Сертифікація/стажування

По завершенню здобуття вищої освіти за другим магістерським рівнем спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» та при наявності посвідченого досвіду роботи за спеціальностями не менше одного року фахівці можуть звертатися з відповідними документами (з заявою та необхідним переліком документів) до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо одержання кваліфікаційного свідоцтва інженера землевпорядника та/або інженера геодезиста шляхом складання кваліфікаційного іспиту.

Кваліфікаційний іспит проводиться у формі тестування. Комісія затверджує перелік питань та встановлює кількість балів, які має набрати особа під час проходження тестування.

За підсумками засідання Комісії, на якому проводився кваліфікаційний іспит, рішення Комісії про результати іспиту оформлюється протоколом. Результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як «склав» або «не склав».

Під час складання кваліфікаційного іспиту особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, не мають права користуватися нормативно-правовими актами, навчальною або іншою літературою, засобами зв’язку та іншими технічними засобами.

Невиконання цих умов відображається в протоколі засідання Комісії і особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, визнається Комісією такою, що не склала іспит.

Комісія повідомляє про результати проведення іспиту в день його проведення..

Протокол складається у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному закладі, другий - у Держгеокадастрі.

Рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста може бути оскаржено в суді.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста не обмежений у часі, крім випадків, визначених законом.

Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста приймається Держгеокадастром у разі: невиконання вимог щодо підвищення кваліфікації у встановлені законом строки.

Згідно вимог чинного законодавства, сертифіковані інженери-землевпорядники зобов’язані 1 раз у 4 роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації, а також сертифіковані інженери-геодезисти зобов’язані 1 раз на 2 роки підвищувати свою кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. У зв’язку із запровадження в Україні воєнного стану, у закладах вищої освіти, які уклали договір з Держгеокадастром не провадяться курси підвищення кваліфікації, а тому Держгеокадастр не вважатиме відсутність вчасно отриманого свідоцтва про підвищення кваліфікації порушенням норм чинного законодавства.

Перелік закладів вищої освіти, які уклали договір з Держгеокадастром про співробітництво щодо підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів наведено на офіційному сайті Держгеокадастру за посиланням:

https://land.gov.ua/perelik-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv-iaki-uklaly-dohovir-z-derzhheokadastrom-pro-spivrobitnytstvo-shchodo-pidvyshchennia-kvalifikatsii-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemlevporiadnykiv-taabo-sertyfikov/