Беспалько Руслан Іванович

Наукові публікації

 1. Solodky V.D., Bespalko R.I., Kazimir I.I. Implementation of principles of steady development in the conditions of mountain ecosystems of Ukrainian Carpathians / SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Science Budapest, Vol. 8 2013 p. 44-48
 2. Солодкий В.Д., Беспалько Р.И., Казимир И.И. Реализация стратегии Карпатской конвенции в Украинских Карпатах на базе интегрированного управления земельными ресурсами / В.Д. Солодкий, Р.И. Беспалько, И.И. Казимир  // Журнал "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель". – Москва – 2013. - №8. – С. 34-41
 3. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.        Виконання вимог стратегії Карпатської конвенції на прикладі Чернівецької області / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологія і природокористування – Дніпропетровськ, 2013. – Випуск 17. - С.11-15
 4. Хрыщук С.Ю., Беспалько Р.И.        Антропогенна перетвореність як критерій оптимізації землекористувань на регіональному рівні /С.Ю. Хрищук, Р.І. Беспалько / Міжнародний науковий журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, 2013. – С.138-141.
 5. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.        Впровадження норм Карпатської конвенції на території Північної Буковини / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Журнал ACTA OECOLOGICA CARPATICA VII-2014, р.223-230
 6. Хрыщук С.Ю., Беспалько Р.И.        Совершенствование критериев оптимизации землепользования путём проведения SWOT-анализа (экологический аспект) / С. Ю. Хрыщук, Р. И. Беспалько / [Электронный ресурс]: Землеустройство, кадастр и мониторинг земел: Научно-практический ежемесячный журнал. – 2014. -  №7. с. 49-55
 7. Воронюк Ю.Ю., Беспалько Р.І. Методико-технологічний аспект забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Карпатського регіону / Ю.Ю. Воронюк, Р.І. Беспалько / Міжнародний науковий журнал "SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION" (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, 2014. – с. 83-86.
 8. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Применение метода анализа иерархий и системного похода при исследовании раціонального исследования земель сельскохозяйственного назначения на примере Карпатского региона / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Землеустройство, кадастр и моніторинг. – Москва, 2015. - №_. – С. _.
 9. Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Екологічні аспекти формування раціонального землекористування / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Біологічні системи. – Т.3. - 2011. - Вип.1.  – С.60-65
 10. Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Землеустрій на землях з наявними карстово-спелеологічними об’єктами / Р.І.Беспалько, П.Ф. Козьмук // Біологічні системи. – Т. 3. - 2011. - Вип.2. – С.90-98.
 11. Беспалько Р. І., Казімір І.І. Проектування екологічної мережі, як головного інструменту збереження та відтворення природних ландшафтів / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Біологічні системи. – Т.3. - 2011. - Вип.4. – С.452-457.
 12. Беспалько Р.І., Дребіт Ю.В. Охорона та правове регулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, Ю.В. Дребіт // Біологічні системи. – Т.4. - 2012. - Вип.4. – С.305-310
 13. Беспалько Р.І., Димитращук В.В. Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення та основні напрями її підвищення / Р.І. Беспалько, В.В. Димитращук // Біологічні системи. – Т.5 - 2012. - Вип.1. – С.75-80
 14. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Роль дистанційного зондування землі у просторовому аналізі природно-техногенних процесів Карпатського регіону / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вісник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. – Миколаїв -2012. -№4 (68). – С. 201-208
 15. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Чинники деградації ґрунтового покриву Буковинських Карпат та Передкарпаття/ В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.- вип.4(60). - С.173-187
 16. Беспалько, Р.І., Романко Р.М. Вдосконалення класифікації процесів змін стану земель на основі даних дистанційного зондування / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Вiсник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв – 2012.-№5. – С. 210-218.
 17. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Вiсник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв – 2012.-№6. – С. 218-223.
 18. Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Теоретичні основи оптимізації земель сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.-вип.4(60). - С.186-193
 19. Беспалько, Р.І., Воронюк Ю.Ю. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.-вип.4(60). - С.214-224
 20. Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Стан використання ГІС для потреб сільського господарства / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Вiсник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв – 2012.-№5. – С. 224-228.
 21. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Система моніторингу за запобігання  небезпечним природним явищам у Чернівецькій області / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вiсник геодезії та картографії науково-технічний журнал. Київ - 2013.-№1. - С. 20-24.
