Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту цілеспрямована на підвищення ефективності навчально-виховної роботи, науково-дослідної і методичної роботи кафедри, розширення мобільності науково-педагогічних працівників та студентів, пристосування до світових і європейських стандартів.

Основними напрямками діяльності кафедри у сфері міжнародної діяльності є:

 • залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти до участі в міжнародних проектах, конференціях;
 • організація стадій, підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

Підготували до участі в конкурсі спільно з колективом кафедри землеустрою і кадастру КНУБА грантову угоду “Advanced Spatial Development training for domestic migrants/ADMIN” (Курси підвищення кваліфікації із просторового розвитку для внутрішніх мігрантів/ADMIN” (Вільнянський технічний університет ім. Гедимінаса, Литва).

Підготовлено та подано на спільному розгляді з кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування проект «Прогнозна оцінка функціонування зелених зон у рекреаційно-туристичній сфері України» (приблизне фінансування 900 тис. грн).

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича було включено до переліку із 15 закладів вищої освіти, які підтримуються в рамках програми USAID АГРО (United States Agency for International Development – ​​Агентство США з міжнародного розвитку).

8 серпня 2022 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відвідав керівник відділу земельної реформи програми USAID АГРО, - к.техн. наук, Сергій КУБАХ.

Кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів було передано матеріали пілотних проектів з розробки комплексних планів просторового розвитку території громади для впровадження їх у процес професійної підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (освітньою програмою «Землеустрій та землеустрій»). кадастр").

Викладачі кафедри беруть участь у програмах академічної мобільності (доц. Нікорич В.А., грантова програма EMERGE (Erasmus) в Ягеллонському університеті, Польща. 2013-2014 р.р.), в індивідуальних та колективних грантових програмах (док. Нікорич В.А.). А., «Towards Trust in Quality Assurance Systems» 2011/2014 Об’єднував науковців з Фінляндії, України, Словаччини, Португалії, міжнародний проект ILCA, підтримуваний Європейським Інститутом Інновацій та Технологій (EIT – European Institute of Innovation and Technology) та Proud партнер EIT Climate-KIC). Він об'єднує п'ять закладів вищої освіти і три дослідницькі організації з Фінляндії, Румунії, Литви, Болгарії та України за тему підприємництва та зміни клімату. Розпочався у 2022 р.).

Цікавим досягненням науковців кафедри є їх запрошення в якості національних експертів у різноманітні міжнародні проекти:

 • переклад і адаптація українською міжнародної класифікації ґрунтів "Світова реферативна база обґрунтованих ресурсів 2006". (доц. Польчина С.М.(нині на пенсії), доц. Нікорич В.А.)

 • мультимовної гармонізації мікроморфологічної термінології. Багатомовний переклад мікроморфологічної термінології (2014/2017). Крім України, 18 країн учасниць. (доц. Нікорич В.А.)


Свідченням вагомості наукових досягнень викладачів кафедри стала реалізована пропозиція міжнародного видавництва Springer щодо видання 2-х колективних монографій: Soil Science Working for a Living (2017), Soil Under Stress (2021). 

У рамках навчання на програмах, що реалізуються на кафедрі, використовувалися групові виїзди студентів на практику за кордон. На жаль, через пандемію та війну така діяльність призупинена. Остання міжнародна практика пройшла на кафедрі ґрунтознавства та географії ґрунтів в Ягеллонському університеті, (Польща).

На кафедрі практикуються лекції за запрошенням, на яких перед студентами виступають, в т.ч. і знані вчені з різних країн. Такі лекції читали Б.Фейбішенко (Берклі, США), С.Скіба (Краків, Польща), Я.Собоцька (Братислава, Словаччина), В.Шиманські (Краків, Польща) та ін.

Перспективним напрямком міжнародної співпраці є закордонне наукове стадування. Результати таких етапів забезпечують можливість збагатити лекційний матеріал та підвищити рівень застосування активних та інтерактивних методів навчання.

