Колектив кафедри

Кобаса І.М.
Кобаса Ігор Михайлович

Доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

 Освіта та робота

У 1979 р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю „Хімія”.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня к.х.н. у Львівському державному університеті імені Івана Франка, а у 2006 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня д.х.н. в Інституті загальної та неорганічної хімії НАН України.

З 2007 р. – професор кафедри аналітичної хімії Чернівецького державного університету.

З 2010 р. – академік АН Вищої школи України.

З 2021 р. навчання в магістратурі Державного біотехнологічного університету (м. Харків), спеціальність – 181 „Харчові технології”.

Курси підвищення кваліфікації

 • 2020 р. Харківський державний університет харчування та торгівлі; кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування. Тема: „Сучасні інноваційні методи викладання фахових дисциплін”. 16.11.2020 р. – 24.12.2020 р. Довідка №8 від 24.12.2020 р.
 • Інститут післядипломної освіти НУХТ. Тема: „Управління якістю і безпечністю харчових продуктів на основі НАССР”. 24.05–18.11.21 р. в обсязі 6 кредитів (180 год.). Сертифікат №4390/121. Тема випускної роботи: „Основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.
 • Довготривале стажування на підприємстві ТОВ „Буковина Агро Трейд-2011” міста Чернівці, стажування без відриву від основного місця роботи (15 кредитів, 450 годин).

Наукові інтереси

Оцінка якості та безпечності інноваційних харчових продуктів; дослідження та створення нових антибактеріальних пакувальних матеріалів; розроблення наукових засад і практичних рекомендацій застосування нанотехнологій у виробництві продуктів оздоровчого харчування.

Життєве кредо – терпіння і труд все перетруть.

Захоплення

Люблю займатися спортом, який вчить мене бути витривалим, доводити будь-яку справу до кінця.

E-mail: I.Kobasa

Сторінка викладача: http://ibhb.chnu.edu.ua/profile/user/122

тел.: +38 (0372) 58-48-97

  


Борук Сергій Дмитрович

Доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

 Освіта та робота

У 1987  р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю „Хімія”.

У 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня к.х.н. у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича.  

З 2004 р. доцент кафедри фізичної і аналітичної хімії та екології хімічних виробництв Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 2017 р. доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня д.т.н. в Державній екологічній академії післядипломної освіти і управління МОН України.

З 2021 р. навчання в магістратурі Державного біотехнологічного університету (м. Харків), спеціальність – 181 „Харчові технології”.

 Курси підвищення кваліфікації

 • 2000 рік – спецфакультет ДКНВЦ (м.Київ) за напрямом «Розробка проектів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферу»  (72 год.). Свідоцтво № 10-4-00 від 24 листопада 2000 року.
 •  2010 рік – відділ товарознавства, стандартизації і сертифікації  Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького за напрямом «Стандартизація і сертифікація товарів і послуг».
 • 2015 рік – кафедра медичної та фармацевтичної хімії Буковинського державного медичного університету за напрямом «Загальна, органічна та фізколоїдна хімія». Посвідчення № 03-19 від 31.11.2015 року.
 • 2019 рік – Національний університет харчових технологій за напрямом «Харчові технології» (3 кредити). Сертифікат № 464/19 від 20.12.2019 року.
 • 2020 рік – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за напрямом «Основи користування MOODLE» (3 кредити, 90 год.). Сертифікат.
 •  2021 рік - Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, стажування за програмою «Управління якістю і безпечністю харчових продуктів на основі НАССР» Сертифікат №4387/121д, (6 кредитів, 180 годин).
 • 2021-2022 - виробниче стажування без відриву від основної роботи на підприємстві ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (15 кредитів, 450 годин).

 Наукові інтереси

Створення та регулювання властивостями харчових дисперсних систем; розробка нових рецептур харчової продукції, визначення умов внесення до її складу нових інгредієнтів; підвищення рівня екологічної безпеки функціонування харчових підприємств, підвищення ступеня очищення стічних вод хімічних виробництв.  

Життєве кредо – Роби все, що від тебе залежить, у всьому іншому сподівайся на краще 

Захоплення – астрономія, реставрація старовинних речей

E-mail: s.boruk

Сторінка викладача: http://ibhb.chnu.edu.ua/profile/user/131

  


Воробець Марія Михайлівна

к.х.н., доцент, доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

Освіта та робота

У 1986 році закінчила Чернівецький державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», кваліфікація «Хімік. Викладач».

1986 – 1990 р.р. – учитель хімії та організатор позакласної і позашкільної виховної роботи у Хвощівській СШ, Славутський р-н, Хмельницька обл.

З 1990 р. працюю в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (інженер І категорії госпдоговірної теми; лаборант; фахівець І категорії; асистент кафедри).

У 2011 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.

З 2014 – доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції.

У 2021 – вступила на навчання в магістратуру Державного біотехнологічного університету (м. Харків), спеціальність 181 «Харчові технології».

Курси підвищення кваліфікації

Працюючи в групі забезпечення спеціальності 181 «Харчові технології» за останні роки проходила курси підвищення кваліфікації:

2014 р. – на кафедрі технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

2019 р. – на кафедрі технології молока і молочних продуктівЛьвівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

2021 р. – Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, стажування за програмою «Управління якістю і безпечністю харчових продуктів на основі НАССР». Сертифікат № 4388/121 (6 кредитів, 180 год.).

З 04.10.2021 р. проходжу стажування на ТОВ «Саадет Україна» м. Чернівці, стажування без відриву від основного місця роботи (15 кредитів, 450 год.).

Результати апробаційних публікацій з наукової та професійної тематики (спеціальність 181 «Харчові технології»):

II International Scientific and Practical Conference «ENTREPRENEURSHIP AND TRADE: THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT» (6 hours, Certificate № 3/0064, 2020), Starobilsk

І Міжнародна наукова спеціалізована конференція «ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ТА ТЕХНОЛОГІЇ, СУЧАСНИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТА ПОЛІГРАФІЯ» (6 годин, Сертифікат ІС 050321-019 від 5.03.2021), Хмельницький

Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» (6 годин, Сертифікат №СС00493014/001381-21, Реєстраційний номер 1381 від 1.12.2021), Полтава

Онлайн курс «Основи користування Moodle (3 кредити, 90 годин; Сертифікат 7SURX31j1x від 4.04.2020)

Наукові інтереси

Ідентифікація та фальсифікація харчових продуктів; методи дослідження, аналізу та експертизи харчових продуктів.

Захоплення

Читати, проводити вільний час з сім’єю, родиною.

E-mail: m.vorobets

Персональна сторінка викладача: http://ibhb.chnu.edu.ua/profile/user/124

 


 

Кондрачук Ірина Володимирівна

к.х.н., доцент, доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

 Освіта та робота

2004 рік з відзнакою закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» і здобула кваліфікацію магістра екології.

2004 – 2007 рр. навчання в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність «фізична хімія»

2010 рік захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук

2007 рік асистент в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

2013 рік отримала звання доцента, працюю на посаді доцента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

2014 – 2015 рр. стипендіат програми обміну Erasmus Mundus, наукове стажування якої проходило в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща)

2015 р. ‒ дотепер продовжую працювати на посаді доцента кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

2021 р. – магістрантка першого року навчання за спеціальністю 181 – Харчові технології Державного біотехнологічного університету (м. Харків)

Курси підвищення кваліфікації

Працюючи в групі забезпечення спеціальності 181 «Харчові технології» за останні роки проходила курси підвищення кваліфікації:

2011 р. ‒ Центр оцінки якості сировини та готової продукції Національного університету харчових технологій (м. Київ). Тема стажування: „Сучасні технології визначення якості харчових продуктів” (звіт, довідка).

2014 – 2015 рр. міжнародне наукове стажування в Ягелонському університеті, м. Краків, Польща (стипендіат програми обміну Erasmus Mundus).

2016 р. ‒ Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, кафедра технології молока і молочних продуктів (звіт, довідка).

2021 рік ‒ Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, стажування за програмою «Управління якістю і безпечністю харчових продуктів на основі НАССР» Сертифікат №4391/121д, (6 кредитів, 180 годин).

