Воробець Марія Михайлівна

Наукові публікації

 


 • Воробець М. М., Євлаш В. В., Кобаса І. М., Кондрачук І. В. Формування якості хліба пшеничного з добавкою «клітковина гречана», Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ; гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. Вип. 23, т. 1. С. 207 – 218.
 • Кобаса І.М. Технологія дієтичної добавки на основі лузги гречки / І.М. Кобаса, М.М. Воробець // Сучасні досягнення в харчовій, органічній та полімерній хімії: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої світлій пам’яті д.х.н., проф. Воронова С. А. Львів 24–26 жовтня 2023 року / М-во освіти і науки України, нац. університет «Львівська політехніка», 2023. 139 с. С. 126.
 • Воробець М.М. Розроблення рецептур сорбету на основі овочевої сировини / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, М.І. Котурлаш // Сучасні досягнення в харчовій, органічній та полімерній хімії: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої світлій пам’яті д.х.н., проф. Воронова С. А. Львів 24–26 жовтня 2023 року / М-во освіти і науки України, нац. університет «Львівська політехніка», 2023. 139 с. С. 118.
 • Anna MAKARENKO, Mariia VOROBETS, Iryna KONDRACHUK, Anastasiia SACHKO, Heorhii VOROBETS, Influence of the addition of chamomile on the content of tannins in tea, Food and Environment Safety, Volume XXI, Issue 1 – 2022, pag. 33 – 38.
 • Воробець М.М. Вплив добавки порошку гречаної лузги на органолептичні властивості хліба пшеничного / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, В.В. Євлаш // Стан і перспективи харчової науки та промисловості: тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції. (С. 58) (Тернопіль  22–23 вересня 2022 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. – 67 с.
 • Кондрачук І.В., Воробець М.М., Кобаса І.М. Збагачення безе йодом, виділеним із листків, шкірки та молодого ядра волоського горіха. Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, ПДАУ, 2021. 163 с. С. 90–93.
 • Anna MAKARENKO, Mariya VOROBETS, Iryna KONDRACHUK, Anastasia SACHKO. Influence of the addition of chamomile on the content of tannin in tea. The International Conference “Biotechnologies, Present and Perspectives”. – Suceava, Romania. 8th Edition, 5th November 2021 – P.61. ISSN 2068-0819
 • Воробець М.М. Модифікація методики гравіметричного визначення вмісту жиру у морозиві / М.М. Воробець, В.В. Тепчук // Виробничий процес та технології, сучасний девелопмент та поліграфія : матеріали І міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Хмельницький, 5 березня, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. – 62 с. –  25. ISBN 978-617-7991-18-1, DOI 10.36074/mcnd-05.03.2021.production.02
 • Ілюк Д.С. Люмінесцентний аналіз як експрес-метод виявлення кваліметричної фальсифікації меду водою / Д.С. Ілюк, М.М. Воробець // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – 231 с. – С. 56.
 • Sachko A., Kobasa I., Moysyura O., Vorobets M. Efficiency of apple juice clarification with using of nano-sized mineral oxides // Ukrainian Food Journal, Vol.9, Issue 2, 2020, 361-372 p. DOI:10.24263/2304-974X-2020-9-2-8 (WoS)
 • Борук С.Д., Кобаса І.М., Воробець М.М. Органолептичні властивості та харчова безпека кондитерських виробів із вмістом високодисперсного агрусу (С. 80-83) у збірнику Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 26-27 листопада 2020 року). – Харків : Вид-во Іванченка І.С. : Харків, 2020. – 278 с.
 • Methods and Computerized Equipment of Identification and Express Analysis of Carcinogenic Components in Bioactive Environments and Nanostructured Materials / Heorhii Vorobets, Mikhailo Solomiychuk, Aurelia Zelya, Viktor Strebezhev, Maria Vorobets, Volodymyr Buchakchiyskyi, Olexiy Pshenychnyi  // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 353.
 • Воробець М. Люмінесцентний аналіз як експрес-метод для визначення якості шоколаду / Воробець М., Кобаса І., Тарабузан Н. // V Міжнародна науково-технічна конф. „Стан і перспективи харчової науки та промисловості”. – 2019. – 10–11 жовтня 2019 р. – Тернопіль. 2019. –С. 40.
 • Igor Kobasa, Mariya Vorobets, Larysa Arsenieva. Bazalt tufa as a bactericide filler for some pascaging materials // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. – 2018. – Vol. XVІІ, Issue 1. – P.81–86.
