Беспалько Руслан Іванович

Наукові публікації

 • Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І.,
  Смага І.С. Досвід розробки освітньої програми «Геодезія та землеустрій» (спеціалізація «Землеустрій та кадастр») у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул, І.І. Казімір, І.С. Смага // Технічні науки та технології. Вип. 2(28). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2022. С. 177 –188. http://tst.stu.cn.ua/article/view/264900
 • Беспалько Р.І., Штефанюк М.В. Основні помилки у системі державного земельного кадастру / Р.І. Беспалько, М.В. Штефанюк // Містобудування та територіальне планування. № 80. Київ: КНУБА. 2022. С. 41–47 https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2022/202280.pdf
 • Bespalko R. HutsulT., Kazimir I. Possibilities of geoinformational analysis for assessment of the state directions of development of geodetic support of the territory of Ukraine / R. Bespalko Т. HutsulT., І. Kazimir // Reports on Geodesy and Geoinformatics. 2022. Vol. 113. No. 1. 8 p.  ISSN: 2391-8365 https://doi.org/10.2478/rgg-2022-0003 Web of Science
 • Петраковська О.С., Беспалько Р.І., Штефанюк М.В. Аналіз домінуючих типів землекористування в Карпатському регіоні / О. С. Петраковська, Р.І. Беспалько, М.В. Штефанюк // Містобудування та територіальне планування. № 79. Київ: КНУБА. 2022. С. 313–322. http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/256316
 • Беспалько Р.І., Штефанюк М.В. Практика європейського суду з прав людини як джерело земельного права України / Р.І. Беспалько, М.В. Штефанюк // Новітні технології: науковий журнал. №1(13). Київ: Наукові перспективи. 2022. С. 18–28. https://doi.org/10.52058/2524-0102-2022-1(13)-18-28
 • Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І. Потреба актуалізації вимог щодо професійної підготовки та кадрового забезпечення у землеустрої / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул, І.І. Казімір // Технічні науки та технології. Вип. 4(26). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2021. С. 147–159. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4138
 • Беспалько Р.І., Гуцул Т.В. Технологічні особливості виділення меж водозбірних басейнів засобами ГІС-технологій (на прикладі р. Брусниця) / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». Вип. 55. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2021. С. 117–127. ISSN: 2410-7360https://periodicals.karazin.ua/geoeco/issue/view/1142/1482
 • Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І., Штанько Г.І. Формування проектів відведення щодо зміни цільового призначення як механізм підвищення спроможності об’єднаних територіальних громад / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул, І.І. Казімір, Штанько Г.І. // Містобудування та територіальне планування. Вип. 77. Київ: КНУБА. 2021. С. 31–42. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2021/202177.pdf
 • Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І. Проблемні моменти підготовки та становлення фахівців за спеціальністю «193 – геодезія та землеустрій» / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул, І.І. Казімір // Технічні науки та технології. Вип. 1(23). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка». 2021. С. 198–207.http://tst.stu.cn.ua/article/view/233674
 • Беспалько Р.І., Гуцул Т.В. Особливості генералізації лінійних гідрографічних об’єктів засобами ГІС-технологій / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул // Містобудування та територіальне планування. № 76. Київ: КНУБА. 2021. С. 14–27. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2021/202176.pdf
 • Беспалько Р.І., Гуцул Т.В. Застосування мобільного додатку «Geodesist» для збору геопросторової інформації в польових умовах / Р.І. Беспалько, Т.В. Гуцул // Перспективи впровадження ГІС-технологій у прикладні дослідження : зб. наук. праць до круглого столу. 2020. Київ, 18 листопада 2020. Київ: КНУ Шевченка. 2020. С. 38–41.
 • Петраковська О.С., Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Аналіз проблем впровадження сталого розвитку в Карпатському Єврорегіоні / О.С. Петраковська, Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Містобудування та територіальне планування. № 70. Київ: КНУБА. 2021. С. 481–491.
 • Петраковська О.С., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Принципи формування екологічної мережі Українських Карпат на засадах стратегії Карпатської Конвенції / О.С. Петраковська, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічна безпека : науковий журнал. Вип. 1. Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. 2019. С. 23–31.
