Бібліотека кафедри

 

Перейдіть на профіль нашої кафедри у    Scholar   для перегляду всіх публікацій, а також для знайомства із загальною та індивідуальною бібліометрикою. Індивідуальні переліки опублікованих праць кожного викладача також доступні на їх персональних сторінках.

 


 

Публікації у закордонних збірниках та журналах з IF 
(Scopus, Web of science)  

Buzhdygan OY, Tietjen B, Rudenko SS, Nikorych VA, Petermann JS (2020) Direct and indirect effects of land-use intensity on plant communities across elevation in semi-natural grasslands. PLoS ONE 15(11): e0231122.
ttps://doi.org/10.1371/journal.pone.0231122

Open access / Peer-reviewed 

Research article
Impact Factor PLOS One: 2.740


 

Nikorych, V., Szymański, W., & Skiba, M. (2017). Redoximorphic Features in Albeluvisols from South-Western Ukraine. In Soil Science Working for a Living (pp. 9-28). Springer, Cham. 

Dmytruk, Y., & Stepanchuk, V. (2017). Pedo-geochemical Assessment of a Holsteinian Occupation Site. In Soil Science Working for a Living (pp. 67-87). Springer, Cham.

Cherlinka, V. (2017). Using Geostatistics, DEM and Remote Sensing to Clarify Soil Cover Maps of Ukraine. In Soil Science Working for a Living (pp. 89-100). Springer, Cham.

Dmytruk, Y., & Stuzhuk, O. (2017). Making Better Soil Maps Using Models of Tangential Curvature. In Soil Science Working for a Living (pp. 101-107). Springer, Cham.

Tsvyk, T. (2017). Composition of Mobile Phosphate Fractions in Soils of the Pre-Carpathians Influenced by Drainage, Lime, and Phosphate Fertilizer. In Soil Science Working for a Living (pp. 181-188). Springer, Cham.

 


 

Дмитрук Ю.М.  Эволюция почв лесной зоны правобережной Украины  / В кн. Эволюция почв и почвенного покрова. Теория, разнообразие природной эволюции и антропогенных трансформаций почв / Отв. ред. В.Н. Кудеяров, И.В. Иванов, — М.: ГЕОС, 2015. — С. 430-446.

ISBN 978-5-89118-659-0  

  


 

Soil as World Heritage

 

Y.Dmytruk, Zh.Matviyishyna and A.Kushnir. Evolution of Сhernozem in the Complex section at Storozheve, Ukraine // Soil as World Heritage. Editor David Dent. – pp. 91 – 100 

Soil as World Heritage. Dent, David (Ed.), Springer. - 2014, XVIII, 502 p.  

ISBN 978-94-007-6187-2 

  


 

Catena

Volodymyr A. Nikorych,  Wojciech Szymański,  Svitlana M. Polchyna, Michał Skiba. Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine // Catena. Vol. 119, 2014, 154–165

DOI: 10.1016/j.catena.2014.02.011

Impact Factor: 6.367     

 


 

GeodermaWojciech Szymański, Michał Skiba, Volodymyr A. Nikorych, Artur Kuligiewicz. Nature and formation of interlayer fillings in clay minerals in Albeluvisols from the Carpathian Foothills, Poland // Geoderma. Vol. 235–236, 2014, 396–409

DOI: 10.1016/j.geoderma.2014.08.001

Impact Factor: 7.422     

  

 


Підручники з грифом МОН

ГрунтознавствоНазаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство Підручник. - Чернівці, Книги ХХІ, 2003 (вид. перше), 2004 (вид. друге).- 400 с.

ISBN: 966-8029-45-3

У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства, питання генезису, еволюції ґрунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у ґрунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори ґрунтоутворення, природні зони, класифікацію ґрунтів, охарактеризовані головні типи ґрунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони. 

Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів. 

 

Грунтознавство з основами геологіїНазаренко І.І., Польчина С. М., Дмитрук Ю. М., Смага І. С., Нікорич В. А. Грунтознавство з основами геології: Підручник - Чернівці, Книги ХХІ, 2006. - 504  

ISBN: 966-8653-48-3

 У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства та геології. Розглянуті питання будови Землі, геологічних процесів, особливостей розвитку земної кори та ґрунтотворення в четвертинному періоді генезису та еволюції ґрунтів. Висвітлені роль та функції ґрунтів у біосфері, їх основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими, родючість та. шляхи Ті підвищення. Показана роль кругообігу речовин у ґрунтотворенні. Розкриті основи вчення про фактори ґрунтотворення, природні зони, класифікацію ґрунтів. Охарактеризовані головні типи ґрунтів, світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони. Для студентів землевпорядних та агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів. Книга може бути корисною також студентам і фахівцям з біології, екології, лісового та садово-паркового господарства і географії.

