Гуцул Тарас Володимирович

Наукові публікації

2024


1. 
2. Lysko B., Hutsul, T. (2024). Prospects of high-precision geometric and GNSS leveling for monitoring of neotectonic processes at geodynamic test sites. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, Vol. 15, No 1, ... - ....
3. Hutsul, T., Khobzei, M., Popiuk, Y., Tkach, V., Krulikovskyi, O., & Samila, A. (2024). Soil conductivity: an important factor for detecting landmine threats and accelerating terrain rehabilitation. Journal of Applied Geophysics, 3–25. 
URL: (Web of Science, Scopus)
4. Lysko B., Hutsul, T. (2024). Development of a complex method of altitude support for the network of observation stations of the Kalush-Golynske field. Reports on Geodesy and Geoinformatics, 118. URL: (Web of Science)
5. Hutsul, T., Khobzei, M., Tkach, V., Krulikovskyi, О. В., Moisiuk, O., Ivashko, V., & Samila, A. (2024). Review of approaches to the use of unmanned aerial vehicles, remote sensing and geographic information systems in humanitarian demining: Ukrainian case. Heliyon, 10(7), e29142. URL: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29142 (Web of Science, Scopus)


 

2023


6. Hutsul T., Tkach V., Khobzei M. Humanitarian demining: How can UAVs and Internet of Things help? Security of Infocommunication Systems and Internet of Things. 2023. №2. URL: doi: 10.31861/sisiot2023.2.02004.
7. Економічна ефективність та пріоритетність розмінування територій: світовий досвід / Т. Гуцул та ін. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. № 3. С. 308-313. URL: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-44
8. Манютіна О., Беспалько Р., Гуцул Т. Англійська мова у вищій освіті геодезистів та землевпорядників в Україні: виклики сьогодення. Землеустрій, кадастр та моніторинг земель. 2023. №3. С. 143 -157. https://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/42227
9. Сучасні підходи до оцінювання черговості гуманітарного розмінування територій / Р. Беспалько та ін. Технічні науки та технології. 2023. № 1(31). С. 146-157. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-1(31)-146-157.
10. Hodzinska I., Hutsul T., Kazimir I. Identifying the impact of generalization on maps of erosion dissection at different scales. Reports on Geodesy and Geoinformatics. 2023. No. 115. URL: https://doi.org/10.2478/rgg-2023-0001 (Web of Science
11. Беспалько Р., Мирончук К., Гуцул Т. Основні періоди розвитку полезахисних лісових смуг на території України. Містобудування та територіальне планування. 2023. № 82. С. 17–29. URL: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.17-29.


2022

12. Гуцул Т., Жежера І., Ткач В. Особливості класифікації та методів вибору БПЛА. Технічні науки та технології. 2022. № 4(30). С. 201–212. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-201-212.
13. Беспалько Р., Казімір І., Гуцул Т. Потреба актулізації вимог щодо професійної підготовки та кадрового забезпечення у землеустрої. Технічні науки та технології. 2022. № 4(26). С. 147–159. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-4(26)-147-159.
14. Гуцул Т., Мирончук К. Проблемні моменти визначення метричних характеристик деревостанів під час дешифрування. Просторовий розвиток. № 2. С. 115–131. URL: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2022.2.115-131.
15. Bespalko R., Kazimir I., Hutsul T. Possibilities of geoinformational analysis for assessment of the state and directions of development of geodetic support of the territory of Ukraine. Reports on Geodesy and Geoinformatics. 2022. No. 113. P. 21–28. URL: https://doi.org/10.2478/rgg-2022-0003. (Web of Science)
16. Досвід розробки освітньої програми «Геодезія та землеустрій» (спеціалізація «землеустрій та кадастр») у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича / Р. Беспалько та ін. Технічні науки та технології. 2022. № 2(28). С. 177–188. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-2(28)-177-188.


