Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

 

Перший рівень (бакалаврський, 3 р. 10 міс. навчання) 

 

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

 

Пропозиції та обговорення змін до ОП: 

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

 

 

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси:

 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів

 • Освітні компоненти для вибору он-лайн на 2023-2024 н.р. (тестовий режим до 17.04.2023)   

 • Вибіркові компоненти, обрані студентами для вивчення в 2022-2023 н.р.

Зразок заяви >>>
Правила вибору дисциплін >>>

 

 Навчальні плани:

 • Типовий навчальний план на основі ОПП

Анкетування:

Анкета для студентів

 • Переглянути результати опитування студентів

Анкета для випускників 

 • Переглянути результати опитування випускників

Анкета для роботодавців

 • Переглянути результати опитування роботодавців
 

Нормативні документи ЗВО

Наказ №269 від 28.09.2022 р "Про перейменування кафедри"

Наказ №108 від 28.03.2022 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукових інститутів та факультетів університету.


Нормативно-правове регулювання та методичне забезпечення організації освітнього процесу в університеті

Збірник нормативних документів ЧНУ


Стандарти 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю

 

  Другий рівень (магістерський, 1.4 роки навчання)

  

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

 

Пропозиції та обговорення змін до ОП: 

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

 

 

Силабуси навчальних дисциплін та лінки на е-курси:

 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів

 • Освітні компоненти для вибору он-лайн на 2023-2024 н.р. (тестовий режим до 17.04.2023)   

 • Вибіркові компоненти, обрані студентами для вивчення в 2022-2023 н.р.

Зразок заяви >>>
Правила вибору дисциплін >>>

 

 Навчальні плани:

 • Типовий навчальний план на основі ОПП

Анкетування:

Анкета для студентів

 • Переглянути результати опитування студентів

Анкета для випускників 

 • Переглянути результати опитування випускників

Анкета для роботодавців

 • Переглянути результати опитування роботодавців
 

Нормативні документи ЗВО

Наказ №269 від 28.09.2022 р "Про перейменування кафедри"

Наказ №108 від 28.03.2022 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукових інститутів та факультетів університету.


Нормативно-правове регулювання та методичне забезпечення організації освітнього процесу в університеті

Збірник нормативних документів ЧНУ


Стандарти 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю