Теми магістерських робіт

  • Теми, затверджені на 2021-2022 н.р.

 

ПІБ студента

Назва магістерської роботи, науковий керівник

1

Вільховецька
Віталіна
Василівна

Аналіз біологічної врожайності та якості плодів інтродукованих сортів інжиру в умовах Прут-Дністровського межиріччя

Науковий керівник:  доцент Романюк В.В. 

2

Вольський
Ростислав
Андрійович

Моделювання водної ерозії ґрунтів на різних типах агроландшафтів

Науковий керівник:  доцент Черлінка В.Р.

3

Коваль
Мар`яна
Андріївна

Оцінка просторової неоднорідності вмісту різних форм вуглецю у ґрунтах агроландшафтів  БДСГДС

Науковий керівник: професор Дмитрук Ю.М.

4

Краснопірка
Валентин Анатолійович

 

RothC-моделювання секвестрацiї дiоксиду Карбону на різних типах агроландшафтів

Науковий керівник:  доцент Черлінка В.Р.

5

Слободян
Денис
Володимирович 

Вплив покривних культур на врожайність кукурудзи

Науковий керівник: доцент Нікорич В.А. 

 

 


 

Архів тем

  • 2020-2021 н.р.

 

ПІБ студента

Назва магістерської роботи, науковий керівник

1

Богославець
Руслана Андріївна

Оцінка функціональності ґрунтів на прикладі локальної агроекосистеми з використанням програми «Soil navigator»

Науковий керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: в. о. директора Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»  – Гунчак М.В.

2

Ващук
Ольга Миколаївна

Кількісне оцінювання функцій ґрунтів агроекосистем з використанням результатів обстеження грунтів при агрохімічній паспортизації земель

Науковий керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент:  директор Хмельницької   філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»  –  Собко В.І.

3

Пилипець
Юрій Сергійович

Особливості агротехніки вирощування лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.) в умовах Буковинського Передкарпаття

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент:  к.с.-г.н. заступник директора з наукової роботи Придністровської дослідної станції садівництва НААН  –  Гаврилець Н.І.

4

Продан
Андрій Олександрович

Розширення функціональних можливостей ІБД «Фітозахист» та особливості її використання

Науковий керівник: доцент Нікорич В.А.

Рецензент: вчений секретар Буковинської ДСГДС ІСГКР НААН к.с.-г. н.  – Семенчук В.Г.

5

Равлюк
Сергій Іванович

Застосування дистанційного зондування Землі у прецизійних системах землеробства для обліку та моніторингу ґрунтів і посівів

Науковий керівник: доцент Черлінка В.Р.

Рецензент: завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації, картографування та оцінки земель Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони грунтів України» – Бодян Ю.Г.

 

 

  •  2019 -2020 н.р.

ПІБ студента

Назва дипломної роботи, науковий керівник

1

Гаврилюк
Анатолій Олександрович

Порівняльний аналіз основних гібридів озимого ріпаку, що вирощуються у філії «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП»

Науковий керівник: доцент Нікорич В.А.

Рецензент: к.с.-г.н.  Буковинської державної
сільськогосподарської дослідної
станції НААН Семенчук В.Г.

2

Гаврилюк
Богдана Ярославівна

Аналіз основних показників родючості ґрунтів агроландшафту (на прикладі господарства МХП Перспектив)

Науковий керівник: асистент Цвик Т.І.

Рецензент: Головний інженер ґрунтознавець Чернівецької філії ДУ «Держґрунтохорона» Гунчак М.В.

3

Гарнага
Артур Анатолійович

Моделювання залежностей органічного Карбону ґрунтів від чинників довкілля та окремих їх властивостей

Науковий керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: Директор Чернівецької філії ДУ «Інститут
охорони ґрунтів України» Собко В.І.

4

Данилюк
Тетяна Миколаївна

Аналіз особливостей біології та поширення західного кукурудзяного жука (ЗКЖ) в Україні

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент: директор Чернівецької обласної фітосанітарної лабораторії Георгій Попеску

5

Загатнюк
Іван Сергійович

Управління якістю грунтів в умовах фермерського господарства

Науковий керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: Директор Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» Собко В.І.

6

Кирилюк
Олександр Анатолійович

Вплив строків посіву та рівня удобрення на урожайність сучасних гібридів кукурудзи

Науковий керівник: доцент Нікорич В.А.

Рецензент: завідувач відділу землеробства,
кормовиробництва та селекції у рослинництві
Буковинської державної сільськогосподарської
дослідної станції НААН,
к.с.-г.н Оліфірович В.О.

7

Корбут
Микола Валентинович

Вплив мінеральних добрив на біологічні

особливості та продуктивність сортів груші в

умовах Прут-Дністровського межиріччя

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент: к.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи Придністровської дослідної станції садівництва ІС НААН Гаврилець Н.І.

8

Крамар
Ярослав Анатолійович

Оцінка окремих показників родючості ґрунтів за різної

інтенсивності їх використання (на прикладі АПНВП "Візит")

Науковий керівник: асистент Цвик Т.І.

