Колектив кафедри

 

Володимир Андрійович Нікорич

 

Нікорич
Володимир Андрійович
 

(20.10.1972)

кандидат біологічних наук, доцент .

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 1999 році.

З 1.09.2013 по 30.06.2014 - postdoc на кафедрі грунтознавства та географії грунтів Яггелонського університету (Краків, Польща)

Тематика досліджень: управління грунтовими режимами в системах інтенсивного землеробства; мікроморфологія грунту; розробка діагностичних критеріїв якості грунтів; геоінформаційні технології; створення спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних; розробка мультимедійних навчальних курсів

Член редакційної колегії журналів:

Fundamental and Applied Soil Science / Ecology and Noospherology /  "Біологічні системи" (Україна), "Soil Forming Factors from the Temperate Zone" (Румунія)

e-mail: v.nikorychchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 33, ауд. 28 (Лабораторія "Мікроморфології та біології грунтів")


 

Василь Васильович Романюк

 

Романюк
Василь Васильович
 

(28.05.1971)

кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 2002 році.

Тематика досліджень: моделювання грунтових процесів, агроекологія, біоекологічні особливості культурних рослин. 

e-mail: v.romanyukchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 33


   

Тетяна Іванівна Цвик

 

Цвик
Тетяна Іванівна
 

(01.09.1970)

кандидат біологічних наук, асистент.

Закінчила Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році.

Тематика досліджень: фосфатний стан грунтів Карпатсько-лісової провінції,антропогенно-генетична обумовленість формування фосфатного стану та ступінь рухомості фосфатів в ґрунтах різних екосистем.

e-mail: t.cvikchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32

  


  

Валентина Григорівна Семенчук

 

Семенчук 
Валентина Григорівна
 

(19.05.1976)

кандидат сільськогосподарських наук.

Закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію.

Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році.

Тематика досліджень: насіннєзнавство польових культур, технологія вирощування картоплі та система насінництва, енергетичні культури

e-mail: v.semenchukchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 

тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32

 


  

Володимир Олександрович Оліферович

 

Оліфірович 
Володимир Олександрович
 

(17.02.1978)

кандидат сільськогосподарських наук.

Закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію.

Кандидатську дисертацію захистив у 2008 році.

Тематика досліджень: кормовиробництво і луківництво, технології вирощування кормових культур, використання продуктів переробки сої.

e-mail: v.olifirovychchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 

тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32


 

ДемидДемид
Ірена Едуардівна

(01.03.1988)

Зав. лабораторіями кафедри грунтознавства.

Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича у 2010 році за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліст грунтознавець, а в 2011 році - бакалавра землевпорядкування та кадастру.

тел.: +38 (0372) 58-47-39
ауд. 29


Кодьман Мар'яна Андріївна

Кодьман 

Мар'яна Андріївна 

 

Лаборант кафедри грунтознавства.

тел.: +38 (0372) 58-47-39

ауд. 29