Навчальна робота

Співробітниками кафедри забезпечується викладання наступних курсів і дисциплін:

 1. Землевпорядне креслення
 2. Вступ до спеціальності
 3. Математичні методи і моделі (в землеустрої)
 4. Кадастр природних ресурсів
 5. Комп'ютерна графіка в землеустрої
 6. Екологобезпечне використання земельних ресурсів
 7. Земельне право
 8. Основи землевпорядкування та кадастру
 9. Інвестиційний аналіз (в землеустрої)
 10. ГІС і бази даних
 11. Фінансово-економічна діяльність
 12. Організація і управління виробництвом
 13. Комп'ютерне землевпорядне креслення
 14. Земельні ресурси
 15. Польові дослідження і картування грунтів
 16. Інформаційні системи в землеустрої
 17. Основи землеустрою та організації території
 18. Землевпорядне проектування
 19. Ефективність використання ресурсів в АПК
 20. Державний контроль, охорона та раціональне використання земель
 21. Державний земельний кадастр
 22. Землеробство з основами грунтознавства
 23. Оцінка землі і нерухомого майна
 24. Історія земельних відносин
 25. Особливості застосування GPS-технологій в землевпорядкувнні
 26. Господарське та трудове право
 27. Охорона праці в галузі
 28. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості
 29. ГІС в кадастрових системах
 30. Управління земельними ресурсами
 31. Моніторинг та охорона земель
 32. Ліцензування і патентування в наукових дослідженнях
 33. Державна земельна служба
 34. Землевпорядна експертиза
 35. Метрологія і стандартизація
 36. Методика викладання землевпорядкування у вищій школі
 37. Методологія та методика наукових досліджень
 38. Планування використання міських земель
 39. Управління проектами
 40. Організація та проведення земельних торгів
 41. Геодезія та основи землевпорядкування
 42. Земельний кадастр
 43. Експертна грошова оцінка
 44. Картографія
 45. Переддипломна практика
 46. Виробнича практика
 47. Педагогічна (асистентська) практика