Воробець Марія Михайлівна

Наукові публікації

Науковий та навчально-методичний доробок - близько 70 робіт.


Навчальні матеріали

1. Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник / Р.П. Влодарчик, І.М. Кобаса, М.М. Воробець та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 336 с. (з грифом МОН України).
2. 
Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції : навч. посібник / І.М. Кобаса, Л.М. Чебан, М.М. Воробець та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 196 с. (рекомендовано Вченою радою ЧНУ).
3. Воробець М.М., Дійчук В.В., Кобаса І.М. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології // Навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.–80с.
4. Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. Хімічний аналіз продуктів харчування // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.–32с.

5. Воробець М.М., Кобаса І.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Ч. 1 Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.–32с.
 6.
  Воробець М.М. Джерела забруднення довкілля // Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. –80 с.
7. Воробець М.М., Дійчук В.В., Кондратьєва І.В. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012.–32с.