Силабуси вибіркових компонентів ОП

 1. Інформаційне забезпечення харчових технологій
 2. Пошук, аналіз та обробка інформації з різних джерел
 3. Технологія води та водопідготовка харчових виробництв
 4. Нутриціологія
 5. Інноваційні технології дієтичних харчових продуктів
 6. Основи здорового харчування
 7. Функціональні харчові продукти
 8. Оцінка якості вимірювань
 9. Технології полісахаридів
 10. Метрологічне та нормативне забезпечення харчової безпеки
 11. Технічний аналіз сировини та харчових продуктів
 12. Технологія молекулярної кухні
 13. Хімічні методи в аналізі харчових продуктів
 14. Органолептичний аналіз харчових продуктів
 15. Аналіз природних об’єктів та продуктів харчування
 16. Наукові основи створення екобезпечних пакувальних матеріалів 
 17. Технологія дитячого та геродієтичного харчування
 18. Інноваційні харчові продукти
 19. Хімія смаку, кольору і запаху 
 20. Натуральні барвники у харчовій промисловості
 21. Харчові добавки в галузі
 22. Лабораторні спеціалізації з харчових технологій
 23. Технологічний семінар
 24. Оцінка безпеки харчових продуктів 
 25. Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв
 26. Товарознавство харчових продуктів 
 27. Інструментальні методи аналізу харчових продуктів 
 28. Оптичні методи аналізу харчових продуктів
 29. Спектральний аналіз в харчовій хімії
 30. Організація ХАССП на підприємствах харчової промисловості
 31. Організація харчових виробництв