Бібліотека кафедри

Публікації у закордонних збірниках та журналах з IF (Scopus, Web of science)  

Buzhdygan OY, Tietjen B, Rudenko SS, Nikorych VA, Petermann JS (2020) Direct and indirect effects of land-use intensity on plant communities across elevation in semi-natural grasslands. PLoS ONE 15(11): e0231122.
ttps://doi.org/10.1371/journal.pone.0231122

Open access / Peer-reviewed 

Research article
Impact Factor PLOS One: 3.752


 

 

Nikorych, V., Szymański, W., & Skiba, M. (2017). Redoximorphic Features in Albeluvisols from South-Western Ukraine. In Soil Science Working for a Living (pp. 9-28). Springer, Cham. 

Tsvyk, T. (2017). Composition of Mobile Phosphate Fractions in Soils of the Pre-Carpathians Influenced by Drainage, Lime, and Phosphate Fertilizer. In Soil Science Working for a Living (pp. 181-188). Springer, Cham.


 

Catena

Volodymyr A. Nikorych,  Wojciech Szymański,  Svitlana M. Polchyna, Michał Skiba. Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine // Catena. Vol. 119, 2014, 154–165

DOI: 10.1016/j.catena.2014.02.011

Impact Factor: 6.367     

 


 

GeodermaWojciech Szymański, Michał Skiba, Volodymyr A. Nikorych, Artur Kuligiewicz. Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland // Geoderma. Vol. 235–236, 2014, 396–409

DOI: 10.1016/j.geoderma.2014.08.001

Impact Factor: 7.422 


   

  

 

BydІ.С. Смага Ефективність вирощування зернових культур в Україні та нормативна грошова оцінка орних земель /І.С. Смага, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір, Р.М.Романко// Міжнародний науковий журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, IV(12) 110,2016. – С.72-75   

http://scaspee.com/all-materials/dynamics-of-the-parameters-of-efficiency-and-normative-monetary-evaluation-of-ukrainian-arablelands-smaga-i-s-bespalko-r-ikazimir-i-i-romanko-r-m


Voroniuk Yu.Yu., Bespal’ko R.I. Methodological and technical aspects of ensuring rational agricultural lands usage for the Carpathian region // International scientific journal SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION (Natural and Technical Sciences). – Budapest, 2014. – 83-86 p.


Myronchuk K. V. Determination of decorative value of green hedges in Chernivtsi region // International scientific journal SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION (Natural and Technical Sciences). – Budapest, 2014. – 26-29 p.


Romanko R.M. Methods and models of land monitoring affected by the exogenous geological processes // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, I(2), Вип: 15, 2013.  – С.  – 134-137


V.D. Solodky,  R.I. Bespalko, I.I. Kazimir Implementation of  principles  of  steady  development  in  the  conditions of mountain ecosystems of Ukrainian Carpathians // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Science Budapest, Vol. 8 2013 p. 44-48


Видання з грифом МОН

ПЗФДержавний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду: навчальний посібник / Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 272 с.

ISBN 978-617-614-055-9

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду – правові засади, структуру, порядок ведення тощо. Висвітлено сучасний стан заповідної справи в Україні.


 

ЕБВПРЕколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І.– Х. – Мачулин, 2014. – 232 с. з іл.

 ISBN 978-966-8768-38-5

У посібнику викладені теоретичні основи еколого безпечного використання та збереження природних ресурсів. Розглянуто питання державної політики у галузі, вплив негативних природно-техногенних чинників на стан природних ресурсів, заходи екологічної безпеки щодо їх збереження та галузеві особливості використання тощо.


 

ГрунтознавствоНазаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство Підручник. - Чернівці, Книги ХХІ, 2003 (вид. перше), 2004 (вид. друге).- 400 с.

ISBN: 966-8029-45-3

У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства, питання генезису, еволюції ґрунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у ґрунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори ґрунтоутворення, природні зони, класифікацію ґрунтів, охарактеризовані головні типи ґрунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони. 

Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів. 


