Силабуси дисциплін - бакалавр

Перелік компонент освітньо-професійної програми 

(натисніть на назву курсу, щоб переглянути силабус чи клацніть на відповідну піктограмку для переходу на його електронну
версію)

 

 

Код н/д

 

Компоненти освітньої програми


е-курс

(Moodle)


Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО1

Актуальні питання історії та культури України

ЗПО2

Філософія

ЗПО3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ЗПО4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗПО5

Ботаніка

ЗПО6

Вища математика

ЗПО7

Загальна хімія (неорганічна та органічна хімія)

ЗПО8

Хімічний аналіз об’єктів довкілля

 

ППО1

Агроґрунтові інформаційні системи

ППО2

Агрометеорологія

ППО3

Ґрунтознавство

ППО4

Наукові дослідження в агрономії

ППО5

Овочівництво

ППО6

Геологія з основами мінералогії

ППО7

Топографія ґрунтового покриву з основамигеоморфології

ППО8

Механізація в агровиробництві

ППО9

Землеробство

 

ППО10

Агрохімія

ППО11

Технологія зберігання та переробки продукціїрослинництва

ППО12

Система застосування добрив

ППО13

ГІС та картування ґрунтів

ППО14

Великий практикум з ґрунтознавства

ППО15

Захист рослин

ППО16

Рослинництво

ППО17

Плодівництво

ППО18

Кормовиробництво та луківництво

ППО19

Селекція та насінництво польових культур

ППО20

Стандартизація та управління якістю продукціїрослинництва

ППО21

Курсова робота 3 курс (ґрунтознавство, великий практикум з ґрунтознавства, наукові дослідженняв агрономії)

ППО22

Курсова робота 4 курс (система застосування добрив, землеробство, агрохімія)

ППО23

Навчальна практика «Чинники ґрунтогенезу» (геологія, геоморфологія, ботаніка)

ППО24

Навчальна практика з рослинництва,овочівництва, плодівництва

ППО25

Навчальна практика з ґрунтознавства

ППО26

Навчально-виробнича практика з агрономії

ППО27

Фахова навчальна практика

 

ППО28

Переддипломна практика

ППО29

Атестаційний екзамен (ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, рослинництво)

 

ППО30

Кваліфікаційна робота

 


Вибіркові компоненти ОП*

ЗПВ1

Професійна іноземна мова / Англійська мова/Німецька / Французька

ЗПВ2

Фізичне виховання /Футбол /Волейбол /Баскетбол/Настільний теніс /Аеробіка /Атлетична гімнастика /Боротьба /Гандбол /Туризм

ЗПВ3

Вибіркова дисципліна з загальноуніверситетсь- кого списку **

 

ЗПВ4

Генетичні ресурси рослин

ЗПВ5

Генномодифіковані організми в агровиробництві

ЗПВ6

Екологія ґрунтосфери

ЗПВ7

Агроекологія

 

ППВ1

Агровиробництво в сучасному світі

ППВ2

Міжнародні аграрні системи

ППВ3

Моніторинг ґрунтів

ППВ4

Оцінка стану ґрунтового покриву

ППВ5

Глобальні цикли елементів живлення

ППВ6

Мікроелементи в агровиробництві

ППВ7

Вступ до спеціальності та історія науки

ППВ8

Пермакультура

ППВ9

Діагностика живлення рослин

 

ППВ10

Фізіологія сільськогосподарських рослин

 

ППВ11

Агропідприємництво

ППВ12

Менеджмент агровиробництва

ППВ13

Технології закритого ґрунту

ППВ14

Розсадництво сільськогосподарських культур

ППВ15

Ягідництво

ППВ16

Помологія

ППВ17

Карантин рослин

ППВ18

Ремедіаційні біотехнології

ППВ19

Агротехнологічна експертизa

ППВ20

Документаційне забезпечення агровиробництва

ППВ21

Адміністративне та земельне право

ППВ22

Правові основи ведення сільського господарства

ППВ23

Управління грунтовими режимами

ППВ24

Фізика та хімія грунтів

ППВ25

Адаптивне землеробство

ППВ26

Органічне рільництво

 

ЗПВ8

Військова підготовка

 

** -  Курс з каталогу загальноуніверситетських вибіркових дисциплін