Сема Оксана Василівна

Наукові публікації

2023:
1. 
Vakaryk N., Sachko A., Sema O., Kobasa I., Gubsky S. Roasting conditions and quality coffee: the empirically optimised process. Acta Innovations. 2023. №49. P. 31–38. https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.49.3. Scopus, E-ISSN:2300-5599. Site Score 2.6.

2. Sachko A., Sema O., Grinchenko O., Gubsky S. Canned beans aquafaba as an egg white substitute in the technology of low-fat mayonnaise. Engineering Proceeding. 2023, 56(1), article 207. https://doi.org/10.3390/ASEC2023-16291 (Article in press) (Scopus, EISSN 2673-4591, Site Score 0.7).

3. Sachko A., Sema O., Grinchenko O., Gubsky S. Canned beans aquafaba as an egg white substitute in the technology of mayonnaise souse. The 4th International Electronic Conference on Applied Sciences, 27 October–10 November 2023, MDPI: Basel, Switzerland. https://sciforum.net/paper/view/16291.
4. М. Кокош, О. Сема Використання нутового борошна у виробництві пряничних виробів // Х Міжнародної науково-практичної конференції Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі (м. Київ, 21 вересня 2023). К.:НУХТ, 2023. С. 113-115.

5. Сема О.В., Аксьонова О.Ф. Барбарис звичайний як джерело цінних біологічно активних речовин // Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18 травня 2023). Харків: ДБТУ, 2023. С 134-135.

Публікації зі студентами:
Марина Кокош  Застосування композитних сумішей борошна у технології виготовлення заварних пряників. // Матеріали студентської наукової конференції ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 25-27 квітня 2023. с. 106.

- Інна Скобал Застосування цукрозамінників у технології виготовлення льодяникової карамелі // Матеріали студентської наукової конференції ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 25-27 квітня 2023. с.63.

2022:

1. 
Сема О.В., Сачко А.В., Вакарик Н.М. Вплив параметрів процесу обсмаження на фізико-хімічні показники кави // І Міжнародна наукова конференція "Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матералів, 20 травня 2022 р.
2. С
ема О. В., Аксьонова О. Ф. Інновації в технології льодяникової карамелі на основі ізомальтитолу та рослинної добавки барбарису звичайного // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції. (м. Тернопіль, 22– 23 вересня 2022 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т  ім. І. Пулюя. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. С.11.
3. Sema O. V., Aksonova O. А. Improvement of the technology of lollie caramel based on isomaltitol and vegetable additive of barberry // Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: Наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених (м. Харків, 26 жовтня 2022 р.) /  Харків : ДБТУ, 2022. – С.99.
4. 
Сема О. В., Сачко А. В., Петращук К. Т. Удосконалення рецептури мафінів  дієтично-функціонального призначення // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : збірник тез та доповідей ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції  (м. Київ, 15 листопада 2022 р.) / НУХТ, Київ, 2022. С.97-99. 


Публікації зі студентами:
-
Петращук К. Застосування порошку кореня цикорію при випіканні мафінів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів, 5-6 травня 2022 р.
- Захаровська О. Порівняльна характеристика драглеутворювальних компонентів при виробництві мармеладних цукерок //Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів, 5-6 травня 2022р.

2021:

1. Сема О.В., Чимпоєш А.О. Застосування композитних сумішей пшеничного та пшоняного борошна у виробництві хліба // V Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві", 14 вересня 2021.
2. Сема О.В., Кобаса І.М. Люмінесцентний аналіз як експрес-метод для визначення фальсифікату купажованих олій //  V Міжнародна науково-практична конференція "Якість і безпекахарчових продуктів", 11-12 
листопада 2021 р., м. Київ: НУХТ, 2021. - С.160.

3.  Joanna Ilyuk, Anastasiia Sachko, Oksana Sema, Victoria Evlash, Igor Kobasa Development of a new highly nutritional fermented milk product from the extruded sunflower seeds. 8th Edition of the International Conference, 5th November 2021, Biotechnologies, present and perspectives. - P. 62.

4. Оксана Сема, Ігор Кобаса Вплив процесу комплексоутворення на швидкість виділення міді та аргентуму на поверхні CdSb. Збірник наукових праць: XVIII конференція "Львівські хімічні читання - 2021". Львів, 31 травня - 2 червня
2021 року  - С.З81.


Публікації зі студентами:

  •  Чимпоєш А. Технологія випікання хліба з використанням композитних сумішей борошна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціїздобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021.
  • Чимпоєш А. Застосування копозитних сумішей різних видів борошна у виробництві хлібо-булочних виробів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів,  20-21 квітня 2021.

2020:

Публікації зі студентами:

  • Швед К. Технологія одержання та фізико-хімічні показники вершкового масла // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 22-23 квітня 2020.
  • Попович А. Дослідження вмісту нітратів в овочевій та фруктовій продукції // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 22-23 квітня 2020.


2019:

•Оксана Сема, Ігор Кобаса Купажовані олії та їх фізико-хімічні властивості. Тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції (Стан і перспективи харчової науки та промисловості), 10–11 жовтня 2019 року. Тернопіль. – С. 43.

•Kobasa
I.M., Sema O.V., Kropelnytska Yu.VPhotochemical interactions between the polymethine dye consisting of three conjugated chromophores and TiO2. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 85.

•Ihor M. Kobasa, O.V. Sema, M.M. Vorobets Regularities of formation and  some physico-chemical properties of cooper and silver films on CdTe, CdSb, In2Hg3Te6. XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, September 22-26, 2019. P.81.

•Kobasa I.M., Sema O.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Heterostructures of titanium dioxide with polymethine dye as photocatalyst of oxidation reaction of iodide ions.  E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium M. - M.PІІ.8.
•Kobasa I.M., Kondratchuk I.V., Sema O.V., Panimarchuk О.І. Photocatalytic properties of the heterostructures based on TiO2 and TiO2-CdTe with a polymethine dye. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 114.

2017:

• Sema Oxana, Diichuk Volodymyr, Kobasa Igor Thermodynamic and Voltammetry Investigation of Processes on the Hg3In2Te6 Electrodes Surface  // Biol. and Chem. Research. – 2017. – Vol.4, Issue 5. – P.121–129.

•Sema O., Kobasa I. Modification of CdTe surface and development of new analytics sensors. International conference biotechnologies present and perspectives. November 24–25, 2017. – Sucheava. Romania. – P.41.
Навчальні матеріали

1. Харчові технології : особливості виготовлення й оцінка якості рослинних жирів та цукру / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023 172 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ).

2. Фахова ознайомча та технологічна практика: методичні рекомендації та допоміжні матеріали / укл.: О.В. Сема, А.В. Сачко - Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. - 32 с.

3.Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю: методрекомендації до лабораторних робіт / уклад.: М.М. Воробець, О.В. Сема, А.В. Сачко. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. - 32 с.

4. Харчові технології: особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції : навч. посібник / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)

5. Інструментальні методи аналізу харчової продукції: навч.-метод. посібник/ укл.: А.В. Сачко, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 80 с.

6. Хімія смаку, кольору і запаху: навч. посібник / укл. Борук С.Д., Дійчук В.В., Воробець М.М., Сема О.В., Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с.

7. Органолептичний аналіз харчових продуктів: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад.: М.М. Воробець, А.В. Сачко, О.В. Сема, С.Д. Борук - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т Ю. Федьковича, 2020. - 32 с.