 


Грунтознавство з основами геологіїНазаренко І.І., Польчина С. М., Дмитрук Ю. М., Смага І. С., Нікорич В. А.
 Грунтознавство з основами геології: Підручник - Чернівці, Книги ХХІ, 2006. - 504  

ISBN: 966-8653-48-3

 У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства та геології. Розглянуті питання будови Землі, геологічних процесів, особливостей розвитку земної кори та ґрунтотворення в четвертинному періоді генезису та еволюції ґрунтів. Висвітлені роль та функції ґрунтів у біосфері, їх основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими, родючість та. шляхи Ті підвищення. Показана роль кругообігу речовин у ґрунтотворенні. Розкриті основи вчення про фактори ґрунтотворення, природні зони, класифікацію ґрунтів. Охарактеризовані головні типи ґрунтів, світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони. Для студентів землевпорядних та агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів. Книга може бути корисною також студентам і фахівцям з біології, екології, лісового та садово-паркового господарства і географії.


 


Землеробство та меліораціяНазаренко I. І., Смага І. С., Польчина С. М., Черлінка В. Р.
 Землеробство та меліорація: Підручник. - Чернівці, Книги - ХХІ, 2006. - 543 с.

 ISBN: 966-8653-57-2

У підручнику викладені наукові основи землеробства. Висвітлені питання про фактори та умови життя рослин, бур’яни, сівозміни, системи землеробства, зрошувальні, осушувальні та інші види меліорацій, родючість ґрунту та методи її підвищення. Розкрито суть основних заходів із підвищення врожайності сільськогосподарських культур: зниження забур’яненості посівів, застосування раціональних сівозмін і систем обробітку ґрунту. Розглянуті найпоширеніші прийоми регулювання водно-повітряного, теплового і поживного режимів ґрунтів. Для студентів агрономічних та землевпорядних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і спеціалістів відповідного профілю.


 

ГрунтознавствоНазаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство Підручник. - Чернівці, Книги ХХІ, 2008. - 400 с. (видання третє)

ISBN: 978-966-2147-29-2

У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства, питання генезису, еволюції ґрунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у ґрунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори ґрунтоутворення, природні зони, класифікацію ґрунтів, охарактеризовані головні типи ґрунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони. 

Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів.  

 


Переклади 

WRB

Польчина С.М., Нікорич В.АСвітова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. Переклад з англійської. Рим: ФАО, 2006; Чернівці: Рута, 2007 – 200 с.

ISBN: 978-966-568-921-8

Публікація стала можливою завдяки зусиллям великої групи досвідчених авторів, співробітництва і логістичної підтримки Мсґн, Міжнародного ґрунтового реферативного й інформаційного центру (International Soil Reference and Information Centre, ISRIC), Організації ООН з питань продовольства та сільського господарства (the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, ФАО).  Erika Micheli (голова), Peter Schad (віце-голова) і Otto Spaargaren (секретар) Робочої групи WRB Мсґн David Dent – ISRIC – Міжнародний ґрунтовий реферативний та інформаційний Центр Freddy Nachtergaele – Відділ розвитку землі і водного господарства ФАО. Польчина С.М., Нікорич В.А . – переклад українською, 2007 


 Монографії

Живоплоти Буковини: монографія / К.В. Мирончук.– Чернівці: Чернівец.нац. ун-т ім.Ю.Федьковича, Х.: – Мачулин, 2018. – 256 с.

  ISBN 978-617-7589-97-5

Наведно методи та засоби дослідження складу, структури, еколого-біологічних особливостей та функціональності живоплотів в урбанізованих екосистемах Буковини. Запропоновано теоретикометодологічні та практичні засади вдосконалення процесу формування стійких і високодекоративних живоплотів. 


 Науково-практичне видання

ЗРКозьмук П. Ф. , Беспалько Р. І., Казімір І. І. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с. : іл.

 У науково-практичному виданні наведена характеристика земельного фонду Чернівецької області за кількісними та якісними  показниками, здійснено розподіл його за категоріями земель. Досліджується стан використання земельного потенціалу краю, зроблено аналіз розораності та лісистості території в розрізі адміністративних утворень. Уперше узагальнені та систематизовані матеріали щодо реформування земельних відносин, здійснення кадастрової оцінки земель, моніторингу земель і ґрунтів, формування системи екологобезпечного землекористування в області. 


Інше науково-методичне видання

DRКозьмук П. Ф., Козьмук А. П. Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. - Чернівці: Букрек, 2004. 224 с.

