Графік контролю успішності

Графік

контролю успішності студентів кафедри геоматики землеустрою та агроменеджменту

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

ННІ біології, хімії та біоресурсів у II семестрі 2022-2023 навчального року

Курси

ПІП та посада викладача

Назва предмету

Форма контролю

Дата

I

ас. Мирончук К.В.

 

 

 

ас. Мирончук К.В.

 

доц.. Гуцул Т.В..

Землевпорядне креслення

 

 

 

Еколобезпечне використання земельних ресурсів

Освіта та діяльність у сфері землеустрою

М1

М2

М3

М4

М1

М2

М1

М2

03.03.23

31.03.23

28.04.23

16.05.23

27.03.23

15.05.23

24.03.23

19.05.23

II

проф. Смага І.С.

 

проф. Смага І.С.

 

Землеробство з основами рослинництва

Оцінка та прогнозування  якості земель

М1

М2

М1

М2

24.03.23

17.05.23

22.03.23

10.05.23

III

ас. Гончерюк О.М.

 

проф.  Беспалько Р.І.

 

ас. Штефанюк М.В

 

ас. Мирончук К.В.

 

Організація кадастрових робіт в населених пунктах

Землевпорядне проектування

 

Державний земельний кадастр

 

Стандартизація і нормування в землеустрої

М1

М2

М1

М2

М1

М2

М1

М2

22.03.23

26.04.23

24.03.23

12.05.23

21.03.23

16.05.23

28.03.23

09.05.23

IV

доц. Казімір І.І.

 

доц. Казімір І.І.

 

проф. Смага І.С.

 

проф. Смага І.С.

 

ас. Мирончук К.В.

 

Організація і управління виробництвом

Державний контроль охорона та раціональне використання земель

Фінансово-економічна діяльність

 

Ефективність використання ресурсів

в АПК

Технологічні аспекти використання земель

М1

М2

М1

М2

М1

М2

М1

М2

М1

М2

03.04.23

29.05.23

06.04.23

25.05.23

27.03.23

15.05.23

29.03.23

17.05.23

31.03.23

17.05.23

V(М)

проф. Беспалько Р.І.

 

доц. Гуцул Т.В.

Управління проектами

 

Ліцензування і патентування наукової продукції

М1

М2

М1

М2

29.03.23

03.05.23

17.04.23

22.05.23

 

 

Графік

контролю успішності студентів кафедри геоматики землеустрою та агроменеджменту

спеціальності 201 «Агрономія»

ННІ біології, хімії та біоресурсів у II семестрі 2022-2023 навчального року

Курси

ПІП та посада викладача

Назва предмету

Форма контролю

Дата

I

ас. Цвик Т.І.

 

ас. Семенчук В.Г.

 

Вступ до спеціальності

 

Агровиробництво в сучасному світі

 

М1

М2

М1

М2

07.03.23

23.05.23

23.03.23

25.05.23

II

доц.. Нікорич В.А.

 

 

ас. Семенчук В.Г.

 

Грунтознавство

 

 

Селекція та насінництво польових культур

М1

М2

М3

М1

М2

06.03.23

21.04.23

15.05.23

31.03.23

26.05.23

III

проф. Смага І.С.

 

ас. Цвик Т.І.

 

ас. Цвик Т.І.

 

 

доц. Романюк В.В.

 

доц. Романюк В.В.

 

доц. Романюк В.В.

 

Землеробство

 

Великий практикум

 

Моніторинг грунтів

 

 

Овочівництво

 

Захист рослин

 

Плодівництво

М1

М2

М1

М2

М1

М2

М3

М1

М2

М1

М2

М1

М2

21.03.23

16.05.23

24.03.23

22.05.23

24.03.23

21.04.23

24.03.23

21.03.23

16.05.23

17.03.23

12.03.23

29.03.23

24.05.23

IV

проф. Беспалько Р.І.

 

ас. Мирончук  К.В.

 

ас. Мирончук  К.В.

 

доц. Нікорич В.А.

 

ас. Оліфірович В.О.

 

ГІС та картування грунтів

 

Глобальні цикли елементів живлення

 

Технології закритого грунту

 

Адаптивне землеробство

 

Агротехнічна експертиза

М1

М2

М1

М2

М1

М2

М1

М2

М1

М2

14.03.23

02.05.23

27.03.23

15.05.23

30.03.23

11.05.23

07.04.23

19.05.23

02.03.23

25.05.23

V(М)

доц. Казімір І.І.

 

ас. Мирончук К.В.

 

доц. Нікорич В..

 

Система управління грунтовими ресурсами та агроландшафтами

ГІС і точне землеробство

 

Якість грунтів

М1

М2

М1

М2

М1

М2

22.03.23

03.05.23

31.03.23

12.05.23

06.04.23

15.05.23

 

 

Графік

контролю успішності студентів інших спеціальностей

у IІ семестрі 2022-2023 навчального року

Курси

П.І.П та посада

викладача

Назва предмету

Форма контролю

Дата

Географічний факультет спеціальність Геодезія та землеустрій

ІІ

проф. Смага І.С.

 

Землеробство з основами рослинництва

 

24.03.23

17..05.23

IV

проф. Смага І.С.

 

доц. Казімір І.І.

Фінансово-економічна діяльність

 

Організація і управління виробництвом

М1

М2

М1

М2

27.03.23

15.05.23

03.04.23

29.05.23

Географічний факультет (3 спеціальності)

 

І

доц.. Нікорич В.А

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

М1

23.03.23