 • Беспалько Р.І., Смага І.С., Казімір І.І., Романка Р.М. Ефективність вирощування зернових культур в Україні та нормативна грошова оцінка орних земель / Р.І. Беспалько, І.С. Смага, І.І. Казімір, Р.М. Романка // Science and Education a new dimension. Natural, Mathematical and Technical Science. Issue IV (12). 2016. С. 72–75.
 • Беспалько Р.І., Ярова Ю.О. Кадастрова система України на шляху до прийняття стандартів ЄС за директивою INSPIRE / Р.І. Беспалько, Ю.О. Ярова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: збірник наукових праць. №4(217). 2016. С. 43–49.
 • Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Актуальні питання впорядкування земель Карпатського Єврорегіону / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Вип. 3(75). 2016. С. 181-187
 • Беспалько Р.І., Ярова Ю.О. Впровадження інфраструктури геопросторових даних за директивою INSPIRE / Р.І. Беспалько, Ю.О. Ярова // Технічні науки та технології: науковий журнал. №2(4). 2016. С. 72–76.
 • Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Актуальні проблеми деградації земель в Карпатському регіоні та перспективи їх вирішення засобами системного підходу / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Вісник Чернігівського державного технічного університету (сер. Технічні науки). – Чернігів, 2015. – Вип. _. – С. _.
 • Беспалько Р.І., Казімір І.І. Збалансований розвиток гірського регіону як інтегрований показник імплементації Карпатської конвенції / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Землеустрій та кадастр – 2014. -№1. – С.62-69
 • Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Дослідження раціонального використання земель сільськогосподарського призначення на прикладі Карпатського регіону із застосуванням методу аналізу ієрархій і системного підходу / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Вип. 3(67). 2014. С. 10–17.
 • Solodky V. D., Bespalko R. I., Kazimir I. I. Implementation of Carpathian Convention standards of the Northern Bukovina territory / V. D. Solodky, R. I. Bespalko, I. I. Kazimir // Acta OECOLOGIA Carpatica. 2014.p.223–230.
 • Воронюк Ю.Ю., Беспалько Р.І. Методико-технологічний аспект забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Карпатського регіону / Ю.Ю. Воронюк, Р.І. Беспалько / Міжнародний науковий журнал "SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION" (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, 2014. – с. 83-86.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.        Впровадження норм Карпатської конвенції на території Північної Буковини / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Журнал ACTA OECOLOGICA CARPATICA VII-2014, р.223-230
 • Solodky V. D., Bespalko R. I., Kazimir I. I. FORMING THE ECOLOGICAL NETWORK FOR UKRAINIAN CARPATHIANS ON PRINCIPLES OF CARPATHIANS CONVENTION STRATEGY / V. D. Solodky, R. I. Bespalko, I. I. Kazimir // Ecology and noospherology. 2013. Vol. 24, no. 1–2 р.5-17.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І. Лісогосподарські заходи у збереженні ґрунтового покриву гірських схилів / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вiсник аграрної науки Причорномор’я: Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв - 2013.-№1(71). - С. 109-121
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І. Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 13. – С. 54-63
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І., Романко Р.М. Негативні екзогенні явища у Буковинських Карпатах: класифікація та причинно-наслідкові зв’язки / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, Р.М. Романко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С.502-508.
 • Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Вісник аграрної науки Причорномор'я: науково-теоретичний, фаховий журнал; В.С. Шебанін (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 2013. – Вип.4, 122-125 с.
 • Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Особливості екологізації використання земель сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання, міжвідомчий науково-технічний збірник; К.Р. Третяк (відпов. ред.) та ін. – Львів, 2013. – Вип.78. – С. 215-218.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І.       Кадастрова оцінка біорізноманіття проектованого Національного природного парку «Буковинські гірські ліси» / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Науковий вісник НЛТУ України.- Львів. – 2013. Вип. 23.6. – С. 62-67.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р. І., Казімір І.І.       Імплементація положень Карпатської конвенції як індикатор збалансованого розвитку Чернівецької області / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування :науково-технічний журнал. Вип. 2(8).  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2013. С. 56–60
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення моніторингу земель / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». – 2013. – Вип. 78. – С. 218-221.
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Особливості моніторингу порушених та деградованих земель внаслідок впливу екзогенних геологічних процесів / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Науковий журнал «Екологічна безпека». – 2013. – Вип. 1/2013 (15). – С. – 45-48.
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Проблеми та перспективи моніторингу земель, що зазнають негативного впливу екзогенних геологічних процесів / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Вісник Національного університету водного господарства та природо-користування (Вісник НУВГП). – 2013. Вип. 3 (63), серія «Технічні науки». – С. 375-383.
 • Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Стан використання ГІС для потреб сільського господарства / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Вісник аграрної науки Причорномор’я:– Миколаїв, 2013. Вип. 3. – С.143 – 150.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.        Виконання вимог стратегії Карпатської конвенції на прикладі Чернівецької області / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологія і природокористування – Дніпропетровськ, 2013. – Випуск 17. - С.11-15
 • Solodky V.D., Bespalko R.I., Kazimir I.I. Implementation of principles of steady development in the conditions of mountain ecosystems of Ukrainian Carpathians / SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Science Budapest, Vol. 8 2013 p. 44-48
 • Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб.. – Львів, 2013. - № 77. – С.85 – 90.
 • Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Проблемні питання оптимізації використання землекористувань / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Міжвідомчий наук.-тех. зб.. – Львів, 2013. - № 78. – С.226-230
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації  природних ресурсів Карпатського регіону  / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2013. – вип. 78. – С. 222-225.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Програма запобігання негативним стихійним явищам Карпатського регіону / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Науковий журнал. «Екологічна безпека». Кременчук – 2013. – Вип. 1(15). – С. 20-23.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Імплементація положень Карпатської конвенції як індикатор збалансованого розвитку Чернівецької області / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Науково-технічний журнал. «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». Івано-Франківськ – 2013. – вип. 2(8). – С. 56-60.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Особливості вдосконалення кадастрової діяльності в природно-заповідній галузі / В.Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І.І. Казімір // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Львів – 2013. – вип. 77. – С. 46-51.
 • Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Інвестиційна привабливість земель сільськогосподарського призначення в Україні / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Вип.23.17. с.309-313.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Особливості екзогенних геодинамічних процесів Буковинських Карпат / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Біологічні системи. – Т.5. – Вип.2. – 2013 – С.259-263.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.        До питання кадастрової ідентифікації раритетних видів біорізноманіття екомережі Буковинських Карпат / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічні науки: Науково-практичний журнал. – К.: ДЕА, 2013.– №4.– С. 131-137.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Система моніторингу за запобігання  небезпечним природним явищам у Чернівецькій області / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вiсник геодезії та картографії науково-технічний журнал. Київ - 2013.-№1. - С. 20-24.
 • Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Стан використання ГІС для потреб сільського господарства / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Вiсник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв – 2012.-№5. – С. 224-228.
 • Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Антропогенна трансформація як критерій оптимізації землекористувань на регіональному рівні / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Science and Education a new dimension. Natural, Mathematical and Technical Science. Issue 15. 2013. с. 138–141.
 • Беспалько, Р.І., Воронюк Ю.Ю. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.-вип.4(60). - С.214-224
 • Солодкий В.Д.,Беспалько Р.І., Казімір І.І. Вплив техногенно-природних факторів на збалансоване природокористування в умовах гірських екосистем / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 76. Львів. Львівська політехніка. 2012. С. 127–132.
 • Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Теоретичні основи оптимізації земель сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.-вип.4(60). - С.186-193
 • Беспалько Р.І., Воронюк Ю.Ю. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк // Вiсник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв – 2012.-№6. – С. 218-223.