 

Землеробство та меліораціяНазаренко I. І., Смага І. С., Польчина С. М., Черлінка В. Р. Землеробство та меліорація: Підручник. - Чернівці, Книги - ХХІ, 2006. - 543 с.

 ISBN: 966-8653-57-2

У підручнику викладені наукові основи землеробства. Висвітлені питання про фактори та умови життя рослин, бур’яни, сівозміни, системи землеробства, зрошувальні, осушувальні та інші види меліорацій, родючість ґрунту та методи її підвищення. Розкрито суть основних заходів із підвищення врожайності сільськогосподарських культур: зниження забур’яненості посівів, застосування раціональних сівозмін і систем обробітку ґрунту. Розглянуті найпоширеніші прийоми регулювання водно-повітряного, теплового і поживного режимів ґрунтів. Для студентів агрономічних та землевпорядних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і спеціалістів відповідного профілю.

 

ГрунтознавствоНазаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство Підручник. - Чернівці, Книги ХХІ, 2008. - 400 с. (видання третє)

ISBN: 978-966-2147-29-2

У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства, питання генезису, еволюції ґрунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у ґрунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори ґрунтоутворення, природні зони, класифікацію ґрунтів, охарактеризовані головні типи ґрунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони. 

Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів. 

 

Польчина, С. М. Польові дослідження та картування грунтів Польчина, С. М.   Польові дослідження та картування грунтів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. М. Польчина. – Київ : Кондор, 2009. – 220 с. 

ISBN: 978-966-351-296-9
 
Розглядаються теоретичні та методичні проблеми польового обстеження ґрунтів. Описано складання ґрунтових карт і супутніх матеріалів. У кінці кожного розділу наведені контрольні запитання.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Агрохімія та ґрунтознавство", "Землевпорядкування й кадастр", а також може використовуватись біологами, географами, екологами, геологами,  лісознавцями, працівниками дослідних установ тощо. Перше видання книги (Чернівці) побачило світ за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

 

 

Основи біогеохіміїДмитрук Ю. М., Бербець М. А. Основи біогеохімії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2009. - 288 с.

ISBN: 978-966-2147-44-5

У навчальному посібнику викладено основи знань з "Біогеохімії". Охарактеризовано базові цикли великого геологічного, малого біологічного та біогеохімічного кругообігів хімічних елементів у природі, їх ролі у розвитку живої речовини, формуванні її хімічного складу, виникненні ендемічних провінцій і пов'язаних з ними проблем та проаналізовано вплив хімічної будови геооболонок на склад біосфери. 

Для студентів агрономічних і екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців та інших спеціалістів відповідних профілів 

 


Переклади 

WRB

Польчина С.М., Нікорич В.А. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006. Переклад з англійської. Рим: ФАО, 2006; Чернівці: Рута, 2007 – 200 с.

ISBN: 978-966-568-921-8

Публікація стала можливою завдяки зусиллям великої групи досвідчених авторів, співробітництва і логістичної підтримки Мсґн, Міжнародного ґрунтового реферативного й інформаційного центру (International Soil Reference and Information Centre, ISRIC), Організації ООН з питань продовольства та сільського господарства (the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, ФАО).  Erika Micheli (голова), Peter Schad (віце-голова) і Otto Spaargaren (секретар) Робочої групи WRB Мсґн David Dent – ISRIC – Міжнародний ґрунтовий реферативний та інформаційний Центр Freddy Nachtergaele – Відділ розвитку землі і водного господарства ФАО. Польчина С.М., Нікорич В.А . – переклад українською, 2007 

 


Монографії

Польчина С.М. Профільно-диференційовані оглеєні ґрунти Передкарпаття: ґенеза, варіабельність, систематика – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 272 с.

Лобова О.В., Дмитрук Ю.М. Калій в буроземах. – Київ, 2014. – 196 с.

Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету. Навчальний посібник / укл.: Петришин Р.І., Ушенко О.Г., Іванчук М.Г., Зушман М.Б., Федірчик Т.Д., Мартинюк О.В., Макар В.Ю., Нікорич В.А., Юрій Т.П., Марценяк І.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 208 с. (монографія, проект «Towards Trust in Quality Assurance Systems» (516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGRС))

Дмитрук Ю. М., Матвіїшина Ж. М., СлюсарчукІ. І.  Грунти траянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз. - Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2008. - 228 с  

Дмитрук Ю. М. Еколого-геохімічний аналіз грунтового покриву агроекосистем: монографія. - Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 328 с.