Бібліотека кафедри

 Публікації у закордонних збірниках та журналах

BydVoroniuk Yu.Yu., Bespal’ko R.I. Methodological and technical aspects of ensuring rational agricultural lands usage for the Carpathian region // International scientific journal SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION (Natural and Technical Sciences). – Budapest, 2014. – 83-86 p.

Myronchuk K. V. Determination of decorative value of green hedges in Chernivtsi region // International scientific journal SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION (Natural and Technical Sciences). – Budapest, 2014. – 26-29 p.

ISSN 2308-5258

The journal is listed and indexed in:  INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642

 Byd_1Romanko R.M. Methods and models of land monitoring affected by the exogenous geological processes // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, I(2), Вип: 15, 2013.  – С.  – 134-137

 

 

 

 

Byd_2 

V.D. Solodky,  R.I. Bespalko, I.I. Kazimir Implementation of principles of steady development in the conditions of mountain ecosystems of Ukrainian Carpathians // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Science Budapest, Vol. 8 2013 p. 44-48

 


Видання з грифом МОН

ПЗФДержавний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду: навчальний посібник / Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 272 с.

 

ISBN 978-617-614-055-9

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду – правові засади, структуру, порядок ведення тощо. Висвітлено сучасний стан заповідної справи в Україні.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, працівників охорони довкілля, юристів, керівників підприємств, установ, організацій.ЕБВПРЕколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І.– Х. – Мачулин, 2014. – 232 с. з іл.

 

 ISBN 978-966-8768-38-5

 

У посібнику викладені теоретичні основи еколого безпечного використання та збереження природних ресурсів. Розглянуто питання державної політики у галузі, вплив негативних природно-техногенних чинників на стан природних ресурсів, заходи екологічної безпеки щодо їх збереження та галузеві особливості використання тощо.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, науковців, керівників підприємств, установ та організацій, широкого кола читачів.


 Науково-практичне видання

ЗРКозьмук П. Ф. , Беспалько Р. І., Казімір І. І. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с. : іл.

 У науково-практичному виданні наведена характеристика земельного фонду Чернівецької області за кількісними та якісними  показниками, здійснено розподіл його за категоріями земель. Досліджується стан використання земельного потенціалу краю, зроблено аналіз розораності та лісистості території в розрізі адміністративних утворень. Уперше узагальнені та систематизовані матеріали щодо реформування земельних відносин, здійснення кадастрової оцінки земель, моніторингу земель і ґрунтів, формування системи екологобезпечного землекористування в області. 

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, працівників місцевих органів влади усіх рівнів, спеціалістів землевпорядних органів, проектних організацій, фермерів, землевласників і землекористувачів, широкого кола читачів.


 Інше науково-методичне видання

DRКозьмук П. Ф., Козьмук А. П. Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. - Чернівці: Букрек, 2004. 224 с.

В науково-практичній праці органічно поєднано законодавче та методичне забезпечення, історія та сучасна практика реалізації в області земельно-реєстраційного процесу, реєстрації інших об'єктів нерухомості та прав на них, як основа гарантії державою прав власників і користувачів нерухомого майна, розвитку інвестиційного кредитування в економіку України.

Призначена для працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, власників та користувачів об'єктів нерухомого майна з метою захисту прав на них.

Працівники місцевих органів земельних ресурсів, реєстраційних підприємств, студенти, крім збірника галузевих нормативних актів, матимуть практичний посібник для належної реалізації реєстраційного процесу.

VishkodКозьмук П.Ф., Беспалько Р.І., Галавін В.І. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2002. - 40 с.

У посібнику висвітлюються правові основи відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розкривається порядок визначення цих втрат для встановлених законодавством сільсько- та лісогосподарських угідь. Дається порядок визначення коефіцієнта інтенсивності використання сільськогосподарських угідь по земельно-оціночних районах Чернівецької області.

Для студентів спеціальності "Землевпорядкування та кадастр", працівників земельно-кадастрових центрів, державних та інших землевпорядних організацій, місцевих органів земельних ресурсів, органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади.