2021-2022 рр. ‒ виробниче стажування без відриву від основної роботи на підприємстві АТ «Чернівецький хлібокомбінат» (15 кредитів, 450 годин).

 Результати апробаційних публікацій (спеціальність 181 «Харчові технології»)

 • International Conference BIOTECHNOLOGIES, PRESENT AND PERSPECTIVES, CERTIFICATE of the participation, November 5th, 2021, Suceava, Romania.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» (6 годин, Сертифікат №СС00493014/001380-21, Реєстраційний номер 1380 від 21.12.2021), м. Полтава
 • International Conference BIOTECHNOLOGIES, PRESENT AND PERSPECTIVES, CERTIFICATE of the participation, November, 24th-25th, 2017, Suceava, Romania.
 • ІV Міжнародна науково-технічна конференція «СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ХАРЧОВОЇ НАУКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ», 11-12 жовтня, м. Тернопіль, 2017 р.

Результати неформальної освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології»

 • Курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач», наданий за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Сертифікат від 30.01.2022 р.)
 • Курс «Побутові відходи – дій зараз!», наданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Сертифікат від 30.01.2022 р.)
 • Курс «Менеджмеент», наданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Сертифікат від 31.01.2022 р.)

Володіння іноземними мовами – англійська, польська

Наукові інтереси

 • оцінка якості та безпечності продуктів харчування,
 • антибактеріальне упакування кондитерських борошняних виробів, молочної та кисломолочної продукції з використанням харчової добавки TiO2, як речовини з антибактеріальними властивостями,
 • удосконалення технологій виробництва харчових продуктів функціонального призначення

Захоплення: вишивання бісером, вирощування квітів, особливо фіалок, подорожі.

Життєве кредо: Справою треба займатися серйозно або не займатись нею взагалі!

E-mail: i.kondratieva

Персональна сторінка викладача: http://ibhb.chnu.edu.ua/profile/user/146

 


                                

Сачко Анастасія Валеріївна

к.х.н., доцент, доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

 Освіта та робота

У 2003 році з відзнакою закінчила магістратуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія», у 2007 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.

З 2007 року працюю в Чернівецькому Національному університеті імені Юрія Федьковича

З 2015 - доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

З 2021 – вступила на навчання в магістратуру Державного біотехнологічного університету (м. Харків), спеціальність 181 «Харчові технології»

 Курси підвищення кваліфікації

Працюючи в групі забезпечення спеціальності 181 «Харчові технології» за останні роки проходила курси підвищення кваліфікації:

2016 на кафедрі технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

2020 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького (180 годин).

2021 Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, стажування за програмою «Управління якістю і безпечністю харчових продуктів на основі НАССР» Сертифікат 4392/121д, (6 кредитів, 180 годин).

2021-2022 - виробниче стажування без відриву від основної роботи на підприємстві ТОВ «Буковина Агро Трейд-2011».

Результати неформальної освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології»:

Курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач», наданий за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

The Science of Gastronomy an online non-credit course authorized by The Hong Kong University of Science and Technology and offered through Coursera

Володіння іноземними мовами – англійська В2 (FCE, First Certificate in English)

Наукові інтереси

Атомно-абсорбційна спектроскопія, як метод визначення ВМ в харчових продуктах, водах, грунтах та біологічних об’єктах; адаптація різних інструментальних та хімічних методів аналізу для визначення якості харчової продукції; дослідження поведінки ПАР в харчових сумішах.  

Захоплення

Головне моє захоплення – високі гори та печери. Дослідженням печер займаюсь більше 20 років, активно поєдную спелеологію із науковою діяльністю. Цікавлюсь питаннями картографування природних підземних порожнин та дослідження їх мікрокліматичних особливостей; визначенням фізико-хімічних параметрів зразків води та повітря порожнин, дослідженням біоти. Дуже люблю рух, бажано вперед і швидко.

