Сема Оксана Василівна

Наукові публікації

2022:
1. 
Сема О.В., Сачко А.В., Вакарик Н.М. Вплив параметрів процесу обсмаження на фізико-хімічні показники кави // І Міжнародна наукова конференція "Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матералів, 20 травня 2022 р.
2. С
ема О. В., Аксьонова О. Ф. Інновації в технології льодяникової карамелі на основі ізомальтитолу та рослинної добавки барбарису звичайного // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції. (м. Тернопіль, 22– 23 вересня 2022 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т  ім. І. Пулюя. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. С.11.
3. Sema O. V., Aksonova O. А. Improvement of the technology of lollie caramel based on isomaltitol and vegetable additive of barberry // Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: Наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених (м. Харків, 26 жовтня 2022 р.) /  Харків : ДБТУ, 2022. – С.99.
4. 
Сема О. В., Сачко А. В., Петращук К. Т. Удосконалення рецептури мафінів  дієтично-функціонального призначення // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : збірник тез та доповідей ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції  (м. Київ, 15 листопада 2022 р.) / НУХТ, Київ, 2022. С.97-99. Публікації зі студентами:
- Петращук К. Застосування порошку кореня цикорію при випіканні мафінів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів, 5-6 травня 2022 р.
- Захаровська О. Порівняльна характеристика драглеутворювальних компонентів при виробництві мармеладних цукерок //Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів, 5-6 травня 2022р.

2021:

1. Сема О.В., Чимпоєш А.О. Застосування композитних сумішей пшеничного та пшоняного борошна у виробництві хліба // V Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві", 14 вересня 2021.
2. Сема О.В., Кобаса І.М. Люмінесцентний аналіз як експрес-метод для визначення фальсифікату купажованих олій //  V Міжнародна науково-практична конференція "Якість і безпекахарчових продуктів", 11-12 листопада 2021 р., м. Київ: НУХТ, 2021. - С.160.
3. Oksana Sema, Joanna Ilyuk, Anastasiia Sachko, Victoria Evlash, Igor Kobasa Development of a new highly nutritional fermented milk product from the extruded sunflower seeds. 8th Edition of the International Conference, 5th November 2021, Biotechnologies, present and perspectives. - P. 62.
4. Оксана Сема, Ігор Кобаса Вплив процесу комплексоутворення на швидкість виділення міді та аргентуму на поверхні CdSb. Збірник наукових праць: XVIII конференція "Львівські хімічні читання - 2021". Львів, 31 травня - 2 червня
2021 року  - С.З81.


Публікації зі студентами:

  •  Чимпоєш А. Технологія випікання хліба з використанням композитних сумішей борошна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціїздобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021.
  • Чимпоєш А. Застосування копозитних сумішей різних видів борошна у виробництві хлібо-булочних виробів // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів,  20-21 квітня 2021.20
20:

Публікації зі студентами:

  • Швед К. Технологія одержання та фізико-хімічні показники вершкового масла // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 22-23 квітня 2020.
  • Попович А. Дослідження вмісту нітратів в овочевій та фруктовій продукції // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інститут біології, хімії та біоресурсів, 22-23 квітня 2020.


2019:

•Оксана Сема, Ігор Кобаса Купажовані олії та їх фізико-хімічні властивості. Тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції (Стан і перспективи харчової науки та промисловості), 10–11 жовтня 2019 року. Тернопіль. – С. 43.

•Kobasa
I.M., Sema O.V., Kropelnytska Yu.VPhotochemical interactions between the polymethine dye consisting of three conjugated chromophores and TiO2. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 85.

•Ihor M. Kobasa, O.V. Sema, M.M. Vorobets Regularities of formation and  some physico-chemical properties of cooper and silver films on CdTe, CdSb, In2Hg3Te6. XIV International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, September 22-26, 2019. P.81.

•Kobasa I.M., Sema O.V., Vorobets M.M., Vorobets G.I. Heterostructures of titanium dioxide with polymethine dye as photocatalyst of oxidation reaction of iodide ions.  E-MRS Fall Meeting, 16-19 September 2019, Warshava. Simpozium M. - M.PІІ.8.
•Kobasa I.M., Kondratchuk I.V., Sema O.V., Panimarchuk О.І. Photocatalytic properties of the heterostructures based on TiO2 and TiO2-CdTe with a polymethine dye. International research and practice conference: Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019). 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine. - P. 114.

2017:

• Sema Oxana, Diichuk Volodymyr, Kobasa Igor Thermodynamic and Voltammetry Investigation of Processes on the Hg3In2Te6 Electrodes Surface  // Biol. and Chem. Research. – 2017. – Vol.4, Issue 5. – P.121–129.

•Sema O., Kobasa I. Modification of CdTe surface and development of new analytics sensors. International conference biotechnologies present and perspectives. November 24–25, 2017. – Sucheava. Romania. – P.41.
Навчальні матеріали

1. Фахова ознайомча та технологічна практика: методичні рекомендації та допоміжні матеріали / укл.: О.В. Сема, А.В. Сачко - Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. - 32 с.

2.Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю: методрекомендації до лабораторних робіт / уклад.: М.М. Воробець, О.В. Сема, А.В. Сачко. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьклвича, 2021. - 32 с.

3. Харчові технології: особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції : навч. посібник / укл. Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с. (Рекомендовано вченою радою ЧНУ)

4. Інструментальні методи аналізу харчової продукції: навч.-метод. посібник/ укл.: А.В. Сачко, В.В. Дійчук, М.М. Воробець, О.В. Сема. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 80 с.

5. Хімія смаку, кольору і запаху: навч. посібник / укл. Борук С.Д., Дійчук В.В., Воробець М.М., Сема О.В., Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. – 96 с.

6. Органолептичний аналіз харчових продуктів: методичні рекомендації до лабораторних робіт / уклад.: М.М. Воробець, А.В. Сачко, О.В. Сема, С.Д. Борук - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т Ю. Федьковича, 2020. - 32 с.