Бібліотека кафедри

Публікації в закордонних збірниках та журналах з ІФ  (Scopus, Web of science)  

Buzhdygan OY, Tietjen B, Rudenko SS,  Nikorych VA , Petermann JS (2020) Прямий і непрямий вплив інтенсивності землекористування на рослинні угруповання по всій висоті в напівприродних луках. PLoS ONE 15(11): e0231122.
ttps://doi.org/10.1371/journal.pone.0231122

Відкритий доступ / Рецензовано 

Дослідницька стаття
Імпакт-фактор PLOS One:  3,752


 

 

Нікорич В., Шиманський В. та Скиба М. (2017). Редоксиморфні риси Albeluvisol з Південно-Західної України. У ґрунтознавстві, заробляючи на життя  (стор. 9-28). Спрінгер, Чам. 

Цвик, Т.  (2017). Склад фракцій рухомих фосфатів у ґрунтах Передкарпаття під впливом дренажу, вапна та фосфорних добрив. У ґрунтознавстві, заробляючи на життя  (стор. 181-188). Спрінгер, Чам.


 

Катена

Нікорич Володимир Андрійович , Шиманський Войцех, Полчина Світлана М., Скиба Міхал. Генезис і еволюція фрагіпана в Albeluvisols в Передкарпатті в Україні //  Катена. том. 119, 2014, 154–165

DOI: 10.1016/j.catena.2014.02.011

Імпакт-фактор:  6,367     

 


 

ГеодермаВойцех Шиманський, Міхал Скиба,  Володимир Андрій Нікорич , Артур Кулігевич. Природа та формування міжшарових заповнень у глинистих мінералах Albeluvisols з Передгір’я Карпат, Польща //  Геодерма. том. 235–236, 2014, 396–409

DOI: 10.1016/j.geoderma.2014.08.001

Імпакт-фактор:  7,422 


   

  

 

BydІ.С. Смага Ефективність вирощування зернових культур в Україні та нормативна грошова оцінка орних земель / І.С. Смага, Р.І.Беспалько, І.І.Казімір, Р.М.Романко // Міжнародний науковий журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, IV(12) 110,2016. – С.72-75   

http://scaspee.com/all-materials/dynamics-of-the-parameters-of-efficiency-and-normative-monetary-evaluation-of-ukrainian-arablelands-smaga-is-bespalko-r-ikazimir-ii- романко-рм


Воронюк Ю.Ю., Беспалько Р.І. Методологічні та технічні аспекти забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення для Карпатського регіону // Міжнародний науковий журнал НАУКА і ОСВІТА НОВИЙ ВИМІР (Природничі та технічні науки). – Будапешт, 2014. – 83-86 с.


Мирончук К. В. Визначення декоративності живоплотів Чернівецької області //  Міжнародний науковий журнал НАУКА і ОСВІТА НОВИЙ ВИМІР (Природничі та технічні науки). – Будапешт, 2014. – 26-29 с .


Романко Р. М. Методи та моделі моніторингу земель під впливом екзогенних геологічних процесів // Наука та освіта новий вимір: Природничі та технічні науки, I(2), Вип: 15, 2013. – С. – 134-137


В. Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І. І. Казимір Реалізація принципів сталого розвитку в умовах гірських екосистем Українських Карпат  // НАУКА І ОСВІТА НОВИЙ ВИМІР Natural and Technical Science Budapest, Vol. 8 2013 стор. 44-48


Видання з грифом МОН

ПЗФДержавний кадастр території та об'єктів природно-заповідного фонду: навчальний посібник / Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 272 с.

ISBN 978-617-614-055-9

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного кадастру території та об’єктів природно-заповідного фонду – правові засади, структуру, порядок ведення тощо. Висвітлено сучасний стан заповідної справи в Україні.


 

ЕБВПРЕкологічне безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І.–Х. – Мачулін, 2014. – 232 с. з іл.

 ISBN 978-966-8768-38-5

У посібнику викладені теоретичні основи еколого безпечного використання та збереження природних ресурсів. Розглянуто питання державної політики в галузі, вплив негативних природно-техногенних чинників на стан природних ресурсів, заходи екологічної безпеки щодо їх збереження та галузеві особливості використання тощо.


 

ГрунтознавствоНазаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство Підручник. - Чернівці, Книги ХХІ, 2003 (вид. перше), 2004 (вид. друге).- 400 с.

ISBN: 966-8029-45-3

У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства, питання генезису, еволюції основ, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та роль режимів, родючості та її підвищення, показана кругообіг речовин у ґрунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори обґрунтоутворення, природні зони, класифікацію обґрунтувань, охарактеризовані головні типи обґрунтувань світу, їх географію, екологію, особливості сільськогосподарського використання та охорони. 

Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів. 


 


Грунтознавство з основами геологіїНазаренко І.І., Польчина С. М., Дмитрук Ю. М., Смага І. С., Нікорич В. А.
 Грунтознавство з основами геології: Підручник - Чернівці, Книги ХХІ, 2006. - 504  

ISBN: 966-8653-48-3.

 У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства та геології. Розглянуті питання будівництва Землі, геологічних процесів, особливостей розвитку земного кори та обґрунтування у четвертинному періоді генезису та еволюції обґрунтувань. Висвітлені роль та функції обґрунтувань у біосфері, їх основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими, родючість та. шляхи Ті підвищення. Показана роль кругообігу речовини у обґрунтовано створенні. Розкриття основи вчення про фактори обґрунтування, природні зони, класифікацію обґрунтувань. Охарактеризовані головні типи обґрунтувань, світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони. Для студентів землевпорядних та агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів. Книга може бути корисною також студентам і фахівцям з біології, екології,


 


Землеробство та меліораціяНазаренко І. І., Смага І. С., Польчина С. М., Черлінка В. Р.
 Землеробство та меліорація: Підручник. - Чернівці, Книги - ХХІ, 2006. - 543 с.

 ISBN: 966-8653-57-2

У підручнику викладені наукові основи землеробства. Висвітлені питання про фактори та умови життя рослин, бур'яни, сівозміни, системи землеробства, зрошувальні, осушувальні та інші види меліорацій, родючу обґрунтованість та методи її підвищення. Розкрито суть основних заходів із підвищення врожайності сільськогосподарських культур: зниження забур'яненості посівів, застосування раціональних сезонів і систему заробітної плати. Розглянуті найпоширеніші прийоми регулювання водно-повітряного, теплового і поживного режимів обґрунтувань. Для студентів агрономічних та землевпорядних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і спеціалістів відповідного профілю.


 

ГрунтознавствоНазаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство Підручник. - Чернівці, Книги ХХІ, 2008. - 400 с. (видання третє)

ISBN: 978-966-2147-29-2

У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства, питання генезису, еволюції основ, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та роль режимів, родючості та її підвищення, показана кругообіг речовин у ґрунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори обґрунтоутворення, природні зони, класифікацію обґрунтувань, охарактеризовані головні типи обґрунтувань світу, їх географію, екологію, особливості сільськогосподарського використання та охорони. 

Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів.  

 


Переклади 

WRB

Польчина С.М., Нікорич В.АСвітова реферативна база обґрунтованих ресурсів 2006. Переклад з англійської. Рим: ФАО, 2006; Чернівці: Рута, 2007 – 200 с.

ISBN: 978-966-568-921-8

Публікація може стати за рахунок зусиль великої групи досвідчених авторів, співробітництва та логістики Мсґн, Міжнародного ґрунтового реферативного й інформаційного центру (International Soil Reference and Information Centre, ISRIC), Організації ООН з питань продовольства та сільського господарства (The Food and Agriculture Organization of the United). Нації, ФАО, ФАО).  Erika Micheli  (голова),  Peter Schad  (віце-голова) і  Otto Spaargaren  (секретар) Робочої групи WRB Msґn  David Dent  – ​​ISRIC – Міжнародний ґрунтовий реферативний та інформаційний центр  Freddy Nachtergaele  – Відділ розвитку землі і водного господарства ФАО. Польчина С.М., Нікорич В.А . – переклад українською, 2007 


 Монографії

Живоплоти Буковини: монографія / К.В. Мирончук.– Чернівці: Чернівец.нац. ун-т ім.Ю.Федьковича, Х.: – Мачулин, 2018. – 256 с.

  ISBN 978-617-7589-97-5

Наведно методи та засоби дослідження складу, структури, еколого-біологічних особливостей та функціональності живоплотів в урбанізованих екосистемах Буковини. Запропоновано теоретикометодологічні та практичні засади вдосконалення процесу формування стійких і високодекоративних живоплотів. 


 Науково-практичне видання

ЗРКозьмук П. ф. , Беспалько Р. І., Казімір І. І. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с. : іл.

 У науково-практичному виданні наведена характеристика земельного фонду Чернівецької області за кількома та якісними показниками, дійсно розподілена його за категоріями земель. Досліджується стан використання земельного потенціалу краю, зроблено аналіз розораності та лісистості території в розрізі адміністративних утворень. Вперше загальні та систематизовані матеріали щодо реформування земельних відносин, проведення кадастрової оцінки земель, моніторингу земель і обґрунтувань, формування системи екологобезпечного землекористування в області. НОВИНКИ

 

афві

 

Гуцул Т.В., Мирончук К.В. Основи землеустрою та організації території : навчально-методичний посібник. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2023. 212 с.

 

ааааа

 

Землевпорядне креслення та комп’ютерна графіка в землеустрої: методичні рекомендації укл.: Беспалько Р.І., Казімір І.І., Мирончук К. В. Чернівці: 2023. 136 с.

 

вввв

 

Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері використання та охорони земель: метод. посібник / укл.: Казімір І.І., Штефанюк М.В. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 154 с.

 

вв

 

Застосування ГНСС-технології у землеустрої: навч.-метод. посіб. / Р.І. Безпалько, Т.В. Гуцул. Чернівці: Чернівец. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 140 с.

 

аа

 

Смага І. С., Черлiнка В. Р., Нікорич В. А. Землеробство. Обробіток ґрунту і системи землеробства : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022, 124 с.

 

мм

 

Агровиробничі групи грунтів і агрохімічна паспортизаціяі земель сільськогосподарського призначення в Україні: навч.-метод. посібник/Р. І. Беспалько. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022.- 160 с.

 

ввв

 

Фінансово-економічна діяльність: метод. реком. до практ. занять / уклад.: І.С. Смага, І.І. Казімір.- Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022.- 72 с.

 

чч

 

Смага І. С., Черлiнка В. Р., Романюк В. В., Цвик Т. І. Землеробство. Бур’яни і сівозміни : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022, 120 с.

 

ма

 

Інвестиційний аналіз: методичні рекомендації до практичних занять / Укл.: І.С. Смага, І.І. Казімір.- Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022.- 64с.

 

у

 

Смага І. С., Черлiнка В. Р., Дмитрук Ю. М. Землеробство. Фактори життя рослин і родючість ґрунту : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022, 128 с.

 

к

 

 

Беспалько Р.І. Дипломне проєктування : методичні рекомендації. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т., 2022. 136 с. 

 

й

 

Оцінка землі та нерухомого майна: методичні рекомендації до курсової роботи / укл.: І.С. Смага, І.І. Казімір – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 32 с.

 

 

  Інше науково-методичне видання

ДОКТОРКозьмук П. Ф., Козьмук А. п. Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. - Чернівці: Букрек, 2004. 224 с.

 

  

 

 

ВишкодКозьмук П.Ф., Беспалько Р.І., Галавін В.І. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2002. – 40 с.

 

 

 

  

ПЗВЗД

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Курсова робота із землевпорядного проектування: метод, рек. / уклад.: Р.І. Беспалько, П. М. Романко - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 40 с.

 

 

 

КартогОснови картографування: методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, - Харків: - Мачулин, 2014. - 32 с.

 

 

 

 

OHpraciОхорона праці в галузі (землевпорядкування, геодезія): навч. посібник. / Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці; Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 400 с.

 

 

 

 

OYVОснови управління землевпорядним виробництвом: навч. посібник /укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, С.Ю. Хрищук. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. - 304 с.

 

 

 

  

ПРЕГОЗДПорядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок: методичні рекомендації / Укл: Р.І. Беспалько, Р.М. Романко - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 20 с.

 

 

 

DPrДипломне проектування : методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2010 – 48 с.

 

 

 

 

ЄГОЗДЕкспертна грошова оцінка земельних ділянок: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл.: В.І.Галавін, Р.І.Беспалько - Чернівці: Рута, 2004. - 22 с.

 

 

 

 

ГІС_КСГІС у кадастрових системах : конспект лекцій. Часть, 1. / Укл. В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010 - 40 с.

 

 

 

 

ІЗВІсторія земельних відносин та землеустрою в Україні: навчальний посібник / укл. П.І. Беспалько, П. М. Романко. – Чернівці : Рута, 2008. – 104 с.

 

 

 

 

ОформДокПорядок оформлення документів при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель: Методичні рекомендації до практичних занять / Укл.: І.С.Смага, В.Р.Черлінка, З.С.Хапіцька. – Чернівці : Рута, 2007. – 32 с.

 

 

 

ОВЕЗОцінка вартості та ефективності використання землі / Укл. І.С.Смага, В.Р.Черлінка. Методичні рекомендації до практичних занять. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 40 с.

 

 

 

ОЗЗ_2Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. - Частина 2. - Чернівці: Рута, 2005. - 73 с.

 

 

 

 

РГР_ЗП

Розрахунково-графічні роботи із землевпорядного проектування. Методичні рекомендації. / Укл. Р.І. Беспалько, П. М. Романко - Чернівці; Рута, 2006. 26 c.

 

 

 

 

EBVPRЕкологічне безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2013. – 232 с.

 

 

 

 

GC_BD

Геоінформаційні системи і бази даних: метод, рекоменд. до лабораторних робіт/ Укл.: П. М. Романко, Ю.Ю. Воронюк. - Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. - 36 с.

 

 

 

 

 

Інформаційні системи в землеустрої: навч. посібник. част. 1. /Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2010 – 88 с.

 

 

 

 

 

ПНСмага І.С. Методи оцінки нерухомості: Методичні рекомендації до практичних занять. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 26 с.

 

 

 

 

 

OTSgP

Організація території сільськогосподарських підприємств: Методичні рекомендації / Укл.: Р.І. Беспалько, Р.М. Романко - Чернівці: Рута, 2007. - 44 с.

 

 

 

 

 

ОЗЗ_1Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування: Навчальний посібник. Частина 1. - Чернівці: Рута, 2005. - 103 с.

 

 

 

 

 

ДКТОПЗФДержавний кадастр території та об'єктів природно-заповідного фонду: навч, посіб. / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький над. ун-т, 2013.-268 с.

 

 

 

 

 

РВОЗБеспалько Р.І., Казімір І.І. Раціональне використання і охорона земель: навч. посібник / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 400 с.

 

 

 

 

 

EVR_APK_2Ефективність використання ресурсів в АПК: навч. посібник. - Част. 2. / Укл. І.С.Смага. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 80 с.

 

 

 

 

 

ISZ_Інформаційні системи в землеустрої: навч. посібник / Укл.: В.Р.Черлінка, Р.І.Беспалько, І.І.Казимір. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - 92 с.

 

 

 

 

 

МЕТРТеоретичні основи метрології та стандартизації: навчальний посібник / укл. Робулець CB, Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Глибока: 2014. – 196 с.

 

 

Публікації кафедри по роках

2010    2011    2012   2013  2014   2015   2016   2017    2018    2019   2020   2021   2022   2023    2024

 

Матеріали щорічних студентських конференцій ЧНУ

Матеріали міжнародних, всеукраїнських коференцій за участю студентів