PZVZD

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Курсова робота із землевпорядного проектування: метод, рек. / уклад.: Р.І. Беспалько, P.M. Романко - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 40 с.

У методичних рекомендаціях наведені загальні положення та вимоги щодо складання проекту відведення земельної ділянки, подаються зразки документів та оформлення результатів проектування.

Видання покликане сприяти якості підготовки фахівців зі спеціальності 7.070904 - Землеустрій та кадастр.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

KartogОснови картографування: методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, - Харків: - Мачулин, 2014. - 32 с.

Для студентів землевпорядних, геодезичних вищих навчальних закладів і факультетів, учнів топографічних і землевпорядних коледжів, ліцеїв. Може бути корисним для працівників виробничих підприємств, які виконують землевпорядні та топографо-геодезичні роботи.

OHpraciОхорона праці в галузі (землевпорядкування, геодезія): навч. посібник. / Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці; Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 400 с.

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров'я і працездатності працівників, які працюють у галузях землевпорядкування та геодезії.

Для студентів землевпорядкувальних, геодезичних вищих навчальних закладів і факультетів, учнів топографічних і землевпорядкувальних коледжів, ліцеїв. Може бути корисним для працівників виробничих підприємств, які виконують землевпорядні та топографо-геодезичні роботи.

OYVОснови управління землевпорядним виробництвом: навч. посібник /укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, С.Ю. Хрищук. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - 304 с.

У навчальному посібнику викладено основи управління землевпорядним та земельно-кадастровим виробництвом; основні функції управління; організація роботи з людськими ресурсами; планування та проектування роботи на підприємстві; мотивація діяльності; основи прийняття управлінських рішень; організаційне планування кадрової політики в органах земельних ресурсів; організація навчання персоналу.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»; викладачів, науковців, керівників підприємств, установ, організацій, інших зацікавлених осіб.

PREGOZDПорядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок: методичні рекомендації / Укл: Р.І. Беспалько, Р.М. Романко - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 20 с.

У методичних рекомендаціях викладена методика проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій земель під час укладання цивільно-правових угод та переоцінки основних договорів для бухгалтерського обліку згідно із законодавством

Для студентів спеціальності: "Землевпорядкування та кадастр", "Агрохімія та ґрунтознавство".

DPrДипломне проектування : методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2010 – 48 с.

У методичних рекомендаціях викладені основні вимоги організації процесу та розробки дипломного (магістерського) проекту, його оформлення, перевірки і рецензування.

Методичні рекомендації покликані сприяти якості підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 7.070904 - Землевпорядкування та кадастр.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

EGOZDЕкспертна грошова оцінка земельних ділянок: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл.: В.І.Галавін, Р.І.Беспалько - Чернівці: Рута, 2004. - 22 с.

У методичних рекомендаціях викладена методика проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій земель під час укладання цивільно-правових угод і переоцінки основних договорів для бухгалтерського обліку згідно із законодавством.

Для студентів спеціальностей: "Землевпорядкування та кадастр", "Агрохімія та ґрунтознавство".

GIS_KSГІС у кадастрових системах : конспект лекцій. Част, 1. / Укл. В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010 - 40 с.

У конспекті лекцій представлений матеріал, необхідний для формування розширених знань про картографування, математичну основу карт, принципи генералізації, основні види і типи карт які застосовуються при розробці геоінформаційних систем. Зосереджена увага на теоретичних даних про геоінформатику й геоінформаційні системи, показані принципи побудови й функціонування ГІС.

Для студентів вузів, що навчаються за напрямом 0709 - Геодезія картографія та землевпорядкування спеціальності 6.070900 - Землевпорядкування та кадастр.

IZVІсторія земельних відносин та землеустрою в Україні: навчальний посібник / укл. P.І. Беспалько, P.M. Романко. - Чернівці: Рута, 2008. - 104 с.

У навчальному посібнику висвітлюються основні історичні етапи формування земельних відносин і землеустрою в Україні. Розглядаються історичні уроки реформування земельних відносин.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр».

