Воробець Марія Михайлівна

Наукові публікації • Воробець М.М. Вплив добавки порошку гречаної лузги на органолептичні властивості хліба пшеничного / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, В.В. Євлаш // Стан і перспективи харчової науки та промисловості: тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції (С. 58) (Тернопіль 22-23 вересня 2022 р. / М-во освіти і науки України, Терн. націон. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. - Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. - 67 с.  
 • Anna MAKARENKO, Mariia VOROBETS, Iryna KONDRACHUK, Anastasiia SACHKO, Heorhii VOROBETS, Influence of the addition of chamomile on the content of tannins in tea, Food and Environment Safety, Journal of Faculty of Food Engineering, Stefan cel Mare University - Suceava, Vol. XXI, Issue 1. 2022. Pag. 33-38.
 • Кондрачук І.В., Воробець М.М., Кобаса І.М. Збагачення безе йодом, виділеним із листків, шкірки та молодого ядра волоського горіха / Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава, ПДАУ, 2021. 163 с. С. 90-93.
 • Anna MAKARENKO, Mariya VOROBETS, Iryna KONDRACHUK, Anastasia SACHKO. Influence of the addition of chamomile on the content of tannin in tea. The International Conference “Biotechnologies, Present and Perspectives”. Suceava, Romania. 8th Edition, 5th November 2021. P.61. ISSN 2068-0819
 • Воробець М.М., Тепчук В.В. Модифікація методики гравіметричного визначення вмісту жиру у морозиві. Виробничий процес та технології, сучасний девелопмент та поліграфія: матеріали І міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Хмельницький, 5 березня, 2021 р. – C.23-25 ISBN 978-617-7991-18-1, DOI 10.36074/mcnd-05.03.2021.production.02
 • Ілюк Д.С., Воробець М.М. Люмінесцентний аналіз як експрес-метод виявлення кваліметричної фальсифікації меду водою. Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. : [тези у 2-х ч.]. Харків : ХДУХТ, 2021. Ч. 1. 231 с. [V] С. 56.
 • Sachko A., Kobasa I., Moysyura O., Vorobets M. Efficiency of apple juice clarification with using of nano-sized mineral oxides // Ukrainian Food Journal, Vol.9, Issue 2, 2020, 361-372 p. DOI:10.24263/2304-974X-2020-9-2-8
 • Борук С.Д., Кобаса І.М., Воробець М.М. Органолептичні властивості та харчова безпека кондитерських виробів із вмістом високодисперсного аґрусу (С. 80-83) у збірнику Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 26-27 листопада 2020 року). Харків, 2020. 278 с.
 • Джоанна Ілюк Застосування люмінесцентного аналізу для виявлення фальсифікації меду водою / Джоанна Ілюк, Марія Воробець // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22–23 квітня 2020 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. – Чернівці : Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. –С.82-83.
 • Анна Макаренко Кваліметрична оцінка домашнього майонезу з різним вмістом соняшникової олії / Анна Макаренко Марія Воробець // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22–23 квітня 2020 року). Інститут біології, хімії та біоресурсів. – Чернівці : Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. –С.132-133.
 • Воробець М. Люмінесцентний аналіз як експрес-метод для визначення якості шоколаду / Воробець М., Кобаса І., Тарабузан Н. // V Міжнародна науково-технічна конф. „Стан і перспективи харчової науки та промисловості”. 2019. 10–11 жовтня 2019 р. Тернопіль. 2019. С. 40.
 • Methods and Computerized Equipment of Identification and Express Analysis of Carcinogenic Components in Bioactive Environments and Nanostructured Materials / Heorhii Vorobets, Mikhailo Solomiychuk, Aurelia Zelya, Viktor Strebezhev, Maria Vorobets, Volodymyr Buchakchiyskyi, Olexiy Pshenychnyi  // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 353.
 • The influence of nanodisperse dioxide titanium and basalt tuff on biofilm forming by microorganisms strain reference / Kobasa I.M., Rotar D.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. – P. 354.
 • Advanced investigation of the fundamental properties and bioactive functionality of nanostructured titanium dioxide / Kobasa I.M., Vorobets M.M., Vorobets G.I. // E-MRS Conference programme – Fall Meeting 2019. Symposium V: Bioinspired and Biointegrated Materials as New Frontiers Nanomaterials IX. 16th – 19th September 2019, Warsaw, Poland. P. 377.
 • Воробець Г.І., Соломійчук М.П., Зеля А.Г., Стребежев В.М., Воробець М.М., Бучакчійський В.С., Пшеничний О.О., Гордіца В.Е., Воробець О.Г., Зелик А.Є. Методи і комп’ютеризовані засоби ідентифікації та експрес аналізу канцерогенних компонент в біоактивних середовищах і матеріалах / Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці VIII Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ-2019), м. Чернівці, 03-06 жовтня, 2019. Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2019. С.66-67.
 • Igor Kobasa, Mariya Vorobets, Larysa Arsenieva. Basalt tufa as a bactericide filler fo packaging materials // J. Food and Environment Safety of the Suceava University. Food Engineering. 2018. Vol. XVІІ, Issue. 1.Р.81-86.
 • Фотокаталітичні властивості Титан(ІV)оксиду, модифікованого Сульфуром / А.М.Маковій, М.М. Воробець, І.М. Кобаса / ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми хімії та хімічної технології", 21-22 листопада 2018 р. Національний університет харчових технологій, м. Київ.
 • Воробець М.М. Нанодисперсний TiО2, допований сульфуром як добавка до упакувань харчової продукції / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, О. I. Панімарчук // Scientific Journal “ScienceRise”. №8 (37) 2017. С.33–36.
 • Воробець М.М., Кобаса І.М., Чебан Л. М., Драгомаца Б. Антибактеріальна активність ТіО2, модифікованого сульфуром // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 792.: Хімія. Чернівці, 2017. С. 29-33.
 • Vorobets M.M., Vorobets G.I. Sensors based on nano-Si for rapid identification of nitrogen, sulfur and carbon compounds / M.M. Vorobets, G.I. Vorobets // Symposium К: Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials, VII of the E-MRS 2017 Spring Meeting, Strasbourg (France), May 22-26, 2017. – Р.
 • Марія Воробець Кількісне визначення саліцилової кислоти у пиві / Марія Воробець, Ігор Кобаса, Дмитро Третяк // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції. 11-12 жовтня 2017 р. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. С.32.
 • Igor Kobasa Basalt tufa as a bactericide filler for packaging materials / Igor Kobasa, Mariya Vorobets, Larysa Arsenieva // The International Conference "Biotechnologies, Present and Perspectives". - Suceava, Romania. (2017) Section: 3. Food products quality and safety - November, 24th-25th - 2017. P.34.
 • Igor KOBASA, Mariia VOROBETS, Larysa ARSENIEVA, Nanosized titanium dioxide as an antibacterial admixture for the food packaging materials, Food and Environment Safety, Volume XV, Issue 4 . 2016, pag. 306 – 311
 • Воробець М.М. Удосконалення методики гравіметричного визначення вмісту жиру у твердому сирі / М.М. Воробець, Кобаса І. М., Головата К. Я. // Науковий  вісник ЧНУ, вип. 781: Хімія. Чернівці, 2016. С.14–17.
 • Воробець М.М. Ідентифікація сторонніх домішок-фальсифікаторів у пиві / М.М. Воробець, Кобаса І. М., Третяк Д.І. // Науковий  вісник ЧНУ, вип. 781, Хімія. Чернівці, 2016. С.24–29.
 • Olha Lyubchyk Development of operational quality control method for meat products / Olha Lyubchyk, Mykola Mykyjchuk, Mariia Vorobets // Journal of Faculty of Food Engineering,Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania Volume XIV, Issue 2 - 2015, pag. 212 – 217.
 • Воробець М.М. Якісна оцінка соків для дитячого харчування органолептичним, хімічним і фізико-хімічними методами аналізу / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, І.І. Фрунза // Науковий вісник Чернівецького університету, вип. 683, Хімія. – Чернівці, 2015. С. 53–57
 • Vorobets G.I., Vorobets M.M. Sorption properties of nanostructured silicon in organic systems to food additives / G.I. Vorobets, M.M. Vorobets // E-MRS 2015 Spring Meeting, Symposium V: Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials, Lille (France) May 11 -15, 2015. – Р.
 • Кальцій гідроксилапатит як бактерицидний наповнювач композиційних матеріалів / І. Koбаса, Л. Арсеньєва, М. Воробець, Л. Чебан, Г. Стецюк // Міжнародна науково-технічна конф. „Стан і перспективи харчової науки та промисловості”. 8–9 жовтня 2015 р. Тернопіль. 2015. С.139–140.
 • Воробець М. Оцінка якості соків для дитячого харчування / Воробець М., Кобаса І., Фрунзa І. // Міжнародна науково-технічна конф. „Стан і перспективи харчової науки та промисловості”. 2015. 8 – 9 жовтня 2015 р. Тернопіль. 2015. С. 164.
 • Volodymyr DIICHUK. Ion-selective electrodes based on calcium hydroxylapatite as a tool for analysis of various environmental objects, food and raw materials / Volodymyr DIICHUK, Mariia VOROBETS, Igor KOBASA // Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University – Suceava Vol. XII, Issue 1. 2014, pag. 34 – 37.
 • Mariia Vorobets Definition of phosphate content in cheeses titrimetric method / Mariia Vorobets, Igor Kobasa, Aureliia Cheban // Food and Environment Safety – Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University, Suceava. Vol. XIIІ, Issue 4. 2014, pag. 372-375.
 • An investigation of the extraction concentrating of microelements from aqueous solution for atom-absorbtion analysis / Igor Kobasa, Vasyl Bilogolovka, Mariia Vorobets, Oxana Panimarchuk // Food and Environment Safety – Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University, Suceava. Romania Vol. XIIІ, Issue 4. 2014, pag. 342-348.
 • Воробець М.М. Контроль якості продуктів харчування вітчизняного виробництва / М.М. Воробець, А.С. Майданик, І.М. Кобаса // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. Збірник тез. 14-15 листопада 2013 року. Київ. С. 52 – 53.
 • Кобаса І.М. Методика кількісного визначення вмісту Селену в харчових продуктах / І.М. Кобаса, В.Т. Білоголовка, М.М. Воробець // Міжнародна науково-технічна конференція: Якість і безпека харчових продуктів. Збірник тез. 14-15 листопада 2013 року. С. 57 – 59.
 • Воробець М.М. Фотометричне визначення вмісту нітрит-іонів у харчових продуктах / М.М. Воробець, І.В. Горобець, В.В. Дійчук, А.В. Сачко // Наук. вісник ЧНУ, вип. 606, Хімія.  Чернівці, 2013. С.104107.

Патенти:

 • Патент на корисну модель UA 118501 U. – опубл. 10.08.2017. Бюл. №15  Спосіб визначення вмісту жиру у твердих та плавлених сирах/ М.М. Воробець, І.М.Кобаса, Г.І. Воробець, К.Я. Головата.
 • Патент на корисну модель №57687. – опубл. 10.03.2011. Бюл. №5. Спосіб виготовлення поверхнево пасивованого поруватого кремнію / М.М. Воробець, Г.І. Воробець, А.Г. Волощук.

Монографії:

 • Наноструктуровані кремній і кадмій телурид: фізико-хімічні основи отримання, властивості, застосування: монографія / Г.І.Воробець, М.М. Воробець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 188 с.
Ілюк Д.С., Воробець М.М. Люмінесцентний аналіз як експрес-метод виявлення кваліметричної фальсифікації меду водою. Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. : [тези у 2-х ч.]. Харків : ХДУХТ, 2021. Ч. 1. 231 с. 

Навчальні матеріали

Навчальні посібники:

 • Харчові технології: особливості виготовлення й оцінка якості рослинних жирів та цукру / укл. : Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2023. 185 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Воробець М.М., Кондрачук І.В. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 104 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Харчові технології: особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції : навч. посібник / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Інструментальні методи аналізу харчової продукції: навч.-метод. посібник/ укл.: А.В. Сачко, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 80 с.
 • Хімія смаку, кольору і запаху: навч. посібник / укл. Борук С.Д., Дійчук В.В., Воробець М.М., Сема О.В., Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 96 с
 • Воробець М.М. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації : навчальний посібник / Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)
 • Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник / Р.П. Влодарчик, І.М. Кобаса, М.М. Воробець, І.В. Кондратьєва, А.В. Сачко. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. 336 с. (Гриф МОН України)
 • Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції : навч. посібник / І.М. Кобаса, Л.М. Чебан, М.М. Воробець, В.Г. Юкало, М.Д. Кухтин. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. 196 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)

Методичні рекомендації:

 • Методи контролю якості харчової продукції : методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. М.М. Воробець, І.М. Кобаса, І.В. Кондрачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 32 с.
 • Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : М. М. Воробець, О.В. Сема, А.В. Сачко. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 32 с.
 • Органолептичний аналіз харчових продуктів: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : М. М. Воробець, А.В. Сачко, О.В. Сема, С.Д. Борук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 32 с.
 • Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : М.М. Воробець, І.М. Кобаса, В.В. Дійчук, А.В. Сачко, Л.Д. Водянка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 56 с.
 • Воробець М.М. Хімічний аналіз продуктів харчування : методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл. : Воробець М.М., Волощук А.Г., Горлій А.С. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. 32 с.
 • Кобаса І.М. Методи контролю якості харчових продуктів. Частина 1: методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл. Кобаса І.М., Воробець М.М., Сачко А.В.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. 32 с.
 • Воробець М.М. Екологічна стандартизація і сертифікація та природоохоронні технології : методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл. : Воробець М.М., Дійчук В.В., Кондратьєва І.В. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. 32 с.
 • Волощук A.Г. Фізико-хімічні методи аналізу. Електрохімічні методи. (модуль 6) / Волощук A.Г., Воробець М.М. : методичні рекомендації до лаб. робіт. Чернівці: Рута, 2010. 64 с.
 • Волощук A.Г. Фізико-хімічні методи аналізу. Оптичні методи. (модуль 6) / Волощук A.Г., Воробець М.М. : методичні рекомендації до лаб. робіт. Чернівці: Рута, 2009. 48 с.
 • Волощук A.Г. Титриметричний аналіз: методи кислотно-основного та осаджувального титрування / Волощук A.Г., Воробець М.М., Берладин І.В. : методичні рекомендації до лаб. робіт. Чернівці: Рута, 2007. 34 с.
 • Волощук A.Г. Титриметричний аналіз: методи окисно-відновного та комплексонометричного титрування / Волощук A.Г., Воробець М.М., Баб’юк Д.П. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці: Рута, 2007. 48 с.
 • Волощук A.Г. Якісний аналіз катіонів / Волощук A.Г., Воробець М.М., Сема О.В. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці: Рута, 2006. 62 с.
 • Волощук A.Г. Аналіз невідомої речовини / Волощук A.Г., Воробець М.М., Дійчук В.В. // Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Чернівці: Рута, 2006. 46 с.