Силабуси обов'язкових компонентів ОП

 1. Актуальні питання історії та культури України;
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням);
 3. Філософія;
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 5. Вища математика;
 6. Фізика;
 7. Інформаційні та комунікаційні технології в галузі;
 8. Біохімія;
 9. Технічна мікробіологія;
 10. Хімічні основи харчових технологій;
 11. Модернізація технологічних процесів харчових виробництв;
 12. Харчова хімія;
 13. Теоретичні та законодавчі основи безпеки харчових продуктів;
 14. Харчові технології;
 15. Методи контролю якості харчової продукції;
 16. Сучасні системи менеджменту харчових підприємств;
 17. Технологічна експертиза харчової продукції;
 18. Науково-дослідна робота студентів;
 19. Інженерія безпеки та охорона праці;
 20. Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації;
 21. Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю;
 22. Процеси і апарати харчових виробництв;
 23. Теплотехніка та електротехніка в харчових виробництвах;
 24. Екологічна безпека технологій у харчових виробництвах;
 25. Моніторинг виробничих процесів;
 26. Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти;
 27. Наукові основи харчових технологій;
 28. Автоматизація виробничих процесів;
 29. Економіка і управління харчових виробництв;
 30. Курсова робота;
 31. Хіміко-аналітична практика;
 32. Фахова ознайомча практика;
 33. Технологічна практика;
 34. Переддипломна практика;
 35. Дипломна робота.