Воробець Марія Михайлівна

Наукові публікації


2020

 • Sachko A., Kobasa I., Moysyura O., Vorobets M. Efficiency of apple juice clarification with using of nano-sized mineral oxides // Ukrainian Food Journal, Vol.9, Issue 2, 2020, 361-372 p. DOI:10.24263/2304-974X-2020-9-2-8
 • Борук С.Д., Кобаса І.М., Воробець М.М. Органолептичні властивості та харчова безпека кондитерських виробів із вмістом високодисперсного аґрусу (С. 80-83) у збірнику Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 26-27 листопада 2020 року). – Харків : Вид-во Іванченка І.С. : Харків, 2020. – 278 с.
 •  Джоанна Ілюк Застосування люмінесцентного аналізу для виявлення фальсифікації меду водою / Джоанна Ілюк, Марія Воробець // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22–23 квітня 2020 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. – Чернівці : Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. –С.82-83.
 • Анна Макаренко Кваліметрична оцінка домашнього майонезу з різним вмістом соняшникової олії / Анна Макаренко Марія Воробець // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22–23 квітня 2020 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. – Чернівці : Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. –С.132-133.

2019

 • Воробець М. Люмінесцентний аналіз як експрес-метод для визначення якості шоколаду / Воробець М., Кобаса І., Тарабузан Н. // V Міжнародна науково-технічна конф. „Стан і перспективи харчової науки та промисловості”. – 2019. – 10–11 жовтня 2019 р. – Тернопіль. 2019. –С. 40.
 • Photocatalytic oxidation of iodine ions by titanium dioxide, sensitized by zwitterionic dye / Kobasa I.M., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium H. New materials for photonics. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 133.
 • Photocatalytic reduction of methylene blue by the titanium dioxide sensitized with the symmetrical cationic polymethine dyes / Kobasa I.M., Kropelnytska Yu.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium M. Metal oxide- and oxyhydride-based nanomaterials for energy and environment-related applications. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 208.
 • Heterostructures of titanium dioxide with polymethine dye as photocatalyst of oxidation reaction of iodide ions / Kobasa I.M., Sema O.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium M. Metal oxide- and oxyhydride-based nanomaterials for energy and environment-related applications. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 221.
 • Methods and Computerized Equipment of Identification and Express Analysis of Carcinogenic Components in Bioactive Environments and Nanostructured Materials / Heorhii Vorobets, Mikhailo Solomiychuk, Aurelia Zelya, Viktor Strebezhev, Maria Vorobets, Volodymyr Buchakchiyskyi, Olexiy Pshenychnyi  // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 353.
 • The influence of nanodisperse dioxide titanium and basalt tuff on biofilm forming by microorganisms strain reference / Kobasa I.M., Rotar D.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 354.
 • Photocatalytic and antibacterial activity of nanodispersed TiO2 obtained by the pyrogenic method (part I) / Kobasa I.M., Rotar D.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 363.
 • Photocatalytic and antibacterial activity of nanodispersed TiO2 obtained by the pyrogenic method (part II, experiment) / Kobasa I.M., Rotar D.V., Kondrachuk I.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 368.
 • Advanced investigation of the fundamental properties and bioactive functionality of nanostructured titanium dioxide / Kobasa I.M., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 377.
 • Воробець Г.І., Соломійчук М.П., Зеля А.Г., Стребежев В.М., Воробець М.М., Бучакчійський В.С., Пшеничний О.О., Гордіца В.Е., Воробець О.Г., Зелик А.Є. Методи і комп’ютеризовані засоби ідентифікації та експрес аналізу канцерогенних компонент в біоактивних середовищах і матеріалах / Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці VIII Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ-2019), м. Чернівці, 03-06 жовтня, 2019. Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2019. – С.66-67.

2018

 • Igor Kobasa, Mariya Vorobets, Larysa Arsenieva. Basalt tufa as a bactericide filler fo packaging materials // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2018. – Vol. XVІІ, Issue. 1.– Р.81-86.
 • Фотокаталітичні властивості Титан(ІV)оксиду, модифікованого Сульфуром / А.М.Маковій, М.М. Воробець, І.М. Кобаса / ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми хімії та хімічної технології", 21-22 листопада 2018 р. Національний університет харчових технологій, м. Київ.

