Навчальна робота

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво

Співробітниками кафедри забезпечується викладання наступних курсів і дисциплін:

 

 1. Землевпорядне креслення та комп'ютерна графіка в землеустрої
 2. Вступ до спеціальності (Історія земельних відносин)
 3. Основи землеустрою та організації території
 4. Екологобезпечне використання земельних ресурсів
 5. Математичні методи і моделі
 6. Кадастри природних ресурсів
 7. Організація землевпорядних робіт
 8. Оцінка і прогнозування якості земель
 9. Землеробство з основами рослинництва
 10. Метрологія і стандартизація
 11. Основи землевпорядкування та кадастру
 12. Землевпорядне проектування
 13. Застосування GPS- технологій в землевпорядкуванні
 14. Земельні ресурси
 15. Управління муніципальними землями
 16. Польові дослідження і картування грунтів
 17. Державний земельний кадастр
 18. Стандартизація і нормування в землеустрої
 19. Організація кадастрових робіт в населених пунктах
 20. Державний контроль, охорона та раціональне використання земель
 21. Організація управління виробництвом
 22. Земельне право
 23. Інвестиційний аналіз
 24. ГІС і бази даних
 25. Фінансова економічна діяльність
 26. Оцінка землі і нерухомого майна
 27. Кадастр населених пунктів
 28. Ефективність використання ресурсів
 29. Технологічні аспекти використання земель
 30. Охорона праці в галузі
 31. Методологія і методика наукових досліджень
 32. Ліцензування та патентування наукової продукції
 33. ГІС в кадастрових системах
 34. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
 35. Моніторинг та охорона земель
 36. Управління земельними ресурсами
 37. Управління проектами
 38. Методи дистанційного зондування в землеустрої
 39. Землевпорядна експертиза
 40. Планування використання міських земель
 41. Державна земельна служба
 42. Організація та проведення земельних торгів