Склад ЕК та графік роботи

Комісія № 8. Спеціальність 201 «Агрономія», ОП «Технології виробництва та агроменеджмент» бакалавр (денна форма навчання) згідно з Наказом №157 від 28.04.2023 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "Бакалавр", "Магістр" у 2022-2023 н.р."

 

СКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ГОЛОВА  ЕК.: 

  • Оліфірович Володимир Олександрович – к.с.-г.н., завідувач відділу землеробства та кормовиробництва Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

  • Семенчук Валентина Григорівна – к.с.-г.н., Вчений секретар Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН;
  • Смага Іван Степанович – д.б.н., проф. кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту.
  • Цвик Тетяна Іванівна – к.б.н., асист. кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту – секретар ЕК.

 

ГРАФІК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

  • 15 червня 2023 рік 11.30 год., комп'ютерний клас 

Комплексний державний іспит (тест) студентів денної форми навчання спеціальності 201 Агрономія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Технології виробництва та агроменеджмент»

  • 16 червня 2023 рік о 13.00 год. ауд.19 

Захист випускної кваліфікаційної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 201 Агрономія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Технології виробництва та агроменеджмент»