Хрищук Світлана Юріївна

Наукові публікації

 1. Сенчук С.Ю. Сучасні аспекти проблеми охорони та раціонального використання земель /С.Ю.Сенчук/ Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Вип. 257: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.172-176.
 2. Сенчук С.Ю. Екологізація землекористування /С.Ю.Сенчук/ Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Вип.293: Біологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.79-83.
 3. Беспалько Р.І. Екологічні аспекти формування раціонального землекористування / Р.І.Беспалько, С.Ю. Хрищук // Біологічні системи. – Вип.1,2. - Том 3: Біологія. – Чернівці: Рута, 2011. – С.60-65.
 4. Беспалько Р.І. Теоретичні основи оптимізації земель сільськогосподарського призначення / Р.І.Беспалько, С.Ю. Хрищук. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.-№2(72). – С.224-230
 5. Беспалько Р.І. Стан використання ГІС для потреб сільського господарства / Р.І.Беспалько, С.Ю. Хрищук / Вісник аграрної науки Причорномор’я. Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв, 2013. -№ 5. – С224-230.
 6. Беспалько Р.І.. Сучасний стан використання земель Чернівецької бласті / Р.І.Беспалько, С.Ю. Хрищук / Геодезія, картографія та аерофотознімання .- Випуск 77, Львів, 2013.- С. 88-94.
 7. Хрищук С.Ю. Проблемні питання оптимізації використання землекористувань / С.Ю. Хрищук, Р.І. Беспалько/ Геодезія, картографія та аерофотознімання. - Випуск 78, Львів, 2013. - С.226-230.
 8. Хрищук С.Ю. Антропогенна перетвореність як критерій оптимізації землекористувань на регіональному рівні /С.Ю. Хрищук, Р.І. Беспалько / Міжнародний науковий журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, 2013. – С.138-141.
 9. Хрищук С.Ю. Теоретичні основи сучасних підходів до оптимізації земельних ресурсів / С.Ю. Хрищук./ Зб. наук.праць Донецького нац. тех. ун-ту. – Вип. 1(18): Гірничо-геологічна серія (секція: кадастр та моніторинг земель). – Донецьк, 2013. – С. 308-312.
 10. Хрищук С.Ю. Історичні передумови та сучасний досвід оптимізації землекористування в Україні / С.Ю. Хрищук / Землеустрій і кадастр: Науково-виробничий журнал. — 2014. — № 2 — С.74-78 .
 11. Хрыщук С.Ю., Беспалько Р.И. Совершенствование критериев оптимизации землепользования путём проведения SWOT-анализа (экологический аспект) / С. Ю. Хрыщук, Р. И. Беспалько / [Электронный ресурс]: Землеустройство, кадастр и мониторинг земел: Научно-практический ежемесячный журнал. – 2014. -  №7.- Режим доступу :http://panor.ru/journals/kadastr/archive/index.php?ELEMENT_ID=105277

 

 


Навчальні матеріали

 1. Беспалько Р.І., Казімір І.І., Хрищук  С.Ю. Організація та управління виробництвом. навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 200 с.
 2. Смага І.С., Хрищук С.Ю. Основи оцінки земель сільськогосподарського призначення: навч.-метод. посібник. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 92 с.
 3. Смага І.С., Сенчук С.Ю. Оцінка землі та нерухомого майна: навч.посібник. -  Чернівці: Чернівецький національний університет, 2005. – 92 с.