Навчальна робота

Дмитрук Юрій Михайлович
завідувач кафедри ґрунтознавства, професор  

1. Геологія з основами мінералогії (216 год., з них 24 лек) 
2. Хімія навколишнього середовища (108 год., з них 18 год. лек.) 
3. Моніторинг ґрунтів (162 год., з них 34 год лекцій) 
4. Бонітування, охорона та відновлення родючості грунтів (306 год., з них 21 год. лек).
5. Методика викладання ґрунтознавства в вищій школі (54 год, з них 8 лек)
Всього 105 лекц. год.

 

Нікорич Володимир Андрійович
доцент кафедри ґрунтознавства       

1. Грунтознавство з основами геології (216 год, з них 30 лек); 
2. Біологія ґрунтів (108 год, з них лек 17);  
3. Управління ґрунтовими режимами (288 год, з них 34 лек); 
4. ГІС і БД в ґрунтознавстві (180 год, з них лек 10); 
5. Екологічна експертиза та екологічне нормування ґрунтів (180 год, з них 13 лек)
Всього 104 лекц. год.

 

Польчина Світлана Михайлівна
доцент кафедри ґрунтознавства
         
1. Грунтознавство з основами географії ґрунтів (180 год, з них 30 лек) 
2. Ґрунти світу (144 год, з них 16 лек)
3. Меліорація ґрунтів (198 год, з них лек 39)
4.Міжнародна система класифікації та діагностики ґрунтів (144 год, з них 17 лек)
5. Картографія ґрунтів (180 год, з них 24 лек)
Всього 126 лекц. год.

 

Цвик Тетяна Іванівна
в.о доцента кафедри ґрунтознавства 
       
1. Агрометеорологія (80 год., з них 20 лек)
2. Охорона праці в галузі (35 год, з них 14 лек).
3. Грунтознавство (120 год лаб). 
4. Загальне землеробство (216 год , з них 32 лек). 
5. Основи наукових досліджень (162 год, з них 10 лек)  
Всього 76 лекц. год.

 

Романюк Василь Васильович
доцент кафедри ґрунтознавства 

1. Селекція та насіннитво с/г культур (108 год., з них 22 лек.).
2. С/г ентомологія, фітопатологія та фітофармакологія (306 год., з них 29 лек)
3. Рослинництво (180 год., з них 24 лек)
4. Овочівництво та плодівництво (216 год., з них 32 лек)
5. Упр.якістю та технологія переробки прод. рослинництва (162 год., з них 32 лек) 
Всього 139 лекц. год.

 

Дронь Юрій Сільвестрович
доцент кафедри ґрунтознавства    

1.Тваринництво (108 год., з них 16 лек.). 
2. Агрохімія (216 год., з них 24 лек.) 
3. Агрохімсервіс (126 год., з них 9 лек.). 
4. Система застосування добрив (180 год., з них 34 лек.). 
5. МЕА і МТПР с/г виробництва (216 год., з них 54 лек.).
Всього 137 лекц. год.

 

Черлінка Василь Романович
доцент кафедри ґрунтознавства   
  
1. Землеробство з основами ґрунтознавства (216 год., з них 32 лек)
2. Експертна грошова оцінка земельних ділянок (180 год., з них 9 лек)
3. Земельний кадастр (144 год., з них 22 лек)
4. Геодезія та землевпорядкування (90 год., з них 30 лек)
Всього 93 лекц. год.