Оліфірович Володимир Олександрович

Наукові публікації

Cтатті у інших збірниках
Бабич А. А. Подбор травосмесей для залужения эродированных склонов в южной части западной Лесостепи Украины / А. А. Бабич, В. О. Олифирович // Кормопроизводство. – 2010. - №3. – С. 15–17.
Olifirovich V. Sown and Natural Grassland for Soil Protection and Productivity in the Forest Steppe of  Ukraine /  V. Olifirovich, S. Makoviychuk, M. Kolenchuk, and G. V. Cossack // Soil as World Heritage (Ed. D. Dent).  – 2013. – P. 421-424.
Didur, I., Сhynchyk, O., Pantsyreva, H., Olifirovych, S., Olifirovych, V., Tkachuk, O. (2021). Effect of fertilizers for Phaseolus vulgaris L. productivity in Western Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 419–424. (Web of Science)

 


Статті у фахових збірниках
Оліфірович В. О. Підвищення продуктивності лучних угідь шляхом підсівання бобового компоненту на схилових землях південної частини Лісостепу Західного / В. О. Оліфірович // Корми і кормовиробництво. – Вінниця: 2009. – Вип. 64. – С. 169–172.
Оліфірович В. О. Вплив режимів використання на продуктивне довголіття бобово-злакового травостою при вирощування на схилових землях / В. О. Оліфірович // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський: 2009. – Вип. 17. – С. 101–106.
Оліфірович В. О. Вплив підсіву багаторічних трав на сіяні та природні лучні угіддя / В. О. Оліфірович, С. Д. Маковійчук, І. І. Морозова  // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський: 2010. – Вип. 18. – С. 72–77.
Оліфірович В. О. Ефективність збагачення сіяних та природних лучних ценозів бобовими компонентами / В. О. Оліфірович // Корми і кормовиробництво. – Вінниця: 2012. – Вип. 72. – С. 121–124
Оліфірович В. О. Зміни бобово-злакового травостою після залуження схилових земель, виведених з активного обробітку / В. О. Оліфірович // Передгірне і гірське землеробство і тваринництво. Міжвідом. тем. наук. зб. – Оброшино: 2013. – Вип. 55 (Частина І). – С. 86-90.
Оліфірович В. О. Особливості вирощування багаторічних трав та зернобобових культур за потепління клімату в умовах південної частини Лісостепу західного / В. О. Оліфірович, С. Й. Оліфірович, В. Є. Мікус, М. Є. Рогозинський // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д. Г. – 2013. – Вип. 21. – С. 57–61.
Оліфірович В.О. Луківництво Буковини в умовах зміни клімату / В.О. Оліфірович // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г. – 2014. – Вип. 22. – С. 31-35.
Оліфірович В. О. Вплив строків сівби на формування густоти рослин лядвенцю рогатого та тимофіївки лучної на схилових землях південної частини Лісостепу західного / В. О. Оліфірович // Корми і кормовиробництво. Міжвідом. тем. наук. зб. – Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня Діло» – 2015. – Вип. 80. – С. 174–178.
Оліфірович В.О. Формування бульбочок на кореневій системі лядвенцю рогатого під впливом технологічних прийомів вирощування на схилових землях південної частини Лісостепу західного / В.О. Оліфірович // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г. – 2015. – Вип. 23. – С. 199-206.
Оліфірович В.О. Ріст, розвиток та особливості формування ботанічного складу травостою лядвенцю рогатого з тимофіївкою лучною залежно від удобрення / В.О. Оліфірович // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Тернопіль: СМП «ТАЙП» – 2016. – Вип. 24, Частина 1. – С. 172-177.
Оліфірович В.О. Вплив висоти зрізу на продуктивність і кормову цінність гібридів кукурудзи на силос / В.О. Оліфірович, Я.Д. Заплітний, І.С. Микуляк, М.І. Лінська, Т.Я. Карп, Г.В. Козак // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб. – Львів-Оброшино: 2016. – Вип. 59 – С. 130-135.
