Колектив кафедри

Беспалько Руслан ІвановичБеспалько Руслан Іванович
(3.04.1969)

Завідувач кафедри

Заступник директора з навчально-організаційної роботи

Доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України

Закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича у 1993 році за спеціальністю «Ґрунтознавство».

Захистив кандидатську дисертацію 25 квітня 2000 року за спеціальністю 03.00.27 – «Ґрунтознавство» в Інституті ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського Української академії аграрних наук.

Тема кандидатської дисертації: «Трансформація груп та форм заліза і алюмінію в бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтах Південного Передкарпаття під впливом елементарних ґрунтових процесів та використання».

Захистив докторську дисертацію 19 червня 2020 року за спеціальністю 05.24.04 – «Кадастр та моніторинг земель» в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Тема докторської дисертації: «Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі Карпатського Єврорегіону)»

Тематика досліджень: стале землекористування Карпатського регіону; еколого-економічна оцінка земле­володінь та землекористувань; ефективність викорис­тання земель за межами населених пунктів.

e-mail: r.bespalko

Перейти на персональну сторінку викладача >>> 

тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 15 Смага Іван СтепановичСмага Іван Степанович
(14.11.1966)

Доктор біологічних наук, професор.

Закінчив Кам`янець-Подільський сільськогосподарський інститут в 1991 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 1995 році. У 2010 р. захистив докторську дисертацію.

Тематика досліджень: якісна та бонітетна оцінка ґрунтів Передкарпаття та прилеглих територій.

e-mail: i.smaga

Перейти на персональну сторінку викладача >>> 
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14Петраковська Ольга СергівнаПетраковська Ольга Сергіївна
(26.04.1957)

Доктор технічних наук, професор

Закінчила  Київський  інженерно-будівельний інститут в 1981 році.

Кандидатську дисертацію захистила у 1994 році. У 2007 р. захистила докторську дисертацію.

Тематика досліджень: землевпорядна документація, як механізм розвитку територій; удосконалення правових, економічних, планувальних методів управління земельними ресурсами урбанізованих територій; обмеження прав власності, як механізм управління землекористування.

e-mail: o.petrakovska

Перейти на персональну сторінку викладача >>> 

тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14


Казімір Іван ІвановичКазімір Іван Іванович
(7.07.1980)

Кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2002 році.

Захистив кандидатською дисертацію в 2010 році.

Тематика досліджень: еколого-економічна оцінка землеволодінь та землекористувань, раціональне та ефективне використання земель, моніторинг та охорона земель, кадастрові системи та ГІС технології.

e-mail: i.kazimir

Перейти на персональну сторінку викладача >>> 
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 15 


Гуцул Тарас Володимирович

(08.02.1990)

Кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2011 році за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу у 2019 році за освітньою програмою «Геодезія».

Захистив кандидатську дисертацію 19 червня 2020 року за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Тема кандидатської дисертації: «Геоінформаційна мультиагентна оптимізація планування розвитку дорожньо-транспортної мережі (на прикладі території Чернівецької області)».

Тематика досліджень: автоматизація топографо-геодезичних робіт, цифрове моделювання поверхонь, оцінка точності алгоритмів апроксимації рельєфу, порівняння методів спрощення лінійних об’єктів, картографічна генералізація, ГІС-технології в прийнятті управлінських рішень.

e-mail: t.gutsul@chnu.edu.ua

Перейти на персональну сторінку викладача >>> 

тел.: +38 (0372) 58-47-41

каб. 14


 

Хрищук Світлана ЮріївнаХрищук Світлана Юріївна

(23.11.1980)

Асистент.

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 2003 році.

Аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури.

Працює над кандидатською дисертацією.

Тематика наукових досліджень: регулювання земельних відносин, раціональне використання земель.

e-mail: s.hryschuk

Перейти на персональну сторінку викладача >>>

тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14 


Мирончук Катерина ВасилівнаМирончук Катерина Василівна
(6.12.1987)

Кандидат сільськогосподарських наук, асистент
Закінчила Національний лісотехнічний університет України (НЛТУУ) в 2010 році.
Захистила дисертацію 8 грудня 2016 року за спеціальністю 06.03.01 - "Лісові культури та фітомеліорація" у м.Львові (НЛТУУ).
Тема дисертації: "Еколого - біологічні особливості формування живоплотів в умовах Буковинського Передкарпаття".
e-mail: k.myronchuk
Перейти на персональну сторінку викладача >>>
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14
 

Гончерюк Олеся Михайлівна

(13.09.1991)

Головний спеціаліст відділу землеустрою управління регулювання земельних відносин департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради.

