продуктів харчування;

 Другий (магістерський) ОР 

Обов'язкові дисципліни:

 1. Охорона праці в хімії;
 2. Комп'ютерна хімія;
 3. Сучасні методи аналізу;

Третій (освітньо-науковий) рівень

Дисципліна вільного вибору аспіранта:

 1. Атомно-абсорбційна спектроскопія для природничих наук

 

Інші спеціальності 

 1. Хімія навколишнього середовища (014.06 Середня освіта (Хімія), перший (бакалаврський) ОР, вибіркова);
 2. Охорона праці в хімії (014.06 Середня освіта (Хімія), другий (магістерський) ОР, обов'язкова);
 3. Техноекологія (101 "Екологія", перший (бакалаврський) ОР, обов'язкова);

 

Навчальні посібники

Воробець М.М. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник / Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).

Кобаса І.М., Білоголовка В.Т., Волощук А.Г., Дійчук В.В. Контроль безпечності сировини і харчових продуктів методами атомно-абсорбційної спектроскопії. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 180 с. (Гриф МОН).

Влодарчик Р.П., Кобаса І.М., Воробець М.М., Кондратьєва І.В., Сачко А.В. Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 365 с. (Гриф МОН).

Кобаса І.М., Чебан Л.М., Воробець М.М., Юкало В.Г., Кухтин М.Д. Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.– 196 с. (Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету).

Волощук А.Г., Кондратьєва І.В., Сема О.В. Хіміко-аналітичне забезпечення спеціальності. Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.

Воробець М.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.

Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Нормативні документи прикордонного екологічного контролю: навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.

Сачко А.В., Кобаса І.М. Оптичні методи аналізу. – Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.

Кондратьєва І.В., Сачко А.В., Кобаса І.М. Екологічна паспортизація підприємств і територій. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 160 с.

Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Екологічна експертиза. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 128 с.

Сачко А.В., Кобаса І.М. Оптичні методи аналізу. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 160 с.

Воробець М.М. Джерела забруднення довкілля. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 20112. – 80 с.

Влодарчик Р.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Екологічна політика сталого розвитку”. – Чернівці: Рута, 2012. – 112 с.

Влодарчик Р.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Методи вимірювання параметрів”. – Чернівці: Рута, 2012. – 120 с.

Методичні рекомендації

Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Укладачі: Воробець М.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В., Сачко А.В., Водянка Л.Д. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 56 с.

Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. Хімічний аналіз продуктів харчування. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.

Кобаса І.М., Воробець М.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.

Сачко А.В., Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Хіміко-аналітична експертиза об’єктів довкілля, сировини та харчових продуктів. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Кобаса І.М. Воробець М.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Ч. 1. Метод. реком. до лаб. робіт – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Воробець М.М., Дійчук В.В., Кондратьєва І.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. Хімічний аналіз продуктів харчування. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.