OformDokПорядок оформлення документів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель: Методичні рекомендації до практичних занять / Укл.: І.С.Смага, В.Р.Черлінка, З.С.Хапіцька. - Чернівці: Рута, 2007. - 32 с.

У методичних рекомендаціях наведено порядок оформлення державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель документів і застосування заходів адміністративного впливу до порушників земельного законодавства, що виявлено за результатами перевірок. Показана процедура оформлення органами Держкомзему матеріалів про адміністративні правопорушення.

Для студентів університетів спеціальності "Землевпорядкування та кадастр".

OVEZОцінка вартості та ефективності використання землі / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка. Методичні рекомендації до практичних занять. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 40 с.

У методичних рекомендаціях наведено відомості про специфіку та порядок визначення економічної ефективності використання землі аграрними підприємствами та показників, що характеризують рентний дохід на землях сільськогосподарського призначення. Наведено приклади завдань з нормативної й експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, населених пунктів і несільськогосподарського призначення, наведено алгоритм їх виконання.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю „Землеустрій та кадастр”

OZZ_2Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. - Частина 2. - Чернівці: Рута, 2005. - 73 с.

Викладені теоретичні й методологічні проблеми сучасного землеустрою в Україні. Обґрунтовується його сучасний зміст, завдання. принципи, склад і види землевпорядних робіт, система землеустрою в Україні та управління нею. Висвітлені особливості землеустрою в зарубіжних країнах.

Для студентів спеціальностей землевпорядкування та кадастр, ґрунтознавство та агрохімія.

RGR_ZP

Розрахунково-графічні роботи із землевпорядного проектування. Методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, P.M. Романко - Чернівці; Рута, 2006. 26 c.

У методичних рекомендаціях висвітлюються основні завдання практичних робіт із землевпорядного проектування, подасться методика їх виконання та оформлення результатів проектування.

 

EBVPRЕколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2013. – 232 с.

У посібнику викладені теоретичні основи еколого безпечного використання та збереження природних ресурсів. Розглянуто питання державної політики у галузі, вплив негативних природно-техногенних чинників на стан природних ресурсів, заходи екологічної безпеки щодо їх збереження та галузеві особливості використання тощо.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, науковців, керівників підприємств, установ та організацій, широке коло громадськості.

GC_BDГеоінформаційні системи і бази даних: метод, рекоменд. до лабораторних робіт/ Укл.: P.M. Романко, Ю.Ю. Воронюк. - Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. - 36 с.

Видання містить завдання до виконання лабораторних робіт з предмету ГІС і бази даних і контрольні запитання до кожної теми лабораторної роботи. Покликане сприяти якості підготовки фахівців за напрямом 6.080101 - геодезія, картографія та землеустрій.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Інформаційні системи в землеустрої: навч. посібник. Част. 1. /Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010 – 88 с.

У навчальному посібнику представлений матеріал, необхідний для формування розширених знань про інформаційні системи, основні їх види і типи, які мають застосування при розробці земельно-інформаційних систем. Зосереджена увага на теоретичних основах інформаційних систем, показані принципи їх побудови й функціонування. Значний обсяг матеріалу присвячений розгляду питань ефективності інформаційних систем та методам підвищення їх безпечного функціонування.

Для студентів вузів, що навчаються за напрямом 0709 - Геодезія картографія та землевпорядкування спеціальності 6.070900 - Землевпорядкування та кадастр.

MONСмага І.С. Методи оцінки нерухомості: Методичні рекомендації до практичних занять. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. - 26 с.

У методичних рекомендаціях наведено відомості про специфіку та порядок використання методів аналогового, витратного та дохідного підходів до оцінки вартості об'єктів нерухомості. Представлено приклади завдань з визначення ринкової вартості окремих об'єктів нерухомого майна і наведено алгоритм виконання відповідних розрахунків.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»

OTSgP

Організація території сільськогосподарських підприємств: Методичні рекомендації / Укл.: Р.І. Беспалько, Р.М. Романко - Чернівці: Рута, 2007. - 44 с.

