Матеріально-технічна база

У лекційній імені І.І.Назаренко (№19) розміщені грунтові моноліти зі всієї України, де здобувачі освіти можуть не тільки ознайомитись з анізотропністю грунтового покриву держави, а і пройти тренінг з макроморфологічних властивостей грунтів різного генезису та проводити порівняльно-географічне їх вивчення.  Всі моноліти, представлені стаціонарно, були відібрані та підготовлені студентами й викладачами кафедри під час літніх практик.

Частину переносної експозиції складають грунтові моноліти, відібрані ще П.О. Кучинським понад 70 років тому. До неї також входять зразки грунту для вивчення неоднорідності морфологічних ознак (№20)..

Мала лекційна (№17), як і лекційна імені І.І. Назаренко обладнана мультимедійним проектором та екранами для демонстрації презентацій.

Проведення практичних та лабораторних занять на території кафедри забезпечується необхідним обладнанням, яке дозволяє студентам набути відповідних навичок і вмінь в галузі землеробства, рослинництва, агрохімії, ґрунтознавства, управління ґрунтовими режимами та ін. 

Наявні лабораторії

  • Технологій землеробства
  • Агротехнологій та ґрунтознавства
  • Мікроморфології та біології ґрунтів
  • Землевпорядного проектування та земельного кадастру
  • Геоматики та просторових даних

Перелік обладнання, що використовується в навчальному процесі та науковій роботі  (переглянути список >>>)

Частина обладнання використовується вже протягом 10-15 років і потребує заміни.

Студенти, що навчаються за ОП “Технології виробництва та агроменеджмент”,та "Землеустрій та кадастр" досить значну частину підготовки проводять на базах практики, на біобазі "Жучка", в лабораторіях наших партнерів, а також в лабораторіях різних структурних підрозділів університету:

Комп'ютерні класи:

Цикл хімічних дисциплін:

Практична підготовка з фізіології та діагностики живлення рослин:

Цикл генетичних дисциплін: 

Ботаніка і Кормовиробництво та луківництво:

На базі геологічної колекції Природничого музею проводяться "Геологія з основами мінералогії":

Геофізична лабораторія. На її базі проводяться заняття з "Агрометереології"

Матеріально-технічна база для забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

ророо

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення, що залучаються до реалізації ОП:

  • ПП Кайлас-К

  • ЧФ ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою

  • ТЗОВ "Глобус КО"