 • Беспалько, Р.І., Романко Р.М. Вдосконалення класифікації процесів змін стану земель на основі даних дистанційного зондування / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Вiсник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. Миколаїв – 2012.-№5. – С. 210-218.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Чинники деградації ґрунтового покриву Буковинських Карпат та Передкарпаття/ В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне - 2012.- вип.4(60). - С.173-187
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Роль дистанційного зондування землі у просторовому аналізі природно-техногенних процесів Карпатського регіону / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вісник аграрної науки Причорномор’я Науково-теоретичний фаховий журнал. – Миколаїв -2012. -№4 (68). – С. 201-208
 • Беспалько Р.І., Димитращук В.В. Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення та основні напрями її підвищення / Р.І. Беспалько, В.В. Димитращук // Біологічні системи. – Т.5 - 2012. - Вип.1. – С.75-80
 • Беспалько Р.І., Дребіт Ю.В. Охорона та правове регулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення / Р.І. Беспалько, Ю.В. Дребіт // Біологічні системи. – Т.4. - 2012. - Вип.4. – С.305-310
 • Беспалько Р. І., Казімір І.І. Проектування екологічної мережі, як головного інструменту збереження та відтворення природних ландшафтів / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Біологічні системи. – Т.3. - 2011. - Вип.4. – С.452-457.
 • Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Землеустрій на землях з наявними карстово-спелеологічними об’єктами / Р.І.Беспалько, П.Ф. Козьмук // Біологічні системи. – Т. 3. - 2011. - Вип.2. – С.90-98.
 • Беспалько Р.І., Хрищук С.Ю. Екологічні аспекти формування раціонального землекористування / Р.І. Беспалько, С.Ю. Хрищук // Біологічні системи. – Т.3. - 2011. - Вип.1.  – С.60-65

Навчальні матеріали

Навчальний посібник з грифом МОНУ

 1. Еколого безпечне використання природних ресурсів: навчальний посібник / Беспалько Р.І., Казімір І.І. – Харків: - Мачулин, 2014. – 232 с. з іл.
 2. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – 272 с.

Навчальний посібник, методичні рекомендації

 • Беспалько Р.І., Казімір І.І., Мирончук К.В. Землевпорядне креслення та комп'ютерна графіка в землеустрої : методичні рекомендації / укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, К.В. Мирончук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 136 с. 
 • Беспалько Р.І. Агровиробничі групи грунтів і агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення в Україні : навч.-мето. посіб. / Укл. Р.І. Беспалько. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 160 с.
 • Беспалько Р.І. Дипломне проєктування : навч.-метод. посіб. / Укл. Р.І. Беспалько. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022. 140 с.
 • Беспалько Р.І., Гуцул Т.В. Застосування ГНСС-технології у землеустрої : навч.-метод. посіб. / Укл. Р.І. Беспалько, Т.В.Гуцул. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022. 140 с.
 • Беспалько Р.І., Робулець С.В., Казімір І.І. Теоретичні основи метрології та стандартизації : навч. посіб. / Укл. Р.І. Беспалько, С.В. Робулець С.В., І.І. Казімір. - Глибока, 2014. 196 с.
 • Беспалько Р.І., Казімір І.І. Основи картографування: методичні рекомендації/ Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. – Харків: - Мачулин, 2014. – 32 с.
 • Беспалько Р.І, Казімір І.І. Еколого безпечне використання природних ресурсів : навч. посіб. / Укл Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Харків: Мачулин, 2014. 232 с.
 • Козьмук П.Ф., Беспалько Р.І., Казімір І.І. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання / П.Ф. Козьмук, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Книги ХХІ, 2013. 552 с.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І, Казімір І.І. Еколого безпечне використання природних ресурсів : навч. посіб. / Укл. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. 232 с.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І, Казімір І.І. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду: навч. посіб. / Укл. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Книги ХХІ, 2013. 272 с.
 • Козьмук П.Ф., Беспалько Р.І., Казімір І.І., Хрищук С.Ю. Основи організації та управління землевпорядним виробництвом : навч. посіб. / П.Ф. Козьмук, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір, С.Ю. Хрищук. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. 230 с.
 • Солодкий В.Д., Беспалько Р.І, Казімір І.І. Державний земельний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду : навч. посіб. / Укл. В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. 268 с.
 • Беспалько Р.І, Казімір І.І. Раціональне використання і охорона земель: навч. посіб. / Укл. Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. 400 с.
 • Беспалько Р.І, Казімір І.І. Каталог землевпорядних умовних знаків: навч. посіб.  / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. 267 с.
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Курсова робота із землевпорядного проектування. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 40 с.
