Інновації, розробки та патенти

 

Пропонуємо до запровадження розробку:

Оцінка потенціалу секвестрації карбону ґрунтами агроекосистем в умовах змін клімату для досягнення нульового рівня деградації та стійкого управління ґрунтовими ресурсами

На основі картографо-аналітичних матеріалів формуються методичні рекомендації для землекористувачів різних масштабів, з обґрунтуванням можливості секвестрації Карбону ґрунтами в системі агротехнологій при вирощуванні районованих культур для досягнення «нульового» рівня деградації

Контактна особа: Дмитрук Юрій Михайлович  доктор біологічних наук, професор. e-mail: y.dmytrukchnu.edu.ua тел.: +38 (0372) 58-47-39 

Пропонуємо до запровадження розробку:

Технологія створення ГІС з інтегрованою інформацією про ґрунтовий покрив

На основі наявних картографічних матеріалів будуються предикативні ґрунтові карти для всієї наявної території, які є основою для високоефективного прецизійного землеробства, моделювання та боротьби з деградаційними явищами у ґрунтах (забруднення, ерозія тощо). Інтеграція цих даних у геоінформаційні системи дозволяє на якісно вищому рівні проводити інтерполяцію даних агрохімічних та ґрунтових обстежень, що є передумовою інтенсифікації землеробства. На основі ГІС формуються карти-завдання для проведення технологічних операцій сучасною сільськогосподарською технікою.

Контактна особа: Черлінка Василь Романович, доктор біологічних наук, доцент. e-mail: v.cherlinkachnu.edu.ua тел.: +38 (0372) 58-47-40

 


Пропонуємо до запровадження розробку:

Технологія виділення та застосування у сільськогосподарському виробництві препаратів гумусових кислот, екстрагованих з вермікомпосту

Створена модифікована технологія екстрагування гумусових кислот; отриманий препарат з вищою економічною ефективністю та кращими технологічними характеристиками, в порівнянні з представленими на ринку.

Контактна особа: Нікорич Володимир Андрійович  кандидат біологічних наук, доцент. e-mail: v.nikorychchnu.edu.ua тел.: +38 (0372) 58-47-40