У методичних рекомендаціях висвітлюються основні положення курсового проектування із землевпорядного проектування. Розглядаються питання, пов'язані зі складанням проектів раціонального розміщення, використання та охорони земельних угідь будь-яких форм власності. Подається методика їх виконання та оформлення результатів проектування.

 

OZZ_1Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. Частина 1. - Чернівці: Рута, 2005. - 103 с.

Викладені теоретичні й методологічні проблеми сучасного землеустрою в Україні. Обґрунтовується його сучасний зміст, завдання. принципи, склад і види землевпорядник робіт, система землеустрою в Україні та управління нею. Висвітлені особливості землеустрою в зарубіжних країнах.

Для студентів спеціальностей землевпорядкування та кадастр, ґрунтознавство та агрохімія.

 

DKTOPZFДержавшій кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду: навч, посіб. / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький над. ун-т, 2013.-268 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду - правові засади, структуру, порядок ведення тощо. Висвітлено сучасний стан заповідної справи в Україні.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, працівників охорони довкілля, юристів, керівників підприємств, установ, організацій.

RVOZБеспалько Р.І., Казімір І.І. Раціональне використання і охорона земель: навч. посібник / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 400 с.

У навчальному посібнику наведені основи принципи раціонального використання і охорони земельних ресурсів України. Видання покликане сприяти якості підготовки фахівців зі спеціальності 7.070904 - Землевпорядкування та кадастр.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

EVR_APK_2Ефективність використання ресурсів у АПК: навч. посібник. - Част. 2. / Укл. І.С.Смага. - Чернівці: Чернівецькій нац. ун-т, 2010. - 80 с.

Розглянуто шляхи і фактори підвищення економічної ефективності аграрного виробництва та збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на основі поліпшення використання земельних, трудових і матеріально-технічних ресурсів. Для студентів напрямів "Агрономія" і "Геодезія, картографія та землеустрій".

ISZ_Інформаційні системи в землеустрої: навч. посібник / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 92 с.

У навчальному посібнику представленим матеріал, необхідний для формування розширених знань про інформаційні технології, які застосовуються у системі органів по земельних ресурсах України. Зосереджена увага на проблемах створення і функціонування автоматизованої системи державного земельного кадастру України. Значний обсяг матеріалу присвячений розгляду структури баз даних АСЗК та особливостям застосування ПС-технологій в земельному кадастрі, землеустрої та моніторингу земель.

Для студентів вузів, що навчаються за напрямом 0709 - Геодезія, картографія та землевпорядкування спеціальності 6.070900 - Землевпорядкування та кадастр.

METRТеоретичні основи метрології та стандартизації: навчальний посібник / укл. Робулець C.B., Беспалько Р.І., Казімір І.І. - Глибока: 2014. - 196 с.

У посібнику викладено різновиди методів, засобів і способів вимірювань у метрології, нормативно-правові, організаційні й методологічні основи стандартизації як в Україні, так і за її межами. Навчальний посібник базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягненнях з метрології та стандартизації. Кожна частина завершується запитаннями для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів, науковців, керівників підприємств, установ та організацій, широкого кола читачів.

 

OOZSGPСмага І.С., Хрищук С.Ю. Основи оцінки земель сільськогосподарського призначення: навч.-метод. посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 92 с.

У посібнику наведено відомості про основні види земельно-оціночних робіт, що здійснюються в Україні: бонітування грунтів, економічна оцінка землі та нормативна, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. По кожному з видів оцінки розроблені практичні завдання і наведено методику їх виконання.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю „Землеустрій та кадастр"

OZNMСмага І.С., Сенчук С.Ю. Оцінка землі та нерухомого майна: Навчально-методичний посібник. - Чернівці: Рута, 2005. - 92 с.

