Абітурієнту

ЧНУ

 Шановні абітурієнти! 

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

(кафедра геоматики, зумлеустрою та агроменеджменту) запрошуємо на навчання у 2022 році

за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій", професійне спрямування "Землеустрій та кадастр" 

1-й рівень вищої освіти БАКАЛАВРСЬКИЙ  та

2-й рівень вищої освіти МАГІСТЕРСЬКИЙ

       

Буклет Бакалавр (jpg)

Буклет Бакалавр скорочена форма навчання (jpg) 

Буклет Магістр (jpg)

                        


Спеціальність: Геодeзія та землеустрій (Землеустрій та кадастр) 
1-й рівень вищої освіти БАКАЛАВРСЬКИЙ

БЮДЖЕТ або КОНТРАКТ

1. Мультипредметний тест:

 • Українська мова 0,3
 • Математика 0,5
 • Історія України 0,2

або ЗНО (2019-2021рр).

 • українська мова 0,25
 • математика 0,4
 • Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія 0,25

2. Мотиваційний лист

Лише КОНТРАКТ:

Мотиваційний лист

 

 

 Спеціальність: Геодeзія та землеустрій

1-й рівень вищої освіти БАКАЛАВРСЬКИЙ (на основі ОР молодшого спеціаліста)

СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ (на 2-й курс денної форми з можливістю навчання за індивідуальним графіком)

БЮДЖЕТ або КОНТРАКТ

Випускники коледжів галузі знань 19 – Архітектура та будівництво

конкурсні предмети:

1. НМТ або ЗНО (2019-2021р.):

 • Українська мова;
 • Математика.

2. Мотиваційний лист

Лише КОНТРАКТ

Випускники коледжів будь-якої спеціальності

конкурсні предмети:

1. НМТ або ЗНО (2019-2021р.):

 • Українська мова 0,5
 • Математика, або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія 0,5

2. Мотиваційний лист

 

 

 Спеціальність: Геодeзія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)

2-й рівень вищої освіти МАГІСТЕРСЬКИЙ (на основі  1-го рівня вищої освіти БАКАЛАВРСЬКОГО)

БЮДЖЕТ або КОНТРАКТ

1. Комплексний фаховий іспит (тестування)

2. Мотиваційний лист

Лише КОНТРАКТ

Мотиваційний лист

 Програма вступних випробовувань 2022 року (http://vstup.chnu.edu.ua/?page_id=141) або

https://drive.google.com/file/d/1Pr-vxL5s2TeIZNEbQgxdu2ga1UIfC_4-/view


 Можливі сфери діяльності випускників: експертиза проектів землеустрою; контроль використання земельних ресурсів; земельний маркетинг; геоінформаційні системи і технології в землеустрої; водний та лісовий кадастри; кадастр родовищ корисних копалин; містобудівний кадастр; природоохоронний та екологічний кадастри; земельний кадастр; іпотечна справа; корпоративна та біржова діяльність. 

Напрями виробничої діяльності випускників: 

 1. пошукова, проектна, консультативна, організаційно-керівна діяльність з проектно-вишукувальних робіт для цілей землеустрою та кадастру;
 2. реєстрація об’єктів нерухомості, прав на об’єкти нерухомості та їх облік;
 3. планування розвитку населених пунктів, земельно-кадастрова інвентаризація та зонування їх території;
 4. проведення робіт з приватизації земель, видача документів, що посвідчують право на земельні ділянки;
 5.  ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;
 6. здійснення управління та державного контролю за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;
 7. організація, контроль і виконання робіт з землеустрою, а також топографо-геодезичних, ґрунтових, агрохімічних і геоботанічних вишукувань та обстежень;
 8. здійснення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
 9. правове регулювання земельних відносин. 

Місця працевлаштування: сільські, селищні, міські та районні ради; районні, міські та обласні управління і відділи Держгеокадастру; регіональні центри державного земельного кадастру та їх підрозділи на місцях; обласні державні підприємства «Науково-дослідного та проектного інституту землеустрою»; водогосподарські організації; державні інспекторські служби з контролю за охороною та використанням земель; моніторингові організації; структури земельного банку, бюро технічної інвентаризації; відділи архітектури та містобудування; агентства з оцінки нерухомості; відділи фонду держмайна; обласні та районні відділи юстиції.

Адреса: 
3 кор., 3 поверх (прибудова)
вул. Лесі Українки, 25
тел.: +38 (0372) 58-47-41

e-mail: kadastr@chnu.edu.ua