Навчальна робота

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (ОПП):

Бакалаврська програма (4 роки навчання)

Магістерська програма (1,5 роки навчання)

 

 Перелік компонент бакалаврської ОПП, що забезпечує кафедра
(щоб переглянути силабус чи перейти на електронну
версію курсу, клацніть на відповідну піктограмку)

Компоненти освітньої програми

Силабус
(Syllabus)

е-курс
(Moodle)

Обов’язкові компоненти

 

 

 • Агроґрунтові інформаційні системи

 

 • Агрометеорологія

 • Ґрунтознавство

 • Наукові дослідження в агрономії

 • Овочівництво

 • Геологія з основами мінералогії

 • Топографія ґрунтового покриву з основами геоморфології

 • Механізація в агровиробництві

 • Землеробство

 • Агрохімія

 • Стандартизація, управління якістю та технології зберігання та переробки продукції рослинництва

 • Система застосування добрив

 • ГІС та картування ґрунтів

 • Великий практикум з ґрунтознавства

 • Захист рослин

 • Рослинництво

 • Садівництво та плодівництво

 • Селекція та насінництво польових культур

 

 

 

 

Вибіркові компоненти

 

 

 • Агровиробництво в сучасному світі

 • Моніторинг ґрунтів

 • Глобальні цикли елементів живлення

 • Вступ до спеціальності

 

 • Агропідприємництво

 

 • Управління ґрунтовими режимами

 

 • Адаптивне землеробство

 

 

  


 

Перелік компонент магістерської ОПП, що забезпечує кафедра 
(щоб переглянути силабус чи перейти на електронну 
версію курсу, клацніть на відповідну піктограмку)

 

Компоненти освітньої програми

 Силабус
(Syllabus)

е-курс
(Moodle) 

 

Обов’язкові компоненти ОП

Якість ґрунтів та їх оцінка

 

Інтегровані системи захисту рослин

  

 

Ґрунтові інформаційні системи

 

 

Прогнозування і програмування врожаїв

 

 

Вибіркові компоненти ОП

Науковий супровід в агрономії

 

 

 

Агроконсалтинг

 

  

 

Діагностика, класифікація і номенклатура ґрунтів

 

  

 

Стале управління ґрунтами і відновлення деградованих ґрунтів