Навчальна робота

Перший рівень (бакалаврський, 4 роки навчання)

 

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

Технології виробництва та агроменеджмент, спеціальність 201 Агрономія

 

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси

 

Другий рівень (магістерський, 1.5 роки навчання)

  

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

ОПП «Агрономія» - 2021 р.
Проект ОПП - 2021 р.
ОПП "Агрономія" - 2020 р. 

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси:

Навчальні плани:

 

Анкетування студентів:

Переглянути результати >>>