Казімір Іван Іванович

Наукові публікації

 

 1. Сучасні підходи до оцінювання черговості гуманітарного розмінування територій / Р. Беспалько та ін. Технічні науки та технології. 2023. № 1(31). С. 146-157. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-1(31)-146-157.
 2. Hodzinska I., Hutsul T., Kazimir I. Identifying the impact of generalization on maps of erosion dissection at different scalesReports on Geodesy and Geoinformatics. 2023. No. 115. URL: https://doi.org/10.2478/rgg-2023-0001 (Web of Science
 3. Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І., Смага І.С. Досвід розробки освітньої програми «Геодезія та землеустрій» (спеціалізація «Землеустрій та кадастр») у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул, І.І. Казімір, І.С. Смага // Технічні науки та технології. Вип. 2(28). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2022. С. 177 –188. http://tst.stu.cn.ua/article/view/264900
 4. Bespalko R. HutsulT., Kazimir I. Possibilities of geoinformational analysis for assessment of the state directions of development of geodetic support of the territory of Ukraine / R. Bespalko Т. HutsulT., І. Kazimir // Reports on Geodesy and Geoinformatics. 2022. Vol. 113. No. 1. 8 p.  ISSN: 2391-8365 https://doi.org/10.2478/rgg-2022-0003 Web of Science
 5. Смага І.С., Казмір І.І. Буферні криві та показники кислотно-основної буферності буроземно-підзолистих грунтів Передкарпаття під різними угіддями. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Агрономія». 2022. №26. С. 163-169.
 6. Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І. Потреба актуалізації вимог щодо професійної підготовки та кадрового забезпечення у землеустрої / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул, І.І. Казімір // Технічні науки та технології. Вип. 4(26). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2021. С. 147–159. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4138
 7. Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І., Штанько Г.І. Формування проектів відведення щодо зміни цільового призначення як механізм підвищення спроможності об’єднаних територіальних громад / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул, І.І. Казімір, Штанько Г.І. // Містобудування та територіальне планування. Вип. 77. Київ: КНУБА. 2021. С. 31–42. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2021/202177.pdf
 8. Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І. Проблемні моменти підготовки та становлення фахівців за спеціальністю «193 – геодезія та землеустрій» / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул, І.І. Казімір // Технічні науки та технології. Вип. 1(23). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2021. С. 198–207.http://tst.stu.cn.ua/article/view/233674
 9. Петраковська О. С. Принципи формування екологічної мережі Українських Карпат  на засадах стратегії Карпатської конвенції // О. С. Петраковська, Р. І. Беспалько, І. І. Казімір / Науковий журнал. «Екологічна безпека». Кременчук – 2019. – Вип. 1. – С. 23-31. http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2019_1(27)/index.htm
 10. І.С.Смага, І.І.Казімір Формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистого оглеєного грунту Перекарпаття за різних режимів зволоження// Грунтознавство. – 2017. – Т.18. - №1-2. – С.31-38. Індекс Copernicus = 61,73
 11. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір До питання кадастрової ідентифікації раритетних видів біорізноманіття екомережі Буковинських Карпат // Екологічні науки: Науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2013.– №4.– С.1321-137
 12. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Система моніторингу за запобігання  небезпечним природним явищам у Чернівецькій області // Вiсник геодезії та картографії науково-технічний журнал. Київ - 2013.-№1. - С. 20-23
 13. Смага І.С., Казімір І.І. Формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття під різними фітоценозами // Біологічні системи. – Т.5. – Вип.1. – 2013 – С.135-138.
 14. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Особливості екзогенних геодинамічних процесів Буковинських Карпат // Біологічні системи. – Т.5. – Вип.2. – 2013 – С.259-263.
 15. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Особливості вдосконалення кадастрової діяльності в природно-заповідній галузі // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2013. – вип. 77. – С. 46-51.
 16. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Кадастрова оцінка біорізноманіття проектованого Національного природного парку «Буковинські гірські ліси» / Науковий вісник НЛТУ України.- Львів. – 2013. Вип. 23.6. – С. 62-67.
 17. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації  природних ресурсів Карпатського регіону / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2013. – вип. 78. – С. 211-214.
 18. Смага І.С., Казімір І.І. Сучасний якісний стан грунтів Чернівецької області // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб.. – Львів, 2013. – Вип.78. – С.222 – 225.
 19. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Імплементація положень Карпатської конвенції як індикатор збалансованого розвитку Чернівецької області // Науково-технічний журнал. «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». Івано-Франківськ – 2013. – вип. 2(8). – С. 56-60.
 20. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Програма запобігання негативним стихійним явищам Карпатського регіону // Науковий журнал. «Екологічна безпека». Кременчук – 2013. – Вип. 1(15). – С. 20-23.
 21. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 54-63.
 22. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, Р.М. Романко Негативні екзогенні явища у Буковинських Карпатах: класифікація та причинно-наслідкові зв’язки // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С.502-508.
 23. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Виконання вимог стратегії Карпатської конвенції на прикладі Чернівецької області // Екологія і природокористування: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ, Україна. - 2013 р. – Вип.17. – С.49-53
 24. V.D. Solodky,  R.I. Bespalko, I.I. Kazimir Implementation of principles of steady development in the conditions of mountain ecosystems of Ukrainian Carpathians / SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Science Budapest, Vol. 8 2013 p. 44-48
 25. V. D. Solodky, R. I. Bespalko, I. I. Kazimir FORMING THE ECOLOGICAL NETWORK FOR UKRAINIAN CARPATHIANS ON PRINCIPLES OF CARPATHIANS CONVENTION STRATEGY // Ecology and noospherology. 2013. Vol. 24, no. 1–2 р.5-17.
 26. Солодкий В.Д., Беспалько Р.И., Казимир И.И. Реализация стратегии Карпатской конвенции в Украинских Карпатах на базе интегрированного управления земельными ресурсами // Журнал "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" Москва – 2013. - №8. – С. 34-41
 27. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Лісогосподарські заходи у збереженні ґрунтового покриву гірських схилів // Вiсник аграрної науки Причорномор’я: Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв - 2013.-№1(71). - С. 109-121
 28. В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір Вплив техногенно-природних факторів на збалансоване природокористування в умовах гірських екосистем // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2012. – вип.. 76. – С. 127-132
 29. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Роль дистанційного зондування землі у просторовому аналізі природно-техногенних процесів Карпатського регіону // Вісник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв -2012. – Вип. №4(68). – С.201-208
 30. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Чинники деградації ґрунтового покриву Буковинських Карпат та Передкарпаття // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.-вип.4(60). - С.211-223
 31. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Проектування екологічної мережі, як головного інструменту збереження та відтворення природних ландшафтів // Біологічні системи. – Т.3. - 2011. - Вип.4. – С.452-457.
 32. Казімір І.І. Трансформація кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих ґрунтів Передкарпаття під впливом осушувальної та хімічної меліорації // Науковий вісник Чернівецького ун-ту (Біологічні системи). – Чернівці: ЧНУ, 2010. – Т2, Вип.1: Серія біологія. – с. 73 – 79.
 33. Казімір І.І., Кибич В.М. Земельний кадастр в галузі охорони та раціонального використання // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Кн. 2. – Житомир: «Рута», 2010. – C. 194 - 195.
 34. Казімір І.І. Вплив хімічних меліорантів на кислотно-основну буферність бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття // Агрохімія і ґрунтознавство. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків: ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", 2009. – Вип. 71.– C. 14 - 18.
 35. Смага І.С., Казімір І.І. Еколого-генетична зумовленість формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття та інформативність її показників // Грунтознавство. – 2009. – Т.10, №3,4. – С.82-92.