E-mail:an.sachko

Персональна сторінка викладача:http://ibhb.chnu.edu.ua/profile/user/147

  


 


Дійчук Володимир Васильович

к.х.н., асистент кафедри

Освіта та робота

У 2003 році закінчив навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і отримав диплом магістра за спеціальністю «Хімія». З цього ж року працю на посаді асистента у Чернівецькому національному університеті.

З 2005 по 2008 рік навчання в аспірантурі.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.

Курси підвищення кваліфікації

 • 2019 рік – кафедра технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.
 • 2021 рік - Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, стажування за програмою «Управління якістю і безпечністю харчових продуктів на основі НАССР» Сертифікат №4389/121д, (6 кредитів, 180 годин).
 • 2021-2022 - виробниче стажування без відриву від основної роботи на підприємстві ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (15 кредитів, 450 годин).
 • 2022 рік - закордонне стажування на факультеті харчової інженерії Сучавського університету «Штефан чел Маре» (6 кредитів, 180 годин).

Результати неформальної освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології»:

Курс «4 кроки до здорового харчування» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Володіння іноземними мовами – англійська (середній), польська (середній).

Наукові інтереси

Нові функціональні матеріали в харчових технологіях; інструментальний та хімічний аналіз харчової продукції.

Захоплення

Автоподорожі, Карпати, кемпінг, страви на вогні.

E-mail:v.diychuk

Персональна сторінка викладача: http://ibhb.chnu.edu.ua/profile/user/61

 


 

                                     Сема О.В.

 Сема Оксана Василівна

к.х.н., асистент

Освіта та робота

У 2001 році здобула диплом спеціаліста за спеціальністю «Хімія», у 2018 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня к.х.н.

З 2001 року працюю в Чернівецькому Національному університеті імені Юрія Федьковича

З 2021 – вступила на навчання в магістратуру Державного біотехнологічного університету (м. Харків), спеціальність 181 «Харчові технології»

Курси підвищення кваліфікації

2020 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, кафедра технології молока і молочних продуктів (180 годин).

2021 Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, стажування за програмою «Управління якістю і безпечністю харчових продуктів на основі НАССР» Сертифікат №4393/121д, (6 кредитів, 180 годин).

З 04.10.2021. проходжу стажування на ТОВ «Саадет Україна» м. Чернівці, стажування без відриву від основного місця роботи (15 кредитів, 450 годин).

Результати неформальної освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології»:

«Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікат від 27.05.2021).

«Word та Excel: інструменти і лайфхаки» (36 год) через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. (сертифікат від 08.09.2021)

Онлайн курс «Основи користування Moodle» (3 кредити, 90 годин; сертифікат  від 31.01.2020)

Наукові інтереси

оцінка безпеки та якості харчових продуктів; одержання та фізико-хімічні показники купажованих олій; композитні суміші борошна у хлібопекарському виробництві; продукти дієтично-функціонального призначення. 

Захоплення

Люблю експериментувати в лабораторії, на кухні та присадибній ділянці.

E-mail: o.sema

Сторінка викладача: http://ibhb.chnu.edu.ua/profile/user/123

 


 

Гіждеван Людмила ВасилівнаГіждеван Людмила Василівна


Завідувач лабораторією

 У 1985 році закінчила хіміко-технологічний факультет Львівського політехнічного інституту

 З 1997 року - завідувач лабораторії кафедри

 

 

 


 

Альошкіна Галина Іванівна

 Альошкіна Галина Іванівна

фахівець I категорії

Закінчила хімічний факультет ЧДУ у 1984 році.

Після закінчення університету працювала на заводі „Кварц” інженером – технологом.

В 1989 р. перейшла працювати в ЧДУ інженером на тему „Стандартизація стандартних зразків сплавів, кольорових і чорних металів ”

 

 Жар Марина МинівнаЖар Марина Минівна

Старший лаборант

 Закінчила хімічний факультет ЧНУ у 2007 році.

Після закінчення навчання працювала на Машзаводі старшим лаборантом в заводській лабораторії

 

 

 

 


 


 Савюк Маріанна ГеоргіївнаТимчук Маріана Георгіївна

   Старший лаборант

   Закінчила Чернівецький національний університет у 2011 році