Колектив кафедри

Юрій Михайлович Дмитрук

 

Дмитрук
Юрій Михайлович
 

(02.05.1959)

доктор біологічних наук, професор.

Зав.кафедрою.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 1995 році. У 2006 р. захистив докторську дисертацію.

Тематика досліджень: біогеохімія і геохімія ландшафтів; моніторинг та охорона грунтового покриву; біогеохімічне районування територій; палеогрунтознавство і геохімія похованих грунтів; розвиток та еволюція грунтів.

Член редакційної колегії журналу  "Біологічні системи"

e-mail: y.dmytrukchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-39
ауд. 30


  

Володимир Андрійович Нікорич

 

Нікорич
Володимир Андрійович
 

(20.10.1972)

кандидат біологічних наук, доцент .

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 1999 році.

З 1.09.2013 по 30.06.2014 - postdoc на кафедрі грунтознавства та географії грунтів Яггелонського університету (Краків, Польща)

Тематика досліджень: еколого-мікробіологічний моніторинг грунтів; мікроморфологія грунту; розробка діагностичних критеріїв; геоінформаційні технології; створення спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних; розробка мультимедійних навчальних курсів

Член редакційної колегії журналів: "Ґрунтознавство" і "Екологія та ноосферологія" (Україна), "Soil Forming Factors from the Temperate Zone" (Румунія)

e-mail: v.nikorychchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 33, ауд. 28 (Лабораторія "Мікроморфології та біології грунтів")


 

Василь Васильович Романюк

 

Романюк
Василь Васильович
 

(28.05.1971)

кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 2002 році.

Тематика досліджень: моделювання грунтових процесів, агроекологія, біоекологічні особливості культурних рослин. 

e-mail: v.romanyukchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 33


 

Василь Романович Черлінка

 

Черлінка
Василь Романович
 

(24.07.1974)

кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 2001 році.

Тематика досліджень: цифрові моделі рельєфу, моделювання грунтової родючості, теорія потокових структур, геоморфологія, моделювання водної ерозії грунтів

e-mail: v.cherlinkachnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32


  

Тетяна Іванівна Цвик

 

Цвик
Тетяна Іванівна
 

(01.09.1970)

кандидат біологічних наук, асистент.

Закінчила Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році.

Тематика досліджень: фосфатний стан грунтів Карпатсько-лісової провінції,антропогенно-генетична обумовленість формування фосфатного стану та ступінь рухомості фосфатів в ґрунтах різних екосистем.

e-mail: t.cvikchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32


 

Гунчак В.М,


Гунчак
Володимир Михайлович 

(11.11.1968)

кандидат сільськогосподарських наук, с.н.с.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 2006 році.

Тематика досліджень: еколого-економічне обгрунтування хімічного захисту с.-г. рослин; карантин та захист рослин, поживний режим грунтів.

e-mail: v.gunchakchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32


 

Світлана Михайлівна ПольчинаПольчина
Світлана Михайлівна
 

(15.03.1956)

доктор біологічних наук, емеритований доцент.

Закінчила факультет агрохімії і грунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва.

Кандидатську дисертацію захистила у 1983 році. У 2013 р. захистила докторську дисертацію.

Тематика досліджень: генезис, систематика і номенклатура грунтів Західної України; розробка діагностичних критеріїв

e-mail: s.polchynachnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40 
ауд. 33

 


 

ДемидДемид
Ірена Едуардівна

(01.03.1988)

Зав. лабораторіями кафедри грунтознавства.

Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича у 2010 році за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліст грунтознавець, а в 2011 році - бакалавра землевпорядкування та кадастру.

тел.: +38 (0372) 58-47-39
ауд. 29


  

Крістіна Богданівна Слободян

 

Слободян
Крістіна Богданівна
 

(04.06.1990)

Лаборант кафедри грунтознавства.

У 2014 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича та отримала кваліфікаційний рівень магістра агрономії

 тел.: +38 (0372) 58-47-39
ауд. 29


  

Марія Олександрівна Єремій

 

Єремій
Марія Олександрівна
 

(04.09.1991)

Старший лаборант кафедри грунтознавства.

У 2013 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича та отримала кваліфікаційний рівень спеціаліста з агрохімії та грунтознавства

 тел.: +38 (0372) 58-47-39
ауд. 29