Навчальна робота

Перший рівень (бакалаврський, 4 роки навчання)

 

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

 • Гунчак М.В. - к.с.-г.н., головний інженер-грунтознавець Чернівецької філії «Інституту охорони ґрунтів»
 • Лесик О.Б. - к.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції ІСГКР НААН
 • Петльований Р.Ф. - директор ТОВ "Ситний двір-2004"
 • Бота І.В. - регіональний директор філії "Перспектив" ПрАТ "Зернопродукт МХП"
 • Маньковський М. - завідувач лабораторії екологізації землеробства Української науково-дослідної станції карантину рослин ІЗР НААН

 

 

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси

 

   Навчальні плани:

Анкетування:

Анкета для студентів 2-6 курсів:  "Освітні проблеми університетського життя"

Анкета для студентів

Анкета для випускників

 • Переглянути результати опитування випускників

Анкета для роботодавців

 • Переглянути результати опитування роботодавців

Моніторинг у системі забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Обговорення змін до ОП: 

 • Таблиця змін до ОП 2020

Зустрічі з роботодавцями: 

 • 7.10.2019 (протокол №2)
 • 24.09.2020 (протокол №3)

Зустрічі робочої групи ОП зі студентами: 

 • 14.06.2019 (протокол №11)
 • 12.10.2020 (протокол №4)

Інші протоколи щодо обговорення ОП

 • 14.02.2020 (протокол №9)

 


Наказ на виконання рішення вченої ради університету від 30.11.2020 р (протокол №11)

Наказ "Про затвердження змін до освітніх програм"  №60 від 10.02.2022


 

Вибіркові компоненти, обрані студентами для вивчення в 2021-2022 н.р.

 

Другий рівень (магістерський, 1.5 роки навчання)

  

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

ОПП «Агрономія» - 2021 р.
Проект ОПП - 2021 р.
ОПП "Агрономія" - 2020 р. 

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси:

Навчальні плани:

 

Анкетування студентів:

Переглянути результати >>>