 


Навчальні матеріали

Навчальний посібник з грифом МОНУ

 1. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 272 с.
 2. Еколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Харків: - Мачулин, 2014. – 232 с. з іл.

Навчальний посібник, методичні рекомендації

 1. Землевпорядне креслення та комп’ютерна графіка в землеустрої: методичні рекомендації укл.: Беспалько Р.І., Казімір І.І., Мирончук К. В. Чернівці: 2023. 136 с.
 2. Здійснення державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель. Методичний посібник / укл.: І.І. Казімір, М.В. Штефанюк - Чернівці: Чернівец. Нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2023. - 154 с.
 3. Фінансово-економічна діяльність: метод. реком. до практ. занять / уклад.: І.С. Смага, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 72с.
 4. Інвестиційний аналіз: метод. реком. до практ. занять/уклад.: І.С. Смага, І.І. Казімір – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 64с.
 5. Оцінка землі та нерухомого майна: методичні рекомендації до курсової роботи / укл.: І.С. Смага, І.І. Казімір – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 32 с.
 6. Основи картографування: методичні рекомендації/ Укл. Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Харків: - Мачулин, 2014. – 32 с.
 7. Теоретичні основи метрології та стандартизації: навчальний посібник /.Укл. Робулець С.В.,  Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Глибока: 2014. – 196 с.
 8. Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук І.І. Казімір, С.Ю. Хрищук Основи організаціі та управління землевпорядним виробництвом. навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 230 с.
 9. Козьмук П. Ф., Беспалько Р. І., Казімір І. І. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552 с.: іл.
 10. Еколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 232 с. з іл.
 11. Оцінка землі і нерухомого майна: методичні рекомендації/ Укл. Смага І.С., Казімір І.І. – – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2013. – 28 с.
 12. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 268 с.
 13. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Охорона праці в галузі (землевпорядкування, геодезія):  навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 400с.
 14. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Каталог землевпорядних умовних знаків:  навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. –  267 с.
 15. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Раціональне використання і охорона земель: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 400 с.
 16. Маркетинг агрохімічного обслуговування: [методичні рекомендації до практичних робіт] / Укл. Ю.С.Дронь, В.Р.Черлінка, І.І.Казімір. – Чернівці. – 2010. – 52 с. 
 17. Землевпорядне креслення: Навчально-методичний посібник / Укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 64 с.
 18. ГІС в кадастрових системах. Конспект лекцій. Частина 1 / Укл.:В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с.
 19. Інформаційні системи в землеустрою. Навчальний посібник / Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір - Навчальний посібник Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с.
 20. Інформаційні системи в землеустрою. Навчальний посібник / Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір - Навчальний посібник Частина 2. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 92 с.
 21. Смага І.С., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Рослинництво: Навчальний посібник. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2007. – 150с.
 22. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 2. -  Чернівці: Рута, 2007. - 78 с. 
 23. Смага І.С., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Рослинництво: Навчальний посібник. – Частина 1. – Чернівці: Рута, 2006. – 150 с.
 24. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва: [навч. посібник] / Укл. І.С.Смага,  В.Р.Черлінка,  І.І.Казімір,  З.С.Хапіцька. – Частина 1. -  Чернівці: Рута, 2006. - 74 с.