2017

 • Воробець М.М. Нанодисперсний TiО2, допований сульфуром як добавка до упакувань харчової продукції / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, О. I. Панімарчук // Scientific Journal “ScienceRise”.– №8 (37) 2017. – С.33 – 36.
 • Воробець М.М., Кобаса І.М., Чебан Л. М., Драгомаца Б. Антибактеріальна активність ТіО2, модифікованого сульфуром // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Вип. 792.: Хімія. – Чернівці, 2017. – С. 29-33.
 •  Vorobets M.M., Vorobets G.I. Sensors based on nano-Si for rapid identification of nitrogen, sulfur and carbon compounds / M.M. Vorobets, G.I. Vorobets // Symposium К: Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials, VII of the E-MRS 2017 Spring Meeting, Strasbourg (France), May 22-26, 2017. – Р.
 • Марія Воробець Кількісне визначення саліцилової кислоти у пиві / Марія Воробець, Ігор Кобаса, Дмитро Третяк // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 11-12 жовтня 2017 року) / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – С.32.
 • Igor Kobasa Basalt tufa as a bactericide filler for packaging materials / Igor Kobasa, Mariya Vorobets, Larysa Arsenieva // The International Conference "Biotechnologies, Present and Perspectives". - Suceava, Romania. (2017) Section: 3. Food products quality and safety - November, 24th-25th - 2017. - P.34.

2016

 • Igor KOBASA, Mariia VOROBETS, Larysa ARSENIEVA, Nanosized titanium dioxide as an antibacterial admixture for the food packaging materials, Food and Environment Safety, Volume XV, Issue 4 – 2016, pag. 306 – 311
 • Воробець М.М. Удосконалення методики гравіметричного визначення вмісту жиру у твердому сирі / М.М. Воробець, Кобаса І. М., Головата К. Я. // Науковий  вісник ЧНУ, вип. 781: Хімія. – Чернівці, 2016. – С.14–17.
 • Воробець М.М. Ідентифікація сторонніх домішок-фальсифікаторів у пиві / М.М. Воробець, Кобаса І. М., Третяк Д.І. // Науковий  вісник ЧНУ, вип. 781, Хімія. – Чернівці, 2016. – С.24–29
 • I. Kondratyeva, I. Kobasa, M. Vorobets Antibacterial activity of highly porous TiO2 / NATO SPS ASI 984915, April 9-16, 2016 ( Campora San Giovanni, Calabria, Italy). 

2015

 • Olha Lyubchyk Development of operational quality control method for meat products / Olha Lyubchyk, Mykola Mykyjchuk, Mariia Vorobets // Journal of Faculty of Food Engineering,Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania Volume XIV, Issue 2 - 2015, pag. 212 – 217.
 • Воробець М.М. Якісна оцінка соків для дитячого харчування органолептичним, хімічним і фізико-хімічними методами аналізу / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, І.І. Фрунза // Науковий вісник Чернівецького університету, вип. 683, Хімія. – Чернівці, 2015. С. 53–57
 • Vorobets G.I., Vorobets M.M. Sorption properties of nanostructured silicon in organic systems to food additives / G.I. Vorobets, M.M. Vorobets // E-MRS 2015 Spring Meeting, Symposium V: Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials, Lille (France) May 11 -15, 2015. – Р.
 • Кальцій гідроксилапатит як бактерицидний наповнювач композиційних матеріалів / І. Koбаса, Л. Арсеньєва, М. Воробець, Л. Чебан, Г. Стецюк // Міжнародна науково-технічна конф. „Стан і перспективи харчової науки та промисловості”. – 2015. – 8 – 9 жовтня 2015 р. – Тернопіль. 2015. – С.139–140.
 • Воробець М. Оцінка якості соків для дитячого харчування / Воробець М., Кобаса І., Фрунзa І. // Міжнародна науково-технічна конф. „Стан і перспективи харчової науки та промисловості”. – 2015. – 8 – 9 жовтня 2015 р. – Тернопіль. 2015. – С. 164.

