Теми бакалаврських робіт

Теми, затверджені на 2021-2022 н.р.

ПІБ студента

Назва дипломної роботи, науковий керівник

1.

Балан
Андрій Аркадійович

 

Модельна реалізація тримірного ґрунтового континууму та кореневих систем польових культур (на прикладі фермерського господарства «Агро-БАВ» Тарасівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області)

Керівник: доц. Черлінка В.Р. 

2.

Горобієвський
Юрій Віталійович

Аналіз господарсько-біологічних особливостей та продуктивності гібридів соняшнику

Керівник: доц. Романюк В.В. 

3.

Григорюк
Олег Олексійович

 

Аналіз якості посадкового матеріалу суниці садової в умовах Прут - Дністровського межиріччя Чернівецької області

Керівник: доц. Романюк В.В. 

4.

Кондратьєва
Вероніка Вадимівна

 

Динаміка вмісту окремих макроелементів в ґрунті при вирощуванні основних районованих с/г культур в дослідних умовах  

Керівник: ас. Цвик Т.І. 

5.

Красовський
Іван Іванович

 

Оцінка кислотності ґрунтів в системі агротехнологій при вирощуванні окремих культур 

Керівник: ас. Цвик Т.І. 

6.

Кушнір
Самуїл Семенович

 

Аналіз якості посадкового матеріалу суниці садової в умовах Прут - Дністровського межиріччя Чернівецької області

Керівник: доц. Черлінка В.Р. 

7.

Нагірняк
Іван Гаврилович

 

Оцінка основних параметрів родючості бурувато-підзолистого ґрунту за інтенсивних умов вирощування с/г культур

Керівник: ас. Цвик Т.І. 

8.

Петльований
Влад Русланович

Іноваційні підходи до агротехнічного обстеження ґрунтів (на прикладі господарства «Ситний двір-2004»)

Керівник: доц. Нікорич В.А. 

9.

Разовий
Микола Вікторович

 

Оцінка мінливості окремих показників ґрунтів на рівні поля сівозміни

Керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

10.

Чебан
Даніела Борисівна

 

Зміна фізичних параметрів лугово-чорноземного ґрунту в умовах польового експерименту

Керівник: доц. Нікорич В.А. 

11.

Шафалюк
Олександр Вікторович

 

Підходи до тримірного моделювання вмiсту поживних елементiв, фiзико-хiмiчних i агрофiзичних характеристик у грунтах агроекосистем

Керівник: доц. Черлінка В.Р. 

12.

Шемендюк
Дмитро Анатолійович

Оцінка впливу агротехнологій на показники органічної речовини ґрунтів агроландшафтів

Керівник: проф. Дмитрук Ю.М. 


 

Архів

 

2020-2021 року

ПІБ студента

Назва дипломної роботи, науковий керівник

1.

Барановський
Олексій Пилипович

Оцінка структурно-агрегатного стану бурувато-підзолистого ґрунту за умов агрогенного впливу

Керівник: к.б.н., асистент Цвик Т.І.

Рецензент: д.б.н., проф. кафедри землевпорядкування та кадастру Смага І.С.

2.

Бойчук
Павло Михайлович

Аналіз сучасних технологій вирощування сортів черешні в умовах південно-західного Лісостепу України

Керівник: доц. Романюк В.В.

Рецензент: к.б.н., доцент кафедри ботаніки, лісового та садово- паркового господарства ІБХБ ЧНУ ім. Ю.Федьковича Літвіненко С.Г.

3.

Бурий
Андрій Григорович

Оцінка стану посівів основних озимих культур у філії «Кам’янець-Подільський» ТОВ СП «Нібулон»

Керівник: доц. Нікорич В.А.

Рецензент: провідний агроном ТзОВ
«ЕДЕМ-Ф» Крижанівський О.М.

4.

Вільховецька
Віталіна Василівна

Особливості біології та агротехніки вирощування інжиру (Ficus carica L.) в умовах відкритого ґрунту

Керівник: доц. Романюк В.В.

Рецензент: Виконавчий директор Фермерського господарства МакоСад – Макаренко В.Л.

5.

Вольський
Ростислав Андрійович

ГIС-моделювання водної ерозiї грунтiв

Керівник: доц. Черлінка В.Р.

Рецензент: завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації, картографування та оцінки земель Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони грунтів України» Бодян Ю.Г.

6.

Кіцнак
Марія Михайлівна

Оцінка змін вмісту органічного вуглецю у ґрунтах агроландшафтів БДСГДС ІСГКР НААН

Керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: Директор Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів» Собко В.І.