 22. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.        До питання кадастрової ідентифікації раритетних видів біорізноманіття екомережі Буковинських Карпат / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічні науки: Науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2013.– №4.– С. 131-137.
 23. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Особливості екзогенних геодинамічних процесів Буковинських Карпат / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Біологічні системи. – Т.5. – Вип.2. – 2013 – С.259-263.
 24. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Інвестиційна привабливість земель сільськогосподарського призначення в Україні / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип.23.17. с.309-313.
 25. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Особливості вдосконалення кадастрової діяльності в природно-заповідній галузі / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2013. – вип. 77. – С. 46-51.
 26. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Імплементація положень Карпатської конвенції як індикатор збалансованого розвитку Чернівецької області / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Науково-технічний журнал. «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». Івано-Франківськ – 2013. – вип. 2(8). – С. 56-60.
 27. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Програма запобігання негативним стихійним явищам Карпатського регіону / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Науковий журнал. «Екологічна безпека». Кременчук – 2013. – Вип. 1(15). – С. 20-23.
 28. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації  природних ресурсів Карпатського регіону  / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2013. – вип. 78. – С. 222-225.
 29. Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Проблемні питання оптимізації використання землекористувань / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб.. – Львів, 2013. - № 78. – С.226-230
 30. Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб.. – Львів, 2013. - № 77. – С.85 – 90.
 31. Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Стан використання ГІС для потреб сільського господарства / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Вісник аграрної науки Причорномор’я:– Миколаїв, 2013. Вип. 3. – С.143 – 150.
 32. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Проблеми та перспективи моніторингу земель, що зазнають негативного впливу екзогенних геологічних процесів / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Вісник Національного університету водного господарства та природо-користування (Вісник НУВГП). – 2013. Вип. 3 (63), серія «Технічні науки». – С. 375-383.
 33. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Особливості моніторингу порушених та деградованих земель внаслідок впливу екзогенних геологічних процесів / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Науковий журнал «Екологічна безпека». – 2013. – Вип. 1/2013 (15). – С. – 45-48.
 34. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення моніторингу земель / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». – 2013. – Вип. 78. – С. 218-221.
 35. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Особливості екологізації використання земель сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання, міжвідомчий науково-технічний збірник; К.Р. Третяк (відпов. ред.) та ін. – Львів, 2013. – Вип.78. – С. 215-218.
 36. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Вісник аграрної науки Причорномор'я: науково-теоретичний, фаховий журнал; В.С. Шебанін (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 2013. – Вип.4, 122-125 с.
 37. Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І.       Кадастрова оцінка біорізноманіття проектованого Національного природного парку «Буковинські гірські ліси» / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Науковий вісник НЛТУ України.- Львів. – 2013. Вип. 23.6. – С. 62-67.
 38. Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І., Романко Р.М. Негативні екзогенні явища у Буковинських Карпатах: класифікація та причинно-наслідкові зв’язки / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, Р.М. Романко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С.502-508.
 39. Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І. Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 54-63
 40. Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І. Лісогосподарські заходи у збереженні ґрунтового покриву гірських схилів / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вiсник аграрної науки Причорномор’я: Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв - 2013.-№1(71). - С. 109-121
 41. Solodky V. D., Bespalko R. I., Kazimir I. I. FORMING THE ECOLOGICAL NETWORK FOR UKRAINIAN CARPATHIANS ON PRINCIPLES OF CARPATHIANS CONVENTION STRATEGY / V. D. Solodky, R. I. Bespalko, I. I. Kazimir // Ecology and noospherology. 2013. Vol. 24, no. 1–2 р.5-17.
 42. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Збалансований розвиток гірського регіону як інтегрований показник імплементації Карпатської конвенції / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Землеустрій та кадастр – 2014. -№1. – С.62-69
 43. Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Актуальні проблеми деградації земель в Карпатському регіоні та перспективи їх вирішення засобами системного підходу / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Вісник Чернігівського державного технічного університету (сер. Технічні науки). – Чернігів, 2015. – Вип. _. – С. _.