2014

 • Воробець М.М. Вплив фінішної хімічної обробки поверхні кремнієвих пластин на десорбцію іонів Ag+, Fe3+, Ca2+ / М.М. Воробець // Фізика і хімія твердого тіла. ISSN 1729-4428. – Т.15, №1 (2014).– С.169 –172.
 • Volodymyr DIICHUK. Ion-selective electrodes based on calcium hydroxylapatite as a tool for analysis of various environmental objects, food and raw materials / Volodymyr DIICHUK, Mariia VOROBETS, Igor KOBASA // Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University – Suceava Vol. XII, Issue 1 – 2014, pag. 34 – 37.
 • Mariia Vorobets Definition of phosphate content in cheeses titrimetric method / Mariia Vorobets, Igor Kobasa, Aureliia Cheban // Food and Environment Safety – Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University, Suceava. Vol. XIIІ, Issue 4 – 2014, pag. 372-375.
 •  An investigation of the extraction concentrating of microelements from aqueous solution for atom-absorbtion analysis / Igor Kobasa, Vasyl Bilogolovka, Mariia Vorobets, Oxana Panimarchuk // Food and Environment Safety – Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University, Suceava. Romania Vol. XIIІ, Issue 4 – 2014, pag. 342-348.
 • Воробець М.М. Вплив компонентів розчину для фінішної хімічної обробки на величину електродного потенціалу Si-пластин / М.М. Воробець // Наук. вісник ЧНУ, вип. 683, Хімія. – Чернівці, 2014. С. 85 –89.
 • Vorobets G.I., Vorobets M.M. Generalized Model of the Formation and Properties of Nanostructured Porous Silicon / G.I. Vorobets, M.M. Vorobets // E-MRS Fall Meeting 2014 Symposium B: Organized nanostructures and nanoobjects: fabrication, characterization and applications. Warsaw, Poland, 15-19 September, 2014. – P. 148.


2013

 • Воробець М.М. Вплив фінішної хімічної обробки поверхні Si-пластин на адсорбцію/десорбцію іонів Ag+, Fe3+, Ca2+ / М.М. Воробець // Матеріали ХІV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наноструктур, 20 –25 травня 2013р., Івано-Франківськ. – С.586.
 • Воробець М.М. Контроль якості продуктів харчування вітчизняного виробництва / М.М. Воробець, А.С. Майданик, І.М. Кобаса // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. – Збірник тез. – 14-15 листопада 2013 року. – Київ. – С. 52 – 53.
 • Кобаса І.М. Методика кількісного визначення вмісту Селену в харчових продуктах / І.М. Кобаса, В.Т. Білоголовка, М.М. Воробець // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. – Збірник тез. – 14-15 листопада 2013 року. – С. 57 – 59.
 • Vorobets G.I., Vorobets M.M. The use of computer simulations to identify the fine structure of the reflection spectra of porous silicon / G.I. Vorobets, M.M. Vorobets // 14-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science. SPO’2013: Scientific works. – October 24–26. – Kyiv, 2013. – P.91.
 • Воробець М.М. Корекція електродного потенціалу Si-пластин перед формуванням поруватого шару / М.М. Воробець // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки. Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції, 24–26 жовтня 2013 р., Чернівці. – С.174.
 • Воробець М.М. Фотометричне визначення вмісту нітрит-іонів у харчових продуктах / М.М. Воробець, І.В. Горобець, В.В. Дійчук, А.В. Сачко // Наук. вісник ЧНУ, вип. 606, Хімія. – Чернівці, 2013. С.104107.
 • Воробець М.М. Корекція електродного потенціалу Sі-пластин перед формуванням поруватого шару/ М.М. Воробець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774. – Т.6, №12 (66) 2013.– С.50 –53.
 • Структурно-функціональна організація програмного комплексу для моделювання поширення забруднень в атмосфері за допомогою «хмарних» обчислень / Мик.І. Скрипський, Мих.І. Скрипський, М.М. Воробець, Г.І. Воробець // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці, 2013. – Т. 4., Вип. 1. – С.6266.

2012

 • Vorobets M.M. Correction of optical properties of cadmium telluride photodetectors for networks in range 850 nm / M.M. Vorobets, G.I. Vorobets, Kuz’ M.A. // 13-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science. SPO’2012: Scientific works. – October 25–28. – Kyiv, 2012. – P.139.
 • Воробець М.М. Вплив способу обробки поверхні на стабільність електрофізичних параметрів Si-пластин перед формуванням наноструктурованого поруватого шару / М.М. Воробець // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 25 – 27 жовтня 2012 р., Чернівці. – С. 185–186.
 • Воробець М. М. Термодинамічний аналіз фізико-хімічних процесів у системі Si–H2О / М.М. Воробець, Г.І. Воробець, Я.Ю. Тевтуль // Наук. вісник ЧНУ, вип. 606, Хімія. – Чернівці, 2012. С. 101–105.
 • Воробець М. М. Дослідження стабільності електрофізичних параметрів Si-пластин перед формуванням поруватого шару / М.М. Воробець  // Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774. – Т.6, №12 (60) 2012.– С. 50 –52.

