Наукова робота

Наукова тематика кафедри присвячена оцінці якості та безпечності інноваційних харчових продуктів, розробленні технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії, науковим основам створення екологічно безпечних пакувальних матеріалів для забезпечення тривалого зберігання харчової продукції, розробленні методів виявлення фальсифікації харчових продуктів, використанню сучасних інструментальних методів для визначення якості та безпечності сировини і готових харчових продуктів, вдосконаленню й оптимізації методик атомно-абсорбційного, іонометричного, фотохімічного та класичних методів хімічного аналізу сировини та продуктів харчування, розробці нових екологічно безпечних поліфункціональних адсорбентів, композиційних матеріалів для іммобілізації токсичних відходів, створенню систем моніторингу забруднення сировини і продуктів харчування важкими металами, нітратами, пестицидами, канцерогенними речовинами тощо, пошуку нових науково-методичних підходів та необхідного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, спрямованих на підвищення якості вищої освіти.

Тематична картка науково-дослідної роботи кафедри

Звіт про виконання науково-дослідної роботи кафедри за 2021 р.

 

Основні напрямки науково-дослідної роботи: 

  • Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії.
  • Розроблення новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
  • Удосконалення наукових критеріїв універсалізації методик атомно-абсорбційного визначення важких металів в сировині та продуктах харчування.
  • Розроблення та впровадження тест-методів для аналізу якості харчових продуктів.
  • Використання нанотехнологій для створення інноваційних харчових продуктів.
  • Розроблення систем моніторингу забруднення об’єктів навколишнього природного середовища відходами харчової промисловості.
  • Дослідження та розробка нових антибактеріальних пакувальних матеріалів для забезпечення тривалого зберігання харчових продуктів.
  • Застосування природних мінеральних сорбентів у харчових технологіях.
  • Розробка поліфункціональних адсорбентів на основі природних алюмосилікатів для очищення стічних вод харчових виробництв від іонних та молекулярних забруднень. 

Колективом кафедри укладено угоди про науково-технічну співпрацю з вченими Ягелонського університету, Краківської політехніки імені Тадеуша Костюшки (Польща), Сучавським університетом „Штефан чел Маре” (факультет технології харчування) та проведено стажування студентів і викладачів з метою ознайомлення з сучасними методами визначення якості та безпечності харчової продукції. До наукової роботи активно залучається студентська молодь. Результати студентських науково-дослідницьких робіт доповідалися на університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Студенти кафедри щорічно приймають участь у конференціях, які відбуваються в рамках програми „Україна – Румунія: результати і перспективи транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційних процесів” (університет Штефан чел Маре (факультет харчової інженерії), м. Сучава, Румунія) та студентських конференціях “Sesja Studenckich Kół Naukowych” у  Краківській політехніці імені Тадеуша Костюшки (Польща).