Закінчила Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича у 2013 році за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

Захистила кандидатську 25.10.2019 року, диплом отримала 26 лютого 2020 року за спеціальністю «Геодезія, фотограмметрія та картографія» в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Тема кандидатської дисертації: «Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам'яток архітектури».

e-mail: o.honcheriuk
тел.: +38 (0372) 58-47-41

 


 

Володимир Андрійович НікоричНікорич
Володимир Андрійович
 

(20.10.1972)

кандидат біологічних наук, доцент .

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 1999 році.

З 1.09.2013 по 30.06.2014 - postdoc на кафедрі грунтознавства та географії грунтів Яггелонського університету (Краків, Польща)

Тематика досліджень: управління грунтовими режимами в системах інтенсивного землеробства; мікроморфологія грунту; розробка діагностичних критеріїв якості грунтів; геоінформаційні технології; створення спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних; розробка мультимедійних навчальних курсів

Член редакційної колегії журналів:

Fundamental and Applied Soil Science / Ecology and Noospherology /  "Біологічні системи" (Україна), "Soil Forming Factors from the Temperate Zone" (Румунія)

e-mail: v.nikorychchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 33, ауд. 28 (Лабораторія "Мікроморфології та біології грунтів")


 

Василь Васильович Романюк

 

Романюк
Василь Васильович
 

(28.05.1971)

кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчив Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистив у 2002 році.

Тематика досліджень: моделювання грунтових процесів, агроекологія, біоекологічні особливості культурних рослин. 

e-mail: v.romanyukchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 33


   

Тетяна Іванівна Цвик

 

Цвик
Тетяна Іванівна
 

(01.09.1970)

кандидат біологічних наук, асистент.

Закінчила Чернівецький держуніверситет ім. Ю.Федьковича.

Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році.

Тематика досліджень: фосфатний стан грунтів Карпатсько-лісової провінції,антропогенно-генетична обумовленість формування фосфатного стану та ступінь рухомості фосфатів в ґрунтах різних екосистем.

e-mail: t.cvikchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 
тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32

  


  

Валентина Григорівна Семенчук

 

Семенчук 
Валентина Григорівна
 

(19.05.1976)

кандидат сільськогосподарських наук.

Закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію.

Кандидатську дисертацію захистила у 2009 році.

Тематика досліджень: насіннєзнавство польових культур, технологія вирощування картоплі та система насінництва, енергетичні культури

e-mail: v.semenchukchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 

тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32

 


  

Володимир Олександрович Оліферович

 

Оліфірович 
Володимир Олександрович
 

(17.02.1978)

кандидат сільськогосподарських наук.

Закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію.

Кандидатську дисертацію захистив у 2008 році.

Тематика досліджень: кормовиробництво і луківництво, технології вирощування кормових культур, використання продуктів переробки сої.

e-mail: v.olifirovychchnu.edu.ua
Перейти на персональну сторінку викладача >>> 

тел.: +38 (0372) 58-47-40
ауд. 32


 

 

 

Штефанюк Мар’яна Василівна

02.09.1998

Асистент

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 2020 році за спеціальністю «Геодезія та землеустрій»

Тематика дослідження: раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, регулювання земельних відносин.

e-mail: m.shtefaniuk@chnu.edu.ua

тел.: +38 (0372) 58-47-41

каб. 14.

 


 

Гречаний Денис Олегович
(25.09.1981)
 
Асистент.

Заст. директора – нач. упр. регулювання
земельних відносин департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської
ради, асист. каф. геоматики, землеустрою та агроменеджменту

(Начальник управління Державного агентства земельних ресурсів України у м.Чернівці до 2014 року).
Випускник кафедри 2003 року.
Тематика наукових досліджень: законодавче забезпечення кадастру, державна земельна служба.
 
e-mail:  d.hrechanyy@chnu.edu.ua
тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 14

Гудзь Тетяна ВасилівнаГудзь Тетяна Василівна
(23.07.1977)

Завідувач лабораторій кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту (асистент за сумісництвом).

Закінчила Чернівеький державний університет імені Юрія Федьковича у 1999 році.

e-mail: t.gudz@chnu.edu.ua   

тел.: +38 (0372) 58-47-41
каб. 11

 

 

 


 
Казімір Оксана Володимирівна
(3.01.1980)
 
Інженер комп'ютерного класу

e-mail: o.kazimir@chnu.edu.ua

тел.: +38 (0372) 58-47-41

каб. 11


Рогальський Назар Олександрович

лаборант 

e-mail:  rohalskyy.nazar@chnu.edu.ua

тел.: +38 (0372) 58-47-39
каб. 29