Теми бакалаврських робіт

ПІП студента

Тема бакалаврської роботи

ПІП керівника кваліфікаційної роботи

Анатійчук
Максим Михайлович

Динаміка показників ґрунтів ареалу поширення раку картоплі в умовах лабораторного експерименту

проф. Дмитрук Ю.М.

Андрусів
Тетяна
Ігорівна

Особливості кольорових моделей ґрунтів опідзоленого ряду

проф. Дмитрук Ю.М.

Бендас
Іванна
Володимирівна

Моделювання вологопереносу в умовах неоднорідних гідрофізичних та гідрохімічних параметрів грунтів та грунтосумішей

доц. Нікорич В.А.

Василенко
Дмитро
Олександрович

Вплив складу предикатів на якість прогнозної картограми агровиробничих груп ґрунтів ( на прикладі м. Чернівці)

доц. Черлінка В.Р.

Вінницький
Станіслав
Володимирович

Вплив використання біологічних препаратів на азотфіксуючий потенціал сої

доц. Нікорич В.А.

Дабуляк
Альона
Дмитрівна

Біологічні особливості та агротехніка вирощування сучасних сортів яблуні в умовах Прут-Дністровського межиріччя Чернівецької області

доц. Романюк В.В.

Крижанівська
Катерина
Михайлівна

Механізми формування магістральних тріщин в профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття

доц. Нікорич В.А.

Кушнерик
Михайло
Вікторивич

Оцінка основних критеріїв родючості алювіальних грунтів заплави річки Прут

ас. Цвик Т.І.

Луцяк
Андрій
Вікторович

Агротехніка вирощування та біоекологічні особливості сучасних сортів сої в умовах Лісостепу Чернівецької області

доц. Романюк В.В.

Мельник
Ірина
Русланівна

Вплив роздільної здатності ЦМР на якісні характеристики прогнозних картограм агровиробничих груп ґрунтів ( на прикладі Валявської сільської ради Кіцманського району Чернівецької області

доц. Черлінка В.Р.

Німець
Андрій
Вікторович

Якісні характеристики предикативних ґрунтових карт залежно від джерела ЦМР ( на прикладі Малинецької сільської ради Новоселицького району Чернівецької області)

доц. Черлінка В.Р.

Продан
Василь
Іванович

Агротехніка вирощування шампіньйонів в умовах закритого ґрунту

доц. Романюк В.В.

Стасюк
Діана
Ярославівна

Оцінка кислотності грунтів як основного чинника формування їх фосфатного режиму

ас. Цвик Т.І.