Колектив кафедри

Юрій Михайлович Дмитрук

 

Дмитрук
Юрій Михайлович
 

(02.05.1959)

доктор біологічних наук, професор.

Зав.кафедрою.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 1995 році. У 2006 р. захистив докторську дисертацію.

Тематика досліджень: біогеохімія і геохімія ландшафтів; моніторинг та охорона грунтового покриву; біогеохімічне районування територій; палеогрунтознавство і геохімія похованих грунтів; розвиток та еволюція грунтів.

Член редакційної колегії журналу  "Біологічні системи"

e-mail: y.dmytrukchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-39
ауд. 30


  

Володимир Андрійович Нікорич

 

Нікорич
Володимир Андрійович
 

(20.10.1972)

кандидат біологічних наук, доцент .

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 1999 році.

З 1.09.2013 по 30.06.2014 - postdoc на кафедрі грунтознавства та географії грунтів Яггелонського університету (Краків, Польща)

Тематика досліджень: еколого-мікробіологічний моніторинг грунтів; мікроморфологія грунту; розробка діагностичних критеріїв; геоінформаційні технології; створення спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних; розробка мультимедійних навчальних курсів

Член редакційної колегії журналів: "Ґрунтознавство" і "Екологія та ноосферологія",  "Біологічні системи" (Україна), "Soil Forming Factors from the Temperate Zone" (Румунія)

e-mail: v.nikorychchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 33, ауд. 28 (Лабораторія "Мікроморфології та біології грунтів")


 

Василь Васильович Романюк

 

Романюк
Василь Васильович
 

(28.05.1971)

кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 2002 році.

Тематика досліджень: моделювання грунтових процесів, агроекологія, біоекологічні особливості культурних рослин. 

e-mail: v.romanyukchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 33


 

Василь Романович Черлінка

 

Черлінка
Василь Романович
 

(24.07.1974)

доктор біологічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 2001 році. У 2019 р. захистив докторську дисертацію.

Тематика досліджень: цифрові моделі рельєфу, моделювання грунтової родючості, теорія потокових структур, геоморфологія, моделювання водної ерозії грунтів

e-mail: v.cherlinkachnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32


  

Тетяна Іванівна Цвик

 

Цвик
Тетяна Іванівна
 

(01.09.1970)

кандидат біологічних наук, асистент.

Закінчила Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році.

Тематика досліджень: фосфатний стан грунтів Карпатсько-лісової провінції,антропогенно-генетична обумовленість формування фосфатного стану та ступінь рухомості фосфатів в ґрунтах різних екосистем.

e-mail: t.cvikchnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32

 


 


 

ДемидДемид
Ірена Едуардівна

(01.03.1988)

Зав. лабораторіями кафедри грунтознавства.

Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича у 2010 році за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліст грунтознавець, а в 2011 році - бакалавра землевпорядкування та кадастру.

тел.: +38 (0372) 58-47-39
ауд. 29


Кодьман Мар'яна Андріївна

Кодьман 

Мар'яна Андріївна 

 

Лаборант кафедри грунтознавства.

тел.: +38 (0372) 58-47-39

ауд. 29