 

  

 

 

VishkodКозьмук П.Ф., Беспалько Р.І., Галавін В.І. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2002. - 40 с.

 

 

 

  

PZVZD

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Курсова робота із землевпорядного проектування: метод, рек. / уклад.: Р.І. Беспалько, P.M. Романко - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 40 с.

 

 

 

KartogОснови картографування: методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, - Харків: - Мачулин, 2014. - 32 с.

 

 

 

 

OHpraciОхорона праці в галузі (землевпорядкування, геодезія): навч. посібник. / Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці; Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 400 с.

 

 

 

 

OYVОснови управління землевпорядним виробництвом: навч. посібник /укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, С.Ю. Хрищук. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. - 304 с.

 

 

 

  

PREGOZDПорядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок: методичні рекомендації / Укл: Р.І. Беспалько, Р.М. Романко - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 20 с.

 

 

 

DPrДипломне проектування : методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2010 – 48 с.

 

 

 

 

EGOZDЕкспертна грошова оцінка земельних ділянок: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл.: В.І.Галавін, Р.І.Беспалько - Чернівці: Рута, 2004. - 22 с.

 

 

 

 

GIS_KSГІС у кадастрових системах : конспект лекцій. Част, 1. / Укл. В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010 - 40 с.

 

 

 

 

IZVІсторія земельних відносин та землеустрою в Україні: навчальний посібник / укл. P.І. Беспалько, P.M. Романко. - Чернівці: Рута, 2008. - 104 с.

 

 

 

 

OformDokПорядок оформлення документів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель: Методичні рекомендації до практичних занять / Укл.: І.С.Смага, В.Р.Черлінка, З.С.Хапіцька. - Чернівці: Рута, 2007. - 32 с.

 

 

 

OVEZОцінка вартості та ефективності використання землі / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка. Методичні рекомендації до практичних занять. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 40 с.

 

 

 

OZZ_2Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. - Частина 2. - Чернівці: Рута, 2005. - 73 с.

 

 

 

 

RGR_ZP

Розрахунково-графічні роботи із землевпорядного проектування. Методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, P.M. Романко - Чернівці; Рута, 2006. 26 c.

 

 

 

 

EBVPRЕколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2013. – 232 с.

 

 

 

 

GC_BD

Геоінформаційні системи і бази даних: метод, рекоменд. до лабораторних робіт/ Укл.: P.M. Романко, Ю.Ю. Воронюк. - Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. - 36 с.

 

 

 

 

 

Інформаційні системи в землеустрої: навч. посібник. Част. 1. /Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010 – 88 с.

 

 

 

 

 

MONСмага І.С. Методи оцінки нерухомості: Методичні рекомендації до практичних занять. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. - 26 с.

 

 

 

 

 

OTSgP

Організація території сільськогосподарських підприємств: Методичні рекомендації / Укл.: Р.І. Беспалько, Р.М. Романко - Чернівці: Рута, 2007. - 44 с.

 

 

 

 

 

OZZ_1Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. Частина 1. - Чернівці: Рута, 2005. - 103 с.

 

 

 

 

 

DKTOPZFДержавшій кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду: навч, посіб. / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький над. ун-т, 2013.-268 с.

 

 

 

 

 

RVOZБеспалько Р.І., Казімір І.І. Раціональне використання і охорона земель: навч. посібник / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 400 с.

 

 

 

 

 

EVR_APK_2Ефективність використання ресурсів у АПК: навч. посібник. - Част. 2. / Укл. І.С.Смага. - Чернівці: Чернівецькій нац. ун-т, 2010. - 80 с.

 

 

 

 

 

ISZ_Інформаційні системи в землеустрої: навч. посібник / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 92 с.

 

 

 

 

 

METRТеоретичні основи метрології та стандартизації: навчальний посібник / укл. Робулець C.B., Беспалько Р.І., Казімір І.І. - Глибока: 2014. - 196 с.

 

 

 

 

 

OOZSGPСмага І.С., Хрищук С.Ю. Основи оцінки земель сільськогосподарського призначення: навч.-метод. посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 92 с.

 

 

 

 

 

OZNM

Смага І.С., Сенчук С.Ю. Оцінка землі та нерухомого майна: Навчально-методичний посібник. - Чернівці: Рута, 2005. - 92 с.

