Теми магістерських робіт - 201 Агрономія

ПІБ магістра

Тема роботи

Науковий керівник

Вільховецька
Віталіна
Василівна

Аналіз біологічної врожайності та якості плодів інтродукованих сортів інжиру в умовах Прут-Дністровського межиріччя

к.б.н., доц.
Романюк В.В.

Вольський
Ростислав
Андрійович

Оцінка потенціалу водної ерозії методами RUSLE та ГІС

к.б.н., доц.
Нікорич В.А.

Коваль
Мар'яна
Андріївна

Ефективність визначення гранулометричного складу лугово-чорноземного ґрунту різними методами

 

к.б.н., доц.
Нікорич В.А.

Краснопірка
Валентин
Анатолійович

Моделювання секвестрації діоксиду карбону ґрунтами у масштабі окремого поля: підходи, методика та проблематика

д.б.н., проф.  Смага І.С.

Слободян
Денис
Володимирович

Вплив інтенсивних систем землеробства на динаміку основних показників родючості грунтового покриву ТОВ «АГРОФІРМА - ОБРІЙ

д.б.н., проф.  Смага І.С.,

к.б.н., асист.
Цвик Т.І.