У посібнику наведено відомості про основні види земельно-оціночних робіт, що здійснюються в Україні: бонітування ґрунтів, економічна оцінка землі, грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та оцінка об'єктів нерухомості в підприємствах АПК. По кожному з видів оцінки розроблені практичні завдання і наведена методика їх виконання.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю Землевпорядкування та кадастр".

AGGАгровиробничі групи грунтів України: методичні рекомендації. Ук.: Р.І.Беспалько, В.Р.Черлінка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 36 с.

У методичних рекомендаціях наведені агровиробничі групи ґрунтів України та описані принципи їх складання для окремих землеволодінь на основі ґрунтово-картографічних обстежень.

Призначено для студентів спеціальності "землевпорядкування та кадастр", "ґрунтознавство та агрохімія", а також може використовуватись агрономами, екологами тощо.

VARTВартість та ефективність використання землі в сільському господарстві / Укл. І.С.Смага Методичні рекомендації до практичних занять. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 40 с.

У методичних рекомендаціях наведено відомості про специфіку та порядок визначення економічної ефективності використання землі аграрними підприємствами та показників, що характеризують рентний дохід на землях сільськогосподарського призначення. Наведено приклади завдань з нормативної й експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, населених пунктів і несільськогосподарського призначення, наведено алгоритм їх виконання.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю „Землеустрій та кадастр”

EVR_APK_1Ефективність використання ресурсів у АПК [Текст]: навчальний посібник. Частина 1. / укл. І.С. Смага. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 72 с.

Розглянено шляхи і фактори підвищення економічної ефективності аграрного виробництва та збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на основі поліпшення використання земельних, трудових і матеріально-технічних ресурсів.

Для студентів напрямів "Агрономія" і "Геодезія, картографія та землеустрій".

IAІнвестиційний аналіз / Укл. І.С.Смага: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 140 с.

У посібнику наведено відомості про методологічні основи інвестування, суть фінансових та реальних інвестицій, специфіку інвестицій у землекористування зміст та етапи розробки інвестиційних проектів землеустрою та методи їх оцінки, а також особливості інвестиційної діяльності аграрних підприємств та оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»

KZUZКаталог землевпорядних умовних знаків масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000: навч. посібник. / Укл. Р.І. Беспапько, I.I. Казімір. - Чернівці; Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 268 с.

У навчальному посібнику наведені основні умовні знаки, вимоги викреслювання та роз'яснення до них для масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000 та 1:5000, пов'язаних з проведенням землевпорядних робіт.

Видання покликане сприяти якості підготовки фахівців зі спеціальності 7.070904 Землевпорядкування та кадастр.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

OONОснови оцінки нерухомості [Текст]: навч. посібник / укл.: І.С.Смага. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 80 с.

У посібнику наведено відомості стосовно фінансово-економічних аспектів функціонування, методологічних підходів та методів оцінки нерухомості. Охарактеризовано особливості застосування окремих методик визначення ринкової вартості оцінювання об’єктів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

OZ_kyrsovaОцінка землі і нерухомого майна: Методичні рекомендації для виконання курсової роботи / Укл. Смага І.С., Казімір І.І. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013.- 28 с.

 

 

 

Rosl_2Рослинництво: Навчальний посібник. Частина 2 /Укл.: І C.Cмага, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Чернівці: "Рута", 2007. -230 с.

Розглянуто народногосподарське значення, біологічні особливості та інтенсивні технології вирощування основних сільськогосподарських культур (польових і кормових). Приділено особливу увагу складовим сучасних технологій - раціональній структурі посівних площ і попередникам, підготовці насіння до сівби і сівбі, догляду за посівами і збиранню врожаю. Для студентів спеціальності агрохімія та ґрунтознавство, землевпорядкування та кадастр.

 

Управління земельними ресурсами: конспект лекцій / Укл.: П.Ф. Козьмук, Р.М.Романко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 - 88 с.UZR

У конспекті лекцій викладено мету та завдання, методи, принципи управління земельними ресурсами. Розглянуто нормативно-методичне забезпечення управління та правові гарантії реалізації земельної реформи. Також звернута увага на систему державних органів України, структуру та організацію діяльності органів земельних ресурсів.