 • Воробець М.М. Нанодисперсний TiO2, допований сульфуром як добавка до упакувань харчової продукції / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, О. I. Панімарчук // Scientific Journal “ScienceRise”.– №8 (37) 2017. – С.33 – 36.
 • Igor Kobasa, Mariya Vorobets, Larysa Arsenieva. Basalt tufa as abactericide filler fo packaging materials. International conference biotechnologies present and perspectives. – November 24-25, 2017. – Sucheava. Romania. – P.21.
 • Патент на корисну модель UA 118501 U. – опубл. 10.08.2017. Бюл. №15  Спосіб визначення вмісту жиру у твердих та плавлених сирах/ М.М. Воробець, І.М.Кобаса, Г.І. Воробець, К.Я. Головата.
 • Марія Воробець Кількісне визначення саліцилової кислоти у пиві / Марія Воробець, Ігор Кобаса, Дмитро Третяк // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 11-12 жовтня 2017 року) / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – С.32.
 • Vorobets M.M., Vorobets G.I. Sensors based on nano-Si for rapid identification of nitrogen, sulfur and carbon compounds / M.M. Vorobets, G.I. Vorobets // Symposium К: Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials, VII of the E-MRS 2017 Spring Meeting, Strasbourg (France), May 22-26, 2017. – Р.87.
 • Воробець М. М. Ідентифікація сторонніх домішок-фальсифікаторів у пиві / М.М. Воробець, Кобаса І. М., Третяк Д.І. // Науковий  вісник ЧНУ, вип. 781, Хімія. – Чернівці, 2016. – С.24–29.
 • Воробець М. М. Удосконалення методики гравіметричного визначення вмісту жиру у твердому сирі / М.М. Воробець, Кобаса І. М., Головата К. Я. // Науковий  вісник ЧНУ, вип. 781: Хімія. – Чернівці, 2016. – С.14–17.
 • Igor KOBASA, Mariia VOROBETS, Larysa ARSENIEVA. Nanosized titanium dioxide as an antibacterial admixture for the food packaging materials, Food and Environment Safety, Volume XV, Issue 4 – 2016, pag. 306 – 311.
 • Воробець М.М. Якісна оцінка соків для дитячого харчування органолептичним, хімічним і фізико-хімічними методами аналізу / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, І.І. Фрунза // Науковий вісник Чернівецького університету, вип. 683, Хімія. – Чернівці, 2015. С. 53–57.
 • Olha Lyubchyk Development of operational quality control method for meat products / Olha Lyubchyk, Mykola Mykyjchuk, Mariia Vorobets // Journal of Faculty of Food Engineering,Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania Volume XIV, Issue 2 - 2015, pag. 212 – 217.
 • Воробець М. Оцінка якості соків для дитячого харчування / Воробець М., Кобаса І., Фрунзa І. // Міжнародна науково-технічна конф. „Стан і перспективи харчової науки та промисловості”. – 2015. – 8 – 9 жовтня 2015 р. – Тернопіль. 2015. – С. 164.
 • Vorobets G.I., Vorobets M.M. Sorption properties of nanostructured silicon in organic systems to food additives / G.I. Vorobets, M.M. Vorobets //E-MRS 2015 Spring Meeting, Symposium V: Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials, Lille (France) May 11 -15, 2015. – Р. 127.
 • An investigation of the extraction concentrating of microelements from aqueous solution for atom-absorbtion analysis / Igor Kobasa, Vasyl Bilogolovka, Mariia Vorobets, Oxana Panimarchuk // Food and Environment Safety – Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University, Suceava. Romania Vol. XIIІ, Issue 4 – 2014, pag. 342-348.
 • Mariia Vorobets Definition of phosphate content in cheeses titrimetric method / Mariia Vorobets, Igor Kobasa, Aureliia Cheban // Food and Environment Safety – Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University, Suceava. Vol. XIIІ, Issue 4 – 2014, pag. 372-375.
 • Volodymyr DIICHUK. Ion-selective electrodes based on calcium hydroxylapatite as a tool for analysis of various environmental objects, food and raw materials / Volodymyr DIICHUK, Mariia VOROBETS, Igor KOBASA // Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University – Suceava Vol. XII, Issue 1 – 2014, pag. 34 – 37.
 • Кобаса І.М. Методика кількісного визначення вмісту Селену в харчових продуктах / І.М. Кобаса, В.Т. Білоголовка, М.М. Воробець // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. – Збірник тез. – 14-15 листопада 2013 року. – Київ. – С. 57 – 59.
 • Воробець М.М. Контроль якості продуктів харчування вітчизняного виробництва / М.М. Воробець, А.С. Майданик, І.М. Кобаса // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. – Збірник тез. – 14-15 листопада 2013 року. – Київ. – С. 52 – 53.


