Мирончук Катерина Василівна

Наукові публікації

 МОНОГРАФІЯ
К.В. Мирончук. Живоплоти Буковини : монографія / К.В. Мирончук. - Чернівці : Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Х.: Мачулин 2018. - 256 с. 1.
 Курницька М.П., Мирончук К.В. Стан живоплотів у сучасному місті / М.П. Курницька, К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – C. 8-11.
 2. Мирончук К.В. Особливості структури, будови та якісного стану живоплотів населених пунктів Буковини / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – C. 45-49.
 3. Мирончук К.В. Аналіз стабільності розвитку живоплотів за показником флуктуючої асиметрії листкових пластинок Буковини / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип.22.12 – C.38 -42.
 4. Мирончук К.В. Фенологічні аспекти розвитку живоплотів у еколого – фітоценотичних поясах Буковини / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.3 – C.140 -144.
5. Мирончук К.В. Роль живоплотів в озелененні Буковини / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.9 – C.246  - 251.
6. Мирончук К.В. Порівняльна характеристика моделей створення та формування живоплотів у сільській та міській місцевостях (на прикладі Чернівецької області) / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.8. – C. 78-82.
7. Мирончук К.В. Вплив формувального обрізування на розвиток живоплотів та динаміку приросту пагонів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НУБіП України: зб. наук. праць.- Лісівництво та декоративне садівництво. – К.: Вид – во НУБіП України. – 2014 р., Вип. 198 ч.1. С. 168-174.
8. Myronchuk K. V. Determination of decorative value of green hedges in Chernivtsi region / K. V. Myronchuk // Science and education a new dimension. Conference on «Natural sciences, the driving force of development» - The journal Natural and Technical Sciences, II (3), ISSUE 21, Budapest, May 2014. – S. 26 – 29.
9. Мирончук К.В. Фільтрувальний ефект живоплотів / К.В. Мирончук // Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна» (Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2015 р.) – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2015. – С. 98 – 99.
10. Мирончук К.В. Вплив ґрунтових умов на ріст і розвиток живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – C. 69 – 75.
11. Мирончук К.В. Просторовий розподіл важких металів у антропогенно – трансформованих ґрунтах місцезростань живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – 2015. – Вип. 229. - С. 170-179.
12. Мирончук К.В. Шумозахисна ефективність живоплотів у міському середовищі / К.В. Мирончук // "Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем". Горбуновські читання : тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. - Чернівці : "Місто", 2016. - 208 с.
13. Мирончук К.В. Особливості просторової структури типових живоплотів та їх класифікація / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4. - С. 117-124.
14. Мирончук К.В. Особливості просторової структури та класифікації складних живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.5. -С. 127-133.
15. Мирончук К.В. Методика оцінювання декоративних властивостей живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наукових праць. – Львів 2017, том 27 №3. С. 57-61.
16. Мирончук К.В. Фітостіни / К.В. Мирончук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 15-16 травня 2018 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. та ін. -  Київ : "Основа", 2018 - 196 с.
17. Мирончук К.В. Класифікація мобільних живоплотів / К.В. Мирончук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. праць. – Львів 2018, том 28 № 8. С. 70-73.
18. Мирончук К.В.  Використання живоплотів у сучасному ландшафтному дизайні. / К.В. Мирончук // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово- паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 р.). – Львів, НЛТУ України, 2019. С. 45-46
 

 


Навчальні матеріали