2011

 • Вплив способу підготовки та легуючих домішок на процес пороутворення і структурну модифікацію поверхні твердих розчинів CdTe / М.М. Воробець, Г.І. Воробець, А.Г. Волощук, Я.Ю. Тевтуль, В.М. Ткач // Укр.хім.журн. – 2011. – Т.77. – №1. – С.44–48.
 • Особенности формирования наноструктурированного слоя кадмий теллурида при электрохимическом анодировании / М.М. Воробец, Г.И. Воробец, А.Г. Волощук, Я.Ю. Тевтуль, В.Н. Ткач // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №1. – С.151–155. 

2010

 • Vorobets M.M. Influence of impurity and way of finishing chemical processing on photoluminescent properties of nanostructured cadmium telluride / M.M. Vorobets, G.I. Vorobets, Ya.Yu. Tevtul // 11-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science. SPO’2010: Scientific works. – October 21–22. – Kyiv, 2010. – P.249.
 • Дяченко Т. Застосування структур на основі поруватого кремнію в якості сенсорів концентрації речовин / Т. Дяченко, М.М. Воробець // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13–14 травня). Природничі науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – C.209 –210.

2009

 • Вплив фінішної обробки кремнієвих пластин на кінетику формування поруватого кремнію / М.М. Воробець, Г.І. Воробець, А.Г. Волощук, Я.Ю. Тевтуль // Наук. вісник ЧНУ, вип.453, Хімія. – Чернівці, 2009. С.69–74. 
 • Вплив фінішної хімічної обробки на сенсорні властивості кремнієвих фотодетекторів для сонячної енергетики / М.М. Воробець, Г.І. Воробець, Ю.І. Гнатюк, Ю.Г. Добровольський // Сенсорна електроніка. “Сенсор – 2009”. Тези доповідей науково-практичної конференції. м. Одеса, 1–4 червня 2009, С. 91–93.
 • Vorobets M.M. Influence of the formation conditions of porous silicon on technical parameters por-Si –c-Si sensors / M.M. Vorobets, G.I. Vorobets, V.M. Strebegev // E-MRS 2009 Spring Meeting. Scientific Programme. Scientific / Symposium: M Bioinspired and biointegrated materials as new frontiers nanomaterials, Strasbourg (France), June 08–12, 2009. M PII 2.
 • Воробець М.М. Автоматизація досліджень впливу процесів електрохімічної обробки на характеристики напівпровідникових кристалів / М.М. Воробець, Г.І. Воробець, В.В. Дійчук // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління “Автоматика – 2009”, Чернівці, 22 – 25 вересня 2009, С. 137–139.
 • Influence of chemical treatment on surface electronic states of Si-plates and properties of the SiO2-Si structures / M.M. Vorobets, A.G. Voloshchuk, Ya.Yu. Tevtul, G.I. Vorobets // Optics and High Technology Material Science.SPO’2009Scientific works. – October 22–25. – Kyiv, 2009. – P.134.
 • Influence of finishing chemical treatment on the mechanism of formation, structure and optical properties of porous silicon / M.M. Vorobets, G.I. Vorobets, Ya.Yu. Tevtul, Yu.I. Gnatyuk, V.M. Tkach // там же. – P.170-171.

2008

 • Деякі закономірності відновлення іонів Нікелю з відпрацьованих розчинів хімічного нікелювання / А.А. Апухтіна, І.І. Борук, М.Д. Борук, С.Д. Борук, В.Р. Водянка., М.М. Воробець, О.М. Кобітович, Я.Ю.Тевтуль // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 399–400, Хімія. – Чернівці, 2008. С.159–161.
 • Vorobets M.M. Influence of preliminary chemical processing on feature of structural – phase formation of layers of porous silicon / M. M. Vorobets, G. I. Vorobets, Ya. Yu. Tevtul // Ninth International Young Scientists Conference, Optics & High Technology Material Science SPO 2008, October 23–26, 2008. Kyiv, Ukraine. – BO. 12. – P.164.
 • Influence of methods of chemical etching and modes of a laser irradiation on barrier properties of structures on the basis CdTe / G.I. Vorobets, M.M. Vorobets, Ya.Yu. Tevtul, A.G. Voloschuk // E-MRS Spring Meeting 2008 May 13-17, 2008 Symposium B: Laser and plasma in micro- and nano-scale materials processing and diagnostics, Strasbourg (France), – P.21.