Навчальні матеріали

Навчальні посібники:

 • Харчові технології: особливості виготовлення й оцінка якості рослинних жирів та цукру : навч. посібник / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2023. 172 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Кобаса І.М., Воробець М.М. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз : навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 160 с.
 • Воробець М.М., Кондрачук І.В. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 104 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Харчові технології: особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції : навч. посібник / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Інструментальні методи аналізу харчової продукції: навч.-метод. посібник/ укл.: А.В. Сачко, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 80 с.
 • Хімія смаку, кольору і запаху: навч. посібник / укл. Борук С.Д., Дійчук В.В., Воробець М.М., Сема О.В., Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 96 с
 • Воробець М.М. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник / Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник / Р.П. Влодарчик, І.М. Кобаса, М.М. Воробець, І.В. Кондратьєва, А.В. Сачко. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. 336 с. (Гриф МОН України)
 • Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції : навч. посібник / І.М. Кобаса, Л.М. Чебан, М.М. Воробець, В.Г. Юкало, М.Д. Кухтин. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. 196 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)

Методичні рекомендації:

 • Методи контролю якості харчової продукції : методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. М.М. Воробець, І.М. Кобаса, І.В. Кондрачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 32 с.
 • Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : М. М. Воробець, О.В. Сема, А.В. Сачко. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 32 с.
 • Органолептичний аналіз харчових продуктів: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : М. М. Воробець, А.В. Сачко, О.В. Сема, С.Д. Борук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 32 с.
 • Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : М.М. Воробець, І.М. Кобаса, В.В. Дійчук, А.В. Сачко, Л.Д. Водянка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 56 с.
 • Воробець М.М. Хімічний аналіз продуктів харчування : методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл. : Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. 32 с.
 • Кобаса І.М. Методи контролю якості харчових продуктів. Частина 1: методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл. Кобаса І.М., Воробець М.М., Сачко А.В.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. 32 с.
 • Волощук A.Г. Фізико-хімічні методи аналізу. Електрохімічні методи. (модуль 6) / Волощук A.Г., Воробець М.М. : методичні рекомендації до лаб. робіт. Чернівці: Рута, 2010. 64 с.
 • Волощук A.Г. Фізико-хімічні методи аналізу. Оптичні методи. (модуль 6) / Волощук A.Г., Воробець М.М. : методичні рекомендації до лаб. робіт. Чернівці: Рута, 2009. 48 с.