Графік консультацій

Графік проведення індивідуальних консультацій

на кафедрі геоматики, землеустрою та агроменеджменту

у ІІ семестрі 2022-2023 н.р.

День тижня

ПІБ, посада

Навчальна дисципліна

Понеділок

доц. Казімір І.І.

 

 

ас. Мирончук К.В.

 

 

 

доц. Гуцул Т.В.

Організація і управління виробництвом

Державний контроль охорона та раціональне використання земель

Землевпорядне креслення

Технології закритого грунту

Глобальні цикли елементів живлення росл.

Екологобезпечне викор. земельних ресурсів

Ліцензування та патентування наук.продук.

Вівторок

проф. Смага І.С.

 

ас. Штефанюк М.В.

ас. Мирончук К.В.

ас. Цвик Т.І.

доц. Романюк В.В.

 

проф. Беспалько Р.І.

Землеробство

Оцінка і прогнозування якості земель

Державний земельний кадастр

Стандартизація та нормування в землеустр. Вступ до спеціальності та історії науки

Овочівництво

Захист рослин

ГІС та картування грунтів

Середа

доц. Казімір І.І.

 

проф. Смага І.С.

 

доц. Нікорич В.А.

 

 

 

проф. Беспалько Р.І.

ас. Гончерюк О.М.

доц. Романюк В.В.

Система управління грунтовими ресурсами та агроландшафтами

Фінансово-економічна діяльність

Ефективність використання ресурсів в АПК

Грунтознавство

Адаптивне землеробство

Якість грунтів

Географія грунтів з осн. ґрунтознавства

Управління проектами

Організація кадастрових робіт в нас. пункт.

Плодівництво

Четвер

ас. Мирончук К.В.

ас. Цвик Т.І.

 

ас. Оліфірович В.О.

ас. Семенчук В.Г.

 

Технології закритого грунту

Великий практикум

Моніторинг грунтів

Агротехнічна експертиза

Агровиробництво в сучасному світі

Селекція та насінництво польових культур

П’ятниця

проф. Смага І.С.

проф. Беспалько Р.І.

доц. Гуцул Т.В.

ас. Мирончук К.В.

Землеробство з основами рослинництва

Землевпорядне проектування

Освіта та діяльність у сфері землеустрою

Технологічні аспекти використання земель

ГІС і точне землеробство