Перелік магістерських робіт

 

ПІБ студента

Тема магістерської

 

ПІБ керівника 

Балан Т.І.

Верифікація прогнозних картограм агровиробничих груп ґрунтів в польових та камеральних умовах (на прикладі Кам’янецької сільської ради)

 

Дмитрук Ю.М.

Вартовник Л.В.

Агрономічна оцінка ґрунтів Придністровської дослідної станції садівництва

 

Романюк В.В.

Гончарук С.В.

Просторово-колірні моделі та алгоритмізація ком’ютерної діагностики забарвлення в бурувато-підзолистих ґрунтах

 

Нікорич В.А.

Гурко А.В.

Вміст та розподіл груп і фракцій органічної речовини у ґрунтах катени ґрунтозахисного агроландшафту

 

Дмитрук Ю.М.

Негрич М.М.

Вплив вирощування кормових та енергетичних культур на біологічну та ферментативну активність сірого лісового ґрунту

 

Нікорич В.А.