Колектив кафедри

Беспалько Руслан ІвановичБеспалько Руслан Іванович
(3.04.1969)

Завідувач кафедри

Заступник директора з навчально-організаційної роботи

Доктор технічних наук, доцент, відмінник освіти України

Закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1993 році за спеціальністю «Ґрунтознавство».

Захистив кандидатську дисертацію 25 квітня 2000 року за спеціальністю 03.00.27 – «Ґрунтознавство» в Інституті ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського Української академії аграрних наук.

Тема кандидатської дисертації: «Трансформація груп та форм заліза і алюмінію в бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтах Південного Передкарпаття під впливом елементарних ґрунтових процесів та використання».

Захистив докторську дисертацію 19 червня 2020 року за спеціальністю 05.24.04 – «Кадастр та моніторинг земель» в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Тема докторської дисертації: «Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі Карпатського Єврорегіону)»

Тематика досліджень: стале землекористування Карпатського регіону; еколого-економічна оцінка земле­володінь та землекористувань; ефективність викорис­тання земель за межами населених пунктів.

e-mail: r.bespalko

тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 15 Смага Іван СтепановичСмага Іван Степанович
(14.11.1966)

Доктор біологічних наук, професор.

Закінчив Кам`янець-Подільський сільськогосподарський інститут в 1991 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 1995 році. У 2010 р. захистив докторську дисертацію.

Тематика досліджень: якісна та бонітетна оцінка ґрунтів Передкарпаття та прилеглих територій.

e-mail: i.smaga
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14Петраковська Ольга СергівнаПетраковська Ольга Сергіївна
(26.04.1957)

Доктор технічних наук, професор

Закінчила  Київський  інженерно-будівельний інститут в 1981 році.

Кандидатську дисертацію захистила у 1994 році. У 2007 р. захистила докторську дисертацію.

Тематика досліджень: землевпорядна документація, як механізм розвитку територій; удосконалення правових, економічних, планувальних методів управління земельними ресурсами урбанізованих територій; обмеження прав власності, як механізм управління землекористування.

e-mail: o.petrakovska
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14


Казімір Іван ІвановичКазімір Іван Іванович
(7.07.1980)

Кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2002 році.

Захистив кандидатською дисертацію в 2010 році.

Тематика досліджень: еколого-економічна оцінка землеволодінь та землекористувань, раціональне та ефективне використання земель, моніторинг та охорона земель, кадастрові системи та ГІС технології.

e-mail: i.kazimir
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 15 


Гуцул Тарас Володимирович

(08.02.1990)

Кандидат технічних наук, асистент

Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2011 році за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу у 2019 році за освітньою програмою «Геодезія».

Захистив кандидатську дисертацію 19 червня 2020 року за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Тема кандидатської дисертації: «Геоінформаційна мультиагентна оптимізація планування розвитку дорожньо-транспортної мережі (на прикладі території Чернівецької області)».

Тематика досліджень: автоматизація топографо-геодезичних робіт, цифрове моделювання поверхонь, оцінка точності алгоритмів апроксимації рельєфу, порівняння методів спрощення лінійних об’єктів, картографічна генералізація, ГІС-технології в прийнятті управлінських рішень.

e-mail: t.gutsul@chnu.edu.ua

каб. 14


 

Хрищук Світлана ЮріївнаХрищук Світлана Юріївна

(23.11.1980)

Асистент.

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 2003 році.

Аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури.

Працює над кандидатською дисертацією.

Тематика наукових досліджень: регулювання земельних відносин, раціональне використання земель.

e-mail: s.hryschuk
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14 


Романко Роман МиколайовичРоманко Роман Миколайович
(24.06.1982)

Асистент.

Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 2004 році.

Аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури.

Працює над кандидатською дисертацією.

Тематика наукових досліджень: кадастр та моніторинг земель, оцінка землі та нерухомого майна.

e-mail: r.romanko
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14


Воронюк Юлія ЮріївнаМаксимюк Юлія Юріївна
(25.02.1989)

Асистент.

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 2011 році.

Працює над кандидатською дисертацією.

Тематика наукових досліджень: раціональне використання земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, екологізація використання земельних ресурсів в Україні.

e-mail: y.maksymiuk
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14


Мирончук Катерина ВасилівнаМирончук Катерина Василівна
(6.12.1987)

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент
Закінчила Національний лісотехнічний університет України (НЛТУУ) в 2010 році.
Захистила дисертацію 8 грудня 2016 року за спеціальністю 06.03.01 - "Лісові культури та фітомеліорація" у м.Львові (НЛТУУ).
Тема дисертації: "Еколого - біологічні особливості формування живоплотів в умовах Буковинського Передкарпаття".
e-mail: k.myronchuk
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14
 

Щербаєв Денис Анатолійович

(10.02.1981)

Директор ДП "Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" 

Викладає наступні курси: Застосування GPS-технологій в землевпорядкуванні, Методи дистанційного зондування землі, Законодавче забезпечення кадастру нерухомості, Державна земельна служба

 

 


 
Гречаний Денис ОлеговичГречаний Денис Олегович
(25.09.1981)
 
Асистент.
 
Начальник управління Державного агентства земельних ресурсів України у м.Чернівці.

Тематика наукових досліджень: законодавче забезпечення кадастру, державна земельна служба.
 
e-mail:  d.hrechanyy
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14

Гудзь Тетяна ВасилівнаГудзь Тетяна Василівна
(23.07.1977)

Завідувач лабораторій кафедри землевпорядкування та кадастру.

Закінчила Чернівеький державний університет імені Юрія Федьковича у 1999 році.

e-mail: t.gudz@chnu.edu.ua   

тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 11

 

 Ярова Юлія ОлексіївнаЯрова Юлія Олексіївна
(29.01.1992)
 

Фахівець ІІ категорії.


Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2014 році.

e-mail: yuliazim38@gmail.com

тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 11


л
    Крушельницька Діана Віталіївна
     (9.10.1998)
 
 

    Лаборант.

   e-mail: krushelnytska.diana@chnu.edu.ua

     тел.: +38 (0372) 58-47-41

 

    каб. 11


ч   Штефанюк Мар'яна Василівна

     (2.09.1998)

   

     Лаборант.

     e-mail: shtefaniuk.mariana@chnu.edu.ua

     тел.: +38 (0372) 58-47-41

     каб. 11