 • Отримано сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного етапу за програмою підвищення кваліфікації без відриву від виробництва «Сучасні педагогічні методи в європейському освітньому процесі» на базі Вищої школи соціально-господарської (м. Пшеворськ, Республіка Польща) обсягом 180 годин (6 ESTS). Проходив стажування д.т.н. Беспалько Руслан Іванович з 10 грудня 2020 р. по 30 січня 2021 р.
в
 • Одержано сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного стажу за програмою підвищення кваліфікації без відриву від виробництва “Аграрні науки та продовольство в сучасній системі освіти: взаємини та протидії” в Kujawska Szkola Wyzsza we Wloclawku від 02 серпня по 10 вересня 2021 року, сертифікат № ADV- 021029 від 10.09.2021. 
 • Одержано сертифікат із проходження міжнародного науково-педагогічного етапу за програмою підвищення кваліфікації без відриву від виробництва на базі Університет фінансів, економіки та підприємництва, м. Софія, Болгарія, сертифікат № BG/VUZF/850-06-2021. Наказ № 131 від 26 квітня 2021 року. Проходила стажування к.с.-г.н. Мирончук Катерина Василівна з 30 квітня по 11 червня 2021 р.
 
 • Отримано сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного етапу за програмою підвищення кваліфікації без відриву від виробництва «Сучасні педагогічні методи в європейському освітньому процесі» на базі Вищої школи соціально-господарської (м. Пшеворськ, Республіка Польща) обсягом 180 годин (6 ESTS). Проходив стажування к.т.н. Гуцул Тарас Володимирович з 10 грудня 2020 р. по 30 січня 2021 р.
 • Одержано сертифікат №296/15.07.21 2021р. за міжнародною програмою підвищення кваліфікації: International Historical Biographical Institute (Dubai – New York - Rome - Jerusalem - Beijing). Проходила стажування к.б.н., асист. Цвик Т.І.
 
 • Одержано сертифікат № ASI - 29709-UPL від 7-08-2021 за програмою міжнародного стажування в Uniwersytet Przyrodniczny w Lublinie, Poland.  Тематика стажування: Адаптивне землеробство, Інтерактивні технології в агрономії. 180 год. (180 год / 6 кредитів). Проходив стажування к.б.н., доц. Нікорич В.А.
 
 •  Одержано сертифікат SK/USM/131-2023/ 20-02-2023 по 04.04.2023 р. за міжнародною програмою підвищення кваліфікації: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та глобальні тенденції». Кошице, Словаччина. Проходила стажування к.б.н., асист. Цвик Т.І.
 
 •  Отримано сертифікат SK/USM/130-2023/ 20-02-2023 від 04.04.2023 р. за міжнародною програмою підвищення кваліфікації: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та глобальні тенденції». Кошице, Словаччина. Проходів стажу к.б.н., доц. Казімір І.І.

 

СТАЖУВАННЯ

x Казімір І.І. 19.03-01.05.2024 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: «Цифрові навички для освіти з GOOGLE» 
d Казімір І.І. 24.02.2024 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: «Інженер БПЛА. Базовий курс» на платформі Prometheus. 
цв Казімір І.І. 24.08.2023 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: «Донорство крові: чому це важливо і як стати донором» на платформі Prometheus. 
ва  Казімір І.І. 9.05.2023 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: «Інтенсивний онлайн-курс Агрономія» на платформі Prometheus. 
цв  Казімір І.І. 2.05.2023 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: «Екопрактики для сільського гоподарства та громад» на платформі Prometheus. 
аа Штефанюк М.В. 31.03.2023 р. отримала сертифікат за онлайн-курс: «Дивись під ног! Дивись, куди йдеш" на онлайн-платформі ЗРОЗУМІЛО.
іфвс  Казімір І.І. 14.03.2023 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» на платформі Prometheus. 
цйв  Казімір І.І. 7.04.2023 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: «Оцінка шкоди довкілля від російської агресії» на платформі Prometheus. 
ів Смага І.С. отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-190921-ASI від 30.10.2022 р. за програмою "Сучасні виклики та потенціал аграрного сектору зони недостатнього зволоження в аспекті подолання загроз продовольчої бепеки країни".
івсф  Казімір І.І. 4.10.2022 р. отримав сертифікат учасника: "Форум академічної доброчесності".
івсі  Казімір І.І. 18.04.2021 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: "Опановуємо змішане навчання" на платформі EdEra.
і  Смага І.С. 2.07.2021 р. отримав сертифікат підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників "Інформаційне забепечення технологій сталого управління грунтовими ресурсами та збереження родючості грунтів".
вв  Казімір І.І. 24.06.2021 р. отримав сертифікат за онлайн-курс: «Наукова комункація в цифрову епоху» на платформі Prometheus.
чя  Цвик Т.І. 30.06.2021 р. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/014465-21.