Бібліотека кафедри

Монографії

Борук С.Д. Створення та властивості альтернативних палив на основі некондиційних та вторинних енергоресурсів (відходи енергогенеруючих, хімічних, харчових підприємств) / С.Д. Борук, О.І. Егурнов, А.С. Макаров  : монографія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. – 284 с.

Кобаса І.М. Природний мінерал базальтовий туф: склад, властивості та використання / І.М. Кобаса, В.В. Цимбалюк  : монографія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2016. – 200 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).

 

Навчальні посібники

Харчові технології: особливості виготовлення й оцінка якості рослинних жирів та цукру : навч. посібник / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2023. 172 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)

Кобаса І.М., Воробець М.М. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз : навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 160 с.

Борук С.Д. Процеси і апарати харчових виробництв. – Ч.1. Гідромеханічні процеси / С.Д. Борук, В.М. Федорів  : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 176 с.

Кондрачук І.В. Сучасні системи менеджменту харчових підприємств / І.В. Кондрачук, В.В. Дійчук, М.М. Воробець  : навч. посіб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 80 с.

Борук С.Д. Модернізація технологічних процесів харчових виробництв: навчальний посібник / укл. С.Д. Борук, В.М. Федорів.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 112 с.

Борук С.Д. Моніторинг виробничих процесів / С.Д. Борук, В.М. Федорів  : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 112 с.

Воробець М.М. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю / М.М. Воробець, І.В. Кондрачук  : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 104 с. (Рекомендовано Вченою радою ЧНУ).

Сачко А.В. Харчові технології: особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції / А.В. Сачко, О.В. Сема, М.М. Воробець, С.Д. Борук  : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ).

Інженерія безпеки та охорона праці: Навчальний посібник / укл. Борук С.Д.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. – 80 с.

Федорів В.М. Технологічна експертиза виробництва харчової продукції / В.М. Федорів, І.М. Кобаса, В.В. Дійчук  : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 180 с.

Воробець М.М. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації / М.М. Воробець, А.В. Сачко, І.М. Кобаса  : навчальний посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ). 

Влодарчик Р.П. Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посіб. / Р.П. Влодарчик, І.М. Кобаса, М.М. Воробець, І.В. Кондратьєва, А.В. Сачко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2015. – 336 с. (Гриф МОН України).

Кобаса І.М. Контроль безпечності сировини і харчових продуктів методами атомно-абсорбційної спектроскопії / І.М. Кобаса, В.Т. Білоголовка, А.Г. Волощук, В.В. Дійчук: навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2014. – 180 с. (Гриф МОН України).

Кобаса І.М. Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції / І.М. Кобаса, Л.М. Чебан, М.М. Воробець, В.Г. Юкало, М.Д. Кухтин : навч. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2014. – 196 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ) 

 

Навчально-методичні посібники

Харчова хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад. : В.В. Дійчук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 44 с.

Кондрачук І.В. Харчові технології: Технологія консервування плодів та овочів / І.В. Кондрачук, О.В. Сема, М.М. Воробець, І.М. Кобаса  : лабораторний практикум. –  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. – 100 с.

Федорів В.М. Наукові основи харчових технологій: Лабораторний практикум / В.М. Федорів, І.М. Кобаса, С.Д. Борук  : навч.-метод. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. – 120 с.

Сачко А.В. Інструментадьні методи аналізу продуктів харчування / А.В. Сачко, В.В. Дійчук, О.В. Сема, М.М. Воробець  : навч.-метод. посібник. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 80 с.

Борук С.Д. Хімія кольору, запаху, смаку / С.Д. Борук, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема  : навч.-метод. посібник. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 96 с.

 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт

Сема О.В. Фахова ознайомча та технологічна практика / О.В. Сема, А.В. Сачко: методичні рекомендації та допоміжні матеріали. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 32 с.

Воробець М.М. Методи контролю якості харчової продукції / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, І.В. Кондрачук : метод. реком. до лабор. робіт. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 32 с.

Інженерія безпеки та охорона праці: Методичні вказівки до практичних занять / укл. Борук С.Д.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2021. – 59 с.

Воробець М.М. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю / М.М. Воробець, О.В. Сема, А.В. Сачко  : методрекомендації до лаб. робіт. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 32 с.

Воробець М.М. Органолептичний аналіз харчових продуктів / М.М. Воробець, А.В. Сачко, О.В. Сема, С.Д. Борук : методрекомендації до лаб. робіт. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 32 с.

Воробець М.М. Аналіз природних об’єктів та продуктів харчування / М.М. Воробець, І.М. Кобаса, В.В. Дійчук, А.В. Сачко, Л.Д. Водянка  : методрекомендації до лаб. робіт. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 56 с.

Воробець М.М. Хімічний аналіз продуктів харчування / М.М. Воробець, А.Г. Волощук, А.С. Горлій : методрекомендації до лаб. робіт. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2013. – 32 с.

Кобаса І.М. Методи контролю якості харчових продуктів. Частина 1 / І.М. Кобаса, М.М. Воробець, А.В. Сачко : методрекомендації до лаб. робіт. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2013. – 32 с.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ СТУДЕНТСЬКІ РОБОТИ (ОР Бакалавр, спеціальність 181 Харчові технології)

 

 Рецензії на навчально-методичну літературу >>>