Навчальна робота

Дмитрук Юрій Михайлович,
завідувач кафедри, професор
1. Геологія з основами мінералогії
2. Основи біогеохімії
3. Моніторинг ґрунтів
4. Ерозієзнавство
5. Системи захисту грунтів від ерозії
6. Агролісівництво
7. Глобальні цикли елементів живлення


Нікорич Володимир Андрійович,
доцент кафедри
1. Грунтознавство / для напрямів підготовки 091 - біологія та 101 - екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування та 206 - садово-паркове господарство / для напряму 201 - агрономія
2. Якість ґрунтів
3. Управління ґрунтовими режимами
4. ГІС в екології
5. Землеробство
6. Міжнародна система класифікації та діагностики ґрунтів
7. МЕА і МТПР с/г виробництва

 


Цвик Тетяна Іванівна,
асистент кафедри
1. Агрометеорологія
2. Основи наукових досліджень
3. Агровиробництво в сучасному світі
4. Вступ до фаху
5. Великий практикум


Романюк Василь Васильович,
доцент кафедри
1. Селекція та насіннитво с/г культур.
2. Захист рослин
3. Інтегровані системи захисту рослин
4. Рослинництво
5. Овочівництво
6. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва
7. Агрохімія Черлінка Василь Романович,
доцент кафедри
1. Агрологістика
2. Агрохімсервіс
3. Система застосування добрив
4. ГІС та картування грунтів
5. Топографія грунтового покриву з основами геоморфології
6. Агропідприємництво