 • Беспалько Р.І, Казімір І.І. Охорона праці в галузі: навч. посіб.  / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. 400 с.
 • Беспалько Р.І., Черлінка В.Р., Казімір І.І. Інформаційні системи в землеустрої. Частина 2.навч. посібник. - Чернівці: ЧНУ, 2010. 92 с.
 • Беспалько Р.І., Черлінка В.Р., Казімір І.І. Інформаційні системи в землеустрої. Частина 1.навч. посібник. - Чернівці: ЧНУ, 2010. 88 с.
 • Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Дипломне проектування. Методичні рекомендації / Укл.: Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 52 с.
 • Беспалько Р.І, Казімір І.І. Землевпорядне креслення : навч.-метод. посібник . Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. 64 с
 • Р.І. Беспалько, І.І. Казімір Землевпорядне креслення: Навчально-методичний посібник / Укл.: Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 64 с.
 • Беспалько Р.І., В.Р. Черлінка, І.І. Казімір ГІС в кадастрових системах. Конспект лекцій. Частина 1 / Укл.:В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с.
 • Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Агровиробничі групи грунтів України  – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 37 с.
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Розвиток населених пунктів, виробничих центрів та формування землекористувань на території сільської ради – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 28 с.
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 19 с.
 • Р.І. Беспалько, Романко Р.М. Історія земельних відноси та землеустрою в Україні: Навчальний посібник / Укл. Р.І. Беспалько, Р.М. Романко – Чернівці: Рута, 2008. – 113 с.
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Організація території сільськогосподарських підприємств. Методичні рекомендації./Укл. Р.І.Беспалько, Р.М.Романко – Чернівці; Рута, 2007. – 44с.
 • Беспалько Р.І., Смага І.С., Казімір І.І. Рослинництво: Навчальний посібник. – Частина 2. – Чернівці: Рута, 2007. – 230 с.
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Курсова робота із землевпорядного проектування. Проект відведення земельної ділянки. Методичні рекомендації /Укл. Р.І.Беспалько, Р.М.Романко – Чернівці; Рута, 2006. – 42с.
 • Беспалько Р.І., Романко Р.М. Розрахунково-графічні роботи землевпорядного проектування. Методичні рекомендації./Укл. Р.І.Беспалько, Р.М.Романко – Чернівці; Рута, 2006. – 26с.
 • Беспалько Р.І., Смага І.С., Казімір І.І. Рослинництво: Навчальний посібник. – Частина 1. – Чернівці: Рута, 2006. – 150 с.
 • Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування і землекористування. Ч.1. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 101 с.
 • Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування і землекористування. Ч.2. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 71 с.
 • Беспалько Р.І., Галавін В.І. Експертна грошова оцінка земельних ділянок. Методичні рекомендації до практичних робіт. Чернівці: Рута, 2004. – 22 с.
 • Беспалько Р.І., Галавін В.І. Складання, видача, реєстрація та збереження державних актів на земельну ділянку. Методичні рекомендації до практичних робіт. Чернівці: Рута, 2004. – 47 с.
 • Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Грошова оцінка земель населених пунктів. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. – Чернівці: Рута, 2003. – 31 с.
 • Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Дипломне проектування. Методичні рекомендації . – Чернівці: Рута, 2003. – 52 с.
 • Беспалько Р.І., Попчук Л.П., Галавін В.І.    Землевпорядне креслення. Методичні рекомендації до практичних робіт. – Чернівці: Рута, 2003. – 56 с.
 • Беспалько Р.І., Попчук Л.П., Галавін В.І. Складання проектів роздержавлення і приватизації. Методичні рекомендації. – Чернівці: Рута, 2003. – 26 с.
 • Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Агровиробничі групи грунтів України: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл. Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. – Чернівці: Рута, 2002 . – 43 с.
 • Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф. Державний земельний кадастр: Навчальний посібник. – Ч.3. Бонітування грунтів. – Чернівці: Рута, 2002. – 42 с.
 • Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф., Галавін В.І. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва: Навчальний посібник. –Чернівці: Рута, 2002. – 40 с.
 • Беспалько Р.І., Козьмук П.Ф., Галавін В.І. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 39 с