Дійчук Володимир Васильович

Наукові публікації

Volodymyr DIYCHUK, Anastasia SACHKO, Igor WINKLER. Chemical analysis of fresh water from a karst area in Ukraine // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2016. – Vol. 15, Issue. 1. – P.29–35.

Volodymyr DiichukMariia Vorobets, Igor Kobasa. Ion-selective electrodes based on calcium hydroxylapatite as a tool for analysis of various environmental objects, food and raw materials //  J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2014. – Vol. XIII, Issue. 1. – P.34–37.

Igor Winkler, Volodymyr DiychukAdsorption of toluene from the mixed water−toluene system on medicinal activated carbon. Canadian Journal of Chemistry, 2014, 92(5): 392-396.

V.VDiichuk. Sulfide-selective electrodes based on the sulfided monocrystals of CdSb, Journal of Education and Technical Sciences. – Vol. 1, Issue 1, November 2014, pages 5-7. ISSN 2300-7419.

Побережна І.В., Дійчук В.В. Сульфідування поверхні напівпровідників у надосновних середовищах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2014. – Вип. 722. –  Хімія. – Чернівці, 2014. – С.38 – 41.

Кобаса І.М., Білокопита Г.М., Дійчук В.В. Гідроксилапатити лужноземельних елементів як перспективні електродно-активні речовини // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2014. – Вип. 722. –  Хімія. – Чернівці, 2014. – С. 92–97. 

Воробець М.М., Горобець І.В., Дійчук В.В., Сачко А.В. Фотометричне визначення нітрит-іонів у харчових продуктах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип.  640 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 104-107.

Міщенчук В.В., Нечипорук В.В., Ткачук М.М., Дійчук В.В., Костюк Л.С. Математичне моделювання нерівноважної поведінки електрохімічних систем з електровідновленням аніонів 1-го типу // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 658 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 102–107.

Дійчук В.В.,
Волощук А.Г. Діаграма Пурбе системи Hg3In2Te6 – H2O // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 606. –  Хімія. – Чернівці, 2012. – С.38 – 42.


Навчальні матеріали

Кобаса І.М., Білоголовка В.Т., Волощук А.Г., Дійчук В.В. Контроль безпечності сировини і харчових продуктів методами атомно-абсорбційної спектроскопії. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 180 с. (Гриф МОН)

Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології : навч. посібник / Воробець М.М., І.М. Кобаса, В.В.Дійчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80с.