7.

Коваль
Мар’яна Андріївна

Особливості профільного розподілу органічного вуглецю ґрунтів агроландшафтів УНДСКР ІЗР НААН

Керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: Директор Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів» Собко В.І.

8.

Краснопірка
Валентин Анатолійович

RothC-моделювання секвестрацiї дiоксиду
Карбону на прикладi тестового ареалу у
Чернiвецькiй областi

Керівник: доц. Черлінка В.Р.

Рецензент: завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації, картографування та оцінки земель Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони грунтів України» Бодян Ю.Г.

9.

Мельничук
Богдан Сергійович

Оцінка чинників просторових змін вмісту органічного Карбону ґрунтів агроекосистем території БДСГДС

Керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: д.б.н., проф. кафедри землевпорядкування та кадастру Смага І.С.

10.

Олійник
Валерій Валерійович

Агробіологічні та технологічні властивості сучасних гібридів огірків корнішонного типу

Керівник: доц. Романюк В.В.

Рецензент: провідний агроном ТзОВ
«ЕДЕМ-Ф» Крижанівський О.М.

11.

Павлюк
Інна Василівна

Перспективи використання БПЛА у сільському господарстві України

Керівник: доц. Нікорич В.А.

Рецензент: завідувач відділу землеробства,     кормовиробництва та селекції у рослинництві Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України к. с.-г. н. Оліфірович В.О.

12.

Свиридовський
Дмитро Олександрович

Дистанцiйне зондування Землi в оцiнцi
ступеня розвитку ерозiйних процесiв
ґрунтiв

Керівник: доц. Черлінка В.Р.

Рецензент: завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації, картографування та оцінки земель Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони грунтів України» Бодян Ю.Г.

13.

Слободян
Денис Володимирович

Оцінка ефективності використання транспортних дронів для регулювання поживного режиму та захисту урожаю

Керівник: доц. Нікорич В.А.

Рецензент: завідувач відділу землеробства,     кормовиробництва та селекції у рослинництві Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України к. с.-г. н. Оліфірович В.О.

14.

Стечишин
Павло Васильович

Зміна показників родючості чорнозему
вилугуваного за інтенсивних систем землеробства
ТОВ «Агропрогрес Теребовля»

Керівник: к.б.н., асистент Цвик Т.І.

Рецензент: Головний інженер-ґрунтознавець
Чернівецької філії ДУ «Держґрунтохорона»
Гунчак М. В.

 

 

2019-2020 н.р.

ПІБ студента

Назва дипломної роботи, науковий керівник

1.

Богославець
Руслана
Андріївна

Крос-аналіз стану ґрунтів для розробки локального рівня системи управління ґрунтовими ресурсами

Керівник: проф. Дмитрук Ю.М.

Рецензент: директор Хмельницької філії Інституту охорони ґрунтів - Собко В.І.

2.

Кифорак
Максим
Віталійович

Перспективи використання сучасних сортів
горіха грецького для формування горіхових
насаджень

Керівник: доц. Романюк В.В.

Рецензент: к.б.н., доцент кафедри ботаніки, лісового та садово- паркового господарства ІБХБ - Решетюк О.В.

3.

Мельник
Неля
Олегівна

Порівняльний аналіз основних господарсько-біологічних показників гібридів кукурудзи, які визначають їх продуктивність

Керівник: доц. Романюк В.В.

Рецензент: к.б.н., асистент кафедри екології та біомоніторингу ІБХБ  -  Филипчук Т.В.

4.

Пилипець
Юрій
Сергійович

Застосування дистанційного зондування землі для контролю за станом посівів
сільськогосподарських культур

Керівник: доц. Черлінка В.Р.

Рецензент: завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації, картографування та оцінки земель Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони грунтів України» - Бодян Ю.Г.

5.

Продан
Андрій
Олександрович

Cтворення інтерактивної бази даних «Фітозахист» та перспективи її застосування

Керівник: доц. Нікорич В.А.

Рецензент: к.б.н., доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара  - Яковенко В.М.

6.

Равлюк
Сергій
Іванович

Застосування дистанційного зондування землі для інвентаризації, обліку та контролю земель
сільськогосподарського призначення

Керівник: доц. Черлінка В.Р.

Рецензент: завідувач лабораторії моніторингу та агрохімічної паспортизації, картографування та оцінки земель Чернівецької філії ДУ «Інститут охорони грунтів України» - Бодян Ю.Г.