2007

 • Воробець М.М. Сорбційне очищення стічних вод від йонів важких металів гідроксилапатитами лужноземельних металів / М.М. Воробець, М. Стаднюк, Г. Білокопита // Тези Міжнародної наукової конференції за результатами фундаментальних досліджень за 2006 рік в рамках транскордонного співробітництва (17-18 квітня 2007 р.)./За ред. П.І.Фейчук – Чернівці, – ЧНУ,  2007. 112 с.
 • Воробець М.М. Вплив хімічної обробки поверхні кремнієвих пластин на деякі властивості нікелевих покриттів / М.М. Воробець, А.Г. Волощук, Я.Ю. Тевтуль // Науковий  вісник ЧНУ, вип.364, Хімія. – Чернівці, 2007. – С.55–59.
 • Воробець М.М. Сорбційне очищення стічних вод від йонів важких металів гідроксил апатитами лужноземельних металів / М.М. Воробець, М. Стаднюк, Г. Білокопита // Україна – Румунія: транскордонне співробітництво: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2007. – 252 с.

  2006

 • Воробець М. М. Деякі критерії якості фізико-хімічної обробки поверхні кремнієвих пластин / М.М. Воробець, А.Г. Волощук, Я.Ю.Тевтуль // Наук. вісник ЧНУ, вип.307, Хімія. – Чернівці, 2006.– С.75–80. 

2005

 • Vorobets G.I. Thermoelastic interactions in Al–n–Si–Ni structures at pulse laser irradiation / G.I. Vorobets, M.M. Vorobets, A.P. Fedorenko // Functional materials. – 2005. – 12, №1 – P.107–113.
 • Структурні зміни плівок Al, SiO2, Si внаслідок старіння після імпульсного фотонного опромінення та їх вплив на характеристики контактів Al-N-Si з бар’єром Шотткі / Г.І. Воробець, М.М. Воробець, Т.А. Мельничук, А.Г. Шкавро // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т.6, №1 – С.165–169.
 • Воробець М.М. Вплив електронного стану поверхні електроду на кінетику електрохімічних процесів у системі напівпровідник-електроліт / М.М. Воробець, А.Г. Волощук, Я.Ю.Тевтуль // Вісник Харківського національного університету. – Вип. 12, Хімія. – Харків, 2005.– С.141–144. 
 • Voloschuk A.G. The thermodynamic forecast and electrochemical investigation of oxidation-reduction reactions in CdTe-electrolyte system / A.G. Voloschuk, M.M. Vorobets, Ya.Yu. Tevtul // 12th International conference on II-VI compounds. Warsaw. Poland. September 12–16. – 2005. – P. 148.

2004

 • Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур Al–n–n+-Si–Al с барьером Шоттки / Г.И. Воробец, М.М. Воробец, В.Н. Стребежев, Е.В. Бузанева, А.Г Шкавро // ФТП. – 2004. – Т.38, №6 – С.690–692.
 • Вплив способу травлення на фізико-хімічні та електрофізичні властивості поверхні монокристалів CdxHg1-хTe / М.М. Воробець, В.Т. Білоголовка, А.Г. Волощук, Я.Ю. Тевтуль // ІІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Чернівці-Вижниця, Україна, 20–24 вересня – 2004 р. – С.350.
 • Electroanalytical properties of the nanostructure on the basis of porous silicon / A.G. Voloschuk, M.M. Vorobets, V.T. Bilogolovka, Ya.Yu. Tevtul // E-MRS Spring Meeting 2004 May 24–28, 2004 Symposium I: Advanced multifunctional nanocarbon material and nanosystems 04, Strasbourg (France), I/PI.05.
 • Vorobets M.M. The thermodynamic forecast and electrochemical shaping solid of quantum structures in system CdTe-electrolyte / M.M. Vorobets, A.G. Voloschuk, Ya.Yu. Tevtul // Fifth International Young Scientists Conference, Problems of Optics & High Technology Material Science SPO 2004, October 28–31, 2004. Kyiv, Ukraine. – BP. 39. – P.160.