Для студентів спеціальності «Землеустрій та кадастр».

Rosl_1Рослинництво: Навчальний посібник. Частина 1 /Укл. І.С.Смага, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Чернівці: Рута, 2006. - 150 с.

Розглянуто народногосподарське значення, біологічні особливості та інтенсивні технології вирощування основних сільськогосподарських культур (польових і кормових). Приділено особливу увагу складовим сучасних технологій - раціональній структурі посівних площ і попередникам, підготовці насіння до сівби і сівбі, догляду за посівами і збиранню врожаю. Для студентів спеціальності агрохімія та ґрунтознавство, землевпорядкування та кадастр.

SVRZDAСкладання, видача, реєстрація та зберігання державних актів на земельну ділянку: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл.: В.І.Галавін, Р.І.Беспалько - Чернівці: Рута, 2004. - 47 с.

У методичних рекомендаціях висвітлюються правові основи складання, видачі, реєстрації та зберіганні державних актів на право власності на земельну ділянку та право постійного користування земельною ділянкою і договорів оренди землі.

Для студенті спеціальностей: "Землевпорядкування та кадастр", "Агрохімія і а ґрунтознавство".

ZR_staraКозьмук П.Ф., Куліш В.І., Чернявський O.A. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання. - Чернівці: Букрек, 2007. - 384 с.

У науковій праці висвітлена характеристика земельного фонду Чернівецької області за кількісними та якісними показниками, проведено розподіл його за категоріями земель. Досліджується стан використання земельного потенціалу краю, зроблено аналіз розораності та лісистості території по адміністративних утвореннях. Вперше узагальнені та систематизовані фактичні матеріали щодо реформування земельних відносин, здійснення кадастрової оцінки земель, моніторингу земель і ґрунтів, формуванню системи екологобезпечного землекористування області. Чільне місце займають наукові розробки з конструювання ґрунтозахисних агроландшафтів, шляхів захисту ґрунтів та підвищення їх родючості, а також застосування відновлюваного землеробства в умовах Буковини. Подається передовий досвід щодо ефективного й раціонального використання земель окремими агро- формуваннями в сучасних умовах.

Призначена для працівників державної виконавчої влади, органів самоврядування, агроформувань, фермерів, власників земель сільськогосподарського призначення, викладачів і студентів місцевого університету та сільськогосподарських вузів, а також спеціалістів місцевих землевпорядних органів, проектних установ і організацій, широкого кола читачів.

RNPРозвиток населених пунктів, виробничих центрів та формування землекористувань на території сільської ради: методичні рекомендації / Укл.: Р.І. Беспалько, P.M. Романко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 28 с.

У методичних рекомендаціях висвітлюється порядок виконання проектів землеустрою, щодо розвитку населених пунктів, виробничих центрів та формування землекористувань на території сільської ради, подається методика їх виконання та оформлення результатів проектування.

ShkodaВизначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначенням, зняття фунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу: метод, рекомендації / укл.: П.Ф. Козьмук - Чернівці: Чернівецький над. ун-т, 2009. - 36 с.

У методичних рекомендаціях висвітлюються правові та методичні засади визначення розміру шкоди, заподіяної власникам землі та землекористувачам внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу - як економічного механізму захисту законних інтересів держави, територіальних громад, фізичних та юридичних осіб.

ZKЗемлевпорядне креслення: навчально-методичний посібник / Укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 64 с.

У навчально-методичному посібнику викладені основні вимоги складання і викреслення різних креслень, пов'язаних з проведенням землевпорядних робіт.

Для студентів вузів, що навчаються за напрямом 0709 - Геодезія, картографія та землевпорядкування спеціальності «Землевпорядкування та кадастр».

 


 Навчальні посібники, методичні роботи, публікації у закордонних і вітчизняних журналах, а також інші види публікацій за роками:

Бібліографічний перелік публікацій співробітників кафедри

2018   2017   2016+2016   2015   2014   2013   2012   2011  2010