Відеолекції з GIS

Вибір проекції для проекту


QGIS - Знайомство з інтерфейсом та функціоналом програми


Digital for QGIS - координатна рамка


QGIS - імпорт координат та створення координатної рамки


QGIS - створення математичної основи


GIMP - обрізка карти по рамці для QGIS


Географічна прив'язка даних в QGIS


SAS planet - завантаження аерофотознімку і суміщення растру з картоосновою


QGIS - оцифрування полігонів та отримання їх геоданих


QGIS - розділення полігонів та налаштування підписів


QGIS - корисні плагіни, інсталяція та використання


QGIS - інтерполяція даних та створення тематичних картограм


QGIS - створення макету тематичної карти


Оцифрування рельєфу, простановка висот, робота з грунтовою інформацією - QGIS і Easy Trace


QGIS - Завантаження DEM SRTM у Ваш проект


QGIS DEM GRASS - Створення цифрової моделі рельєфу


Імпорт даних з Excel до QGIS