Оліфірович В.О. Вплив біопрепаратів на урожайність сортів сої в умовах південної частини Лісостепу Західного / В.О. Оліфірович // Корми і кормовиробництво. Міжвідом. тем. наук. зб. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г. – 2016. – Вип. 82. – С. 138-142.
Оліфірович В.О. Продуктивність багаторічних агрофітоценозів залежно від складу травосумішок і режиму їх використання. Вісник аграрної науки. 2018. №3(780). С. 13-17.
Оліфірович В.О., Осадчук В.Д., Осадчук Д.В., Маковійчук С.Д. Вплив удобрення на продуктивність бобово-злакової травосумішки. Вісник аграрної науки. 2018. №11(788). С. 48–53.
Оліфірович В.О., Чинчик О.С., Вишневська Л.В., Кравченко В.С. Підвищення ефективності використання симбіотичного азоту при вирощуванні багаторічних бобово-злакових травосумішок на схилах. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 92. Ч. 1 : Сільськогосподарські науки. С. 184-191.
Оліфірович В. О. Облистяність зеленої маси лядвенцю рогатого і злакових багаторічних трав залежно від режиму використання. Корми і кормовиробництво. Міжвідом. тем. наук. зб. Вінниця : ФОП Данилюк В.Г. 2018. Вип. 85. С. 88-93.
Оліфірович В.О., Осадчук В.Д., Чинчик О.С., Кравченко В.С. Нагромадження кореневої маси бобово-злакового травостою залежно від складу травосумішки та удобрення. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 93. Ч. 1 : Сільськогосподарські науки. С. 201-208.
Оліфірович В.О. Формування щільності бобово-злакового травостою залежно від строку сівби на схилах південної частини Лісостепу західного. Подільський вісник. Сільськогосподарські науки. 2018. Вип. 28. С. 94-103.
Оліфірович В.О. Особливості поширення несіяних видів у посівах багаторічних трав залежно від складу травосумішки та режиму використання травостою. Захист і карантин рослин. Міжвідом. тем. наук. зб. 2018. Вип. 64. С. 120-127.
Чинчик О. С., Оліфірович С.Й., Оліфірович В.О., Кравченко В.С. Застосування мікробних препаратів у технології вирощування зернобобових культур. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 95. Ч. 1 : Сільськогосподарські та технічні науки. С. 207-216.
Чинчик О. С., Оліфірович С.Й., Оліфірович В.О., Третьякова С.О. Перспективи біологізації виробництва зернобобових культур в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 94. Ч. 1 : Сільськогосподарські та технічні науки. С. 198-207.
Чинчик О., Оліфірович В., Кравченко В., Кононенко Л. Ботанічний склад і врожайність бобово-злакового травостою залежно від строків сівби. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2019. № 1. С. 59-64.
Оліфірович С.Й., Оліфірович В.О.  Урожайність вітчизняних сортів квасолі звичайної (зернової) в умовах південної частини Лісостепу Західного. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2020. Вип. 68(І). С. 162-175.
Chynchyk О. S., Olifirovych S. Y., Olifirovych V. О., Humeniuk І. І. Influence of microbial preparations on the formation of plant structure indicators and grain yield of soybean and bean varieties. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2020. Вип. 97. Ч. 1. С. 268-278.
Чинчик О. С., Оліфірович С.Й., Оліфірович В.О. Тривалість вегетації та продуктивність сортів квасолі звичайної в умовах південної частини Лісостепу західного. Агробіологія. 2021. № 1. С. 166-172.
Оліфірович В.О., Чинчик О.С., Кравченко В.С., Вишневська Л.В., Яровий Я.О. Кормова цінність зеленої маси сумішок лядвенцю рогатого і злакових багаторічних трав залежно від режиму використання. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2021. Вип. 98. Ч. 1  С. 262-270.
Оліфірович  В.А.,  Векленко  Ю.А. Підвищення  ефективності  вирощування  люцерно-злакових та лядвенцево-злакових сумішок на еродованих схилах. Корми і кормовиробництво. 2021. No 91. С.93-102.  https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202191-08
 
 


 

 

