Дійчук Володимир Васильович

Наукові публікації

Volodymyr DIICHUK, Iryna DIICHUK, Igor KOBASA. INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT OF THE BASALT TUFA ON ITS PHASE COMPOSITION AND SORPTION CAPACITY // Food and Environment Safety - V. XVII, Is. 1. – 2018.

N Sobuś.Characteristics of the structure of natural zeolites and their potential application in catalysis and adsorption processes / N Sobuś, I Czekaj, V Diichuk, IM Kobasa // Technical Transactions. - 2020. - V.117, Iss.1.  https://doi.org/10.37705/TechTrans/e2020043

Визначення вмісту заліза в білих винах фотометричним та атомно-абсорбційними методами / Анастасія Сачко, Володимир Дійчук // Збірник тез доповідей 
V міжнародної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості», 10-11 жовтня 2019 року. – Т.: ТНТУ, 2019. – С. 13–14. – (Безпечність і контроль якості харчових продуктів)

V. Diichuk, I. Diichuk, I.KobasaInfluence of Thermal Treatment of the basalt tufa on its phase composition and sorption capacity  // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2018. – Vol. XVІІ, Issue 1. – P.37–40.

Volodymyr DIICHUK
, Iryna DIICHUK and Igor WINKLER. A VOLTAMMETRY INVESTIGATION OF THE EXCHANGE PROCESSES RUNNING ON THE INTERPHASE CdSb/ELECTROLYTE // Rev. Roum. Chim., 2020, 65(5), 491-497 DOI: 10.33224/rrch.2020.65.5.09

V
. Tkach, S. Oliveira, V. Diychuk and others. The theoretical evaluation of estradol electrochemical determination, assisted by a natural colorant fumigatin // Orbital: The Electronic Journal of Chemistry.- 2020 – V.12. – No.5. – P. 1323-1328.

I. Frankiv, V. Diichuk, B. Skip. Experimental investigation of ranges and conditions for electrochemical synthesis of free bromine in some water/oranic mixtures // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2017. – Вип. 792. –  Хімія. – Чернівці, 2017. – С.7 – 9.

Oxana SEMA , Volodymyr DIICHUK , Igor KOBASA. Thermodynamic and Voltammetry Investigation of Processes on the Hg3In2Te6 Electrodes Surface // Biological and Chemical Research, 121-129.
Oxana SEMA , Volodymyr DIICHUK, Igor KOBASA. Thermodynamic and potentiometric investigation of the surface processes on Hg3In2Te6 electrodes // Chem. Met. Alloys 9 (2016) 123-127.
Volodymyr DIYCHUK, Anastasia SACHKO, Igor WINKLER. Chemical analysis of fresh water from a karst area in Ukraine // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2016. – Vol. 15, Issue. 1. – P.29–35.
Volodymyr Diichuk, Mariia Vorobets, Igor Kobasa. Ion-selective electrodes based on calcium hydroxylapatite as a tool for analysis of various environmental objects, food and raw materials //  J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2014. – Vol. XIII, Issue. 1. – P.34–37.
Igor Winkler, Volodymyr Diychuk. Adsorption of toluene from the mixed water−toluene system on medicinal activated carbon. Canadian Journal of Chemistry, 2014, 92(5): 392-396.
V.V. Diichuk. Sulfide-selective electrodes based on the sulfided monocrystals of CdSb, Journal of Education and Technical Sciences. – Vol. 1, Issue 1, November 2014, pages 5-7. ISSN 2300-7419.
Побережна І.В., Дійчук В.В. Сульфідування поверхні напівпровідників у надосновних середовищах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2014. – Вип. 722. –  Хімія. – Чернівці, 2014. – С.38 – 41.
Кобаса І.М., Білокопита Г.М., Дійчук В.В. Гідроксилапатити лужноземельних елементів як перспективні електродно-активні речовини // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2014. – Вип. 722. –  Хімія. – Чернівці, 2014. – С. 92–97. 
Воробець М.М., Горобець І.В., Дійчук В.В., Сачко А.В. Фотометричне визначення нітрит-іонів у харчових продуктах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип.  640 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 104-107.
Міщенчук В.В., Нечипорук В.В., Ткачук М.М., Дійчук В.В., Костюк Л.С. Математичне моделювання нерівноважної поведінки електрохімічних систем з електровідновленням аніонів 1-го типу // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 658 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 102–107.
Дійчук В.В., Волощук А.Г. Діаграма Пурбе системи Hg3In2Te6 – H2O // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 606. –  Хімія. – Чернівці, 2012. – С.38 – 42.

O. Sema, V. Diichuk, I. Kobasa. Thermodynamic and voltammetry investigation of processes on the Hg3In2Te6 electrodes // Bioland ChemResearch– Vol.4, Issue 5 – 2017. - P. 121-129.

O. Sema , V. Diichuk, I. Kobasa. Thermodynamic and potentiometric investigation of the surface processes on Hg3In2Te6 electrodes // Chem. Met. Alloys 9 (2016) 123-127. 

V. Diychuk, A. Sachko, I. Winkler. Chemical analysis of fresh water from a karst area in Ukraine // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2016. – Vol. 15, Issue. 1. – P.29–35.

V. Diichuk, M. Vorobets, I. Kobasa. Ion-selective electrodes based on calcium hydroxylapatite as a tool for analysis of various environmental objects, food and raw materials //  J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2014. – Vol. XIII, Issue. 1. – P.34–37.

I. Winkler, V. Diychuk. Adsorption of toluene from the mixed water−toluene system on medicinal activated carbon. Canadian Journal of Chemistry, 2014, 92(5): 392-396.

V. Diichuk. Sulfide-selective electrodes based on the sulfided monocrystals of CdSb, Journal of Education and Technical Sciences. – Vol. 1, Issue 1, November 2014, pages 5-7. ISSN 2300-7419.

Побережна І.В., Дійчук В.В. Сульфідування поверхні напівпровідників у надосновних середовищах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2014. – Вип. 722. –  Хімія. – Чернівці, 2014. – С.38 – 41.

Кобаса І.М., Білокопита Г.М., Дійчук В.В. Гідроксилапатити лужноземельних елементів як перспективні електродно-активні речовини // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2014. – Вип. 722. –  Хімія. – Чернівці, 2014. – С. 92–97. 

Воробець М.М., Горобець І.В., Дійчук В.В., Сачко А.В. Фотометричне визначення нітрит-іонів у харчових продуктах // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип.  640 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 104-107.

Міщенчук В.В., Нечипорук В.В., Ткачук М.М., Дійчук В.В., Костюк Л.С. Математичне моделювання нерівноважної поведінки електрохімічних систем з електровідновленням аніонів 1-го типу // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. – Вип. 658 Хімія. – Чернівці, 2013. – С. 102–107.

Дійчук В.В., Волощук А.Г. Діаграма Пурбе системи Hg3In2Te6 – H2O // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 606. –  Хімія. – Чернівці, 2012. – С.38 – 42.


Навчальні матеріали

Інструментальні методи аналізу харчової продукції : навч.метод. посібник / укл. А.В. Сачко, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 80 с.

Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Укладачі: Воробець М.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В., Сачко А.В., Водянка Л.Д. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 56 с.

Кобаса І.М., Білоголовка В.Т., Волощук А.Г., Дійчук В.В.
Контроль безпечності сировини і харчових продуктів методами атомно-абсорбційної спектроскопії. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 180 с. (Гриф МОН)

Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології : навч. посібник / Воробець М.М., І.М. Кобаса, В.В.Дійчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80с.