193 - Bachelor education program

 

Перший рівень (бакалаврський, 3 р. 10 міс. навчання) 

 

 

Освітньо-професійні програми (ОПП):

 

Пропозиції та  обговорення змін до ОП:  

 

Рецензії-відгуки на ОПП зовнішніх стейкхолдерів:

 

 

 

Силабуси навчальних дисциплін та посилання на е-курси:

 

Формування індивідуальної освітньої траекторії здобувачів

  • Освітні компоненти для вибору он-лайн на 2023-2024 н.р. (тестовий режим до 17.04.2023)   

  • Вибіркові компоненти, обрані студентами для вивчення у 2022-2023 н.р.

Зразок заяви >>>
Правила вибору дисципліни >>>

 

 Навчальні плани:

Анкетування:

Анкета для студентів

  • Переглянути результати оцінювання студентів

Анкета для випускників 

  • Переглянути результати опитування випускників

Анкета для роботодавців

  • Переглянути результативність роботодавців
 

Нормативні документи ЗВО

Наказ №269 від 28.09.2022 р "Про перейменування кафедри"

Наказ №108 від 28.03.2022 р. «Про реорганізацію кафедри навчально-наукових інститутів та факультетів університету.


Нормативно-правове регулювання та методичне забезпечення організації освітнього процесу в університеті

Збірник нормативних документів ЧНУ


Стандарти 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю