Колектив кафедри

LyavynetsЛявинець Олександр Семенович

доктор хімічних наук, професор.

Зав. кафедрою.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 1987 році. У 2003 р. захистив докторську дисертацію.

Академік академії наук вищої освіти (2006 р.).

Відмінник освіти України (2008 р.)

Тематика досліджень: Дослідження реакцій органічних пероксидів у надосновних середовищах, пошук нових антиоксидантних систем на основі металоорганічних комплексів

Курси, що читає: 

1. Органічна хімія
2. Екотехнологія
3. Вступ до спеціальності
4. Реакційна здатність органічних сполук та механізми реакцій

e-mail: o.liavinets

тел.: +38 (0372) 58-48-40
ауд. 76


 

Баб'юк Дмитро Петрович 

доктор хімічних наук, доцент

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича у 1996 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 1999 році. У 2012 р. захистив докторську дисертацію.

Тематика досліджень: Дослідження квантової динаміки хімічних реакцій, ab initio розрахунок поверхонь потенціальної енергії для малих сиситем.

 Курси, що читає: 

1. Фізична хімія
2. Квантова хімія
3. Фізичні методи дослідження
4. Комп"ютерна хімія

e-mail: d.babyuk

тел.: +38 (0372) 58-48-99

ауд. 35


Skip

Скіп Борис Васильович

кандидат хімічних наук, доцент

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича у 1997 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 2001 році.

Тематика досліджень: Математичне моделювання в екології та електрохімії  

Курси, що читає:

1. Прилади і техніка експерименту
2. Моделювання та прогнозування стану довкілля
3. Техніка демонстраційного експерименту
4. Електрохімія композитних матеріалів та сенсорика
5. Моделювання хімічних процесів 

e-mail: b.skip

тел.: +38 (0372) 58-48-99

ауд. 35


SkrypskaСкрипська Ольга Василівна

кандидат хімічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича у 1989 році.

Кандидатську дисертацію захистила у 2004 році.

Тематика досліджень: Фосфор- і нітрогеновмісні похідні кумарину, хінолону.

Курси, що читає: 

1. Вибрані розділи органічної хімії
2. Методика розв"язування задач підвищеної складності
3. Стратегія та тактика органічного синтезу
4. Органічна та біоорганічна хімія
5. Іноваційні технології навчання

e-mail: o.skrypska

тел.: +38 (0372) 58-47-46

ауд. 70


Борук Сергій Дмитрович

 кандидат хімічних наук, доцент

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича у 1987 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 1995 році.

Тематика досліджень: Створення та регулювання властивостями диспесних систем різної природи. 

 Курси, що читає: 

1. Управління техногенною та екологічною безпекою та екологічний ризик
3. Техноекологія
3. Організація наукових досліджень
4. Основи охорони праці
5. Хімія (для студентів фізиків)
6. Основи наукових досліджень
7. Утилізація та рекуперація відходів

e-mail: s.boruk

тел.: +38 (0372) 58-48-99

ауд. 36


 

KushnirКушнір Олег Васильович

кандидат хімічних наук, асистент

Закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича у 2005 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 2011 році.

Тематика наукових досліджень: Синтез нітрогенвмісних гетероциклів і їх конденсованих аналогів та вивчення їх біологічної активності. 

Курси, що читає: 

1. Хімія ВМС
2. Хімія косметичних засобів

e-mail: o.kushnir

тел.: +38 (0372) 58-47-46

ауд. 70


Кобітович Оксана Мар"янівна

кандидат хімічних наук, доцент, зав. лабораторією

Закінчила Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича у 1993 році.

Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році.

Тематика наукових досліджень: Дослідження реологічних властивостей суспензій глини та розвитку хімічної науки на Буковині у період 1875 - 1918 р.р.

e-mail: o.kobitovych

тел.: +38 (0372) 58-48-99

ауд. 46


Кушнір Василь Миколайович

Kushnir_Senior

завідувач лабораторії

Закінчив Чернівецький державний університет у 1972 році. Працює на кафедрі з 1972 р.

тел.: +38 (0372) 58-47-46

ауд.70

 

 

  


Борук Марина Дмитрівна

Провідний фахівець 

Закінчила Чернівецький державний університет хімічний факультет (спеціальність «Хімія») в 19** р. 

Працює на кафедрі з 199* року. Проводить практикуми з дисциплін: Фізична хімія, Колоїна хімія, Фізколоїдна хімія.

тел.: +38 (0372) 58-48-99

ауд.45 


Колодій Лілія Іванівна

Kolodiy

Провідний фахівець

Закінчила Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю інженер-технолог в 1984 р. Працює на кафедрі з 1993 року.
Проводить практикуми з дисциплін: Органічна хімія, Фізико-хімічний аналіз органічних речовин, Хімія високомолекулярних сполук, Екотехнологія. 

ауд.72

тел.: +38 (0372) 58-47-46 

 


Нікула Мирослава Георгівна

Nikula

Провідний фахівець

Закінчила Чернівецький державний університет хімічний факультет (спеціальність «Хімія») в 1982 р.
Працює на кафедрі з 1982 року. Проводить практикуми з дисциплін: Органічна хімія, Вибрані розділи органічної хімії.  

ауд.73

тел.: +38 (0372) 58-47-46

 


Єленіч Ольга Вікторівна

Elenich

Аспірант

Закінчила Чернівецький національний університет хімічний факультет у 2007 р.
У 2013 р. вступила до аспірантури (спеціальність «Органічна хімія»), науковий керівник проф., д.х.н. Лявинець О.С.

тел.: +38 (0372) 58-48-40

ауд. 74 

 


Єфтеньєва Рената Іллівна

Eftenyeva

Аспірант 

Закінчила Чернівецький національний університет у 2006 р.
У 2010 р. вступила до аспірантури (спеціальність «Органічна хімія»), науковий керівник проф., д.х.н. Лявинець О.С.

тел.: +38 (0372) 58-47-46

ауд. 70