Рецензент: д.б.н., проф. кафедри землевпорядкування та кадастру Смага І.С.

9

Курилюк
Владислав Володимирович

Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи з ФАО 310-440 в умовах Прут-Дністровського межиріччя

Науковий керівник: доцент Нікорич В.А.

Рецензент: завідувач відділу землеробства, кормовиробництва та селекції у рослинництві Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН,
к.с.-г.н Оліфірович В.О.

10

Курищук
Андрій Дмитрович

Картографічне моделювання як елемент системи сталого управління ґрунтовими ресурсами Кіцманського району

Науковий керівник: доцент Черлінка В.Р.

Рецензент: завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації, картографування та
оцінки земель Чернівецької філії ДУ
«Інститут охорони ґрунтів України» Бодян Ю. Г.

11

Панчук
Андрій Анатолійович

Вплив Екопланту на врожайність та якість бульб ранньостиглих сортів картоплі в умовах Лісостепу

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент: к.б.н., доцент кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства ЧНУ Буджак В.В.

12

Ратальський
Богдан Вікторович

Аналіз біоекологічних особливостей та продуктивності столових сортів винограду в умовах Заставнівського фізико-географічного району

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент: Голова ГО «Об’єднання виноградарів та виноробів Буковини» Кукурудзяк В.Ю.

 

 

  • 2018-2019 н.р. 

ПІБ студента

Назва дипломної роботи, науковий керівник

денна форма навчання

1

Анатійчук
Максим Михайлович

Управління кислотністю і фосфорним режимом алювіально-дернового грунту в цілях мінімізації поширення Synchytrium endobioticum Pers.

Науковий керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: заступник директора з наукової роботи УКРНДСКР ІЗР НААН к.с.-г.н. – Соломійчук М.П.

2

Бендас
Іванна Володимирівна

Зміна оновних фізичних та агрохімічних параметрів якості сірого лісового ґрунту в польовому експерименті

Науковий керівник: доцент Нікорич В.А.

Рецензент: завідувач відділу землеробства, кормовиробництва та селекції у рослинництві Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, к. с.-г. н. –  Оліфірович В.О.

3

Блажей
Катерина Михайлівна

Вплив різного способу вирощування кормових та енергетичних культур на параметри твердої фази сірого-лісового ґрунту

Науковий керівник: доцент Нікорич В.А.

Рецензент: завідувач відділу землеробства, кормовиробництва та селекції у рослинництві Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, к. с.-г. н. –  Оліфірович В.О.

4

Брезіцька
Діана Ярославівна

Оцінка ступеня рухомості фосфатів окремих структурних фракцій поверхневого горизонту темно-сірого лісового ґрунту різного способу використання

Науковий керівник: асистент Цвик Т.І.

Рецензент: д.б.н., проф. кафедри землевпорядкування та кадасту – Смага І.С.

5

Василенко
Дмитро Олександрович

Вплив Дністровського водосховища на структуру ґрунтового покриву прибережних ландшафтів (на прикладі Чернівецької та Хмельницької областей)

Науковий керівник: доцент Черлінка В.Р.

Рецензент: заступник начальника відділу землеустрою та охорони земель ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області – Драганчук О.П.

6

Вінницький
Станіслав Володимирович

Ефективність використання біологічних препаратів при вирощуванні озимої пшениці в умовах пізніх строків посіву

Науковий керівник: доцент Нікорич В.А.

Рецензент: Директор Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН,

кандидат сільськогосподарських наук                                     – Осадчук В.Д.

7

Гуйван
Альона Дмитрівна

Аналіз поширення карантинних організмів на території Чернівецької області

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент: к.б.н., асистент кафедри екології та біомоніторингу – Жук А.В.

8

Луцяк
Андрій Вікторович

Біоекологічні особливості та агротехніка вирощування сучасних сортів сої в умовах Прут-Дністровського межиріччя Чернівецької області

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент: Директор Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН,

кандидат сільськогосподарських наук                                          – Осадчук В.Д.

9

Продан
Василь Іванович

Оцінка просторової неоднорідності бурувато-підзолистого грунту в агроландшафтах ФГ «Пилипко» за участі кукурудзи зубовидної

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент: к.б.н., доцент кафедри  землевпорядкування та кадасту – Казімір І.І.

заочна форма навчання

1

Ілюк
Олег Олегович

Вплив бактеріальних добрив на біологічну продуктивність та врожайність томатів

Науковий керівник: доцент Романюк В.В.

Рецензент: к. б. н., асистент кафедри екології та біомоніторингу – Филипчук Т.В.

2

Шатрюк
Юлія Павлівна

Зміни вмісту лабільної і водорозчинної фракцій органічної речовини ґрунтів агроекосистем інтенсивного використання

Науковий керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: Директор Чернівецької філії ДУ «Держгрунтоохорона» -- Собко В.І.