Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту цілеспрямована на підвищення ефективності навчально-виховної роботи, науково-дослідної і методичної роботи кафедри, розширення мобільності науково-педагогічних працівників та студентів, пристосування до світових і європейських стандартів.

Основними напрямами діяльності кафедри у сфері міжнародної діяльності є:

 • залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти до участі у міжнародних проєктах, конференціях;
 • організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

Підготували до участі в конкурсі спільно з колективом кафедри землеустрою і кадастру КНУБА грантову угоду “Advanced Spatial Development training for domestic migrants/ADMIN” (Курси підвищення кваліфікацїі із просторового розвитку для внутрішніх мігрантів/ADMIN” (Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Литва).

Підготовлено та подано на розгляд спільно з кафедрою соціальої географії та рекреаційного природокористування проект “Прогнозна оцінка функціонування зелених зон у рекреаційно-туристичній сфері України» (приблизне фінансування 900 тис. грн).

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича було включено до переліку із 15 закладів вищої освіти, що підтртмуватимуться в рамках програми USAID АГРО (United States Agency for International Development - Агентство США з міжнародного розвитку).

8 серпня 2022 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відвідав керівник напрямку земельної реформи програми USAID АГРО, - к.техн. наук, Сергій КУБАХ.

Кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів було передано матеріали пілотних проєктів з розробки комплексних планів просторового розвитку територій громад для впровадження їх в процес професійної підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (освітньою програмою "Землеустрій та кадастр").

Викладачі кафедри беруть участь у програмах академічної мобільності (доц. Нікорич В.А., грантова програма EMERGE (Erasmus) в Jagiellonian University, Poland. 2013-2014 р.р.), в індивідуальних та колективних грантових програмах (доц. Нікорич В.А., «Towards Trust in Quality Assurance Systems» 2011/2014. Об’єднував науковців з Фінляндії, України, Словаччини, Португалії; міжнародний проект ILCA, підтримується Європейським Інститутом Інновацій та Технологій (EIT – European Institute of Innovation and Technology) та Proud partner of EIT Climate-KIC). Він об’єднує п’ять закладів вищої освіти і три дослідницькі організації з Фінляндії, Румунії, Литви, Болгарії та України за темою підприємництва та зміни клімату. Розпочався у 2022 р.).

Цікавим досягненням науковців кафедри є їх запрошення у якості національних експертів у різноманітні міжнародні проекти:

 • переклад і адаптація українською міжнародної класифікації грунтів "Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006". (доц. Польчина С.М.(нині на пенсії), доц. Нікорич В.А.)

 • мультимовної гармонізації мікроморфологічної термінології. Multilingual translation of micromorphological terminology (2014/2017). Крім України, 18 країн учасниць. (доц. Нікорич В.А.)


Свідченням вагомості наукових досягнень викладачів кафедри стала реалізована пропозиція міжнародного видавництва Springer щодо видання 2-х колективних монографій: Soil Science Working for a Living (2017), Soil Under Stress (2021). 

У рамках навчання на програмах, що реалізуються на кафедрі, здійснювалися групові виїзди студентів на практику за кордон. На жаль, через пандемію та війну така діяльність призупинена. Остання міжнародна практика пройшла на кафедрі ґрунтознавства та географії ґрунтів в Jagiellonian University, (Poland).

На кафедрі практикуються лекції на запрошення, на яких перед студентами виступають, в т.ч. і знані вчені з різних країн. Такі лекції читали Б.Фейбішенко (Берклі, США), С.Скіба (Краків, Польща), Я.Собоцька (Братіслава, Словаччина), В.Шиманські (Краків, Польща) та ін.

Перспективним напрямком міжнародної співпраці є закордонне наукове стажування. Результати таких стажувань забезпечать можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень застосування активних та інтерактивних методів навчання.

 • Одержано сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування за програмою підвищення кваліфікації без відриву від виробництва «Сучасні педагогічні методи в європейському освітньому процесі» на базі Вищої школи соціально-господарської (м. Пшеворськ, Республіка Польща) обсягом 180 годин (6 ESTS). Проходив стажування д.т.н. Беспалько Руслан Іванович з 10 грудня 2020 р. по 30 січня 2021 р.
 
 • Одержано сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування за програмою підвищення кваліфікації без відриву від виробництва “Аграрні науки та продовольство в сучасній системі освіти: взаємини та протидії” в Kujawska Szkola Wyzsza we Wloclawku з 02 серпня по 10 вересня 2021 року, сертифікат № ADV-021029 від 10.09.2021. 
 • Одержано сертифікат із проходження міжнародного науково-педагогічного стажування за програмою підвищення кваліфікації без відриву від виробництва на базі University of Finance, Basiness and Entreprenearship, м. Софія, Болгарія, сертифікат № BG/VUZF/850-06-2021. Наказ № 131 від 26 квітня 2021 року. Проходила стажування к.с.-г.н. Мирончук Катерина Василівна з 30 квітня по 11 червня 2021 р.
 
 • Одержано сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування за програмою підвищення кваліфікації без відриву від виробництва «Сучасні педагогічні методи в європейському освітньому процесі» на базі Вищої школи соціально-господарської (м. Пшеворськ, Республіка Польща) обсягом 180 годин (6 ESTS). Проходив стажування к.т.н. Гуцул Тарас Володимирович з 10 грудня 2020 р. по 30 січня 2021 р.
 • Одержано сертифікат №296/15.07.21 2021р. за міжнародною програмою підвищення кваліфікації: International Historical Biographical Institute (Dubai – New York - Rome - Jerusalem - Beijing). Проходила стажування к.б.н., асист. Цвик Т.І.
 
 • Одержано сертифікат № ASI - 29709-UPL від 7-08-2021 за програмою міжнародного стажування в Uniwersytet Przyrodniczny w Lublinie, Poland.  Тематика стажування: Адаптивне землеробство, Інтерактивні технології в агрономії. 180 год. (180 год / 6 кредитів). Проходив стажування к.б.н., доц. Нікорич В.А.
 
 •  Одержано сертифікат SK/USM/131-2023/ 20-02-2023 по 04.04.2023 р. за міжнародною програмою підвищення кваліфікації: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та глобальні тенденції». Кошице, Словаччина. Проходила стажування к.б.н., асист. Цвик Т.І.
 
 •  Одержано сертифікат SK/USM/130-2023/ 20-02-2023 по 04.04.2023 р. за міжнародною програмою підвищення кваліфікації: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та глобальні тенденції». Кошице, Словаччина. Проходив стажування к.б.н., доц. Казімір І.І.