Навчальна робота

Освітньо-професійна програма "Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів"

Навчальний план

Історія змін до ОП >>>

Рецензії-відгуки на ОП >>>

Силабуси освітніх компонент

  • Обов'язкові дисципліни  >>>
  • Вибіркові дисципліни >>>

Каталог загально-університетських вибіркових дисциплін

Результати анкетування >>>

Стажування та сертифікати викладачів кафедри >>>