Навчальна робота

Освітній процес на кафедрі геоматики, землеустрою та агроменеджменту здійснюється в межах нормативно-правової бази організації освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (згідно зі Статутом, Концепцією розвитку ЧНУ та Стратегічним планом розвитку на 2019-2026 рр.). 

Місія і стратегія Університету – інновативність, збалансованість, успіх, що реалізується через розвиток системи освіти і наукової діяльності шляхом підготовки професійних, конкурентоспроможних фахівців, здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та соціального партнерства; розвиток наукових пріоритетів, наукових шкіл, інноваційної складової. Це узгоджується з цілями всіх освітніх програм, що забезпечує кафедра, зокрема через збалансоване поєднання фундаментальної та практичної підготовки фахівців.

Наша кафедра здійснює дворівневу підготовку фахівців за спеціальностями:

 Для детального ознайомлення з комплексами освітніх компонентів
за кожною з ОП, клікніть на відповідну піктограму

 


Освітні програми розроблені на основі відповідних стандартів вищої освіти:

 

 

Обговорення освітніх програм та навчального процесу на кафедрі відбувається на засіданнях кафедри та методичних семінарах. Методична робота кафедри визначається затвердженим планом.

План методичних семінарів на 2019-2020 н.р.

План методичних семінарів на 2020-2021 н.р.

План методичних семінарів на 2021-2022 н.р.

План методичних семінарів на 2022-2023 н.р. 

План методичних семінарів на 2023-2024 н.р.