 
Тези
Олифирович В. О. Роль кормовых культур в эффективном использовании склоновых земель / В. О. Олифирович, С. Д. Маковийчук // Materiale conferintei internationale “Rolul culturilor leguminoase si furajere in agricultura Republicii Moldova”, Rep. Moldova, Balti, 17-18 iun. 2010. – Ch.: Tipogr. Centrala, 2010. – P. 334–337.
Оліфірович В.О., Козак Г.В., Маковійчук С.Д. Економічні та екологічні засади виробництва кормів на природних луках передгір’я Карпат // Розвиток країни в умовах глобалізації: технологічні, екологічні, соціальні та економічні проблеми, 15-16 березня 2012 р. – Тернопіль: Крок, 2012. – С-71-72.  Микус В.Е. Селекционные и технологические аспекты выращивания сои в юго-западной части лесостепной зоны / В.Е. Микус, В.О. Олифирович // Молодежь и инновации: материалы междунар. науч.-прак. конф. молодых ученых (г. Горки, 29-31 мая 2013 г.). – Горки: Отдел издания БГСХА. – 2013. – Ч. 1. – С. 241-243.
Оліфірович В.О. Виробництво високоякісних кормів з багаторічних трав на схилових землях / В.О. Оліфірович // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Сучасні репродуктивні технології, селекційно-годівельні аспекти та виробництво і переробка тваринницької продукції», 23-25 липня 2014 р. – Велика Бакта: 2014. – С. 95-96.
Оліфірович В.О. Особливості розробки ґрунтозахисних заходів та виробництва трав’янистих кормів на схилових землях південної частини Лісостепу західного / В. О. Оліфірович, В.Д. Осадчук, Т.І. Гунчак, С.Д. Маковійчук, Л.І. Мікус // Матеріали міжнар. конф. «Сучасні аспекти селекції і насінництва кукурудзи, традиції та перспективи», 10 вересня 2015 р.,                 м. Чернівці. – Чернівці: Буковинська ДСГДС. – 2015. – С. 122-123.
Оліфірович В.О. Вплив складу травосумішок, строків сівби та режимів використання на висоту бобово-злакових травостоїв / В.О. Оліфірович // Мат. Всеукр. наук-прак. конф. Молодих вчених і спеціалістів «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України, 24-25 березня 2016 р. – Вісник Степу. Науковий збірник. – 2016. – Вип. 13. – С. 53-56.
Оліфірович В.О. Вплив біопрепаратів на урожайність сортів сої в умовах південної частини Лісостепу Західного / В.О. Оліфірович // Матеріали міжнар. нук. конф. «2016: зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України», м. Вінниця, 11-12 серпня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня ДІЛО». – 2016. – С. 59-60.
Оліфірович В.О. Вплив режиму використання на врожайність сіяних агроценозів на еродованих схилах в умовах південної частини Лісостепу Західного. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (29 березня 2018 р., м. Київ) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків ; М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. С. 33-34.
Оліфірович В.О. Динаміка густоти стояння пагонів лядвенцю рогатого та тимофіївки лучної залежно від строку сівби. Інноваційні технології в рослинництві :  наукова інтернет-конференція (15 травня 2018 р.) / Подільський державний аграрно-технічний університет ; Миколаївський національний аграрний університет. С. 137-139.
Оліфірович В.О., Осадчук В.Д., Заплітний Я.Д., Микуляк І.С., Лінська М.І., Карп Т.Я., Козак Г.В. Продуктивність та кормова цінність гібридів кукурудзи на силос залежно від висоти зрізу. Тези доповідей Xміжнародної наукової конференції «Корми і кормовий білок» (4 – 5 липня 2018р.). Вінниця: Діло, 2018. С. 48-49.
 Оліфірович В.О., Маковійчук С.Д. Вплив строків сівби на ботанічний склад і урожайність бобово-злакового травостою. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми аграрного виробництва на сучасному етапі та шляхи їх вирішення» (1-2 липня 2021 р.). Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Харків. 2021. С. 79-83.


Навчальні матеріали