Про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 181 "Харчові технології". Підготовка фахівців зосереджена на питаннях хімічного аналізу матеріалів, визначення показників якості та безпеки сировини, об’єктів довкілля, продуктів харчування, виявлення фальсифікованої продукції (алкогольних напоїв, молочних і м’ясних продуктів, борошна, соків, кави, шоколаду тощо), створення матеріалів для іммобілізації токсичних відходів, систем моніторингу забруднення сировини і продуктів харчування важкими металами, нітратами, пестицидами, канцерогенними речовинами, сучасних антибактеріальних пакувальних матеріалів для продовження терміну зберігання харчових продуктів, розроблення ефективних та економічно доцільних технологій виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції. Наукові дослідження проводяться у співробітництві з науковцями Ягелонського університету та Краківської політехніки (Польща), університету імені Штефан чел Маре (факультет харчової інженерії м. Сучава, Румунія), Національного університету харчових технологій (м. Київ). Погоджені магістерські програми згідно з якими студенти мають змогу отримувати подвійні дипломи магістра ЧНУ і Краківської політехніки. Випускники кафедри можуть працювати викладачами в навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, інженерами та технологами в регіональних органах з контролю якості сировини та промислової продукції, підприємствах харчової та переробної промисловості, лабораторіях контрольно-аналітичних служб (санепідемстанції, екоінспекції, гідрометеорології).