 

 

 

 

 

AGGАгровиробничі групи грунтів України: методичні рекомендації. Ук.: Р.І.Беспалько, В.Р.Черлінка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 36 с.

 

 

 

 

 

VARTВартість та ефективність використання землі в сільському господарстві / Укл. І.С.Смага Методичні рекомендації до практичних занять. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 40 с.

 

 

 

 

 

EVR_APK_1Ефективність використання ресурсів у АПК [Текст]: навчальний посібник. Частина 1. / укл. І.С. Смага. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - 72 с.

 

 

 

 

 

IAІнвестиційний аналіз / Укл. І.С.Смага: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 140 с.

 

 

 

 

 

KZUZКаталог землевпорядних умовних знаків масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000: навч. посібник. / Укл. Р.І. Беспапько, I.I. Казімір. - Чернівці; Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 268 с.

 

 

 

 

 

OON

Основи оцінки нерухомості [Текст]: навч. посібник / укл.: І.С.Смага. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 80 с.

 

 

 

 

 

OZ_kyrsovaОцінка землі і нерухомого майна: Методичні рекомендації для виконання курсової роботи / Укл. Смага І.С., Казімір І.І. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013.- 28 с.

 

 

 

 

 

Rosl_2Рослинництво: Навчальний посібник. Частина 2 /Укл.: І C.Cмага, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Чернівці: "Рута", 2007. -230 с.

 

 

 

 

UZR

Управління земельними ресурсами: конспект лекцій / Укл.: П.Ф. Козьмук, Р.М.Романко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 - 88 с.

 

 

 

 

 

Rosl_1Рослинництво: Навчальний посібник. Частина 1 /Укл. І.С.Смага, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір. - Чернівці: Рута, 2006. - 150 с.

 

 

 

 

 

SVRZDAСкладання, видача, реєстрація та зберігання державних актів на земельну ділянку: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл.: В.І.Галавін, Р.І.Беспалько - Чернівці: Рута, 2004. - 47 с.

 

 

 

 

ZR_stara

Козьмук П.Ф., Куліш В.І., Чернявський O.A. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання. - Чернівці: Букрек, 2007. - 384 с.

 

 

 

 

 

RNPРозвиток населених пунктів, виробничих центрів та формування землекористувань на території сільської ради: методичні рекомендації / Укл.: Р.І. Беспалько, P.M. Романко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 28 с.

 

 

 

 

ShkodaВизначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначенням, зняття фунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу: метод, рекомендації / укл.: П.Ф. Козьмук - Чернівці: Чернівецький над. ун-т, 2009. - 36 с.

 

 

 

ZK

Землевпорядне креслення: навчально-методичний посібник / Укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 64 с.

 

 

 

 

Ефективність використання ресурсів в АПК: Методичні рекомендації до практичних занять. Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка - Чернівці: Рута, 2004. - 56 с.

Грошова оцінка земель населених пунктів: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи / Укл: П.Ф.Козьмук, Р.І.Беспалько - Чернівці: ЧНУ, 2003 - 31 с.

 

 

 

 

Дипломне проектування із землевпорядкування та кадастру. Методичні рекомендації. / Укл.: П.Ф. Козьмук, Р.І. Беспалько - Чернівці ЧНУ, 2003 – 52 с.

Козьмук П.Ф., Беспалько Р.І. Державний земельний кадастр: Навчальний посібник. Частина 3. Бонітування грунтів. - Чернівці: Рута, 2002. - 42 с.

 

 

 

 

 

AGGАгровиробничі групи грунтів України: методичні рекомендації. Ук.: Р.І.Беспалько, В.Р.Черлінка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 36 с.

 

 

 

 

Державний земельний кадастр. Частина 1. Кадастрове зонування земель.Козьмук Петро ФедоровичНавчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2001. - 68 с.

 

 

 

 

Методичні рекомендації по складанню проектів роздержавлення, приватизації, паювання та складання схем поділу на земельні частки (паї) земель колективної власності сільськогосподарських підприємств i організацій /Укл.: Р.І. Беспалько, В.І Галавін. Л.П. Попчук. - Чернівці: ЧНУ, 2003. - 26 с.

 

 

 

 

Публікації викладачів кафедри по роках

2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016  2016+   2017    2018   2019    2020   2021