Навчальна робота

Кафедра забезпечує такі навчальні курси:


 1. Аналітична хімія (напрями підготовки: «Хімія», «Біологія», «Біотехнологія», «Харчові технології та інженерія»);
 2. Кристалохімія (напрям підготовки «Хімія»);
 3. Аналіз природних об'єктів та продуктів харчування (напрям підготовки «Хімія»);
 4. Вступ до фаху (напрями підготовки «Хімія», «Харчові технології та інженерія»);
 5. Фотометричний аналіз (напрям підготовки «Хімія»)
 6. Атомно-абсорбційний елементний аналіз (спеціальність «Хімія»);
 7. Харчова хімія (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 8. Наукові основи харчових технологій (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 9. Процеси і апарати харчових виробництв (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 10. Моделювання технологічних процесів у харчовій промисловості (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 11. Загальні технології харчових виробництв (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 12. Контроль та експертиза продуктів у громадському харчуванні (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 13. Оцінка безпечності харчових продуктів (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 14.  Методи контролю харчових виробництв (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 15. Стандартизація, сертифікація, метрологія  і управління якістю (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 16. Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 17. Експертиза харчових продуктів (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 18. Хімічні основи харчових технологій (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 19. Технологічний семінар (напрям підготовки «Харчові технології та інженерія»);
 20. Банки екологічної інформації (напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»);
 21. Екологічна паспортизація (напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»);
 22. Основи гідрохімії та гідробіології (напрям підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)»);

Навчальні посібники

Воробець М.М. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник / Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).

Кобаса І.М., Білоголовка В.Т., Волощук А.Г., Дійчук В.В. Контроль безпечності сировини і харчових продуктів методами атомно-абсорбційної спектроскопії. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 180 с. (Гриф МОН).

Влодарчик Р.П., Кобаса І.М., Воробець М.М., Кондратьєва І.В., Сачко А.В. Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 365 с. (Гриф МОН).

Кобаса І.М., Чебан Л.М., Воробець М.М., Юкало В.Г., Кухтин М.Д. Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.– 196 с. (Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету).

Волощук А.Г., Кондратьєва І.В., Сема О.В. Хіміко-аналітичне забезпечення спеціальності. Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.

Воробець М.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.

Кондратьєва І.В., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Нормативні документи прикордонного екологічного контролю: навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.

Сачко А.В., Кобаса І.М. Оптичні методи аналізу. – Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 160 с.

Кондратьєва І.В., Сачко А.В., Кобаса І.М. Екологічна паспортизація підприємств і територій. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 160 с.

Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Екологічна експертиза. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 128 с.

Сачко А.В., Кобаса І.М. Оптичні методи аналізу. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2012. – 160 с.

Воробець М.М. Джерела забруднення довкілля. – Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 20112. – 80 с.

Влодарчик Р.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Екологічна політика сталого розвитку”. – Чернівці: Рута, 2012. – 112 с.

Влодарчик Р.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Методи вимірювання параметрів”. – Чернівці: Рута, 2012. – 120 с.

Методичні рекомендації

Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Укладачі: Воробець М.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В., Сачко А.В., Водянка Л.Д. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 56 с.

Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. Хімічний аналіз продуктів харчування. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.

Кобаса І.М., Воробець М.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.

Сачко А.В., Кондратьєва І.В., Кобаса І.М. Хіміко-аналітична експертиза об’єктів довкілля, сировини та харчових продуктів. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Кобаса І.М. Воробець М.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Ч. 1. Метод. реком. до лаб. робіт – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Воробець М.М., Дійчук В.В., Кондратьєва І.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.

Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. Хімічний аналіз продуктів харчування. – Метод. реком. до лаб. робіт. – Чернівці: Рута, 2012. – 32 с.