Матеріально-технічна база

Площа аудиторного фонду на одного студента кафедри становить 13,9 м2. Площа службових приміщень із розрахунку на одного науково-педагогічного працівника складає 9,4 м2, а для обслуговуючого персоналу – 4,5 м2, що відповідає чинним нормам з урахуванням функціонального призначення тих чи інших приміщень.

Навчальний процес протягом всього терміну підготовки здобувачів освіти різних рівнів здійснюється у лабораторіях та спеціалізованих кабінетах.

Зокрема у лабораторіях:

  • «Ґрунтознавства» (№20), 46,7 м2
  • «Мікроморфології та біології грунту» (№28), 31,8 м2
  • «Технологій землеробства» (№31), 38,5 м
  • «Інформаційних систем» (№17); 49,9 м2
  • «Дипломного практикуму» (№21),  31,0 м2
  • «Препараційна», (№27) 12,8 м2

У лекційній імені І.І.Назаренко (№19) розміщені грунтові моноліти зі всієї України, де здобувачі освіти можуть не тільки ознайомитись з анізотропністю грунтового покриву держави, а і пройти тренінг з макроморфологічних властивостей грунтів різного генезису та проводити порівняльно-географічне їх вивчення.  

Проведення практичних та лабораторних занять забезпечується необхідним обладнанням, яке дозволяє студентам набути відповідних навичок і вмінь в галузі ґрунтознавства, агрохімії, управління ґрунтовими режимами, землеробства та ін. Частина обладнання використовується вже протягом 10-15 років і потребує заміни. Проте, за останні декілька років створена лабораторія «Мікроморфології та біології ґрунтів» та модернізовані лабораторії  «Грунтознавства», «Інформаційних систем» і «Технологій землеробства», що дало змогу дещо оновити матеріально-технічну базу кафедри.


Перелік обладнання, що використовується в навчальному процесі та науковій роботі

Ваги, в .т.ч. лабораторні,  електронні

7

Іономір И-160

1

Торсійні ваги

3

Іономіри лабораторні

2

Набори для ситового аалізу

2

рН/ОВП/Кондуктометр/Солемір

1

Мікроскопи біологічні

13

рН-метр

1

Мікроскоп MICROmed XS-5520

1

Спектрофотометри різних моделей

4

Мікроскоп люмінісцентний

1

рН-150 (польові)

3

Мікпрскоп стереоскопічний

1

Нітратомір польовий МИКОН

1

Апарати для струшування

4

Польові лабораторії Литвинова
(фізичні параметри грунтів)

4

Дестилятор

1

рН метр грунту з виносним електродом

1

Барометри

4

Набір турбопіпеток

2

Психометри

4

Термометр електричний транзисторний

1

Курвіметри

2

Проектор

1

Планіметри

6

Екран для проектора

1

Баня електрична

6

Аналізатор грунту

3

Вологомір

1

Пурка

1

Ареометри для гранскладу

3

Поляриметр круговий

1

Стерилізатор повітряний

1

Рефрактометр  лабораторний

1

Лабораторні центрифуги

2

Рефрактометр

1

Електрична муфельна піч

1

Термостат

1

Термостат для парафінової заливки

1

Елетрошафи сушильні

2