Навчальні матеріали

Навчальний посібник з грифом МОНУ

 1. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 272 с.
 2. Еколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Харків: - Мачулин, 2014. – 232 с. з іл.

Навчальний посібник, методичні рекомендації

 1. Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Державний земельний кадастр: Навчальний посібник. – Ч.3. Бонітування грунтів. – Чернівці: Рута, 2002. – 42 с.
 2. Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф., Галавін В.І. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва: Навчальний посібник. –Чернівці: Рута, 2002. – 40 с.
 3. Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф., Галавін В.І. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 39 с.
 4. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування і землекористування. Ч.1. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 101 с.
 5. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування і землекористування. Ч.2. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 71 с.
 6. Беспалько Р.І., Смага І.С., Казімір І.І. Рослинництво: Навчальний посібник. – Частина 1. – Чернівці: Рута, 2006. – 150 с.
 7. Беспалько Р.І., Смага І.С., Казімір І.І. Рослинництво: Навчальний посібник. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2007. – 230 с.
 8. Р.І. Беспалько, Романко Р.М. Історія земельних відноси та землеустрою в Україні: Навчальний посібник / Укл. Р.І. Беспалько, Р.М. Романко – Чернівці: Рута, 2008. – 113 с.
 9. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Розвиток населених пунктів, виробничих центрів та формування землекористувань на території сільської ради – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 28 с.
 10. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 19 с.
 11. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Землевпорядне креслення: Навчально-методичний посібник / Укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 64 с.
 12. Беспалько Р.І., В.Р. Черлінка, І.І. Казімір ГІС в кадастрових системах. Конспект лекцій. Частина 1 / Укл.:В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с.
 13. Беспалько Р.І., В.Р. Черлінка, І.І. Казімір Інформаційні системи в землеустрою. Навчальний посібник / Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір - Навчальний посібник Частина 1. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с.
 14. Беспалько Р.І., В.Р. Черлінка, І.І. Казімір Інформаційні системи в землеустрою. Навчальний посібник / Укл.: В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір - Навчальний посібник Частина 2. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 92 с.
 15. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Охорона праці в галузі:  навч. посібник / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 400с.
 16. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Каталог землевпорядних умовних знаків:  навч. посібник Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. –  267 с.
 17. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Раціональне використання і охорона земель: навч. посібник / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 400 с.
 18. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду навч. посібник / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 268 с.
 19. Беспалько Р.І., Казімір І.І., Хрищук С.Ю. Основи організаціі та управління землевпорядним виробництвом. навч. посібник / Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук І.І. Казімір, С.Ю. Хрищук. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 230 с.
 20. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І.,  Казімір І.І. Еколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2013. – 232 с.
 21. Козьмук П.Ф., Беспалько Р.І., Казімір І.І.    Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання / П.Ф. Козьмук, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 552с.:іл
 22. Робулець С.В.,  Беспалько Р.І., Казімір І.І. Теоретичні основи метрології та стандартизації: навчальний посібник / Укл. С.В. Робулець, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Глибока: 2014. – 196 с.
 23. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Агровиробничі групи грунтів України: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. – Чернівці: Рута, 2002 . – 43 с.
 24. Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Грошова оцінка земель населених пунктів. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. – Чернівці: Рута, 2003. – 31 с.
 25. Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Дипломне проектування. Методичні рекомендації . – Чернівці: Рута, 2003. – 52 с.
 26. Беспалько Р.І., Попчук Л.П., Галавін В.І.    Землевпорядне креслення. Методичні рекомендації до практичних робіт. – Чернівці: Рута, 2003. – 56 с.
 27. Беспалько Р.І., Попчук Л.П., Галавін В.І. Складання проектів роздержавлення і приватизації. Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2003. – 26 с.
 28. Беспалько Р.І., Попчук Л.П., Галавін В.І. Складання проектів роздержавлення і приватизації. Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2003. – 26 с.
 29. Беспалько Р.І., Галавін В.І. Експертна грошова оцінка земельних ділянок. Методичні рекомендації до практичних робіт. Чернівці: Рута, 2004. – 22 с.
 30. Беспалько Р.І., Галавін В.І. Складання, видача, реєстрація та збереження державних актів на земельну ділянку. Методичні рекомендації до практичних робіт. Чернівці: Рута, 2004. – 47 с.
 31. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Курсова робота із землевпорядного проектування. Проект відведення земельної ділянки. Методичні рекомендації /Укл. Р.І.Беспалько, Р.М.Романко – Чернівці; Рута, 2006. – 42с.
 32. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Розрахунково-графічні роботи землевпорядного проектування. Методичні рекомендації./Укл. Р.І.Беспалько, Р.М.Романко – Чернівці; Рута, 2006. – 26с.
 33. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Організація території сільськогосподарських підприємств. Методичні рекомендації./Укл. Р.І.Беспалько, Р.М.Романко – Чернівці; Рута, 2007. – 44с.
 34. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Агровиробничі групи грунтів України  – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 37 с.
 35. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Розвиток населених пунктів, виробничих центрів та формування землекористувань на території сільської ради – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 28 с.
 36. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 19 с.
 37. Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Дипломне проектування. Методичні рекомендації / Укл.: Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 52 с.
 38. Беспалько Р.І., Романко Р.М. Курсова робота із землевпорядного проектування. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 40 с.
 39. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Основи картографування: методичні рекомендації/ Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Харків: - Мачулин, 2014. – 32 с.