2021


17. Hutsul T., Karpinskyi Y. Possibility of applying geoinformation multiagent optimisation for planning the development of road networks. Reports on Geodesy and Geoinformatics. 2021. No. 112. P. 1–8. URL: https://doi.org/10.2478/rgg-2021-0002. (Web of Science)
18. Беспалько Р., Гуцул Т. Технологічні особливості виділення меж водозбірних басейнів засобами ГІС-технологій (на прикладі р.Брусниця). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2021. № 55. С. 117–127. URL: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-55-09. (Web of Science)
19. Гуцул Т., Проданюк Д. Визначення точності мобільної навігації відносно даних наземних геодезичних спостережень. Вісник КНУ імені Шевченка. Серія: географія. 2021. № 3/4(80/81). С. 72–76. URL: https://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.80-81.11.
20.  Беспалько Р., Казімір І., Гуцул Т. Проблемні моменти підготовки та становлення фахівців за спеціальністю 193 "геодезія та землеустрій". Технічні науки та технології. 2021. № 1(23). С. 198–207. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-198-207%20.
21. Беспалько Р., Гуцул Т. Особливості генералізації лінійних гідрографічних об’єктів засобами ГІС-технологій. Містобудування та територіальне планування. 2021. № 76. С. 14–27. URL: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.14-27
22. Формування проектів відведення щодо зміни цільового призначення як механізм підвищення спроможності об'єднаних територіальних громад / Р. Беспалько та ін. Містобудування та територіальне планування. 2021. № 77. С. 31–42. URL: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.77.31-42


2018


23. Гуцул Т. Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі. Містобудування та територіальне планування. 2018. № 68. С. 689–705.
24. Гуцул Т. Прикладні аспекти програмно-апаратної реалізації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі. Інженерна геодезія. 2018. № 65. С. 114–125.


2017


25. Hutsul T., Smirnov Y. Comparative accuracy assessment of global DTM and DTM generated from Soviet topographic maps for the purposes of road planning. Geodesy and Cartography. 2017. No. 43(4). P. 173–181. URL: https://doi.org/10.3846/20296991.2017.1412638. (Scopus
26. Гуцул Т., Писаренок О. Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення території України для потреб дорожньої галузі. Інженерна геодезія. № 64. С. 77–88.


2016


27. Гуцул Т. Огляд існуючих методів мультиагентної оптимізації. Містобудування та територіальне планування. 2016. № 60. С. 99–105.
28. Гуцул Т. Мультиагентна оптимізація планування потоків дорожньої мережі: особливості мурашиного алгоритму. Містобудування та територіальне планування. 2016. Ч. 1, № 62. С. 179–185.


2015


29. Гуцул Т. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг. Вісник геодезії та картографії. 2015. № 5-6(98-99). С. 57–61.


2014


30. Атаманюк М.-Т., Гуцул Т., Скрипник Я. Аспекти розробки та використання ГІСППР у землеустрої території Нижньостанівецької сільської ради. Географія. 2014. № 696. С. 61–69.


2013


31. Гуцул Т. Дешифрування об’єктів забудови для цілей моніторингу атмосфери урбанізованих територій. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2013. № 1(7). С. 131–136.

 


Навчальні матеріали

Інформаційні технології в менеджменті землеустрою [Текст] : навч. посіб. / П. Сухий, Т. Гуцул ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2015. - 199 с.

Практикум з ГІС та геоінформаційного картографування
[Текст]: навч.-метод. посіб. / Т. Гуцул, [Я.П. Скрипник], С. Дутчак ; Чернів. нац. ун-т. ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2021. - 171 с.

Застосування ГНСС технологій у землеустрої [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Гуцул, Р. Беспалько ; Чернів. нац. ун-т. ім. Юрія Федьковича : Рута, 2021. - 140 с.

Основи землеустрою та організації території [Текст] : навч.-метод. посіб / Т. Гуцул, К. Мирончук ; Чернів. нац. ун-т. ім. Юрія Федьковича : Рута, 2023. - 212 с.