Екзаменаційна комісія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ

Склад екзаменаційної комісії

Склад екзаменаційної комісії спеціальності 193 - «Геодезія та землеустрій» ОП "Землеустрій та кадастр", Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) згідно з Наказом №157 від 28.04.2023 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "Бакалавр", "Магістр" у 2022-2023 н.р."

Голова комісії:

Гончерюк Олеся Михайлівна – кандидат технічних наук, головний спеціаліст відділу землеустрою управління регулювання земельних відносин департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради, асистент кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту – голова ЕК
Члени комісії:
Пижівський Сергій Петрович – помічник голови Чернівецької міської ради (за згодою)
Гуцул Тарас Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри геоматики землеустрою та агроменеджменту
Гудзь Тетяна Василівна – завідувач лабораторії кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту – секретар ЕК.

  ГРАФІК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

15 червня 2023 рік о 9.00 год. ауд 13 Комплексний державний іспит (тест) студентів денної форми навчання спеціальності Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП Землеустрій та кадастр

16 червня 2023 рік о 9.00 год. ауд.19 Захист випускної кваліфікаційної роботи студентів денної форми навчання спеціальності Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП Землеустрій та кадастр

 Програма комплексного державного іспиту з «Геодезії та землеустрою»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій ОП Землеустрій та кадастр

(для перегляду файла натисніть на зображення)

 

Тестові завдання комплексного державного іспиту з «Геодезії та землеустрою»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій ОП Землеустрій та кадастр

(для перегляду файла натисніть на зображення)

11

  

Критерії оцінювання знань студентів на підсумковій атестації

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій ОП Землеустрій та кадастр

(для перегляду файла натисніть на зображення)

111