2003

 • Vorobets G.I. Simulation of elastic interactions in thin-film structures a metal-semiconductor at a laser exposure / G.I. Vorobets, M.M. Vorobets, A.P. Fedorenko // Fourth International Young Scientists Conference, Problems of Optics & High Technology Material Science SPO 2003, October 23–26, 2003. Kyiv, Ukraine. – BP. 22. – P.106.
 • Воробець М.М. Вибір оптимальних умов підготовки поверхні в технології одержання поруватого кремнію / М.М. Воробець, В.Т. Білоголовка, А.Г. Волощук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень 2003», 20 – 27 жовтня 2003 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – С.32–33. 
 • Cтруктурні зміни плівок Al, SiO2, Si внаслідок старіння після імпульсного фотонного опромінення та їх вплив на характеристики контактів Al–n-Si з бар’єром Шотткі / М.М. Воробець, А.Г. Шкавро, Г.І. Воробець, Т.А Мельничук // Фізика і технологія тонких плівок. Матеріали IX Міжнародної конференції: У 2 т. – Т.1 / За заг. ред. Фреїка Д.М. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. – С.191–192.

Патенти:

 • Патент на корисну модель UA 118501 U. – опубл. 10.08.2017. Бюл. №15  Спосіб визначення вмісту жиру у твердих та плавлених сирах/ М.М. Воробець, І.М.Кобаса, Г.І. Воробець, К.Я. Головата.
 • Патент на корисну модель №57687. – опубл. 10.03.2011. Бюл. №5. Спосіб виготовлення поверхнево пасивованого поруватого кремнію / М.М. Воробець, Г.І. Воробець, А.Г. Волощук.

Монографії:

 • Наноструктуровані кремній і кадмій телурид: фізико-хімічні основи отримання, властивості, застосування: монографія / Г.І.Воробець, М.М. Воробець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 188 с.

Навчальні матеріали

Навчальні посібники:

 • Харчові технології: особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції : навч. посібник / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Інструментальні методи аналізу харчової продукції: навч.-метод. посібник/ укл.: А.В. Сачко, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 80 с.
 • Хімія смаку, кольору і запаху: навч. посібник / укл. Борук С.Д., Дійчук В.В., Воробець М.М., Сема О.В., Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с
 • Воробець М.М. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник / Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник / Р.П. Влодарчик, І.М. Кобаса, М.М. Воробець, І.В. Кондратьєва, А.В. Сачко – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 336 с. (Гриф МОН України)
 • Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції : навч. посібник / І.М. Кобаса, Л.М. Чебан, М.М. Воробець, В.Г. Юкало, М.Д. Кухтин – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 196 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Воробець М.М., Кобаса І.М., Дійчук В.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології. – Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 80 с.
 • Воробець М.М. Джерела забруднення довкілля : навч. посібник / М.М. Воробець – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 80 с.
 • Кобаса І.М. Аналітична хімія. Якісний аналіз (модуль 1) / І.М. Кобаса, М.М.Воробець, І.В.Берладин // Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 96 с.
 • Кобаса І.М. Аналітична хімія. Кількісний аналіз (модуль 2) / І.М. Кобаса, М.М.Воробець, І.В.Берладин // Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 64 с.

Методичні рекомендації:

 • Органолептичний аналіз харчових продуктів: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : М. М. Воробець, А.В. Сачко, О.В. Сема, С.Д. Борук – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 32 с.
 • Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : М.М. Воробець, І.М. Кобаса, В.В. Дійчук, А.В. Сачко, Л.Д. Водянка. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 56 с.
 • Воробець М.М. Хімічний аналіз продуктів харчування : методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл. : Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.
 • Кобаса І.М. Методи контролю якості харчових продуктів. Частина 1: методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл. Кобаса І.М., Воробець М.М., Сачко А.В. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.
 • Воробець М.М. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології : методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл. : Воробець М.М., Дійчук В.В., Кондратьєва І.В. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.
 • Волощук A.Г. Фізико-хімічні методи аналізу. Електрохімічні методи. (модуль 6) / Волощук A.Г., Воробець М.М. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2010. 64 с.
 • Волощук A.Г. Фізико-хімічні методи аналізу. Оптичні методи. (модуль 6) / Волощук A.Г., Воробець М.М. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2009. – 48 с.
 • Волощук A.Г. Титриметричний аналіз: методи кислотно-основного та осаджувального титрування / Волощук A.Г., Воробець М.М., Берладин І.В. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2007. – 34 с.
 • Волощук A.Г. Титриметричний аналіз: методи окисно-відновного та комплексонометричного титрування / Волощук A.Г., Воробець М.М., Баб’юк Д.П. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2007. – 48 с.
 • Волощук A.Г. Якісний аналіз катіонів / Волощук A.Г., Воробець М.М., Сема О.В. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2006. – 62 с.
 • Волощук A.Г. Аналіз невідомої речовини / Волощук A.Г., Воробець М.М., Дійчук В.В. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2006. – 46 с.