Корисні матеріали

Як розрахувати?..

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 24.02.2020

На цій сторінці сайту розміщені матеріали, що допоможуть провести найбільш потрібні розрахунки: від маси щару грунту - до потреби у меліорантах...

читати далі>>>


Відеолекції з GIS

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 14.04.2019

18 відеолекцій від д.б.н. Василя Романовича Черлінки. Від знайомства з QGIS до створення цифрових моделей рельєфу (ЦМР) та грунтової карти...

читати далі>>>


Корисні он-лайн сервіси

Опубліковано: Volodymyr A. Nikorych, 02.11.2015

Soil Texture Calculator; Soil Texture Triangle Hydraulic Properties Calculator - American and Canadian System

читати далі>>>


Все для ГІС

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 03.10.2015

На цій сторінці сайту розміщені ГІС програми та допоміжні матеріали. Наприклад, TatukGIS Coordinate Calculator - програма для трансферу координат. Можна завантажити собі версію для MS Windows та Apple Mac.

читати далі>>>


Групування грунтів (МУ ЦИНАО, 1994)

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 06.03.2015

за вмістом гумусу, гідролізованого азоту, рухомого фосфору, обмінного калію, за нітрифікаційною здатністю, за ступенем кислотності, за вмістом гідролітичної кислотності, за сумою ввібраних основ, за ступенем насиченості основами, за вмістом обмінного кальцію та магнію, за вмістом рухомих форм мікроелементів, за валовим вмістом важких металів, за вмістом рухомих форм важких металів... 

читати далі>>>


Як правильно оформити список літератури до наукової роботи

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 02.03.2015

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті (Бюлетень ВАК України. – 2008. - №3. - С. 9-13)

читати далі>>>